Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

terveysvero
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veys­ve­ros­sa katse siir­ret­tä­vä on­gel­mis­ta rat­kai­sui­hin

10.02.2024 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veys­ve­ro on mah­dol­li­nen ja tar­peel­li­nen – sillä on vä­lit­tö­miä po­si­tii­vi­sia ta­lous­vai­ku­tuk­sia ve­ro­poh­jan laa­jen­tu­mi­sen myötä

09.02.2024 06:00 9