Kärpät
Viimeisin tunti
Kärpät kiikaroi kärkihankinnoikseen Mikael Ruohomaata ja Pekka Rinnettä – MM-kisoihin tähtäävä Ruohomaa: ”Kärpät on minulle Suomessa ykkösvaihtoehto”

Kärpät kii­ka­roi kär­ki­han­kin­noik­seen Mikael Ruo­ho­maa­ta ja Pekka Rin­net­tä – MM-ki­soi­hin täh­tää­vä Ruo­ho­maa: ”Kärpät on minulle Suo­mes­sa yk­kös­vaih­toeh­to”

17:15 22
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Samu Tuomaalan ja Ville Koivusen osakkeet vahvassa nousukiidossa – kärppäkaksikko loistaa kilpaa NHL:n kykyjenetsijöiden silmien alla: "Poikien peli on ollut ilo silmille"

Samu Tuo­maa­lan ja Ville Koi­vu­sen osak­keet vah­vas­sa nou­su­kii­dos­sa – kärp­pä­kak­sik­ko loistaa kilpaa NHL:n ky­ky­jen­et­si­jöi­den silmien alla: "Poi­kien peli on ollut ilo sil­mil­le"

04.05.2021 12:54 6
Tilaajille
Tuore KHL-mestari tarjolla Leijonien MM-kisaryhmään – ”Kyllä kiinnostaa”

Tuore KHL-mes­ta­ri tar­jol­la Lei­jo­nien MM-ki­sa­ryh­mään – ”Kyllä kiin­nos­taa”

01.05.2021 15:26
Tilaajille
Pohjoinen pyörremyrsky iskee sinisessä värissä – Kärppien Samu Tuomaala on aloittanut alle 18-vuotiaiden MM-turnauksen säkenöivästi: "Kova luonne pakon edessä"

Poh­joi­nen pyör­re­myrs­ky iskee si­ni­ses­sä värissä – Kärp­pien Samu Tuo­maa­la on aloit­ta­nut alle 18-vuo­tiai­den MM-tur­nauk­sen sä­ke­nöi­väs­ti: "Kova luonne pakon edessä"

29.04.2021 20:42 5
Tilaajille
Pikkupetoihin palaava Atte Ohtamaa mukana ensimmäisessä MM-leiriryhmässä – ainakaan tässä vaiheessa mukana ei ole tämän kauden kärppiä

Pik­ku­pe­toi­hin palaava Atte Ohtamaa mukana en­sim­mäi­ses­sä MM-lei­ri­ryh­mäs­sä – ai­na­kaan tässä vai­hees­sa mukana ei ole tämän kauden kärppiä

29.04.2021 15:00 3
Kärppien tulevan kauden pakistosta julki loput viisi nimeä – joukossa Venäjältä palaava Atte Ohtamaa, Ludwig Byströmille kahden vuoden mittainen jatkosopimus

Kärp­pien tulevan kauden pa­kis­tos­ta julki loput viisi nimeä – jou­kos­sa Ve­nä­jäl­tä palaava Atte Oh­ta­maa, Ludwig By­strö­mil­le kahden vuoden mit­tai­nen jat­ko­so­pi­mus

28.04.2021 14:31 27
Ilman jatkosopimusta Kärppiin jäänyt Shaun Heshka muuttaa Vaasaan – Virkkunen: ”Kävimme monet Jaakobin painit asian tiimoilta”

Ilman jat­ko­so­pi­mus­ta Kärp­piin jäänyt Shaun Heshka muuttaa Vaasaan – Virk­ku­nen: ”Kä­vim­me monet Jaa­ko­bin painit asian tii­moil­ta”

27.04.2021 14:32 25
Tilaajille
Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen perkasi pahaan pettymykseen päättynyttä kiekkokautta: "Minulla ja Harrilla on peiliin katsomisen paikka"

Kärp­pien toi­mi­tus­joh­ta­ja Tommi Virk­ku­nen perkasi pahaan pet­ty­myk­seen päät­ty­nyt­tä kiek­ko­kaut­ta: "Mi­nul­la ja Har­ril­la on peiliin kat­so­mi­sen paikka"

25.04.2021 16:50 46
Tilaajille
Sädekehästä hiipui kirkkain hohde – viimeisen kauden alakulo löi leimansa Mikko Mannerin kärppäaikaan, joka oli suuressa kuvassa silti menestystarina

Sä­de­ke­häs­tä hiipui kirk­kain hohde – vii­mei­sen kauden alakulo löi lei­man­sa Mikko Man­ne­rin kärp­päai­kaan, joka oli suu­res­sa kuvassa silti me­nes­tys­ta­ri­na

23.04.2021 19:00 43
Tilaajille
Kiitettävät arvosanat kortilla – Kärppien pettymykseen päättyneellä kaudella vain harva pelaaja pystyi parhaimpaansa

Kii­tet­tä­vät ar­vo­sa­nat kor­til­la – Kärp­pien pet­ty­myk­seen päät­ty­neel­lä kau­del­la vain harva pelaaja pystyi par­haim­paan­sa

23.04.2021 10:00 40
Tilaajille
Mikko Manner murtui kyyneliin kannattajien edessä torstai-iltana, myös Jussi Jokinen avasi sanaisen arkkunsa – "Mamba oli aika rikki"

Mikko Manner murtui kyy­ne­liin kan­nat­ta­jien edessä tors­tai-il­ta­na, myös Jussi Jokinen avasi sa­nai­sen ark­kun­sa – "Mamba oli aika rikki"

23.04.2021 09:49 40
Tilaajille
Vaasaan muuttava Manner: Kärpät onnistui vain erikoistilannepelaamisessa fiaskoon päättyneissä pudotuspeleissä – ”Tämä peli oli surullinen lopetus surulliselle kaudelle”

Vaasaan muut­ta­va Manner: Kärpät on­nis­tui vain eri­kois­ti­lan­ne­pe­laa­mi­ses­sa fias­koon päät­ty­neis­sä pu­do­tus­pe­leis­sä – ”Tämä peli oli su­rul­li­nen lopetus su­rul­li­sel­le kau­del­le”

22.04.2021 23:29 17
Tilaajille
Jatkosopimusta ei tullut, viisi vuotta Oulussa pelannut Shaun Heshka jättää Kärpät: ”Tämä ei kuulunut meidän suunnitelmiimme”

Jat­ko­so­pi­mus­ta ei tullut, viisi vuotta Oulussa pe­lan­nut Shaun Heshka jättää Kärpät: ”Tämä ei kuu­lu­nut meidän suun­ni­tel­miim­me”

22.04.2021 22:35 57
Tilaajille
Jussi Jokisen lähes 20 vuotta kestänyt ja 1527 ammattilaisottelua sisältänyt pelaajaura päättyi todennäköisesti torstai-iltana

Jussi Jokisen lähes 20 vuotta kes­tä­nyt ja 1527 am­mat­ti­lais­ot­te­lua si­säl­tä­nyt pe­laa­ja­ura päättyi to­den­nä­köi­ses­ti tors­tai-il­ta­na

22.04.2021 22:31 33
Tilaajille
Maalikooste: Näin HIFK päätti Kärppien kauden

Maa­li­koos­te: Näin HIFK päätti Kärp­pien kauden

22.04.2021 22:18
Mannerilta suorasanainen purkaus pettymyskauden päätteeksi: "Kaikin puolin floppisuoritus, suurseuran kuuluu olla korkeammalla, ei riittänyt osaaminen"

Man­ne­ril­ta suo­ra­sa­nai­nen purkaus pet­ty­mys­kau­den päät­teek­si: "Kaikin puolin flop­pi­suo­ri­tus, suur­seu­ran kuuluu olla kor­keam­mal­la, ei riit­tä­nyt osaa­mi­nen"

22.04.2021 21:28 19
Näkökulma: Kärpät tylysti laulukuoroon – virheistä kannattaa nyt ottaa opiksi ja terävin kärki täytyy saada kuntoon

Nä­kö­kul­ma: Kärpät tylysti lau­lu­kuo­roon – vir­heis­tä kan­nat­taa nyt ottaa opiksi ja terävin kärki täytyy saada kuntoon

22.04.2021 22:20 46
Tilaajille
Ratkaisuottelu erä erältä: HIFK valovuoden edellä pikkupetoja

Rat­kai­su­ot­te­lu erä erältä: HIFK va­lo­vuo­den edellä pik­ku­pe­to­ja

22.04.2021 21:32 55
Tilaajille
Lähettääkö HIFK Kärpät kesälomalle illalla Raksilassa? Justus Annunen on Mannerin valinta maalinsuulle kauden tärkeimmässä pelissä

Lä­het­tää­kö HIFK Kärpät ke­sä­lo­mal­le illalla Rak­si­las­sa? Justus Annunen on Man­ne­rin valinta maa­lin­suul­le kauden tär­keim­mäs­sä pelissä

22.04.2021 13:54 27
Tilaajille