Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pe­rus­kou­lu voisi olla parempi – uusien di­gi­taa­lis­ten op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen ja op­pi­ma­te­riaa­lien käyttö edel­lyt­tää uu­den­lais­ta pe­da­go­giik­kaa

Nykyiset koululaiset ovat työelämässä vielä 60 vuoden päästä. Mutta tiedämmekö me edes, millainen maailma on kymmenen vuoden kuluttua?

Digitalisaatio on ihmiskunnan historian suurimpia muutoksia. Maamme koulutuspolitiikassa koulu nähdään lähinnä sosiaalipolitiikan välineenä, joka ehkäisee syrjäytymistä. Nykyhallituksen aikana niukat resurssit on ohjattu oppivelvollisuuden pidentämiseen ja luokkakokojen pienentämiseen.