Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

THL: Ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­neen ka­ran­tee­ni­suo­si­tus­ta ly­hen­ne­tään kym­me­neen päivään

Altistuneen karanteenin voi purkaa, jos kuudennen karanteenipäivän jälkeinen testi on negatiivinen.

Koronalle altistuneen karanteenin kestoksi suositellaan jatkossa kymmentä vuorokautta aiemman 14 vuorokauden sijaan, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koronaan sairastuneen eristysaikaa ei olla muuttamassa.

Muutos karanteenisuositukseen tulee voimaan tänään. Altistuneiden on muutoksen jälkeenkin seurattava oireiden ilmaantumista 14 päivää altistumisesta.

THL:n mukaan suositus muuttuu, koska uuden tiedon perusteella lyhyempi karanteeniaika on riittävä. Perusoikeuksia voi rajoittaa vain lakiin perustuen ja välttämättömistä syistä.

Päätöksen karanteenin kestosta tekee aina tartuntatautilääkäri, ja erityistilanteissa karanteeniaikaa voi myös pidentää.

Altistuneen karanteenin voi purkaa, jos kuudennen karanteenipäivän jälkeinen testi on negatiivinen.

Täyden rokotussarjan saaneille tai koronan jo sairastaneille ei edelleenkään suositella karanteenia altistumisen jälkeen.