Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lapin poliisilaitos
Viimeisin tunti
Humalassa ajanut mies törmäsi mönkijällä puuhun Rovaniemellä, loukkaantui vakavasti

Hu­ma­las­sa ajanut mies törmäsi mön­ki­jäl­lä puuhun Ro­va­nie­mel­lä, louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

15:59
Tilaajille
Viikko
Miehen epäillään majailleen useiden viikkojen ajan luvatta Rovaniemen asumattomassa Kotisaaressa

Miehen epäil­lään ma­jail­leen useiden viik­ko­jen ajan luvatta Ro­va­nie­men asu­mat­to­mas­sa Ko­ti­saa­res­sa

27.05.2023 16:37 5
Tilaajille
Poliisi on tehnyt kiinniottoja, jotka saattavat liittyä Rovaniemen huumekuolemiin – "Amfetamiini on se, mitä on myyty, mutta nyt epäillään, että siinä olisi mahdollisesti jotain muuta"

Poliisi on tehnyt kiin­niot­to­ja, jotka saat­ta­vat liittyä Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­miin – "Am­fe­ta­mii­ni on se, mitä on myyty, mutta nyt epäil­lään, että siinä olisi mah­dol­li­ses­ti jotain muuta"

26.05.2023 18:59
Tilaajille
Rovaniemeltä löytynyt huume on erittäin tappavaa – asiantuntija: "On hyvin poikkeuksellista, että ainetta on edes päätynyt Suomeen"

Ro­va­nie­mel­tä löy­ty­nyt huume on erit­täin tap­pa­vaa – asian­tun­ti­ja: "On hyvin poik­keuk­sel­lis­ta, että ainetta on edes pää­ty­nyt Suo­meen"

26.05.2023 16:58
Tilaajille
Neljän miehen epäil­lään kuol­leen huu­mei­siin Ro­va­nie­mel­lä viikon sisällä – syiksi epäil­lään tun­te­ma­ton­ta huu­met­ta ja Suo­mes­sa hyvin har­vi­nais­ta opioi­dia

Neljän miehen epäil­lään kuol­leen huu­mei­siin Ro­va­nie­mel­lä viikon sisällä – syiksi epäil­lään tun­te­ma­ton­ta huu­met­ta ja Suo­mes­sa hyvin har­vi­nais­ta opioi­dia

26.05.2023 16:04 5
Vanhemmat
Vastaamon tietomurto edennyt tutkintavaiheeseen myös Lapissa – rikosilmoitus tehtävä viimeistään toukokuun aikana

Vas­taa­mon tie­to­mur­to edennyt tut­kin­ta­vai­hee­seen myös Lapissa – ri­kos­il­moi­tus tehtävä vii­meis­tään tou­ko­kuun aikana

11.05.2023 16:06
Kuljettaja pakeni poliiseja Kemin keskustassa lauantai-iltana – pako päättyi kolariin Keskuspuistokadulla, useita autoja vaurioitui

Kul­jet­ta­ja pakeni po­lii­se­ja Kemin kes­kus­tas­sa lauan­tai-il­ta­na – pako päättyi ko­la­riin Kes­kus­puis­to­ka­dul­la, useita autoja vau­rioi­tui

07.05.2023 10:31 4
Tilaajille
Kemin Metsä Fibren biotuotetehtaan ulkomaalaisesta alihankkijasta on aloitettu esitutkinta – "Tällaisten rikkomusten ilmaantuminen on meille suuri pettymys"

Kemin Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taan ul­ko­maa­lai­ses­ta ali­hank­ki­jas­ta on aloi­tet­tu esi­tut­kin­ta – "­Täl­lais­ten rik­ko­mus­ten il­maan­tu­mi­nen on meille suuri pet­ty­mys"

27.04.2023 14:06
Tilaajille
Itä-Lapissa kadonnut kelkkailija löytyi kuolleena

Itä-La­pis­sa ka­don­nut kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

26.04.2023 17:41
Tilaajille
Selvitys: Poliisin peruspalveluissa on isojakin alueellisia eroja, hälytystehtäviä hoidetaan enemmän puhelimella – Miten käy Oulun ja Lapin poliisilaitosten?

Sel­vi­tys: Po­lii­sin pe­rus­pal­ve­luis­sa on iso­ja­kin alueel­li­sia eroja, hä­ly­tys­teh­tä­viä hoi­de­taan enemmän pu­he­li­mel­la – Miten käy Oulun ja Lapin po­lii­si­lai­tos­ten?

13.04.2023 16:09 17
Tilaajille
Henkilöauto valui raiteelle Rovaniemen rautatieasemalla, etelästä saapunut juna myöhästyi

Hen­ki­lö­au­to valui rai­teel­le Ro­va­nie­men rau­ta­tiea­se­mal­la, ete­läs­tä saa­pu­nut juna myö­häs­tyi

09.04.2023 11:22 1
Tilaajille
Viikonloppuinen katuvalvonta paljasti Leviltä ja Ylläkseltä useita huumerikoksia sekä etsintäkuulutettuja

Vii­kon­lop­pui­nen ka­tu­val­von­ta pal­jas­ti Leviltä ja Yl­läk­sel­tä useita huu­me­ri­kok­sia sekä et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu­ja

03.04.2023 11:44 5
Sijoitushuijarit ovat vieneet kymmeniä tuhansia euroja virtuaalivaluuttaan liittyviä huijauksilla – Lapin poliisille useita ilmoituksia tapauksista

Si­joi­tus­hui­ja­rit ovat vieneet kym­me­niä tu­han­sia euroja vir­tuaa­li­va­luut­taan liit­ty­viä hui­jauk­sil­la – Lapin po­lii­sil­le useita il­moi­tuk­sia ta­pauk­sis­ta

28.03.2023 11:42 8
Humalainen mönkijäkuski "huusi ja räyhäsi" talon pihalla Kemissä – mukana kirves ja puukkoja

Hu­ma­lai­nen mön­ki­jä­kus­ki "huusi ja räy­hä­si" talon pihalla Kemissä – mukana kirves ja puuk­ko­ja

18.03.2023 15:32 1
Tilaajille
Putkareissulle kuljetettu humalainen äityi väkivaltaiseksi poliisiautossa Torniossa – yritti tarrata kuljettajaan ja löi toista poliisia päähän

Put­ka­reis­sul­le kul­je­tet­tu hu­ma­lai­nen äityi vä­ki­val­tai­sek­si po­lii­si­au­tos­sa Tor­nios­sa – yritti tarrata kul­jet­ta­jaan ja löi toista po­lii­sia päähän

18.03.2023 09:41 2
Tilaajille
Poliisi esti Aalistunturilla puisen kolmijalan sahauksen kuvaamisen – Poliisihallitus selvittää Oulun ja Lapin poliisilaitoksien toiminnan

Poliisi esti Aa­lis­tun­tu­ril­la puisen kol­mi­ja­lan sa­hauk­sen ku­vaa­mi­sen – Po­lii­si­hal­li­tus sel­vit­tää Oulun ja Lapin po­lii­si­lai­tok­sien toi­min­nan

27.02.2023 19:19 11
Tilaajille
Poliisi kaipaa edelleen havaintoja Rovaniemeltä kadonneesta 15-vuotiaasta pojasta – nähty viikonloppuna Vantaalla

Poliisi kaipaa edel­leen ha­vain­to­ja Ro­va­nie­mel­tä ka­don­nees­ta 15-vuo­tiaas­ta pojasta – nähty vii­kon­lop­pu­na Van­taal­la

27.02.2023 10:53
Professori: Poliisi ylitti selvästi toimivaltansa estäessään sahausoperaation kuvaamisen Aalistunturin mielenosoituksessa – "Poliisin perusteluissa jopa huvittavia piirteitä"

Pro­fes­so­ri: Poliisi ylitti sel­väs­ti toi­mi­val­tan­sa es­täes­sään sa­haus­ope­raa­tion ku­vaa­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin mie­len­osoi­tuk­ses­sa – "Po­lii­sin pe­rus­te­luis­sa jopa hu­vit­ta­via piir­tei­tä"

25.02.2023 11:38 9
Tilaajille
Lapissa poliisin suorittamissa huumausaineiden katuvalvonnoissa jäi kiinni nuoria ja ensikertalaisia – huumeita päätyi takavarikkoon etenkin Torniosta

Lapissa po­lii­sin suo­rit­ta­mis­sa huu­maus­ai­nei­den ka­tu­val­von­nois­sa jäi kiinni nuoria ja en­si­ker­ta­lai­sia – huu­mei­ta päätyi ta­ka­va­rik­koon etenkin Tor­nios­ta

16.02.2023 18:35 1
Tilaajille
Harva tekee perinteistä reitti-ilmoitusta, vaikka kadonneen etsijöille tiedot ovat kullan arvoisia  – tunturissa ei kannata luottaa pelkkään älypuhelimeen

Harva tekee pe­rin­teis­tä reit­ti-il­moi­tus­ta, vaikka ka­don­neen et­si­jöil­le tiedot ovat kullan ar­voi­sia – tun­tu­ris­sa ei kannata luottaa pelk­kään äly­pu­he­li­meen

18.01.2023 08:23
Tilaajille