MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Koronapandemian vaikutukset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten voi­sim­me roh­kais­tua? – vastuu huo­mi­ses­ta pe­lot­to­mas­sa ja rauhan maail­mas­sa on meidän jo­kai­sen

27.02.2022 05:45 1
Tilaajille
STM ja THL: Koronaepidemia on tasaantunut ja tartuntaluvut ovat laskussa – sairaalahoidon tarve vielä suurta

STM ja THL: Ko­ro­na­epi­de­mia on ta­saan­tu­nut ja tar­tun­ta­lu­vut ovat las­kus­sa – sai­raa­la­hoi­don tarve vielä suurta

17.02.2022 12:11
Koko maassa sairaalahoidossa 716 koronapotilasta, joista 30 tehohoidossa – OYSissa 11 koronapotilasta

Koko maassa sai­raa­la­hoi­dos­sa 716 ko­ro­na­po­ti­las­ta, joista 30 te­ho­hoi­dos­sa – OYSissa 11 ko­ro­na­po­ti­las­ta

16.02.2022 12:51
Koko Suomessa sairaalahoidossa 659 koronapotilasta, joista tehohoidossa 38 – OYSissa koronapotilaita on 16

Koko Suo­mes­sa sai­raa­la­hoi­dos­sa 659 ko­ro­na­po­ti­las­ta, joista te­ho­hoi­dos­sa 38 – OYSissa ko­ro­na­po­ti­lai­ta on 16

07.02.2022 13:22
THL: Suomessa on sairaalassa yhteensä 655 koronapotilasta, tehohoidossa 37 – OYSissa koronapotilaita on 14

THL: Suo­mes­sa on sai­raa­las­sa yh­teen­sä 655 ko­ro­na­po­ti­las­ta, te­ho­hoi­dos­sa 37 – OY­Sis­sa ko­ro­na­po­ti­lai­ta on 14

02.02.2022 12:28
Oulun kaupungin liikuntatiloissa ei kysytä enää helmikuussa koronapassia – yleiset vesijumpat alkavat taas

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­ti­lois­sa ei kysytä enää hel­mi­kuus­sa ko­ronapas­sia – y­lei­set ve­si­jum­pat alkavat taas

31.01.2022 14:33 2
THL: Koko maassa sairaaloissa on 669 koronapotilasta, joista 50 tehohoidossa – OYSissa hoidettavana 11 koronapotilasta

THL: Koko maassa sai­raa­lois­sa on 669 ko­ro­na­po­ti­las­ta, joista 50 te­ho­hoi­dos­sa – OYSissa hoi­det­ta­va­na 11 ko­ro­na­po­ti­las­ta

31.01.2022 13:57
Marin: Koronarajoituksista syytä luopua helmikuun aikana

Marin: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta syytä luopua hel­mi­kuun aikana

31.01.2022 13:45 62
OAJ: Kouluja ja päiväkoteja saatetaan joutua sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi, jos ennusteet omikronaallosta pitävät paikkansa – "Koulut ovat auki niin pitkään kuin henkilöstöä riittää"

OAJ: Kouluja ja päi­vä­ko­te­ja saa­te­taan joutua sul­ke­maan hen­ki­lös­tö­pu­lan vuoksi, jos en­nus­teet omik­ro­naal­los­ta pitävät paik­kan­sa – "Koulut ovat auki niin pitkään kuin hen­ki­lös­töä riit­tää"

16.01.2022 21:10 33
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko ui­ma­hal­lit avata edes osit­tain?

08.01.2022 05:15 1
Tilaajille
Hus odottaa omikronin huippua tammikuun lopulle – "Tartuntamäärät jopa 5–10-kertaisia todellisuudessa"

Hus odottaa omik­ro­nin huippua tam­mi­kuun lopulle – "Tar­tun­ta­mää­rät jopa 5–10-ker­tai­sia to­del­li­suu­des­sa"

05.01.2022 11:56 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Etä­opis­ke­lus­sa voi nähdä po­si­tii­vi­sen kään­tö­puo­len

31.12.2021 05:15
Tilaajille
Avi päätti: Pohjois-Pohjanmaan rajoitukset jatkuvat 15. tammikuuta saakka

Avi päätti: Poh­jois-Poh­jan­maan ra­joi­tuk­set jat­ku­vat 15. tam­mi­kuu­ta saakka

29.12.2021 16:12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­pan­de­mia on tuonut nä­ky­viin vas­tuut­to­man käyt­täy­ty­mi­sen mas­sii­vi­set seu­raa­muk­set, joista kärsii koko yh­teis­kun­ta

28.12.2021 06:00 19
Tilaajille
Ruotsiin matkustamiseen vaaditaan huomisesta alkaen negatiivinen koronatesti – rokotetodistus ei enää rajalla riitä

Ruot­siin mat­kus­ta­mi­seen vaa­di­taan huo­mi­ses­ta alkaen ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti – ro­ko­te­to­dis­tus ei enää rajalla riitä

27.12.2021 19:00 3
Tilaajille
OYSin synnytysosastosta levisi huhuja sosiaalisessa mediassa – tällä kertaa kyseessä oli maalituksen sijaan viestinnällinen kömmähdys

OYSin syn­ny­tys­osas­tos­ta levisi huhuja so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – tällä kertaa ky­sees­sä oli maa­li­tuk­sen sijaan vies­tin­näl­li­nen köm­mäh­dys

23.12.2021 20:54 21
Tilaajille
Koronapandemia varjostaa joulujuhlaa – näin vietät koronaturvallisen joulun

Ko­ro­na­pan­de­mia var­jos­taa jou­lu­juh­laa – näin vietät ko­ro­na­tur­val­li­sen joulun

23.12.2021 13:51 3
Oulu maksaa koronahoitajille kertapalkkion – uupunut henkilöstö kaipaisi myös lisälomia palautumiseen

Oulu maksaa ko­ro­na­hoi­ta­jil­le ker­ta­palk­kion – uupunut hen­ki­lös­tö kai­pai­si myös li­sä­lo­mia pa­lau­tu­mi­seen

20.12.2021 21:36 81
Tilaajille
Näkökulma: Milloin korona oikein loppuu? Se on väärä kysymys, sillä virus voi muuttaa meitä pysyvästi

Nä­kö­kul­ma: Milloin korona oikein loppuu? Se on väärä ky­sy­mys, sillä virus voi muuttaa meitä py­sy­väs­ti

17.12.2021 21:55 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kylläpä maailma meitä koet­te­lee, eikä korona ole ainoa murhe

15.12.2021 06:00
Tilaajille