Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Rotat
Oulun Itsudemo-ravintolassa viilettänyt rotta tallentui asiakkaan kuvaamalle videolle – ravintola kertoo, että terveystarkastajat kävivät tarkastamassa tilanteen

Oulun It­su­de­mo-ra­vin­to­las­sa vii­let­tä­nyt rotta tal­len­tui asiak­kaan ku­vaa­mal­le vi­deol­le – ra­vin­to­la kertoo, että ter­veys­tar­kas­ta­jat kävivät tar­kas­ta­mas­sa ti­lan­teen

30.01.2024 15:03 20
Tilaajille
Onko Oulun seudulla rottaongelma? Kempeleessä rotat sabotoivat valokuituyhteyden: "Kalliiksi se tulee"

Onko Oulun seu­dul­la rot­taon­gel­ma? Kem­pe­lees­sä rotat sa­bo­toi­vat va­lo­kui­tuyh­tey­den: "Kal­liik­si se tulee"

19.05.2023 06:00 72
Tilaajille
Kerro meille: Oletko havainnut rottia asuinalueellasi?

Kerro meille: Oletko ha­vain­nut rottia asui­na­lueel­la­si?

16.05.2023 10:32 41
Rotat ovat vallanneet oululaisen taloyhtiön roskakatoksen – "Pari kertaa ne ovat kiivenneet ensimmäisen kerroksen asuntojen parvekkeille", kertoo asukas

Rotat ovat val­lan­neet ou­lu­lai­sen ta­loyh­tiön ros­ka­ka­tok­sen – "Pari kertaa ne ovat kii­ven­neet en­sim­mäi­sen ker­rok­sen asun­to­jen par­vek­keil­le", kertoo asukas

30.06.2021 09:30 33
Tilaajille
Rottia liikkeellä Raahessa – ei kuitenkaan iso invaasio

Rottia liik­keel­lä Raa­hes­sa – ei kui­ten­kaan iso in­vaa­sio

04.06.2021 23:04 2
Tilaajille
Ranta-Kastellin ja Peltolan alueella on havaittu rottia – Näin jyrsijähaittoja ehkäistään

Ran­ta-Kas­tel­lin ja Pel­to­lan alueel­la on ha­vait­tu rottia – Näin jyr­si­jä­hait­to­ja eh­käis­tään

04.02.2021 08:05 7
Vanha Kaleva: New Yorkissa käydään sotaa rottia vastaan uusilla sementtikivijaloilla

Vanha Kaleva: New Yor­kis­sa käydään sotaa rottia vastaan uusilla se­ment­ti­ki­vi­ja­loil­la

28.01.2021 10:00
Tilaajille
Yöllinen elämä näkyy omakotitalon pihan jäljissä Oulun Peltolassa, mutta loukkuun rotat eivät enää jää – Asiantuntija: Rotat oppivat toisiltaan ja järjestäytyvät jopa työvuoroihin

Yöl­li­nen elämä näkyy oma­ko­ti­ta­lon pihan jäl­jis­sä Oulun Pel­to­las­sa, mutta louk­kuun rotat eivät enää jää – Asian­tun­ti­ja: Rotat oppivat toi­sil­taan ja jär­jes­täy­ty­vät jopa työ­vuo­roi­hin

16.01.2021 18:00 33
Tilaajille
Oulun Kastellissa asennettiin rotille ansalaatikoita – "Huolestuttaa se, millainen rottapopulaatio alueella mahdollisesti asustaa"

Oulun Kas­tel­lis­sa asen­net­tiin rotille an­sa­laa­ti­koi­ta – "Huo­les­tut­taa se, mil­lai­nen rot­ta­po­pu­laa­tio alueel­la mah­dol­li­ses­ti asus­taa"

07.12.2020 17:00 18
Tilaajille