Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kaijonharju
Takahuoneessa kärynnyt loisteputkivalaisin tyhjensi Pub Kuution Kaijonharjussa

Ta­ka­huo­nees­sa kä­ryn­nyt lois­te­put­ki­va­lai­sin tyh­jen­si Pub Kuution Kai­jon­har­jus­sa

22.02.2024 06:19
Ihmisiä pelkäämätön majava ihastuttaa keskellä asuinaluetta Oulussa – Mikä sai aran metsien asukin asettumaan vilkkaan ulkoilureitin varrelle?

Ihmisiä pel­kää­mä­tön majava ihas­tut­taa kes­kel­lä asuin­aluet­ta Oulussa – Mikä sai aran metsien asukin aset­tu­maan vilk­kaan ul­koi­lu­rei­tin var­rel­le?

14.09.2023 18:00 18
Tilaajille
Miten noitavainot liittyvät Limingantullin Prismaan ja miltä kiveltä piru hyppäsi helvettiin? Näin löydät 7 Oulun oudointa muistomerkkiä

Miten noi­ta­vai­not liit­ty­vät Li­min­gan­tul­lin Pris­maan ja miltä kiveltä piru hyppäsi hel­vet­tiin? Näin löydät 7 Oulun ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

01.06.2023 07:55 10
Tilaajille
Kaijonharjussa ryhdytään rakentamaan meluvallia

Kai­jon­har­jus­sa ryh­dy­tään ra­ken­ta­maan me­lu­val­lia

31.03.2023 18:28 3
Linnanmaa kehittyy yliopistokampuksen avulla siitä huolimatta, että yliopistolla on pyrkimyksiä perustaa uusi kampus lähemmäs keskustaa

Lin­nan­maa ke­hit­tyy yli­opis­to­kam­puk­sen avulla siitä huo­li­mat­ta, että yli­opis­tol­la on pyr­ki­myk­siä pe­rus­taa uusi kampus lä­hem­mäs kes­kus­taa

22.01.2023 18:00 92
Tilaajille
Kuvataidearvio: Kaijonharju Photowalk tarjoaa yllätyksiä metsäisessä lähiössä, metsän ja kaupungin rajalla

Ku­va­tai­dear­vio: Kai­jon­har­ju Pho­to­walk tarjoaa yl­lä­tyk­siä met­säi­ses­sä lä­hiös­sä, metsän ja kau­pun­gin rajalla

03.12.2022 12:30
Tilaajille
Kaijonharju Photowalk esittelee kaupunginosaa valokuvan keinoin – "Teokset on sijoiteltu niin, että niihin törmää sattumalta"

Kai­jon­har­ju Pho­to­walk esit­te­lee kau­pun­gin­osaa va­lo­ku­van keinoin – "Teok­set on si­joi­tel­tu niin, että niihin törmää sat­tu­mal­ta"

26.11.2022 17:32 4
Tilaajille
Kaijonharjussa avataan lauantaina ulkoilmanäyttely – asukkaiden päivittäisten reittien varrelle ripustetaan valokuvia

Kai­jon­har­jus­sa avataan lauan­tai­na ul­ko­il­ma­näyt­te­ly – asuk­kai­den päi­vit­täis­ten reit­tien var­rel­le ri­pus­te­taan va­lo­ku­via

25.11.2022 14:45
Pyykösjärven rantaan valmistui tulipaikka

Pyy­kös­jär­ven rantaan val­mis­tui tu­li­paik­ka

19.11.2022 18:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun tulee tehdä osansa luon­to­ka­don py­säyt­tä­mi­ses­sä – Kai­jon­har­jun uuden asuin­alueen suun­ni­tel­mat luon­non­ti­lai­seen metsään huo­let­ta­vat

30.10.2022 06:00 12
Tilaajille
Tuliko tenkkapoo? Villasukan kantapää -kurssilla pääsee samalla tukemaan Ukrainaa

Tuliko tenk­ka­poo? Vil­la­su­kan kan­ta­pää -kurs­sil­la pääsee samalla tu­ke­maan Uk­rai­naa

18.10.2022 17:30 3
Kaijonharjun puistoja parannetaan pian - luvassa virkistysreittejä, ulkoliikunta-alue ja grillipaikka

Kai­jon­har­jun puis­to­ja pa­ran­ne­taan pian - luvassa vir­kis­tys­reit­te­jä, ul­ko­lii­kun­ta-alue ja gril­li­paik­ka

01.07.2022 08:35 21
Kaijonharjun uusi päiväkoti on saanut rakennusluvan

Kai­jon­har­jun uusi päi­vä­ko­ti on saanut ra­ken­nus­lu­van

16.06.2022 14:54
Alakyläntie-Kaijonlahdentie liittymäalueen rakentaminen on aloitettu Kaijonharjussa

Ala­ky­län­tie-Kai­jon­lah­den­tie liit­ty­mä­alueen ra­ken­ta­mi­nen on aloi­tet­tu Kai­jon­har­jus­sa

15.06.2022 10:56
Kaijonharjun vanha ostari uusiutuu – keskus menee täysin uusiksi kun paikalle nousee kerrostaloja ja liiketilaa

Kai­jon­har­jun vanha ostari uu­siu­tuu – keskus menee täysin uusiksi kun pai­kal­le nousee ker­ros­ta­lo­ja ja lii­ke­ti­laa

07.06.2022 20:53 20
Tilaajille
Kaijonharjun lähimmäiskorttelikisa ratkesi – voittajatyön sydän on Kalevalantien varteen sijoittuva kortteliolohuone, tulossa myös hyvinvointimetsä ja viherkattopiha

Kai­jon­har­jun lä­him­mäis­kort­te­li­ki­sa ratkesi – voit­ta­ja­työn sydän on Ka­le­va­lan­tien varteen si­joit­tu­va kort­te­lio­lo­huo­ne, tulossa myös hy­vin­voin­ti­met­sä ja vi­her­kat­to­pi­ha

12.04.2022 12:09 2
Tilaajille
Kehittyvä Kaijonharju kohentaa imagoaan, kun sen keskus menee uusiksi – "Keskuksella on iso merkitys, millainen kuva alueesta välittyy"

Ke­hit­ty­vä Kai­jon­har­ju ko­hen­taa ima­goaan, kun sen keskus menee uusiksi – "Kes­kuk­sel­la on iso mer­ki­tys, mil­lai­nen kuva aluees­ta vä­lit­tyy"

18.03.2022 16:35 47
Tilaajille
Yle: Prisman postiin tilattu kahden kilon paketti kiinnitti poliisin huomion, ja johti Kaijonharjussa tehtyyn uusnatsin pidätykseen maaliskuussa

Yle: Prisman postiin tilattu kahden kilon paketti kiin­nit­ti po­lii­sin huo­mion, ja johti Kai­jon­har­jus­sa tehtyyn uus­nat­sin pi­dä­tyk­seen maa­lis­kuus­sa

16.12.2021 13:57 2

Kai­jon­lah­den kun­to­reit­tien ra­ken­ta­mi­nen alkaa ensi vii­kol­la, urakka valmis ensi kesänä

05.11.2021 13:58 3
Oulun kaupungin maanomistus Kaijonharjussa Tapionrannan uudella asuinalueella herättää ihmetystä – "Miksi kaupunki ei lunasta maa-aluetta itselleen?"

Oulun kau­pun­gin maan­omis­tus Kai­jon­har­jus­sa Ta­pion­ran­nan uudella asuin­alueel­la he­rät­tää ih­me­tys­tä – "Miksi kau­pun­ki ei lunasta maa-aluet­ta it­sel­leen?"

11.10.2021 17:37 14
Tilaajille