Pesäpallo: Lippo kaipaa ri­pauk­sen ren­tout­ta koh­ta­lon­ot­te­luun Sii­lin­jär­vel­le – "Turha varman päälle te­ke­mi­nen pitää saada pois"

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Koronarokotus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ketään ei saa pai­nos­taa ko­ro­na­pii­kil­le

15.09.2021 16:00 22
Tilaajille

Oulun ajan­va­rauk­set­to­mas­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­sa vain vähän kä­vi­jöi­tä – ­ro­ko­tus­pis­te toi­min­nas­sa kou­lu­jen alkuun saakka

19.07.2021 14:45 38

Pi­dem­män ro­ko­tus­vä­lin on todettu pa­ran­ta­van ko­ro­na­ro­kot­teen tehoa – Oulun ajan­va­rauk­se­ton ro­ko­tus­pis­te avautui tiis­tai­na

14.07.2021 16:09 18

Oulun ke­hit­tä­mä ko­ro­na­ro­ko­tus­ro­bot­ti säästää hoi­ta­jil­ta tu­han­sia työ­tun­te­ja – oh­jel­mis­ton käyttöä tar­koi­tus jatkaa myös muissa ro­ko­tuk­sis­sa

10.06.2021 10:41 3
Tilaajille

Ky­syim­me: Rik­koo­ko Oulun kau­pun­gin ro­ko­tus­lin­jaus tar­tun­ta­tau­ti­la­kia?

23.05.2021 19:58 51
Tilaajille

Ana­lyy­si: Yhdellä ja ai­noal­la ko­ti­kun­nal­la ei ole kohta mer­ki­tys­tä – Ko­ro­na­ro­kot­teen­kin saa jo sel­lai­ses­sa kun­nas­sa, jossa oles­ke­lee pi­dem­pi­ai­kai­ses­ti

03.05.2021 06:00 1
Tilaajille

RAS:n alueel­la ro­ko­tus­vuo­ros­sa työ­ikäi­set – Sii­ka­joel­la ajan saavat jo 45 vuotta täyt­tä­vät

30.04.2021 15:36 6

Kau­pun­ki pyytää vält­tä­mään soit­to­ja ro­ko­tus­ajan­va­rauk­seen ro­kot­teen vaih­toon liit­tyen

23.04.2021 11:15 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu­hal­lin ro­ko­tus­pai­kal­la kaikki toimi ihail­ta­vas­ti

20.04.2021 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Piik­ki­kam­mon yli voi päästä

14.04.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Juh­lis­tin ro­ko­tus­päi­vää pul­la­kah­veil­la

13.04.2021 05:00
Tilaajille

Robotti no­peut­ta­maan ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia Oulussa – "Tässä laa­juu­des­sa täl­lais­ta ei ole käy­tös­sä vielä muual­la"

29.03.2021 14:13 26
Tilaajille

Oulussa alkavat 73-vuo­tiai­den ja sitä van­hem­pien ko­ro­na­ro­ko­tuk­set – käy­tös­sä on Pfi­ze­rin rokote

23.03.2021 15:31 11

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­ton tut­kin­ta Astra Zenecan ro­kot­tees­ta val­mis­tuu tors­tai­na, tois­tai­sek­si ei viit­tei­tä ve­ri­tulp­pa­ris­kis­tä

16.03.2021 15:45 2

Jouk­ko­ro­ko­tus­ten vauhti va­kiin­tuu Ou­lus­sa: Ro­kot­tei­ta an­ne­taan nyt 3 400 ih­mi­sel­le vii­kos­sa – aika pyy­de­tään va­raa­maan netissä

01.03.2021 21:05 43
Tilaajille

Yli kaksi pro­sent­tia ro­ko­tet­tu Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Juha Kor­pe­lai­nen: "Ar­vio­ni mukaan koko väestö on ro­ko­tet­tu ensi syksyyn men­nes­sä"

09.02.2021 20:00 27
Tilaajille

Ky­syim­me: Onko Oulu jäl­jes­sä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa? "THL:n ro­ko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä on suuria eroja eri sai­raan­hoi­to­pii­reis­sä, koska ohjeita on tul­kit­tu eri ta­val­la"

08.02.2021 06:00 26
Tilaajille