Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Juoksu
Kempeleessä järjestettiin pikkujoulutapahtuma pöhköimmästä päästä – Millaista on nousta Suomen pienintä laskettelurinnettä 4 tuntia putkeen?

Kem­pe­lees­sä jär­jes­tet­tiin pik­ku­jou­lu­ta­pah­tu­ma pöh­köim­mäs­tä päästä – Mil­lais­ta on nousta Suomen pie­nin­tä las­ket­te­lu­rin­net­tä 4 tuntia put­keen?

26.11.2023 18:36 7
Tilaajille
Oululainen Jukka Kauppila pääsi mestaruusvauhtiin pitkäaikaisen vaivan löydyttyä – "Olin aina ihmetellyt, miten kroppa hyytyy kuin bensa-auto, jossa on jäätynyt kaasutin"

Ou­lu­lai­nen Jukka Kaup­pi­la pääsi mes­ta­ruus­vauh­tiin pit­kä­ai­kai­sen vaivan löy­dyt­tyä – "Olin aina ih­me­tel­lyt, miten kroppa hyytyy kuin ben­sa-au­to, jossa on jää­ty­nyt kaa­su­tin"

23.11.2023 09:47
Seppo Matela jäi 1970-luvun juoksijasuuruuksien varjoon, vaikka nykyaikana hän ottaisi SM-kultaa toisensa perään – 80-vuotias oululainen pitää kunnostaan edelleen huolta

Seppo Matela jäi 1970-lu­vun juok­si­ja­suu­ruuk­sien var­joon, vaikka ny­ky­ai­ka­na hän ottaisi SM-kul­taa toi­sen­sa perään – 80-vuo­tias ou­lu­lai­nen pitää kun­nos­taan edel­leen huolta

14.11.2023 19:00 12
Tilaajille
Henna Vanhanen työskentelee yöt OYSin päivystyksessä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on ylivoimaisesti Suomen paras juoksija ikäluokassaan

Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

28.09.2023 18:00 15
Tilaajille
15-vuotias liminkalainen Sara Säkkinen juoksi kymmenen kilometriä maantiellä hurjaa vauhtia – "Mietin, jaksaako hän loppuun asti"

15-vuo­tias li­min­ka­lai­nen Sara Säk­ki­nen juoksi kym­me­nen ki­lo­met­riä maan­tiel­lä hurjaa vauhtia – "Mie­tin, jak­saa­ko hän loppuun asti"

18.09.2023 19:00 2
Tilaajille
Mitä järkeä on 326 kilometrin polkujuoksussa? Lumijokinen Eero Lumme kertoo, mikä houkutteli yli 5 500 osallistujaa kesän NUTS-tapahtumiin

Mitä järkeä on 326 ki­lo­met­rin pol­ku­juok­sus­sa? Lu­mi­jo­ki­nen Eero Lumme kertoo, mikä hou­kut­te­li yli 5 500 osal­lis­tu­jaa kesän NUTS-ta­pah­tu­miin

11.09.2023 15:01 3
Tilaajille
Jaakko Putaala juoksee pyöräteillä paljain jaloin: ”Pienet lasinsirut ei tee mitään ja isot voi kiertää”

Jaakko Putaala juoksee pyö­rä­teil­lä paljain jaloin: ”Pienet la­sin­si­rut ei tee mitään ja isot voi kier­tää”

04.09.2023 06:00 2
Mitä jos tutun lenkkipolun sijaan lähtisitkin jännittävälle suolle? Oululaisen Maria Harjun ohjeilla otat haltuun lajin, jossa parasta on uppoaminen

Mitä jos tutun lenk­ki­po­lun sijaan läh­ti­sit­kin jän­nit­tä­väl­le suolle? Ou­lu­lai­sen Maria Harjun oh­jeil­la otat haltuun lajin, jossa parasta on up­poa­mi­nen

22.07.2023 14:00 15
Tilaajille
Mistä löytyvät Oulun parhaat maastot polkujuoksuun? Laitoimme 10 unelmapolkua kartalle

Mistä löy­ty­vät Oulun parhaat maastot pol­ku­juok­suun? Lai­toim­me 10 unel­ma­pol­kua kar­tal­le

29.06.2023 17:00 10
Tilaajille
Kempeleläisen Maija Karvosen ilmaiset polkujuoksukurssit täyttyvät nopeasti – Näistä syistä poluilla on parempi juosta kuin pururadalla

Kem­pe­le­läi­sen Maija Kar­vo­sen il­mai­set pol­ku­juok­su­kurs­sit täyt­ty­vät no­peas­ti – Näistä syistä po­luil­la on parempi juosta kuin pu­ru­ra­dal­la

02.06.2023 07:00 5
Tilaajille
Oulun keskustassa järjestetään joka lauantai ilmainen juoksutapahtuma­ – maailman pohjoisin parkrun houkuttelee turisteja kaupunkiin

Oulun kes­kus­tas­sa jär­jes­te­tään joka lauan­tai il­mai­nen juok­su­ta­pah­tu­ma – maail­man poh­joi­sin parkrun hou­kut­te­lee tu­ris­te­ja kau­pun­kiin

26.05.2023 06:06 1
Mistä löytyvät Oulun ilmaiset liikuntapaikat? Kaleva kokosi kesän treenikohteet kartalle

Mistä löy­ty­vät Oulun il­mai­set lii­kun­ta­pai­kat? Kaleva kokosi kesän tree­ni­koh­teet kar­tal­le

19.05.2023 10:00 10
Tilaajille
Haukiputaalainen Ismo Pudas ajaa vanhalla Nopsallaan ja huolehtii, että Terwamaratonin mitta on täsmälleen 42 195 metriä

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Ismo Pudas ajaa van­hal­la Nop­sal­laan ja huo­leh­tii, että Ter­wa­ma­ra­to­nin mitta on täs­mäl­leen 42 195 metriä

17.05.2023 06:30 2
Tilaajille
Oululainen keskimatkojen juoksija Erika Utriainen on lähdössä nälkäisenä kesän juoksuradoille – tavoitteena Suomen ennätysvauhdit

Ou­lu­lai­nen kes­ki­mat­ko­jen juok­si­ja Erika Ut­riai­nen on läh­dös­sä näl­käi­se­nä kesän juok­su­ra­doil­le – ta­voit­tee­na Suomen en­nä­tys­vauh­dit

25.04.2023 11:45 4
Julmaset on veljien joukko – Ynnin sporttiklubista hioutui mittamiehiä ja organisaattoreita ja oululaisia monessa liikkumaan kannustanut porukka

Jul­ma­set on veljien joukko – Ynnin sport­tik­lu­bis­ta hioutui mit­ta­mie­hiä ja or­ga­ni­saat­to­rei­ta ja ou­lu­lai­sia monessa liik­ku­maan kan­nus­ta­nut porukka

29.01.2023 17:08 1
Tilaajille
Tanssiarvio: Energisoiva lenkki ja lempeä palautus

Tans­siar­vio: Ener­gi­soi­va lenkki ja lempeä pa­lau­tus

10.01.2023 11:00
Tilaajille
Raahelainen teräskenkä Risto Laitinen, 74, on juossut lähes 260 000 kilometriä eli yli kuusi kertaa maapallon ympäri – Aikoinaan hänet tunnettiin ultrajuoksun ihmemiehenä

Raa­he­lai­nen te­räs­ken­kä Risto Lai­ti­nen, 74, on juossut lähes 260 000 ki­lo­met­riä eli yli kuusi kertaa maa­pal­lon ympäri – Ai­koi­naan hänet tun­net­tiin ult­ra­juok­sun ih­me­mie­he­nä

01.01.2023 14:13 6
Tilaajille
"On upeaa, kun ihmiset taistelevat maaliin ja ylittävät itsensä" – Työpaikan kuntoprojekti koukutti Tatu Luokkasen juoksuun

"On upeaa, kun ihmiset tais­te­le­vat maaliin ja ylit­tä­vät it­sen­sä" – Työ­pai­kan kun­to­pro­jek­ti kou­kut­ti Tatu Luok­ka­sen juok­suun

04.08.2022 06:00 3
Tilaajille

Samuli Sa­muels­son juoksi uuden 100 metrin Suomen en­nä­tyk­sen

10.07.2022 17:01
"Sinun ei pitäisi juosta noilla polvilla" – Monen korvien välissä asuu peikko, mutta fysioterapeutti Sini Huhtala on varma, että useimmat voivat nauttia juoksemisesta

"Sinun ei pitäisi juosta noilla pol­vil­la" – Monen korvien välissä asuu peikko, mutta fy­sio­te­ra­peut­ti Sini Huhtala on varma, että useim­mat voivat nauttia juok­se­mi­ses­ta

11.04.2022 06:30 3
Tilaajille