Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Oulun yli­opis­ton hu­ma­nis­ti­opis­ke­li­jat ottavat kantaa kes­kus­ta­kam­puk­seen: vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det ole­mat­to­mat, yli­opis­ton vies­tin­tä puut­teel­lis­ta

Oulun yliopiston humanistijärjestöt julkaisivat yhteisen kannanoton liittyen keskustakampushankkeeseen. Humanistinen tiedekunta on tämänhetkisten tietojen mukaan siirtymässä Raksilaan valmistuvalle kampukselle.

Kannanotossa kerrotaan, että kyselytutkimuksen mukaan 89 prosenttia humanististen alojen opiskelijoista kokee, ettei ole voinut vaikuttaa keskustakampushankkeeseen. Lisäksi vain yksi prosentti koki yliopiston viestinnän tarpeeksi läpinäkyväksi.

Vastauksista ilmeni myös huoli humanististen alojen erikoistilatarpeiden säilyvyydestä. Esimerkiksi laboratorioiden, kielistudioiden, logopedien terapiatilojen sekä fyysisen kirjaston kohtalot mietityttävät. Myös saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin yksikön Giellagas-instituutin tulevaisuudesta ollaan huolissaan.

Kannanoton allekirjoittaneet järjestöt toivovat, että humanististen alojen opiskelijoiden toiveet otetaan huomioon ja heitä osallistettaisiin enemmän. Kannanotossa kirjoitetaan, että opiskelijoiden sivuaineopintojen tarjonta ja suorittaminen tulee turvata muutoinkin kuin pelkästään etäopintoina.

Vetovoimaan vaikuttaa järjestöjen mukaan sijaintia enemmän aine- ja harrastejärjestötoiminta, poikkitieteellisyys, yhteiskampus, opetuksen ja tutkimuksen taso sekä käyttötarkoitukseen sopivat tilat.

– Humanistiopiskelijoiden toiveet ja sivuaineopinnot tulee turvata ilman täydellistä etäopintopakkoa, jotta mahdollisuus omannäköisen tutkinnon rakentamiseen ja tulevaisuuden uravaihtoehtojen monipuolistamiseen säilyy. Tähän asti humanististen alojen tutkintojen vahvuus on ollut monipuolisuus ja yksilöllistettävyys, kannanotossa lukee.

– Mikäli näitä asioita ei oteta huomioon, emme voi kannattaa hanketta nykyisessä muodossaan. Meille opiskelijoille Oulu on yliopistokaupunki.

Oulun yliopiston humanistijärjestöt ovat Humanistinen Kilta ry, Verba ry, Tiima ry, Communica ry, Suma ry, Kultu ry, Index ry, Gieku ry ja Timppa ry.

Lue lisää: Rak­si­la-suun­ni­tel­ma Oulun yli­opis­ton hal­li­tuk­sen pöy­däl­le: Hu­ma­nis­ti­nen tie­de­kun­ta, kaup­pa­kor­kea­kou­lu ja tieto- ja säh­kö­tek­niik­ka siir­ret­täi­siin ko­ko­naan