Oulun kaupunki: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä antaa en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­esi­tyk­sen­sä

Rakentaminen: Uusista asun­nois­ta tulee pulaa ensi vuonna ja se nostaa asu­mi­sen hintaa

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun yliopiston ylioppilaskunta
Vihjailuja "kummisedästä" ja uhkauksia urakehityksen katkeamisesta – Oulun yliopiston opiskelija-aktiivit kertovat epäasiallisesta kohtelusta kampuskeskustelussa

Vih­jai­lu­ja "kum­mi­se­däs­tä" ja uh­kauk­sia ura­ke­hi­tyk­sen kat­kea­mi­ses­ta – Oulun yli­opis­ton opis­ke­li­ja-ak­tii­vit ker­to­vat epä­asial­li­ses­ta koh­te­lus­ta kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

17.06.2023 06:00 88
Tilaajille
Pitkän poliittisen uran tehnyt Liisa Jaakonsaari kutsuttiin Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kunniajäseneksi

Pitkän po­liit­ti­sen uran tehnyt Liisa Jaa­kon­saa­ri kut­sut­tiin Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­nan kun­nia­jä­se­nek­si

28.02.2023 11:23 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun tar­vi­taan yli­op­pi­las­ta­lo – so­siaa­lis­ten kon­tak­tien tärkeys ko­ros­tuu yksin asu­mi­sen ja etä­opis­ke­lun aikana

05.02.2023 06:00 25
Tilaajille
Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajaksi Lotta Leinonen Oulun yliopistosta

Suomen yli­op­pi­las­kun­tien liiton pu­heen­joh­ta­jak­si Lotta Lei­no­nen Oulun yli­opis­tos­ta

18.11.2022 18:51

Oulun yli­op­pi­las­kun­nan hal­li­tus sai uuden pu­heen­joh­ta­jan ensi vuo­del­le, kun Su­vi-An­na Sal­mi­nen va­lit­tiin teh­tä­vään

16.11.2022 21:01 1
Vanha Kaleva: Skp:n vähemmistö sai lisää paikkoja ylioppilasvaaleissa Oulussa

Vanha Kaleva: Skp:n vä­hem­mis­tö sai lisää paik­ko­ja yli­op­pi­las­vaa­leis­sa Oulussa

03.11.2022 10:00
Tilaajille
Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yhteisessä Hurmos-tapahtumassa tutustuttiin porukoihin pitkästä aikaa koronan jälkeen

Oulun yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joi­den yh­tei­ses­sä Hur­mos-ta­pah­tu­mas­sa tu­tus­tut­tiin po­ru­koi­hin pit­käs­tä aikaa koronan jälkeen

09.09.2022 08:18
Tilaajille
Ortotopologialla kerättiin apua opiskelijoiden hyvinvointiin – Mika Nuojua aikoo hypätä tulevaisuudessakin dosentti Aapo Heikkilän kenkiin

Or­to­to­po­lo­gial­la ke­rät­tiin apua opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tiin – Mika Nuojua aikoo hypätä tu­le­vai­suu­des­sa­kin do­sent­ti Aapo Heik­ki­län kenkiin

14.05.2022 06:08 10
Oulun yliopiston ylioppilaskunta haluaa uuden kampuksen – kampus voisi sijaita Raksilassa tai vaikkapa Kontinkankaalla

Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta haluaa uuden kam­puk­sen – kampus voisi sijaita Rak­si­las­sa tai vaik­ka­pa Kon­tin­kan­kaal­la

27.01.2022 19:24 131
Tilaajille
Oulun yliopiston ylioppilaskunta järjestää jälleen kaikille avoimen itsenäisyyspäivän soihtukulkueen torilta hautausmaalle

Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta jär­jes­tää jälleen kai­kil­le avoimen it­se­näi­syys­päi­vän soih­tu­kul­kueen torilta hau­taus­maal­le

01.12.2021 17:46 4

Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­nan edus­ta­jis­to­vaa­leis­sa ää­nes­tet­tiin ak­tii­vi­sem­min kuin vuo­si­kym­me­niin

03.11.2021 23:00
OYY: Raksilan selvityksestä puuttuu pitkän aikavälin visio – on selvitettävä, kuinka kaikki Linnanmaan toiminnot saadaan siirrettyä alueelle vuoteen 2040 mennessä

OYY: Rak­si­lan sel­vi­tyk­ses­tä puuttuu pitkän ai­ka­vä­lin visio – on sel­vi­tet­tä­vä, kuinka kaikki Lin­nan­maan toi­min­not saadaan siir­ret­tyä alueel­le vuoteen 2040 men­nes­sä

26.04.2021 20:22 35
Yliopistojen kevään ja kesän valintakokeet järjestetään kampuksilla – karanteeniin joutunut menettää koemahdollisuutensa: "Ajaudutaan kohtalon armoille"

Yli­opis­to­jen kevään ja kesän va­lin­ta­ko­keet jär­jes­te­tään kam­puk­sil­la – ka­ran­tee­niin jou­tu­nut me­net­tää koe­mah­dol­li­suu­ten­sa: "A­jau­du­taan koh­ta­lon ar­moil­le"

16.03.2021 07:00 2
Tilaajille
Oulun yliopiston keskustakampussuunnitelmat huolettavat ylioppilaskuntaa: "Nyt viestinnästä on voinut saada sen kuvan, että yliopistoa oltaisiin pirstaloimassa ympäri kaupunkia"

Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus­suun­ni­tel­mat huo­let­ta­vat yliop­pi­las­kun­taa: "Nyt vies­tin­näs­tä on voinut saada sen kuvan, että yli­opis­toa ol­tai­siin pirs­ta­loi­mas­sa ympäri kau­pun­kia"

10.12.2020 13:27 63
Tilaajille

OYY valitsi hal­li­tuk­sen ja edus­ta­jis­ton pu­heen­joh­ta­jis­ton ensi vuo­del­le

08.12.2020 19:36
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Etä­ope­tus on kas­vat­ta­nut opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­ti­ero­ja – eri­tyi­ses­ti var­hai­sen vaiheen oh­jaus­ta tulee kas­vat­taa

21.11.2020 05:45 2
Tilaajille