Koronapandemian vaikutukset
Kuukausi
Näkökulma: Koronaväsymys uhkaa Suomea – pääministeri pystyy paljon muuhunkin kuin toivomiseen

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­vä­sy­mys uhkaa Suomea – pää­mi­nis­te­ri pystyy paljon muu­hun­kin kuin toi­vo­mi­seen

10.01.2021 18:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Alaraasakka

Terve – no tervepä terve

10.01.2021 05:30
Tilaajille
Britannia siirtyy laajaan koronasulkuun – koulut siirtyvät etäopetukseen, kotoa ulos vain välttämättömistä syistä

Bri­tan­nia siirtyy laajaan ko­ro­na­sul­kuun – koulut siir­ty­vät etäo­pe­tuk­seen, kotoa ulos vain vält­tä­mät­tö­mis­tä syistä

04.01.2021 23:12 4
Korona näytti, että työntekijään ja tekniikkaan voi luottaa – Iiläisen Riitta Annalan etäily jatkuu koronan jälkeenkin, mutta työkavereiden vuoksi toimistoa ei hylätä

Korona näytti, että työn­te­ki­jään ja tek­niik­kaan voi luottaa – Ii­läi­sen Riitta Annalan etäily jatkuu koronan jäl­keen­kin, mutta työ­ka­ve­rei­den vuoksi toi­mis­toa ei hylätä

03.01.2021 06:00 5
Tilaajille
Selvitimme, paljonko etätyön tekeminen kasvattaa kodin sähkölaskua – tämän verran läppäri tai kahvinkeitin kuluttavat tunnissa

Sel­vi­tim­me, pal­jon­ko etätyön te­ke­mi­nen kas­vat­taa kodin säh­kö­las­kua – tämän verran läppäri tai kah­vin­kei­tin ku­lut­ta­vat tun­nis­sa

02.01.2021 07:00 6
Tilaajille
Brittilääkäreillä voi olla edessään vaikea päätös elämästä ja kuolemasta – hengityslaitteet eivät kohta enää riitä viruksen muunnoksen levitessä ennätystahtia

Brit­ti­lää­kä­reil­lä voi olla edes­sään vaikea päätös elä­mäs­tä ja kuo­le­mas­ta – hen­gi­tys­lait­teet eivät kohta enää riitä vi­ruk­sen muun­nok­sen le­vi­tes­sä en­nä­tys­tah­tia

30.12.2020 16:50 1

Ruot­sis­sa pe­lä­tään, että sai­raa­loi­den hen­ki­lö­kun­ta ei pian riitä hoi­ta­maan ko­ro­na­po­ti­lai­ta, Bri­tan­nian sai­raa­lat tä­pö­täyn­nä

29.12.2020 23:40
Etla: Vuosi 2021 merkitsee koronakriisin loppua, rokotteiden ansiosta Suomen talous herää kesään mennessä

Etla: Vuosi 2021 mer­kit­see ko­ro­na­krii­sin loppua, ro­kot­tei­den an­sios­ta Suomen talous herää kesään men­nes­sä

29.12.2020 08:07 2
Ihmiset haluavat auttaa ja adoptoida Lapin vetokoiria

Ihmiset ha­lua­vat auttaa ja adop­toi­da Lapin ve­to­koi­ria

28.12.2020 15:23 1
Vanhemmat
Koronan seurausta tämäkin: Eduskunnan matkakuluissa tänä vuonna miljoonasäästöt

Koronan seu­raus­ta tä­mä­kin: Edus­kun­nan mat­ka­ku­luis­sa tänä vuonna mil­joo­na­sääs­töt

22.12.2020 06:00 5
Oulunsalolaislähtöinen baritoni Joose Vähäsöyrinki kehitti studiolleen kymmeniätuhansia katsojia keränneet virtuaalikonsertit  – perjantaina on vuorossa joululaulutoiveiden ilta

Ou­lun­sa­lo­lais­läh­töi­nen ba­ri­to­ni Joose Vä­hä­söy­rin­ki kehitti stu­diol­leen kym­me­niä­tu­han­sia kat­so­jia ke­rän­neet vir­tuaa­li­kon­ser­tit – per­jan­tai­na on vuo­ros­sa jou­lu­lau­lu­toi­vei­den ilta

17.12.2020 20:50 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esa Pellikainen

Teol­li­suut­ta ja vien­ti­teol­li­suut­ta tar­vi­taan kaik­kial­la Suo­mes­sa

14.12.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sanna-Mari Myllynen

Myy­jäl­lä­kin on tunteet – toisen ihmisen ja työn ar­vos­tus vä­lit­tyy läpi mas­kien, vi­sii­rien ja plek­sien

12.12.2020 05:30
Tilaajille
Taivaan jättiläiset lensivät jo kohti auringonlaskua – koronapandemiasta tuli ikonisen jumbojetin kuolinisku

Taivaan jät­ti­läi­set len­si­vät jo kohti au­rin­gon­las­kua – ko­ro­na­pan­de­mias­ta tuli iko­ni­sen jum­bo­je­tin kuo­lin­is­ku

30.11.2020 07:00 1
Lukijalta Mielipide Ilona Hatakka, Toni Jokinen

Il­mas­ton­muu­tos väijyy pan­de­mian var­jos­sa – tu­le­vai­suu­des­sa epä­suh­ta tar­pei­den ja voi­ma­va­ro­jen välillä pahenee

23.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Amira Bushnaief

Korona sulki rajat, mutta huu­mei­den virta jatkuu – Oulussa päih­de­toi­mi­joi­den yh­teis­työ­ver­kos­to on tehnyt ko­ro­na­epi­de­mian ajan sek­to­ri­ra­jat ylit­tä­vää yh­teis­työ­tä

22.11.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eetu Leinonen, Kauko Keskisärkkä

Etä­ope­tus on kas­vat­ta­nut opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­ti­ero­ja – eri­tyi­ses­ti var­hai­sen vaiheen oh­jaus­ta tulee kas­vat­taa

21.11.2020 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mari Viirelä, Eveliina Korkiakangas

Korona on koe­tel­lut yrit­tä­jiä – silti vain joka kym­me­nes yrit­tä­jä Poh­jois-Poh­jan­maal­la on hakenut apua työs­sä­jak­sa­mi­seen­sa

13.11.2020 06:00
Tilaajille
"Keikoilla tullaan aika useinkin kiittelemään siitä, että teemme juuri tällaista musiikkia" – Maustetyttöjen lauluissa elämä näyttää nurjan puolensa myös uudella albumilla

"Kei­koil­la tullaan aika usein­kin kiit­te­le­mään siitä, että teemme juuri täl­lais­ta mu­siik­kia" – Maus­te­tyt­tö­jen lau­luis­sa elämä näyttää nurjan puo­len­sa myös uudella al­bu­mil­la

07.11.2020 17:00 2
Tilaajille