Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Poliisitehtävät
Karhu pääsi karkuun Kuusamon suurpetokeskuksesta, kun työntekijä jätti tarhan portin auki – oliko kyseessä tahallinen teko?

Karhu pääsi karkuun Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta, kun työn­te­ki­jä jätti tarhan portin auki – oliko ky­sees­sä ta­hal­li­nen teko?

10.09.2022 20:46 21
Tilaajille
Iäkästä naista etsitty maastosta Oulussa Koitelinkosken lähistöllä, poliisi pyytää yleisöhavaintoja

Iäkästä naista etsitty maas­tos­ta Oulussa Koi­te­lin­kos­ken lä­his­töl­lä, poliisi pyytää ylei­sö­ha­vain­to­ja

10.09.2022 20:07
Muurolassa jäi viikonloppuna kiinni rattijuoppo, Rovaniemellä pyörävarkaita

Muu­ro­las­sa jäi vii­kon­lop­pu­na kiinni rat­ti­juop­po, Ro­va­nie­mel­lä pyö­rä­var­kai­ta

28.08.2022 17:38 1
Hyrynsalmella kadonnut mies löydettiin kuolleena

Hy­ryn­sal­mel­la ka­don­nut mies löy­det­tiin kuol­lee­na

17.08.2022 21:50
Mies eksyi illalla tuntikausiksi maastoon Rokualla, helikopterietsintä tuotti tulosta yöllä

Mies eksyi illalla tun­ti­kau­sik­si maas­toon Ro­kual­la, he­li­kop­te­ri­et­sin­tä tuotti tulosta yöllä

12.08.2022 07:30
Poliisi: Varjo-festivaali ei aiheuttanut ensimmäisenä päivänään yhtään poliisitehtävää

Po­lii­si: Var­jo-fes­ti­vaa­li ei ai­heut­ta­nut en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nään yhtään po­lii­si­teh­tä­vää

06.08.2022 09:48 15
Poliisi löysi keskellä päivää Etu-Lyötyssä häärineiltä pyörävarkailta omatekoisen ampuma-aseen – myös useat rattijuopumukset työllistivät partioita sunnuntaina

Poliisi löysi kes­kel­lä päivää Etu-Lyö­tys­sä hää­ri­neil­tä pyö­rä­var­kail­ta oma­te­koi­sen am­pu­ma-aseen – myös useat rat­ti­juo­pu­muk­set työl­lis­ti­vät par­tioi­ta sun­nun­tai­na

01.08.2022 07:22 9
Kaksi henkilöä jäi kiinni polttoöljyn anastamisesta Tervolassa – päihtyneen kuljettajan takapenkiltä löytyi 200 litran öljykanisteri

Kaksi hen­ki­löä jäi kiinni polt­to­öl­jyn anas­ta­mi­ses­ta Ter­vo­las­sa – päih­ty­neen kul­jet­ta­jan ta­ka­pen­kil­tä löytyi 200 litran öl­jy­ka­nis­te­ri

30.07.2022 15:54 8
Tilaajille
Poliisilla oli kiireinen kesäyö Pohjois-Suomessa – kovaääninen juhlinta ja nyrkkitappeluiksi äityneet erimielisyydet työllistivät poliisipartioita

Po­lii­sil­la oli kii­rei­nen kesäyö Poh­jois-Suo­mes­sa – ko­va­ää­ni­nen juh­lin­ta ja nyrk­ki­tap­pe­luik­si äi­ty­neet eri­mie­li­syy­det työl­lis­ti­vät po­lii­si­par­tioi­ta

09.07.2022 08:33 10
Poliisi löysi Torniosta vainajan – maastosta on etsitty henkirikoksesta epäiltyä miestä useiden päivien ajan

Poliisi löysi Tor­nios­ta vai­na­jan – ­maas­tos­ta on etsitty hen­ki­ri­kok­ses­ta epäil­tyä miestä useiden päivien ajan

04.07.2022 17:51
Vesijetin ja moottoriveneen kuljettajia epäillään vesiliikennejuopumuksesta Rovaniemellä

Ve­si­je­tin ja moot­to­ri­ve­neen kul­jet­ta­jia epäil­lään ve­si­lii­ken­ne­juo­pu­muk­ses­ta Ro­va­nie­mel­lä

26.06.2022 17:07
Tilaajille
Nuoren miehen aamuinen puuhastelu oululaisen koulurakennuksen katolla toi paikalle palokunnan ja poliisin

Nuoren miehen aa­mui­nen puu­has­te­lu ou­lu­lai­sen kou­lu­ra­ken­nuk­sen katolla toi pai­kal­le pa­lo­kun­nan ja po­lii­sin

06.06.2022 09:29 4
Poliisilla illalla operaatio Kemin keskustassa, asunnosta otettiin kiinni yksi henkilö

Po­lii­sil­la illalla ope­raa­tio Kemin kes­kus­tas­sa, asun­nos­ta otet­tiin kiinni yksi henkilö

24.05.2022 23:43 1
Poliisi: Metsästä löydettiin miehen ruumis Kokkolassa – kyse todennäköisesti aiemmin kadonneesta henkilöstä

Po­lii­si: Met­säs­tä löy­det­tiin miehen ruumis Kok­ko­las­sa – kyse to­den­nä­köi­ses­ti aiemmin ka­don­nees­ta hen­ki­lös­tä

09.05.2022 10:32
Keväinen sää veti runsaasti nuorisoa juhlimaan viikonvaihdetta Oulussa, poliisia työllistivät häiritsevä käytös ja alaikäisten alkoholinkäyttö

Ke­väi­nen sää veti run­saas­ti nuo­ri­soa juh­li­maan vii­kon­vaih­det­ta Ou­lus­sa, po­lii­sia työl­lis­ti­vät häi­rit­se­vä käytös ja ala­ikäis­ten al­ko­ho­lin­käyt­tö

23.04.2022 12:21
Raskaasti varustautuneella poliisilla oli operaatio Rovaniemen keskustassa aseistautuneen henkilön vuoksi – syyksi paljastui kuulapyssy

Ras­kaas­ti va­rus­tau­tu­neel­la po­lii­sil­la oli ope­raa­tio Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa aseis­tau­tu­neen hen­ki­lön vuoksi – syyksi pal­jas­tui kuu­la­pys­sy

23.02.2022 15:09 2
Tilaajille
Poliisikoira löysi kadonneen naisen kylmettyneenä hangesta aamuyöllä Kalajoella

Po­lii­si­koi­ra löysi ka­don­neen naisen kyl­met­ty­nee­nä han­ges­ta aa­mu­yöl­lä Ka­la­joel­la

15.02.2022 06:56
Reseptilääkkeitä vaatinut henkilö tunkeutui apteekin hyllyille Raksilassa lauantaina iltapäivällä, poliisi otti kiinni

Re­sep­ti­lääk­kei­tä vaa­ti­nut henkilö tun­keu­tui ap­tee­kin hyl­lyil­le Rak­si­las­sa lauan­tai­na il­ta­päi­väl­lä, poliisi otti kiinni

30.01.2022 09:46
Poliisi: Yksi loukkaantui lievästi pakettiauton ja henkilöauton kolarissa Poikkimaantien ja Kainuuntien risteyksessä

Po­lii­si: Yksi louk­kaan­tui lie­väs­ti pa­ket­ti­au­ton ja hen­ki­lö­au­ton ko­la­ris­sa Poik­ki­maan­tien ja Kai­nuun­tien ris­teyk­ses­sä

18.01.2022 10:49
Vuoden vaihtuminen työllisti pelastuslaitosta ja poliisia Oulun alueella – Jätekatoksessa yöllä sytytetty palo uhkasi kerrostaloa ja vaurioitti autoja Merikoskenkadulla

Vuoden vaih­tu­mi­nen työl­lis­ti pe­las­tus­lai­tos­ta ja po­lii­sia Oulun alueel­la – Jä­te­ka­tok­ses­sa yöllä sy­ty­tet­ty palo uhkasi ker­ros­ta­loa ja vau­rioit­ti autoja Me­ri­kos­ken­ka­dul­la

01.01.2022 09:25 6