Junat: Vaunu putosi kis­koil­ta – ai­heut­taa häi­riö­tä myös Oulusta läh­te­väl­le ja saa­pu­val­le ju­na­lii­ken­teel­le

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kuntien ko­ro­na­tu­kia kor­va­mer­kit­tä­vä mie­len­ter­veys­krii­siin vas­taa­mi­seen

Mielenterveyden ongelmista on kovaa vauhtia kasvamassa uusi suomalainen kansantauti ja erityisen haavoittuvassa asemassa sen suhteen ovat olleet lapset ja nuoret. Hoitojonojen kasvua on ollut vaikeaa saada pysäytetyksi ja vaikka lain mukaan alle 23-vuotiaan olisi saatava tarpeelliseksi todettua hoitoa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu, ei tätä hoitotakuuta onnistuta monissa tapauksissa saavuttamaan.

Esimerkiksi huhtikuussa 2019 suoritettu THLn tutkimus osoitti, että 22 prosenttia alle 23-vuotiaista psykiatriseen erikoissairaanhoitoon jonottavista oli joutunut odottamaan yli 90 vuorokautta: Pohjois-Pohjanmaalla vastaava luku oli 18 prosenttia. Korona-aika on kiihdyttänyt negatiivista kehitystä entisestään ja Allianssin ja MTV Uutisten tammi-helmikuun vaihteessa teettämän kyselyn mukaan 75 prosenttia 13–30-vuotiaista vastaajista totesi koronarajoitusten heikentäneen henkistä hyvinvointia jonkin verran tai merkittävästi.