Korona-altistus

Kau­pun­ki listasi al­tis­tu­mis­paik­ko­ja: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Oulussa

03.09.2021 10:12 4

Kau­pun­ki lis­ta­si: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Oulussa viime vii­kol­la

02.09.2021 10:30 8

SSAB:n Raahen te­räs­teh­taal­la on todettu ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen

29.08.2021 20:44

Kem­pe­leen thai­nyrk­kei­ly­ot­te­luun jäl­ji­tet­ty kym­me­niä ko­ro­na­tar­tun­to­ja, salin omis­ta­ja kertoo toi­mi­neen­sa oh­jei­den mukaan – Kem­pe­leen ter­veys­joh­ta­jan mukaan al­tis­tu­mis­ket­ju voi vielä kasvaa

23.08.2021 16:37 26
Tilaajille

Oulussa on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le useilla kun­to­sa­leil­la – Katso tuorein listaus al­tis­tu­mis­pai­kois­ta

20.08.2021 15:56 32

Oulun kau­pun­ki: Myös näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

13.08.2021 18:13 17

Oulun kau­pun­ki jul­kai­si listan: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le 4.–7. elo­kuu­ta

11.08.2021 18:20 30

Oulun kau­pun­ki jul­kai­si listan viime päivien mah­dol­li­sis­ta ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sis­ta – näissä pai­kois­sa ol­lei­den on seu­rat­ta­va voin­tiaan ja mentävä tes­tiin, jos oireita ilmenee

06.08.2021 10:34 17

Mas­ki­suo­si­tus voi­mas­sa tois­tai­sek­si myös Oulun kou­luis­sa, etä­työ­suo­si­tus palaa käyt­töön – vii­kon­lop­pu­na Oulussa on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le useissa eri pai­kois­sa

04.08.2021 12:20 139

Oulu ei jatka mah­dol­li­suut­ta ai­kais­taa toista ko­ro­na­ro­ko­tus­ta, ro­kot­tei­ta tar­vi­taan nuorten ro­ko­tuk­siin – viime päivinä ko­ro­na­vi­ruk­sel­le on voinut al­tis­tua useissa eri ra­vin­to­lois­sa

22.07.2021 15:11 14

Oulussa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le kun­to­sa­lil­la ja kah­vi­las­sa, walk in -ro­ko­tuk­set jat­ku­vat edel­leen

20.07.2021 16:48 16

Oulun kau­pun­ki: Yökerho Ilo­nas­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le per­jan­tain ja lauan­tain vä­li­se­nä yönä

19.07.2021 10:22 1

Uusia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia Oulun seu­dul­la al­ku­vii­kos­ta – lis­tal­la useita ra­vin­to­loi­ta ja yö­ker­ho­ja

18.07.2021 16:57 62

Ko­ro­nal­le on voinut al­tis­tua puis­to­kah­vi­la Ma­kias­sa sun­nun­tai­na

16.07.2021 10:28 4

Tornion Ci­ty­mar­ke­tis­sa ja Tok­man­nis­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

12.06.2021 10:48 5

Oulussa tors­tai­na ilmi kaksi uutta jouk­ko­al­tis­tu­mis­ta – myös yhdessä Idea­par­kin ra­vin­to­las­sa mah­dol­li­nen al­tis­tu­mi­nen

15.04.2021 17:45 33

Kuu­sa­mon Kes­kus­ap­tee­kis­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – al­ku­vii­kos­ta asioi­nut, tark­kai­le voin­tia­si

12.03.2021 10:40
Tilaajille

Ii­sal­me­lai­sen yrit­tä­jän pak­ko­tes­taus­ta­pauk­ses­sa pu­hu­taan alus­ta­vas­ti kym­me­nes­tä tar­tun­nan saa­nees­ta ja 60 al­tis­tu­nees­ta, kertoo poliisi

04.03.2021 17:08 11

Kem­pe­le: Pieni Pelakuu -hoi­va­ko­dis­sa mah­dol­li­nen ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen – osa asuk­kais­ta ja hen­ki­lös­tös­tä ehtinyt jo saada ko­ro­na­ro­kot­teen

27.02.2021 13:33 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Useat ko­ro­na-al­tis­tu­mi­set ovat ta­pah­tu­neet ra­vin­to­lois­sa – al­tis­tu­mi­sis­ta voi seurata ra­joit­tei­ta, jotka estävät muiden toi­mi­alo­jen elin­kei­non­har­joit­ta­jien toi­min­nan

23.02.2021 06:00
Tilaajille