Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Puistot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu, Poh­jo­lan valkea kau­pun­ki, an­sait­see ve­to­nau­lak­si oman kir­sik­ka­puis­ton

22.06.2022 05:45 8
Tilaajille
Oulussa voi astella Pikku-Iikan kadulla ja keinua Hamina-Villen puistossa – mutta tiedätkö, keitä ovat ihmiset muistonimien takana?

Oulussa voi astella Pik­ku-Ii­kan kadulla ja keinua Ha­mi­na-Vil­len puis­tos­sa – mutta tie­dät­kö, keitä ovat ihmiset muis­to­ni­mien takana?

16.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Lintujen talviruokintakausi on alkanut Oulussa – kaupunkialueella lintujen ruokinta on sallittua vain siihen osoitetuilla ruokintapaikoilla

Lin­tu­jen tal­vi­ruo­kin­ta­kau­si on alkanut Oulussa – kau­pun­ki­alueel­la lin­tu­jen ruo­kin­ta on sal­lit­tua vain siihen osoi­te­tuil­la ruo­kin­ta­pai­koil­la

11.11.2021 13:33 1
"Mä halusin päästä ehjin nahoin kämpille", selitti Mannerheiminpuiston puukotuksesta syytetty – puolustus väittää, ettei todistaja puhunut totta oikeudessa

"Mä halusin päästä ehjin nahoin käm­pil­le", selitti Man­ner­hei­min­puis­ton puu­ko­tuk­ses­ta syy­tet­ty – puo­lus­tus väit­tää, ettei to­dis­ta­ja puhunut totta oi­keu­des­sa

10.11.2021 17:39 3
Tilaajille
Oulun Mannerheiminpuiston kesäinen puukotus oikeudessa – taposta syytetty vetoaa hätävarjeluun ja kiistää rasistisen motiivin

Oulun Man­ner­hei­min­puis­ton ke­säi­nen puu­ko­tus oi­keu­des­sa – taposta syy­tet­ty vetoaa hä­tä­var­je­luun ja kiistää ra­sis­ti­sen mo­tii­vin

05.11.2021 17:28 1
Tilaajille
Pokkinen Parkrun innostaa ihmisiä liikkumaan iloisesti rennommalla tavalla kuin tavallisissa juoksutapahtumissa

Pok­ki­nen Parkrun in­nos­taa ihmisiä liik­ku­maan iloi­ses­ti ren­nom­mal­la tavalla kuin ta­val­li­sis­sa juok­su­ta­pah­tu­mis­sa

11.09.2021 13:04 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sankka puusto on tu­le­vai­suu­den turva Ou­lus­sa­kin

18.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pitääkö puiden ym­pä­ryk­set myr­kyt­tää?

08.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Åströminpuiston liki vuoden kestävä peruskorjaus aloitetaan ensi viikolla – Lasaretinväylän rantaan tulee hedelmätarha, samalla korjataan Mannenkatu

Å­strö­min­puis­ton liki vuoden kestävä pe­rus­kor­jaus aloi­te­taan ensi vii­kol­la – La­sa­re­tin­väy­län rantaan tulee he­del­mä­tar­ha, samalla kor­ja­taan Man­nen­ka­tu

06.08.2021 11:20 7
Raahe haluaisi käyttää koiria valkoposkihanhien häädössä – ely-keskukselta ei ole saatu lupaa

Raahe ha­luai­si käyttää koiria val­ko­pos­ki­han­hien hää­dös­sä – ely-kes­kuk­sel­ta ei ole saatu lupaa

02.08.2021 13:28 6
Tilaajille
Luonnonvoimat työmaan kiusana –Snellmaninpuiston remontti valmistuu heinäkuun aikana

Luon­non­voi­mat työmaan kiusana –S­nell­ma­nin­puis­ton re­mont­ti val­mis­tuu hei­nä­kuun aikana

03.07.2021 06:00 3
Tilaajille
Raaheen tulossa kaupunkiniittyjä – "Loistava idea", kehuu Oulun yliopiston pölyttäjätutkija

Raaheen tulossa kau­pun­ki­niit­ty­jä – "Lois­ta­va idea", kehuu Oulun yli­opis­ton pö­lyt­tä­jä­tut­ki­ja

01.07.2021 15:10
Tilaajille
Oulun kaupunki satsaa vessoihin entiseen tapaan – Helpotusta tarjolla kymmenissä bajamajoissa, kontissa ja kiinteässä puistokäymälässä

Oulun kau­pun­ki satsaa ves­soi­hin en­ti­seen tapaan – Hel­po­tus­ta tar­jol­la kym­me­nis­sä ba­ja­ma­jois­sa, kon­tis­sa ja kiin­teäs­sä puis­to­käy­mä­läs­sä

13.06.2021 06:12 10
Tuiranpuisto kätkee sisäänsä ainutlaatuisen ja alkukesästä näyttävästi kukkivan alppiruusupuiston

Tui­ran­puis­to kätkee si­sään­sä ai­nut­laa­tui­sen ja al­ku­ke­säs­tä näyt­tä­väs­ti kuk­ki­van alp­pi­ruu­su­puis­ton

06.06.2021 13:18 4
Tilaajille
Miehelle vankeutta puukotuksesta oululaisessa puistossa – rangaistuksen pituuteen vaikutti aiempi rikostausta

Mie­hel­le van­keut­ta puu­ko­tuk­ses­ta ou­lu­lai­ses­sa puis­tos­sa – ran­gais­tuk­sen pi­tuu­teen vai­kut­ti aiempi ri­kos­taus­ta

02.10.2020 15:44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ho­pea­pa­ju on Me­ri­kos­ken mai­se­ma­hait­ta

30.07.2020 07:30
Tilaajille
Tornion Arboretum on jäänyt muiden kohteiden varjoon – "Aivan lähelläkin asuu ihmisiä, jotka eivät ole koskaan käyneet täällä"

Tornion Ar­bo­re­tum on jäänyt muiden koh­tei­den varjoon – "Aivan lä­hel­lä­kin asuu ih­mi­siä, jotka eivät ole koskaan käyneet täällä"

25.07.2020 21:00 1
Tilaajille
Meteli raikaa yötä myöten, pihalle virtsataan ja asukkaita uhkaillaan Kiikelissä – "Ei tässä oikein muuta voi kuin toivoa, että viikonloppuisin olisi huono sää"

Meteli raikaa yötä myöten, pihalle virt­sa­taan ja asuk­kai­ta uh­kail­laan Kii­ke­lis­sä – "Ei tässä oikein muuta voi kuin toivoa, että vii­kon­lop­puisin olisi huono sää"

17.07.2020 22:24 36
Tilaajille
Kysyimme, miksi katuvalot loistavat osassa Oulun puistoja vielä toukokuun lopussakin - "Myllytullissa ja Kuusisaaressa varmaankin vielä puuttuu kesäaikainen sammutus"

Ky­syim­me, miksi ka­tu­va­lot lois­ta­vat osassa Oulun puis­to­ja vielä tou­ko­kuun lo­pus­sa­kin - "Myl­ly­tul­lis­sa ja Kuu­si­saa­res­sa var­maan­kin vielä puuttuu ke­sä­ai­kai­nen sam­mu­tus"

28.05.2020 22:08 5
Tuiranpuiston alppiruusualuetta remontoidaan - puutasot mahdollistavat rollaattorilla ja pyörätuolilla liikkumisen

Tui­ran­puis­ton alp­pi­ruu­su­aluet­ta re­mon­toi­daan - puu­ta­sot mah­dol­lis­ta­vat rol­laat­to­ril­la ja pyö­rä­tuo­lil­la liik­ku­mi­sen

28.05.2020 11:02 3