Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kaksoisraide
Asukkaat heräsivät puolustamaan Nokelan metsikköä Oulussa – Kaksoisraiteen lisäksi pyöräbaanaa pidetään uhkana

Asuk­kaat he­rä­si­vät puo­lus­ta­maan Nokelan met­sik­köä Oulussa – Kak­sois­rai­teen lisäksi pyö­rä­baa­naa pi­de­tään uhkana

28.01.2024 06:00 57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turun pi­ka­ju­na jarru poh­joi­sen rai­de­lii­ken­teel­le

01.12.2023 05:00 5
Liminka–Oulu -kaksoisraiteen suunnittelu valmistuu – rataosuudelle suunniteltu meluntorjunta vähentää nykyisenkin vanhan raiteen aiheuttamaa melua

Li­min­ka–Ou­lu -kak­sois­rai­teen suun­nit­te­lu val­mis­tuu – ra­ta­osuu­del­le suun­ni­tel­tu me­lun­tor­jun­ta vä­hen­tää ny­kyi­sen­kin vanhan raiteen ai­heut­ta­maa melua

06.09.2023 20:35 17
Tilaajille
SDP:n Tuppurainen tyrmää: Turun tunnin juna on väärä valinta ja suuren luokan siltarumpupolitiikkaa

SDP:n Tup­pu­rai­nen tyrmää: Turun tunnin juna on väärä valinta ja suuren luokan sil­ta­rum­pu­po­li­tiik­kaa

16.06.2023 21:15 44
Tilaajille
Hallitusohjelma on alueellisesti hyvä mutta inhimillisesti kova
Kolumni

Hal­li­tus­oh­jel­ma on alueel­li­ses­ti hyvä mutta in­hi­mil­li­ses­ti kova

16.06.2023 18:45 43
Tilaajille
Oulun ja Limingan välinen kaksoisraide saa viimein rahoituksensa – näin kommentoi neuvotteluissa mukana ollut oululaisedustaja Janne Heikkinen

Oulun ja Li­min­gan välinen kak­sois­rai­de saa viimein ra­hoi­tuk­sen­sa – näin kom­men­toi neu­vot­te­luis­sa mukana ollut ou­lu­lais­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen

16.06.2023 17:23 45
Tilaajille
Suurnopeusradasta kova vääntö, Oulu pysyy hankeyhtiön osakkaana – "Se on väärä tieto, että läntinen linjaus pakottaisi junan vaihtoon Tampereella"

Suur­no­peus­ra­das­ta kova vääntö, Oulu pysyy han­ke­yh­tiön osak­kaa­na – "Se on väärä tieto, että län­ti­nen linjaus pa­kot­tai­si junan vaih­toon Tam­pe­reel­la"

09.02.2023 05:00 63
Tilaajille
Limingan ja Oulun välisen kaksoisraiteen suunnittelu hyvässä vauhdissa, suunnitelmat valmistuvat ensi vuonna – "Kaksoisraide mahdollistaisi myös Oulun paikallisliikenteen"

Li­min­gan ja Oulun välisen kak­sois­rai­teen suun­nit­te­lu hyvässä vauh­dis­sa, suun­ni­tel­mat val­mis­tu­vat ensi vuonna – "Kak­sois­rai­de mah­dol­lis­tai­si myös Oulun pai­kal­lis­lii­ken­teen"

24.01.2023 06:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvät lii­ken­ne­yh­tey­det Ruot­siin ja Jää­me­rel­le ovat tur­val­li­suus­ky­sy­mys

07.10.2022 05:00 6
Tilaajille
Tampereen ja Oulun välisen rataosuuden parantamisen suunnittelutyöt käynnistyneet

Tam­pe­reen ja Oulun välisen ra­ta­osuu­den pa­ran­ta­mi­sen suun­nit­te­lu­työt käyn­nis­ty­neet

09.08.2022 11:05 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työn arvo nähdään poh­joi­sen inf­ra­ky­sy­myk­sis­sä

17.02.2022 03:00 1
Tilaajille
Kaksoisraide Oulusta etelään lähti kohti toteutusta, mutta vielä ei ole tuulettelun aika
Pääkirjoitus

Kak­sois­rai­de Oulusta etelään lähti kohti to­teu­tus­ta, mutta vielä ei ole tuu­let­te­lun aika

14.09.2021 20:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kak­sois­rai­teen tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta on en­si­ar­voi­sen tärkeää saada suun­nit­te­lu­vai­he val­miik­si

13.09.2021 16:00 6
Tilaajille
Liminka-Oulu -kaksoisraiteesta laaditaan ratasuunnitelma - Väylävirasto aloittaa suunnittelun ja maastotutkimukset

Li­min­ka-Ou­lu -kak­sois­rai­tees­ta laa­di­taan ra­ta­suun­ni­tel­ma - Väy­lä­vi­ras­to aloit­taa suun­nit­te­lun ja maas­to­tut­ki­muk­set

09.09.2021 15:46 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nopea kak­sois­rai­de on tärkeä elin­kei­no­elä­mäl­le ja il­mas­tol­le

09.09.2021 06:00 10
Tilaajille
Pohjoisen liikenteen tarpeet uhkaavat nyt unohtua suunnittelussa
Pääkirjoitus

Poh­joi­sen lii­ken­teen tarpeet uh­kaa­vat nyt unohtua suun­nit­te­lus­sa

08.09.2021 20:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ties­tös­tä saadaan mer­kit­tä­vää kil­pai­lu­etua ja ve­to­voi­maa poh­joi­seen ver­rat­tu­na muuhun Suomeen

17.01.2021 05:00 1
Tilaajille
Oulu ja Lappi yhdessä liikkeelle – EU:n elpymispaketti on poikkeuksellinen mahdollisuus, jota ei pidä jättää käyttämättä
Kolumni

Oulu ja Lappi yhdessä liik­keel­le – EU:n el­py­mis­pa­ket­ti on poik­keuk­sel­li­nen mah­dol­li­suus, jota ei pidä jättää käyt­tä­mät­tä

22.09.2020 20:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan puo­luei­den pii­ri­jär­jes­töt: kak­sois­rai­det­ta jat­ket­ta­va Tor­nioon saakka

26.05.2020 06:00 2
Tilaajille
Selvitys korostaa kaksoisraiteen merkitystä Pohjois-Suomelle – Oulun ja Ylivieskan välinen yksiraiteinen rataosuus on tiheästi liikennöity ja hyvin häiriöherkkä

Sel­vi­tys ko­ros­taa kak­sois­rai­teen mer­ki­tys­tä Poh­jois-Suo­mel­le – Oulun ja Yli­vies­kan välinen yk­si­rai­tei­nen ra­ta­osuus on ti­heäs­ti lii­ken­nöi­ty ja hyvin häi­riö­herk­kä

30.01.2020 11:18 24