Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Nokela
Asukkaat heräsivät puolustamaan Nokelan metsikköä Oulussa – Kaksoisraiteen lisäksi pyöräbaanaa pidetään uhkana

Asuk­kaat he­rä­si­vät puo­lus­ta­maan Nokelan met­sik­köä Oulussa – Kak­sois­rai­teen lisäksi pyö­rä­baa­naa pi­de­tään uhkana

28.01.2024 06:00 57
Tilaajille
Lintulammenpuistosta poistetaan vanhaa kaatopaikkajätettä, työmaaliikenteeseen kannattaa varautua

Lin­tu­lam­men­puis­tos­ta pois­te­taan vanhaa kaa­to­paik­ka­jä­tet­tä, työ­maa­lii­ken­tee­seen kan­nat­taa va­rau­tua

26.09.2023 13:02 3
Oulun Nokelan ilmanlaatu säilyi hyvänä tulipesistä huolimatta – Katso talven mittaustulokset

Oulun Nokelan il­man­laa­tu säilyi hyvänä tu­li­pe­sis­tä huo­li­mat­ta – Katso talven mit­taus­tu­lok­set

15.04.2023 05:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Höyh­tyän ho­ri­son­tis­ta – muistot elävät

19.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Metsien linnut kaupungistuvat, mutta kanahaukasta tulee cityhaukka vain talvisin – Sari Karhu on havainnut Oulun Nokelassa korppeja, sepelkyyhkyjä ja pikkutikan

Metsien linnut kau­pun­gis­tu­vat, mutta ka­na­hau­kas­ta tulee ci­ty­hauk­ka vain tal­vi­sin – Sari Karhu on ha­vain­nut Oulun No­ke­las­sa korp­pe­ja, se­pel­kyyh­ky­jä ja pik­ku­ti­kan

08.02.2022 09:40 3
Tilaajille
Nokelan ratapihalta Oulusta löytyy arkisto, joka pursuaa rautateistä kertovia kirjoja ja painatteita jopa yli sadan vuoden takaa

Nokelan ra­ta­pi­hal­ta Oulusta löytyy ar­kis­to, joka pursuaa rau­ta­teis­tä ker­to­via kirjoja ja pai­nat­tei­ta jopa yli sadan vuoden takaa

29.09.2021 17:15
Tilaajille
Naapurintytöt Nokelasta keksivät salakielen ja salapaikat ja jakavat kaiken tärkeän yhä edelleen

Naa­pu­rin­ty­töt No­ke­las­ta kek­si­vät sa­la­kie­len ja sa­la­pai­kat ja jakavat kaiken tärkeän yhä edel­leen

14.06.2021 08:25
Tilaajille