Kolumni: Sanna Marinin ym­pä­ril­lä vellova kes­kus­te­lu saa miet­ti­mään, onko pää­mi­nis­te­riys enää ihmisen työ

Jääkiekko: Kärpät illan HIFK-pe­liin pahasti sii­pi­rik­koi­se­na

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Mi­nis­te­riön tilaama tar­kas­tus pal­jas­taa epä­koh­tia ra­vin­to­loi­den ko­ro­na­tu­kien myön­tä­mi­ses­sä – ha­ke­mus­ten kes­ki­mää­räi­nen kä­sit­te­ly­ai­ka toissa keväänä tuen ha­ki­joi­den nä­kö­kul­mas­ta pitkä

Työ- ja elinkeinoministeriö teettää myös arvioinnin koronatukien lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksista.

Helsinki

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilaama tarkastus paljastaa epäkohtia ravintoloiden koronatukien myöntämisessä.

Tarkastus koski toissa keväänä toteutetun ravintolasulun vuoksi myönnettyjä koronatukia, joiden tarkoituksena oli hyvittää toiminnan rajoittamista ravintoloille aiheutuvaa tappiota ja tukea uudelleentyöllistämistä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Tarkastuksen mukaan hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut tuen hakijoiden näkökulmasta pitkä. Lisäksi esimerkiksi tukien enimmäismäärää ja kaksinkertaisen tuen välttämistä ei ole tarkastettu hakemusten käsittelyvaiheessa.

Ministeriössä ei ollut selkeästi vastuutettu eri koronarahoitustuotteiden prosessien kokonaisvastuuta ja -koordinaatiota. Tarkastuksen tehnyt BDO Audiator suositteleekin, että yritysten liiketoiminnan turvaamiseksi laaditaan poikkeusolojen varautumis- ja toipumissuunnitelma.

Hyvitystä toiminnan rajoittamisesta maksettiin osin joukkomaksatuksena

Hyvityksen laskentaperusteissa havaittiin tulkinnanvaraisuutta sen osalta, saiko yritys hyvitystä joukkomaksatuksessa vai hakemuksen perusteella. Hyvitystä toiminnan rajoittamisesta myönnettiin joukkomaksatuksena tukeutuen suoraan verotuksen perusteella käytössä oleviin tietoihin.

Hyvitystä maksettiin joukkomaksatuksena 6 649 yritykselle yhteensä 72,2 miljoonaa euroa sekä hakemusperusteisesti 1 230 yritykselle yhteensä 25,2 miljoonaa euroa.

Tarkastuksen mukaan joukkomaksatus on ollut tehokas tapa kohdentaa hyvitys rajatulle yritysjoukolle. Hyvitys toiminnan rajoittamisesta oli suurelta osin maksettu yrityksille noin kahdessa viikossa lain voimaantulosta laskien.

Uudelleentyöllistämisen tuen tarkoituksena oli edesauttaa uusien ja lomautettujen työntekijöiden työllistämistä. Tukea maksettiin hakemusperusteisesti 2 980 yritykselle yhteensä 33,9 miljoonaa euroa.

Tuen laskentakaavoja ja rahoitusehtoja pidettiin selkeinä

Tehdyssä tarkastuksessa pidettiin hyvänä, että tuen myöntämisperusteet ilmenevät laista ja sisältävät mahdollisimman vähän tarveharkintaa. Myös hyvityksen ja uudelleentyöllistämisen tuen laskentakaavat sekä rahoitusehdot ovat olennaisilta osin selkeät.

Lainvalmistelun sekä rahoitusmenettelyiden valmistelun katsottiin edenneen kohtuullisessa ajassa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt ulkopuoliset tarkastukset valtion varojen käytön oikeellisuudesta koronakriisissä. Tarkastuksissa on arvioitu Business Finlandin koronatukea, ELY-keskusten koronatukea, kuntien myöntämää yksinyrittäjän tukea ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen eli KEHA-keskuksen myöntämää ravintolatukea.

Tarkastusten lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö teettää arvioinnin koronatukien lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksista.

Lue lisää: Ou­lu­lai­sen klu­bi­yrit­tä­jän sydän pa­kah­tuu se­ka­vas­ta vies­tin­näs­tä, huoli hen­ki­lös­tös­tä on kova – "O­do­te­taan vain, milloin paska rupeaa va­lu­maan lieriön si­sä­puo­lel­le"

Ko­koo­muk­sen Le­po­mä­ki vaatii yrit­tä­jil­le li­säai­kaa: "Y­ri­tys­ten kriisiä pitäisi hel­pot­taa myös ve­ro­tuk­sen kautta"