Koronarajoitukset
Viimeisin 24 tuntia
Hallitus kertoo perjantaina uusista ravintolarajoituksista – Ylen tietojen mukaan pahimmilla korona-alueilla ravintolat sulkisivat viimeistään kello 19

Hal­li­tus kertoo per­jan­tai­na uusista ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta – Ylen tie­to­jen mukaan pa­him­mil­la ko­ro­na-alueil­la ra­vin­to­lat sul­ki­si­vat vii­meis­tään kello 19

15.04.2021 20:27 4
Nuorisotilat ja Pohjois-Pohjanmaan museo avaavat ovensa Oulussa – muut rajoitukset pysyvät voimassa toukokuun alkuun asti

Nuo­ri­so­ti­lat ja Poh­jois-Poh­jan­maan museo avaavat ovensa Oulussa – muut ra­joi­tuk­set pysyvät voi­mas­sa tou­ko­kuun alkuun asti

15.04.2021 19:29 1
Viikko
THL:n Mika Salminen: Suomen epidemia laskusuunnassa, nimenomaan iltaelämän kontaktien vähentäminen ollut ratkaisevaa

THL:n Mika Sal­mi­nen: Suomen epi­de­mia las­ku­suun­nas­sa, ni­men­omaan il­ta­elä­män kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­nen ollut rat­kai­se­vaa

15.04.2021 11:16 25
Länsi-Pohjassa löytyi kaksi eteläafrikkalaisen virusmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa – karanteenissa olevia oireettomia testataan

Län­si-Poh­jas­sa löytyi kaksi ete­lä­af­rik­ka­lai­sen vi­rus­muun­nok­sen ai­heut­ta­maa ko­ro­na­tar­tun­taa – ka­ran­tee­nis­sa olevia oi­reet­to­mia tes­ta­taan

14.04.2021 13:22 1
Tilaajille
Marin ajoi liikkumisrajoituksia sanoen THL:n pitävän niitä välttämättöminä – THL:n Salminen kertoi kuitenkin perustuslakivaliokunnalle, että muut keinot riittävät

Marin ajoi liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia sanoen THL:n pitävän niitä vält­tä­mät­tö­mi­nä – THL:n Sal­mi­nen kertoi kui­ten­kin pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­le, että muut keinot riit­tä­vät

14.04.2021 08:52 76
Oululaisen kuntokeskusketju Liikun yrittäjä Johanna Riihijärvi unohtaa korona-ajan arjen huolet hevostallilla – "Tuntuu hullulta se, että meillä on iso, väljä piste suljettuna"

Ou­lu­lai­sen kun­to­kes­kus­ket­ju Liikun yrit­tä­jä Johanna Rii­hi­jär­vi unohtaa ko­ro­na-ajan arjen huolet he­vos­tal­lil­la – "Tuntuu hul­lul­ta se, että meillä on iso, väljä piste sul­jet­tu­na"

10.04.2021 16:00 28
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Hallitus kertoi suunnitelmistaan purkaa koronarajoituksia, viimeisimpänä annetut rajoitukset puretaan ensimmäisenä – "Rajoituksia ei voida purkaa huolettomasti tai ennenaikaisesti"

Hal­li­tus kertoi suun­ni­tel­mis­taan purkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia, vii­mei­sim­pä­nä annetut ra­joi­tuk­set pu­re­taan en­sim­mäi­se­nä – "Ra­joi­tuk­sia ei voida purkaa huo­let­to­mas­ti tai en­ne­nai­kai­ses­ti"

09.04.2021 10:29 26
Hallitus päätti: Epidemian perustasolle palanneen Pohjois-Pohjanmaan ravintolat voivat avata heti perjantaina – Oululaisravintoloitsija: "Ensimmäinen ajatus oli, että näinhän sen piti mennäkin"

Hal­li­tus päätti: Epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le pa­lan­neen Poh­jois-Poh­jan­maan ra­vin­to­lat voivat avata heti per­jan­tai­na – Ou­lu­lais­ra­vin­to­loit­si­ja: "En­sim­mäi­nen ajatus oli, että näinhän sen piti men­nä­kin"

08.04.2021 20:51 133
Pohjois-Pohjanmaa laskeutui koronan perustasolle, sairaanhoitopiirin johto esittää ravintoloita avattaviksi – "Perusteet ravitsemusliikkeiden sulkemiselle eivät täyty yhdessäkään alueen kunnassa"

Poh­jois-Poh­jan­maa las­keu­tui koronan pe­rus­ta­sol­le, sai­raan­hoi­to­pii­rin johto esittää ra­vin­to­loi­ta avat­ta­vik­si – "Pe­rus­teet ra­vit­se­mus­liik­kei­den sul­ke­mi­sel­le eivät täyty yh­des­sä­kään alueen kun­nas­sa"

07.04.2021 17:54 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Risto Tyni

Missä olivat Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat sil­loin, kun edus­kun­ta hy­väk­syi ra­vit­se­mis­liik­kei­den au­ki­olon vä­li­ai­kai­sen sulun jat­ka­mi­ses­ta?

02.04.2021 07:00 3
Tilaajille
Hallitus selvittää vaihtoehtoja esitetyille liikkumisrajoituksille – THL:n Salminen: Kokoontumisiin kodeissa on tarvetta puuttua

Hal­li­tus sel­vit­tää vaih­to­eh­to­ja esi­te­tyil­le liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sil­le – THL:n Sal­mi­nen: Ko­koon­tu­mi­siin ko­deis­sa on tar­vet­ta puuttua

01.04.2021 15:23 17
Oulu pitää koronarajoitukset muuten ennallaan seuraavien viikkojen ajan, mutta ikäihmiset pääsevät uimaan ja saleille 12. huhtikuuta

Oulu pitää ko­ro­na­ra­joi­tuk­set muuten en­nal­laan seu­raa­vien viik­ko­jen ajan, mutta ikä­ih­mi­set pää­se­vät uimaan ja sa­leil­le 12. huh­ti­kuu­ta

31.03.2021 19:14 8
Oulun poliisilaitoksen rajoitetut aukioloajat jatkuvat toukokuun loppuun asti

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen ra­joi­te­tut au­ki­olo­ajat jat­ku­vat tou­ko­kuun loppuun asti

31.03.2021 12:32 2
Kolumni: Loppukiriin pinkaisemista helpottaisi näkymä normaaliajasta – koronaexitiin konkretiaa, kiitos

Ko­lum­ni: Lop­pu­ki­riin pin­kai­se­mis­ta hel­pot­tai­si näkymä nor­maa­li­ajas­ta – ko­ro­nae­xi­tiin konk­re­tiaa, kiitos

30.03.2021 06:30
Tilaajille
Päätös ravintolasulun jatkamisesta koko maakunnassa ihmetyttää Pohjois-Pohjanmaalla – Pauli Harju: "Nyt veti hiljaiseksi"

Päätös ra­vin­to­la­su­lun jat­ka­mi­ses­ta koko maa­kun­nas­sa ih­me­tyt­tää Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pauli Harju: "Nyt veti hil­jai­sek­si"

29.03.2021 20:09 47
Tilaajille
Ravintolasulun jatkuminen hämmentää ja suututtaa  Levillä – Koko alue kärsii muutaman vastuuttoman vuoksi, ärähtää Visit Levin toimitusjohtaja

Ra­vin­to­la­su­lun jat­ku­mi­nen häm­men­tää ja suu­tut­taa Levillä – Koko alue kärsii muu­ta­man vas­tuut­to­man vuoksi, ärähtää Visit Levin toi­mi­tus­joh­ta­ja

29.03.2021 15:21 7
Tilaajille
Suurpetokeskuksen nallet kurkkivat jo välillä ulkoilmaan– "Saa nähdä, miten käy tänä keväänä, pystytäänkö avaamaan"

Suur­pe­to­kes­kuk­sen nallet kurk­ki­vat jo välillä ul­koil­maan– "Saa nähdä, miten käy tänä ke­vää­nä, pys­ty­tään­kö avaa­maan"

29.03.2021 11:27 2
Tilaajille
Hallitus julkisti ravintoloiden sulkemisalueet, Pohjois-Pohjanmaalla sulku jatkuu – Kainuussa ja Lapissa ravintolat saavat olla auki Kittilää lukuun ottamatta

Hal­li­tus jul­kis­ti ra­vin­to­loi­den sul­ke­mi­sa­lueet, Poh­jois-Poh­jan­maal­la sulku jatkuu – Kai­nuus­sa ja Lapissa ra­vin­to­lat saavat olla auki Kit­ti­lää lukuun ot­ta­mat­ta

28.03.2021 20:05 68
Eduskunta hyväksyi kuntosalien sulkemiseen liittyvän tartuntatautilain muutoksen

Edus­kun­ta hy­väk­syi kun­to­sa­lien sul­ke­mi­seen liit­ty­vän tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­sen

28.03.2021 17:40 15
Osa koronarajoituksista kummastuttaa – Kysyimme, miksi kuntosalit ja keilahallit saavat olla auki?

Osa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta kum­mas­tut­taa – Ky­syim­me, miksi kun­to­sa­lit ja kei­la­hal­lit saavat olla auki?

28.03.2021 07:00 16
Tilaajille