Kannatusmittaukset: Ko­koo­mus nousi Ylen ky­se­lys­sä suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si

Opiskelu: Lukion syys­lu­ku­kau­si aloi­te­taan isojen uu­dis­tus­ten ja ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­man huolen kes­kel­lä

Kärpät
Viimeisin tunti

Kärpät palasi jouk­kue­har­joi­tuk­siin, tuore yh­dys­val­ta­lais­vah­vis­tus Casey Wellman operoi Rak­si­las­sa Jesse Pul­ju­jär­ven lai­na­mai­loil­la – "Lau­kauk­set läh­ti­vät eri­tyi­sen hyvin"

07:36 10
Tilaajille
Kuukausi

Kärpät pestasi ve­nä­läi­sen maa­li­vah­din – kak­sin­ker­tai­nen KHL-mes­ta­ri Galimov ou­lu­lais­ten tolp­pien väliin

27.07.2021 12:10 33
Tilaajille

Kolme Kärp­pien hyök­kää­jää va­rat­tiin NHL:ään toi­sel­la kier­rok­sel­la

24.07.2021 20:13 8
Tilaajille

Nuoret Lei­jo­nat täyttyi Kärp­pien kas­va­teis­ta – USA:n tur­nauk­seen lähtee peräti kym­me­nen entistä tai ny­kyis­tä ou­lu­lais­seu­ran pe­laa­jaa

21.07.2021 20:44 4
Kolumni

Poika, josta ei pitänyt tulla NHL:n huip­pu­vah­tia – Pekka Rinteen ura on esi­merk­ki ah­ke­ruu­des­ta ja nöy­ryy­des­tä

13.07.2021 20:50 2
Tilaajille

Kun Kärp­pien maa­li­vah­ti­val­men­ta­ja Ari Hilli kohtasi Pekka Rinteen en­sim­mäis­tä kertaa, ylet­tyi­vät 17-vuo­tiaan hujopin col­le­ge­hou­sut säären puo­li­vä­liin asti – "Pekka tykkäsi har­joit­te­le­mi­ses­ta ja pe­laa­mi­ses­ta"

13.07.2021 18:00 3
Tilaajille

Pekka Rinne lo­pet­taa mit­ta­van uransa, kertoi pää­tök­ses­tään Nash­vil­len jul­kai­se­mal­la vi­deol­la – "Päätös ei ollut helppo"

13.07.2021 19:08 11
Tilaajille
Vanhemmat

Slo­va­kia­lais­hyök­kää­jä Michal Kristof jättää Kärpät – sopimus pu­ret­tiin yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä, seura kertoo

29.06.2021 20:57 9

Oulun Kärpät Oy:lle mojova potti Kus­tan­nus­tu­ki 3:sta – "Onhan tuo val­ta­van iso avustus tähän ti­lan­tee­seen"

17.06.2021 15:00 20
Tilaajille

Kärp­pien 18-vuo­tias maa­li­vah­ti Leevi Me­ri­läi­nen solmi NHL-so­pi­muk­sen ennen en­sim­mäis­tä­kään Lii­ga-ot­te­lua – "Tark­kaa syytä ke­hi­tyk­sel­le en tiedä, kun en ole juonut tai­ka­lien­tä"

15.06.2021 19:16 3
Tilaajille

Pekka Rinne sai NHL:ltä ar­vok­kaan pal­kin­non – tun­nus­tuk­sen pe­rus­tei­na olivat joh­ta­juus ja hy­vän­te­ke­väi­syys­työ: "Tämä mer­kit­see paljon minulle ja per­heel­le­ni"

15.06.2021 13:10 1

Kärp­pien Leevi Me­ri­läi­nen solmi NHL-so­pi­muk­sen Ottawa Se­na­tor­sin kanssa

15.06.2021 01:24 1

Kär­pil­le jälleen yksi huip­pu­vah­vis­tus – MM-ki­sois­sa lois­ta­nut Saku Mäe­na­la­nen palaa Ouluun peräti kolmen vuoden so­pi­muk­sel­la

11.06.2021 10:54 15
Tilaajille

Jussi Jokinen All Stars -ottelu jär­jes­te­tään elo­kuus­sa vii­meis­tä kertaa Ka­la­joel­la – jää­hy­väis­ot­te­lus­sa mukana Pie­ta­rin­ka­dun Oilers

05.06.2021 21:04 4

Komean pe­laa­ja­uran­sa jatkoa pohtiva Pekka Rinne rikkoi hil­jai­suu­den – Otti NHL.co­min haas­tat­te­lus­sa kantaa myös mah­dol­li­seen pa­luu­seen kärp­pä­pai­taan

03.06.2021 10:33 4
Tilaajille

Kärp­pä­ba­ro­met­ri: Mäe­na­la­nen säkenöi Lei­jo­nien yk­kös­täh­te­nä – Pokka pääsi pis­teil­le, Ruot­sa­lai­nen mukana värk­kää­mäs­sä voit­to­maa­lia

30.05.2021 23:11 1
Tilaajille

Tarina herra luo­tet­ta­vuu­des­ta – Lei­jo­nien va­ra­kap­tee­ni Atte Oh­ta­maa, 33, on löy­tä­nyt pe­liin­sä uusia ulot­tu­vuuk­sia vielä kyp­sem­mäl­lä iällä: "Mutta ei kannata odot­taa, että voit­tai­sin pis­te­pörs­sin"

29.05.2021 10:00
Tilaajille

Kär­pil­le kaksi kovaa poh­jois­ame­rik­ka­lais­ta – Hyök­kää­jät Casey Wellman ja Troy Bourke pe­laa­vat ensi kau­del­la Ou­lus­sa: "Tässä on meidän ykkös- ja kak­kos­sent­te­rim­me"

28.05.2021 15:30 20
Tilaajille

Ju­ha­mat­ti Aal­to­nen jatkaa Kär­pis­sä vielä vuoden, myös kuu­del­le kärp­pä­jun­nul­le lii­ga­so­pi­muk­set – lisää kärp­pä­so­pi­muk­sia luvassa kello 14

28.05.2021 11:12 14
Tilaajille

Ou­lun­sa­lon kas­vat­ti Saku Mäe­na­la­nen löysi vaikean KHL-kau­den jälkeen pe­li-ilon Lei­jo­nien ne­los­ket­jus­ta – "Jää­kiek­ko on it­se­luot­ta­mus­pe­li"

26.05.2021 15:00 2
Tilaajille