Koronatuet
Viimeisin 4 tuntia
Jääkiekkosarjat jatkuvat, vaikka otteluiden pelaaminen vajaille katsomoille rasittaa kassaa – Ruotsissa valtio auttaa huippu-urheilua avokätisesti

Jää­kiek­ko­sar­jat jat­ku­vat, vaikka ot­te­lui­den pe­laa­mi­nen va­jail­le kat­so­moil­le ra­sit­taa kassaa – Ruot­sis­sa valtio auttaa huip­pu-ur­hei­lua avo­kä­ti­ses­ti

08:00 9
Tilaajille
Kuukausi
Ely-keskus on jakanut yli 21 miljoonaa euroa koronatukia pienyrityksille Pohjois-Pohjanmaalla

Ely-kes­kus on jakanut yli 21 mil­joo­naa euroa ko­ro­na­tu­kia pie­ny­ri­tyk­sil­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la

16.09.2020 20:34 1
Oulun kaupunki sai valtiolta yli 700 000 euron koronatuen lukioille – Sivistys- ja kulttuurijohtaja: "Lähes sen verran saimme kuin haimmekin"

Oulun kau­pun­ki sai val­tiol­ta yli 700 000 euron ko­ro­na­tuen lu­kioil­le – Si­vis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja: "Lähes sen verran saimme kuin haim­me­kin"

16.09.2020 17:03 0
Tilaajille
Ministeri Lintilä: Jakamatta jääneet kustannustuen miljoonat säästetään uuden kierroksen varalle – nyt hakemuksista hylättiin 73 prosenttia

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Ja­ka­mat­ta jääneet kus­tan­nus­tuen mil­joo­nat sääs­te­tään uuden kier­rok­sen varalle – nyt ha­ke­muk­sis­ta hy­lät­tiin 73 pro­sent­tia

03.09.2020 06:00 0
Laajala: Oulu hakee valtiolta harkinnanvaraista avustusta kriisiytyvän kuntatalouden vuoksi

Laa­ja­la: Oulu hakee val­tiol­ta har­kin­nan­va­rais­ta avus­tus­ta krii­siy­ty­vän kun­ta­ta­lou­den vuoksi

31.08.2020 13:56 21
Haku päättyy, mutta 300 miljoonan euron kustannustuesta on jaettu alle kolmasosa – hylkäyksiä yli kaksi kertaa muita koronatukia enemmän

Haku päät­tyy, mutta 300 mil­joo­nan euron kus­tan­nus­tues­ta on jaettu alle kol­ma­so­sa – hyl­käyk­siä yli kaksi kertaa muita ko­ro­na­tu­kia enemmän

31.08.2020 06:00 0
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Esko Leskelä

Korona koet­te­lee, talous ah­taal­la

21.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Entistä useampi yrittäjä ajattelee selviytyvänsä koronakriisistä – pelättyä konkurssitulvaa ei kevään jälkeen tullutkaan, mutta vaara ei ole vielä ohi

Entistä useampi yrit­tä­jä ajat­te­lee sel­viy­ty­vän­sä ko­ro­nak­rii­sis­tä – pe­lät­tyä kon­kurs­si­tul­vaa ei kevään jälkeen tul­lut­kaan, mutta vaara ei ole vielä ohi

13.08.2020 18:31 3
Trump antoi määräyksen koronatuista työttömille, mutta tuki voi törmätä perustuslakiin – Yhdysvalloissa yli viisi miljoonaa koronatartuntaa

Trump antoi mää­räyk­sen ko­ro­na­tuis­ta työt­tö­mil­le, mutta tuki voi törmätä pe­rus­tus­la­kiin – Yh­dys­val­lois­sa yli viisi mil­joo­naa ko­ro­na­tar­tun­taa

09.08.2020 10:03 3
Yhdysvalloissa ei vieläkään päästy sopuun koronatukipaketista – Trump väläytti kongressin ohittamista presidentin asetuksilla

Yh­dys­val­lois­sa ei vie­lä­kään päästy sopuun ko­ro­na­tu­ki­pa­ke­tis­ta – Trump vä­läyt­ti kong­res­sin ohit­ta­mis­ta pre­si­den­tin ase­tuk­sil­la

08.08.2020 12:50 0
Lukijalta Mielipide Pentti Autere

Miksi Angela Mer­ke­lin mieli muut­tui?

07.08.2020 07:00 2
Tilaajille
Oulussa on maksettu yksinyrittäjätukea reilut 2,3 miljoonaa euroa, eniten tukea ovat saaneet parturi- ja kampaamoalan yrittäjät

Oulussa on mak­set­tu yk­si­ny­rit­tä­jä­tu­kea reilut 2,3 mil­joo­naa euroa, eniten tukea ovat saaneet par­tu­ri- ja kam­paa­moa­lan yrit­tä­jät

05.08.2020 16:01 0
Lukijalta Mielipide Reijo Huhtala

Seit­se­män vuoden syk­lil­lä ennen ja EU-ai­kaan

31.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Hoitajien koronatonni jäämässä haaveeksi – "Monissa maissa on palkittu muutenkin kuin laulamalla, taputtamalla ja puheissa ylistämällä"

Hoi­ta­jien ko­ro­na­ton­ni jää­mäs­sä haa­veek­si – "Mo­nis­sa maissa on pal­kit­tu muu­ten­kin kuin lau­la­mal­la, ta­put­ta­mal­la ja pu­heis­sa ylis­tä­mäl­lä"

26.07.2020 06:05 5
Tilaajille
Kustannustuki on suunnattu pienille yrityksille, mutta kaikkein pienimmiltä se jää saamatta – "Raja on aika korkea ja vaikeasti saavutettavissa"

Kus­tan­nus­tu­ki on suun­nat­tu pie­nil­le yri­tyk­sil­le, mutta kaik­kein pie­nim­mil­tä se jää saa­mat­ta – "Raja on aika korkea ja vai­keas­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa"

12.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Yritys voi saada koronatukipäätöksen muutamassa päivässä – Valtiokonttori on palkannut hakemusten käsittelyyn yli 70 uutta virkamiestä

Yritys voi saada ko­ro­na­tu­ki­pää­tök­sen muu­ta­mas­sa päi­väs­sä – Val­tio­kont­to­ri on pal­kan­nut ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyyn yli 70 uutta vir­ka­mies­tä

07.07.2020 07:00 1
Pohjois-Pohjanmaan liitolta yli miljoona euroa koronahaun hankkeille – rahoitusta myönnettiin muun muassa Oulun yliopistolle koronatestin kehittämiseksi

Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tol­ta yli mil­joo­na euroa ko­ro­na­haun hank­keil­le – ra­hoi­tus­ta myön­net­tiin muun muassa Oulun ylio­pis­tol­le ko­ro­na­tes­tin ke­hit­tä­mi­sek­si

09.06.2020 10:57 1
Sadoilla Business Finlandin ohjeistusta seuranneilla yrityksillä uhka jäädä paitsi rahoituksesta – Esiselvityksen kestoksi suositellaan 4 kuukautta, haku suljetaan alle 3 kuukaudessa

Sa­doil­la Bu­si­ness Fin­lan­din oh­jeis­tus­ta seu­ran­neil­la yri­tyk­sil­lä uhka jäädä paitsi ra­hoi­tuk­ses­ta – Esi­sel­vi­tyk­sen kes­tok­si suo­si­tel­laan 4 kuu­kaut­ta, haku sul­je­taan alle 3 kuu­kau­des­sa

07.06.2020 06:01 0
Tilaajille
Korona-avustushakemusten käsittelyä BusinessOulussa nopeutetaan robotilla – "Työajan säästö ja automaation luotettavuus on merkittävää"

Ko­ro­na-avus­tus­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyä Bu­si­nes­sOu­lus­sa no­peu­te­taan ro­bo­til­la – "Työa­jan säästö ja au­to­maa­tion luo­tet­ta­vuus on mer­kit­tä­vää"

05.06.2020 09:22 0
Medialiitto: "Koronatuki jäi liian pieneksi" – Journalistiliiton puheenjohtaja vetoaa pysyvän tuen puolesta

Me­dia­liit­to: "Ko­ro­na­tu­ki jäi liian pie­nek­si" – Jour­na­lis­ti­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja vetoaa pysyvän tuen puo­les­ta

03.06.2020 13:52 1