Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Pi­dem­män ro­ko­tus­vä­lin on todettu pa­ran­ta­van ko­ro­na­ro­kot­teen tehoa – Oulun ajan­va­rauk­se­ton ro­ko­tus­pis­te avautui tiis­tai­na

Pidempi rokotusväli tehostaa ja pidentää rokotteen tarjoamaa suojaa

Koronarokotteen tehon on todettu parantuvan rokotusvälin pidentyessä, tiedottaa Oulun kaupunki. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan toisen rokotteen voi käydä ottamassa 8–12 viikon kuluttua ensimmäisen annoksen saamisesta.

Pidemmän rokotusvälin on todistettu parantavan ja pidentävän koronarokotuksen tehoa.

– Alkuvaiheessa (tammikuussa) rokotusväli oli vain kolme viikkoa ja siihen verrattuna rokotustehon on todettu parantuvan rokotevälin pidentyessä, kertoo Oulun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Liisa Rytkönen.

Tällä hetkellä 62,5 prosenttia oululaisista on saanut ensimmäisen rokotteen ja 20,3 prosenttia toisen annoksen. Rokotevuorossa ovat 16 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat sekä 1- ja 2-riskiryhmiin kuuluvat 12–15-vuotiaat.

Ajanvarauksettomassa rokotepisteessä vielä hiljaista

Oulun kaupunki avasi eilen ajanvarauksettoman rokotepisteen, joka on tarkoitettu ensimmäisen rokotteen hakijoille. Liisa Rytkönen kertoo, että kävijöitä oli odotettua vähemmän.

– Ajanvarauksettomassa rokotepisteessä kävi eilen noin 250 henkilöä. Rokotteita oli sen sijaan varattu viidellesadalle kävijälle, Rytkönen avaa.

– Erityisesti nuorten rokottautuminen on ollut hiljaisempaa kuin on toivottu. Tartunnat ovat kuitenkin hienoisessa nousussa, joten edelleen olisi syytä kiinnittää huomiota varovaisuuteen.