Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Kolumni: Oulu on jäänyt pussin pe­räl­le, ja se tekee monen arjesta rai­vos­tut­ta­van han­ka­laa ja kal­lis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Koronarokotus
Oulun kaupunki ei muuta koronarokotusohjeistusta toistaiseksi – jää odottamaan tarkempia ohjeita ministeriöstä

Oulun kau­pun­ki ei muuta ko­ro­na­ro­ko­tus­oh­jeis­tus­ta tois­tai­sek­si – jää odot­ta­maan tar­kem­pia ohjeita mi­nis­te­riös­tä

10.11.2022 15:56 21
THL: Ikääntyneille ja riskiryhmille koronarokotteen tehosteannos syksyllä – aiempien tartuntojen ja rokotteiden määrällä ei enää väliä

THL: Ikään­ty­neil­le ja ris­ki­ryh­mil­le ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos syk­syl­lä – aiem­pien tar­tun­to­jen ja ro­kot­tei­den mää­räl­lä ei enää väliä

01.09.2022 10:56 14
Oulun rokotuspaikka uuteen omistukseen – Nyfosa Finland katsastaa jatkuvasti tiloja Suomen kasvukeskuksista

Oulun ro­ko­tus­paik­ka uuteen omis­tuk­seen – Nyfosa Finland kat­sas­taa jat­ku­vas­ti tiloja Suomen kas­vu­kes­kuk­sis­ta

06.04.2022 06:10 8
Itävallan parlamentti hyväksyi pakollisen koronarokotuksen, kieltäytyjää uhkaa jopa 4000 euron sakko

Itä­val­lan par­la­ment­ti hy­väk­syi pa­kol­li­sen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen, kiel­täy­ty­jää uhkaa jopa 4000 euron sakko

21.01.2022 06:18 5
Väkeä virtaa ottamaan rokotuksia Oulun Limingantullin jatkuvana virtana – homma sujuu vauhdikkaasti ilman suurempia jonottamisia

Väkeä virtaa ot­ta­maan ro­ko­tuk­sia Oulun Li­min­gan­tul­lin jat­ku­va­na virtana – homma sujuu vauh­dik­kaas­ti ilman suu­rem­pia jo­not­ta­mi­sia

06.01.2022 14:50 14
Tilaajille
Tarkastaako työnantaja jatkossa hoitajien koronarokotukset? Oulussa valmistellaan parhaillaan uuden rokotevelvoitteen soveltamista

Tar­kas­taa­ko työn­an­ta­ja jat­kos­sa hoi­ta­jien ko­ro­na­ro­ko­tuk­set? Oulussa val­mis­tel­laan par­hail­laan uuden ro­ko­te­vel­voit­teen so­vel­ta­mis­ta

29.12.2021 13:53 73
Tilaajille
Oulussa kolmansiin koronarokotuksiin tulee jatkossa varata aika – annosväliä lyhennetään THL:n suosituksen mukaisesti

Oulussa kol­man­siin ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin tulee jat­kos­sa varata aika – an­nos­vä­liä ly­hen­ne­tään THL:n suo­si­tuk­sen mu­kai­ses­ti

19.12.2021 15:01 80
Oulun kaupunki ja PPSHP kannustavat nuoria ottamaan koronarokotteen – "Erityisen tärkeä nuorille, jotka ovat ylipainoisia"

Oulun kau­pun­ki ja PPSHP kan­nus­ta­vat nuoria ot­ta­maan ko­ro­na­ro­kot­teen – "E­ri­tyi­sen tärkeä nuo­ril­le, jotka ovat yli­pai­noi­sia"

11.11.2021 16:59 17
Suomen rokotelahjoitusten toimitukset käynnistyivät – ensimmäinen erä saapui torstaina Norsunluurannikolle

Suomen ro­ko­te­lah­joi­tus­ten toi­mi­tuk­set käyn­nis­tyi­vät – en­sim­mäi­nen erä saapui tors­tai­na Nor­sun­luu­ran­ni­kol­le

04.11.2021 18:43 9
Kiuru: Euroopan lääkevirasto saattaa lähiaikoina suosittaa myyntilupaa 5–11-vuotiaiden koronarokotteille ja Suomessa on syytä varautua tähän

Kiuru: Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to saattaa lä­hi­ai­koi­na suo­sit­taa myyn­ti­lu­paa 5–11-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­kot­teil­le ja Suo­mes­sa on syytä va­rau­tua tähän

30.10.2021 09:26 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­keis­tä on miten te­ho­hoi­to selviää ro­kot­ta­mat­to­mien sai­ras­tu­mi­seen joh­tu­vas­ta yli­kuor­mi­tuk­ses­ta

20.10.2021 05:30 5
Tilaajille
Nivalan neuvolassa pistetty liian lämpimässä säilytettyjä koronarokotteita – Rokotteesta ei vaaraa, tilanne korjautuu uudella annoksella, kertoo THL:n ylilääkäri

Nivalan neu­vo­las­sa pis­tet­ty liian läm­pi­mäs­sä säi­ly­tet­ty­jä ko­ro­na­ro­kot­tei­ta – Ro­kot­tees­ta ei vaaraa, tilanne kor­jau­tuu uudella an­nok­sel­la, kertoo THL:n yli­lää­kä­ri

28.09.2021 09:13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ketään ei saa pai­nos­taa ko­ro­na­pii­kil­le

15.09.2021 16:00 24
Tilaajille
Oulun ajanvarauksettomassa koronarokotuksessa vain vähän kävijöitä – rokotuspiste toiminnassa koulujen alkuun saakka

Oulun ajan­va­rauk­set­to­mas­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­sa vain vähän kä­vi­jöi­tä – ­ro­ko­tus­pis­te toi­min­nas­sa kou­lu­jen alkuun saakka

19.07.2021 14:45 38
Pidemmän rokotusvälin on todettu parantavan koronarokotteen tehoa – Oulun ajanvaraukseton rokotuspiste avautui tiistaina

Pi­dem­män ro­ko­tus­vä­lin on todettu pa­ran­ta­van ko­ro­na­ro­kot­teen tehoa – Oulun ajan­va­rauk­se­ton ro­ko­tus­pis­te avautui tiis­tai­na

14.07.2021 16:09 18
Oulun kehittämä koronarokotusrobotti säästää hoitajilta tuhansia työtunteja – ohjelmiston käyttöä tarkoitus jatkaa myös  muissa rokotuksissa

Oulun ke­hit­tä­mä ko­ro­na­ro­ko­tus­ro­bot­ti säästää hoi­ta­jil­ta tu­han­sia työ­tun­te­ja – oh­jel­mis­ton käyttöä tar­koi­tus jatkaa myös muissa ro­ko­tuk­sis­sa

10.06.2021 10:41 3
Tilaajille
Kysyimme: Rikkooko Oulun kaupungin rokotuslinjaus tartuntatautilakia?

Ky­syim­me: Rik­koo­ko Oulun kau­pun­gin ro­ko­tus­lin­jaus tar­tun­ta­tau­ti­la­kia?

23.05.2021 19:58 51
Tilaajille
Analyysi: Yhdellä ja ainoalla kotikunnalla ei ole kohta merkitystä – Koronarokotteenkin saa jo sellaisessa kunnassa, jossa oleskelee pidempiaikaisesti

Ana­lyy­si: Yhdellä ja ai­noal­la ko­ti­kun­nal­la ei ole kohta mer­ki­tys­tä – Ko­ro­na­ro­kot­teen­kin saa jo sel­lai­ses­sa kun­nas­sa, jossa oles­ke­lee pi­dem­pi­ai­kai­ses­ti

03.05.2021 06:00 1
Tilaajille
RAS:n alueella rokotusvuorossa työikäiset – Siikajoella ajan saavat jo 45 vuotta täyttävät

RAS:n alueel­la ro­ko­tus­vuo­ros­sa työ­ikäi­set – Sii­ka­joel­la ajan saavat jo 45 vuotta täyt­tä­vät

30.04.2021 15:36 6
Kaupunki pyytää välttämään soittoja rokotusajanvaraukseen rokotteen vaihtoon liittyen

Kau­pun­ki pyytää vält­tä­mään soit­to­ja ro­ko­tus­ajan­va­rauk­seen ro­kot­teen vaih­toon liit­tyen

23.04.2021 11:15 8