Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kemi
Kemiläinen Saku muistaa lapsuudestaan, miten isä haisi tehtaalta – nyt hän on itse sellutehtaan mies kolmannessa polvessa

Ke­mi­läi­nen Saku muistaa lap­suu­des­taan, miten isä haisi teh­taal­ta – nyt hän on itse sel­lu­teh­taan mies kol­man­nes­sa pol­ves­sa

23.09.2023 12:00 6
Tilaajille
Joukko ihmisiä pahoinpiteli kaksi miestä Keminmaassa – saivat sairaalahoitoa vaativia vammoja

Joukko ihmisiä pa­hoin­pi­te­li kaksi miestä Ke­min­maas­sa – ­sai­vat sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­via vammoja

16.09.2023 11:59 6
Lapin poliisi varoittaa vaarallisista jopomopoista – vanhoihin polkupyöriin ei saa lain mukaan kiinnittää polttomoottoria

Lapin poliisi va­roit­taa vaa­ral­li­sis­ta jo­po­mo­pois­ta – van­hoi­hin pol­ku­pyö­riin ei saa lain mukaan kiin­nit­tää polt­to­moot­to­ria

12.09.2023 19:36 8
Tilaajille
Kaivinkone tanssii kemiläisellä soramontulla – tanssitaiteilija Ella Postia on kiehtonut ihmisen ja koneen vuorovaikutus, ja nyt hän tekee tanssiteosta tämän teeman ympärillä

Kai­vin­ko­ne tanssii ke­mi­läi­sel­lä so­ra­mon­tul­la – ­tans­si­tai­tei­li­ja Ella Postia on kieh­to­nut ihmisen ja koneen vuo­ro­vai­ku­tus, ja nyt hän tekee tans­si­teos­ta tämän teeman ym­pä­ril­lä

25.07.2023 14:00 2
Tilaajille
Voimakas rankkasade sai Kemin kadut lainehtimaan, pelastuslaitoksella useita vahingontorjuntatehtäviä – katso hurjat kuvat

Voi­ma­kas rank­ka­sa­de sai Kemin kadut lai­neh­ti­maan, pe­las­tus­lai­tok­sel­la useita va­hin­gon­tor­jun­ta­teh­tä­viä – katso hurjat kuvat

19.07.2023 16:47 4
Tilaajille
Metsä Groupin tehtaalla Kemissä syttyi tulipalo sähkötöiden yhteydessä

Metsä Groupin teh­taal­la Kemissä syttyi tu­li­pa­lo säh­kö­töi­den yh­tey­des­sä

18.06.2023 15:01
Tilaajille
Junaliikenne Kemin ja Rovaniemen välillä palautuu normaaliksi

Ju­na­lii­ken­ne Kemin ja Ro­va­nie­men välillä pa­lau­tuu nor­maa­lik­si

13.06.2023 15:48 1
Punkkiliveen ropissut kymmeniätuhansia puutiaishavaintoja – Väkilukuun suhteutettuna Oulu on havaintojen kärkipäässä

Punk­ki­li­veen ro­pis­sut kym­me­niä­tu­han­sia puu­tiais­ha­vain­to­ja – Vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na Oulu on ha­vain­to­jen kär­ki­pääs­sä

06.06.2023 16:12 15
Tilaajille
Kahtia repeytynyt merikotka löytyi Ajoksesta – Tutkijan tiedossa on 48 tuulivoimaloihin kuollutta merikotkaa

Kahtia re­pey­ty­nyt me­ri­kot­ka löytyi Ajok­ses­ta – Tut­ki­jan tie­dos­sa on 48 tuu­li­voi­ma­loi­hin kuol­lut­ta me­ri­kot­kaa

01.06.2023 09:29 38
Tilaajille
Asiakkaat ihmettelevät outoa hajua Kemin ja Keminmaan uusissa Sale-kaupoissa – Mysteeriä yritetään ratkaista tällä viikolla

Asiak­kaat ih­met­te­le­vät outoa hajua Kemin ja Ke­min­maan uusissa Sa­le-kau­pois­sa – Mys­tee­riä yri­te­tään rat­kais­ta tällä vii­kol­la

24.05.2023 11:05 4
Tilaajille
Metsä Boardin Kemin kartonkitehtaalla kärähti maanantaina – tilanne saatu hallintaan

Metsä Boardin Kemin kar­ton­ki­teh­taal­la kärähti maa­nan­tai­na – tilanne saatu hal­lin­taan

22.05.2023 13:59
Tilaajille
Huumeita takavarikoitiin noin 40 000 euron edestä Meri-Lapissa, poliisin mukaan valvonnassa paljastui huolestuttavia piirteitä

Huu­mei­ta ta­ka­va­ri­koi­tiin noin 40 000 euron edestä Me­ri-La­pis­sa, po­lii­sin mukaan val­von­nas­sa pal­jas­tui huo­les­tut­ta­via piir­tei­tä

15.05.2023 16:15
Outokummun huippuvuosi antaa hyvät eväät siirtymässä päästöttömään teräkseen – "Se on otettu erittäin hyvin vastaan"

Ou­to­kum­mun huip­pu­vuo­si antaa hyvät eväät siir­ty­mäs­sä pääs­töt­tö­mään te­räk­seen – "Se on otettu erit­täin hyvin vas­taan"

03.11.2022 15:32
Tilaajille
Kemin K-Citymarketin energiankulutus väheni reilusti uudistuksen yhteydessä – K-ryhmän myynti nousi Lapissa seitsemän prosenttia tammi–syyskuussa

Kemin K-Ci­ty­mar­ke­tin ener­gian­ku­lu­tus väheni rei­lus­ti uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä – K-ryh­män myynti nousi Lapissa seit­se­män pro­sent­tia tam­mi–­syys­kuus­sa

27.10.2022 14:08
Tilaajille
Yle: Kemiin suunnitellun tekstiilitehtaan aloitus viivästyy

Yle: Kemiin suun­ni­tel­lun teks­tii­li­teh­taan aloitus vii­väs­tyy

15.10.2022 15:29 3
Tilaajille
Elokapina jatkaa mielenosoituksia tänään metsäyhtiöiden pääkonttoreilla Etelä-Suomessa – poliisi pidätti viisi osallistujaa

Elo­ka­pi­na jatkaa mie­len­osoi­tuk­sia tänään met­sä­yh­tiöi­den pää­kont­to­reil­la Ete­lä-Suo­mes­sa – poliisi pidätti viisi osal­lis­tu­jaa

11.10.2022 13:00 17
Vanha Kaleva: Naiset hoipertelivat pakoon häkäkuolemalta

Vanha Kaleva: Naiset hoi­per­te­li­vat pakoon hä­kä­kuo­le­mal­ta

06.10.2022 10:00 1
Tilaajille
Säiliöstä valui öljyä maahan Kemin Sauvosaaren kentällä

Säi­liös­tä valui öljyä maahan Kemin Sau­vo­saa­ren ken­täl­lä

25.09.2022 18:19
Juhannusaattona solmittiin sopimus, joka tuo nyt Kemiin 20 kenialaista sairaanhoitajaopiskelijaa – "Tässä on ollut tähdet kohdillaan"

Ju­han­nus­aat­to­na sol­mit­tiin so­pi­mus, joka tuo nyt Kemiin 20 ke­nia­lais­ta sai­raan­hoi­ta­ja­opis­ke­li­jaa – "Tässä on ollut tähdet koh­dil­laan"

28.08.2022 13:00 1
Tilaajille