Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Koronakaranteeni
Shanghaissa työskennellyt Else Urpelainen palasi Ouluun, kun sai tarpeekseen Kiinan tiukoista koronatoimista – "Elämä muuttui sietämättömäksi"

Shang­hais­sa työs­ken­nel­lyt Else Ur­pe­lai­nen palasi Ouluun, kun sai tar­peek­seen Kiinan tiu­kois­ta ko­ro­na­toi­mis­ta – "E­lä­mä muuttui sie­tä­mät­tö­mäk­si"

12.05.2022 19:00 3
Tilaajille
Oikeusasiamies: Oulun koronaeristystoimet olivat lainvastaisia – Ylilääkäri: ”Tietysti kaupunki tarkastelee toimintaansa”

Oi­keu­sa­sia­mies: Oulun ko­ro­na­eris­tys­toi­met olivat lain­vas­tai­sia – Yli­lää­kä­ri: ”Tie­tys­ti kau­pun­ki tar­kas­te­lee toi­min­taan­sa”

15.01.2022 06:02 25
Tilaajille
Koronapäivärahojen maksu räjähti käsiin – "Aina kun altistuu, saa vielä palkallista lomaa palkkioksi rokottamattomuudesta"

Ko­ro­na­päi­vä­ra­ho­jen maksu räjähti käsiin – "Aina kun al­tis­tuu, saa vielä pal­kal­lis­ta lomaa palk­kiok­si ro­kot­ta­mat­to­muu­des­ta"

14.12.2021 14:00 50
Tilaajille
Osasin jo odottaa koronajäljittäjän puhelua
Kolumni

Osasin jo odottaa ko­ro­na­jäl­jit­tä­jän puhelua

08.09.2021 06:00 3
Tilaajille
Näin Oulussa on rangaistu koronakaranteenin rikkojia: Yhtä sakotettiin täpötäydellä torilla, toista Valkeassa

Näin Oulussa on ran­gais­tu ko­ro­na­ka­ran­tee­nin rik­ko­jia: Yhtä sa­ko­tet­tiin tä­pö­täy­del­lä to­ril­la, toista Val­keas­sa

04.09.2021 15:30 23
Tilaajille
Koronatartunnan saaneita marjanpoimijoita siirretty Kainuuseen ilman viranomaisten tietoa

Ko­ro­na­tar­tun­nan saa­nei­ta mar­jan­poi­mi­joi­ta siir­ret­ty Kai­nuu­seen ilman vi­ran­omais­ten tietoa

16.08.2021 17:58 7
THL: Koronavirukselle altistuneen karanteenisuositusta lyhennetään kymmeneen päivään

THL: Ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­neen ka­ran­tee­ni­suo­si­tus­ta ly­hen­ne­tään kym­me­neen päivään

02.08.2021 10:35 9
Kysyimme: Voiko koronakaranteeniin määrätty abiturientti osallistua ylioppilaskirjoituksiin Oulussa?

Ky­syim­me: Voiko ko­ro­na­ka­ran­tee­niin mää­rät­ty abi­tu­rient­ti osal­lis­tua yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin Ou­lus­sa?

29.01.2021 06:00 6
Tilaajille
THL: Karanteeni pitenee koronatartunnan saaneiden lähikontakteilla 14 vuorokauteen

THL: Ka­ran­tee­ni pitenee ko­ro­na­tar­tun­nan saa­nei­den lä­hi­kon­tak­teil­la 14 vuo­ro­kau­teen

22.01.2021 16:53 2
Stora Enson tehdasalueella työskentelevää huolettavat koronatestikäytännöt, oireeton voi palata töihin testin jälkeen – yhtiön mukaan taustalla viranomaisohjeet

Stora Enson teh­das­alueel­la työs­ken­te­le­vää huo­let­ta­vat ko­ro­na­tes­ti­käy­tän­nöt, oi­ree­ton voi palata töihin testin jälkeen – yhtiön mukaan taus­tal­la vi­ran­omais­oh­jeet

04.01.2021 22:06 1
Tilaajille
Kempeleen Kirkonkylän koulussa korona-altistus: Yli 30 määrätty karanteeniin

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län kou­lus­sa ko­ro­na-al­tis­tus: Yli 30 mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

16.12.2020 22:56
Tehy: TAYS määräsi koronalle altistuneet hoitajat ja lääkärit töihin, asiasta kanneltu oikeusasiamiehelle

Tehy: TAYS määräsi ko­ro­nal­le al­tis­tu­neet hoi­ta­jat ja lää­kä­rit töihin, asiasta kan­nel­tu oi­keus­asia­mie­hel­le

07.12.2020 18:13 8
Koululaisten vanhemmat huolissaan Oulun koronatilanteesta – Kysyimme: Lisää karanteeneja vai etäopetusta?

Kou­lu­lais­ten van­hem­mat huo­lis­saan Oulun ko­ro­na­ti­lan­tees­ta – Ky­syim­me: Lisää ka­ran­tee­ne­ja vai etäo­pe­tus­ta?

07.12.2020 20:06 20
Tilaajille
Koronakaranteenien aiheuttamat sijaiskulut rasittavat yksityistä sote-alaa – kustannustuesta ei ole avuksi

Ko­ro­na­ka­ran­tee­nien ai­heut­ta­mat si­jais­ku­lut ra­sit­ta­vat yk­si­tyis­tä sote-alaa – kus­tan­nus­tues­ta ei ole avuksi

04.12.2020 22:00 2
Pikku-Syötteen syyslomaviikon korona-altistumisten määrä tarkentui, karanteenissa 317 ihmistä – suurin osa altistuneista Oulunkaaren ulkopuolelta

Pik­ku-Syöt­teen syys­lo­ma­vii­kon ko­ro­na-al­tis­tu­mis­ten määrä tar­ken­tui, ka­ran­tee­nis­sa 317 ihmistä – suurin osa al­tis­tu­neis­ta Ou­lun­kaa­ren ul­ko­puo­lel­ta

30.10.2020 21:49 9
Matleena Salo, 13, määrättiin karanteeniin, kun hänen ystävänsä sai koronatartunnan – Näin omaehtoinen ja virallinen karanteeni eroavat toisistaan

Mat­lee­na Salo, 13, mää­rät­tiin ka­ran­tee­niin, kun hänen ys­tä­vän­sä sai ko­ro­na­tar­tun­nan – Näin oma­eh­toi­nen ja vi­ral­li­nen ka­ran­tee­ni eroavat toi­sis­taan

26.10.2020 07:00
Tilaajille
Jyväskylässä jopa 700 ihmistä koronakaranteeniin seurakunnan tilaisuuden jäljiltä – 50 tartuntaa raportoitu

Jy­väs­ky­läs­sä jopa 700 ihmistä ko­ro­na­ka­ran­tee­niin seu­ra­kun­nan ti­lai­suu­den jäl­jil­tä – 50 tar­tun­taa ra­por­toi­tu

11.10.2020 20:36 4
Maikkulan yläkoulussa todettu koronatartunta, kolme luokkaa karanteeniin – yläkoulu pitää perjantaina etäpäivän

Maik­ku­lan ylä­kou­lus­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­ta, kolme luokkaa ka­ran­tee­niin – ylä­kou­lu pitää per­jan­tai­na etä­päi­vän

08.10.2020 19:24 4
Suurin osa sairastuneista ei tartuta, mutta läheisyys vaikuttaa: perheen sisällä puolisolla on 40 prosentin mahdollisuus saada Covid-19-tartunta

Suurin osa sai­ras­tu­neis­ta ei tar­tu­ta, mutta lä­hei­syys vai­kut­taa: perheen sisällä puo­li­sol­la on 40 pro­sen­tin mah­dol­li­suus saada Co­vid-19-tar­tun­ta

07.10.2020 13:37
Tilaajille
Urheilusarjat altistuvat talven aikana ottelusiirroille

Ur­hei­lu­sar­jat al­tis­tu­vat talven aikana ot­te­lu­siir­roil­le

06.10.2020 22:00
Tilaajille