Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Yleisurheilu
Kuukausi
"Meillä on iso vuori kiivettävänä" – Lapin yleisurheiluväen unelma Kalevan kisoista nytkähti pienen askeleen eteenpäin

"Meillä on iso vuori kii­vet­tä­vä­nä" – Lapin yleis­ur­hei­lu­väen unelma Kalevan ki­sois­ta nyt­käh­ti pienen as­ke­leen eteen­päin

16.11.2023 18:50
Tilaajille
Kalevan kisat yhä mahdollista saada Ouluun 2026 –Jyväskylä voi joutua luopumaan järjestelyistä jo lähiaikoina

Kalevan kisat yhä mah­dol­lis­ta saada Ouluun 2026 –Jy­väs­ky­lä voi joutua luo­pu­maan jär­jes­te­lyis­tä jo lä­hi­ai­koi­na

15.11.2023 08:00 7
Tilaajille
Seppo Matela jäi 1970-luvun juoksijasuuruuksien varjoon, vaikka nykyaikana hän ottaisi SM-kultaa toisensa perään – 80-vuotias oululainen pitää kunnostaan edelleen huolta

Seppo Matela jäi 1970-lu­vun juok­si­ja­suu­ruuk­sien var­joon, vaikka ny­ky­ai­ka­na hän ottaisi SM-kul­taa toi­sen­sa perään – 80-vuo­tias ou­lu­lai­nen pitää kun­nos­taan edel­leen huolta

14.11.2023 19:00 12
Tilaajille
Uikkareissa, pipossa ja toppatakissa kotitalonsa pihalla hääräävällä Samuel Purolalla on uusi rutiini – Oulun Pyrinnön pikakiituri pulikoi roskapöntössä

Uik­ka­reis­sa, pipossa ja top­pa­ta­kis­sa ko­ti­ta­lon­sa pihalla hää­rää­väl­lä Samuel Pu­ro­lal­la on uusi rutiini – Oulun Py­rin­nön pi­ka­kii­tu­ri pulikoi ros­ka­pön­tös­sä

07.11.2023 16:45 8
Tilaajille
Toni Keräsen ihmeelliset touhut kuntosalilla kartuttavat hullun mainetta – hiljattain keihäskarjulle tultiin jo tarjoamaan apua

Toni Keräsen ih­meel­li­set touhut kun­to­sa­lil­la kar­tut­ta­vat hullun mai­net­ta – hil­jat­tain kei­häs­kar­jul­le tultiin jo tar­joa­maan apua

05.11.2023 17:00 4
Tilaajille
Oululaiset 19-vuotiaat identtiset kaksoset ovat toistensa parhaat kirittäjät – Vilma ja Ella Sorvisto ovat kehittyneet kauden aikana reippaasti

Ou­lu­lai­set 19-vuo­tiaat ident­ti­set kak­so­set ovat tois­ten­sa parhaat ki­rit­tä­jät – Vilma ja Ella Sor­vis­to ovat ke­hit­ty­neet kauden aikana reip­paas­ti

02.11.2023 06:00 4
Tilaajille
Vanhemmat
Kun kirkkaimmat tähdet tuskailivat yleisurheilukauden aikana suorituksiaan, loistivat Oulun alueen nuoret lahjakkuudet ikäluokkiensa kärkiyksilöinä

Kun kirk­kaim­mat tähdet tus­kai­li­vat yleis­ur­hei­lu­kau­den aikana suo­ri­tuk­siaan, lois­ti­vat Oulun alueen nuoret lah­jak­kuu­det ikä­luok­kien­sa kär­ki­yk­si­löi­nä

03.10.2023 19:00
Tilaajille
Onko Duplantisin 623 kaikkien aikojen kovin yleisurheilun maailmanennätys? Vai onko se kenties Bolt, Griffith-Joyner tai Zelezny?

Onko Dup­lan­ti­sin 623 kaik­kien aikojen kovin yleis­ur­hei­lun maail­ma­nen­nä­tys? Vai onko se kenties Bolt, Grif­fith-Joy­ner tai Ze­lez­ny?

01.10.2023 17:00 2
Tilaajille
15-vuotias liminkalainen Sara Säkkinen juoksi kymmenen kilometriä maantiellä hurjaa vauhtia – "Mietin, jaksaako hän loppuun asti"

15-vuo­tias li­min­ka­lai­nen Sara Säk­ki­nen juoksi kym­me­nen ki­lo­met­riä maan­tiel­lä hurjaa vauhtia – "Mie­tin, jak­saa­ko hän loppuun asti"

18.09.2023 19:00 2
Tilaajille
Auran nuorilla naisilla kolmen kullan viikonloppu – "Kaarteesta eteenpäin en muista mitään"

Auran nuo­ril­la nai­sil­la kolmen kullan vii­kon­lop­pu – "Kaar­tees­ta eteen­päin en muista mitään"

10.09.2023 19:19 2
Tilaajille
Kuivasjärven Aura viiletti Suomen mestariksi – "Onhan tämä ihan huippua"

Kui­vas­jär­ven Aura vii­let­ti Suomen mes­ta­rik­si – "Onhan tämä ihan huip­pua"

09.09.2023 21:36 8
Tilaajille
Vanha Kaleva: Merijalin pastilleissa pohjoismainen maku

Vanha Kaleva: Me­ri­ja­lin pas­til­leis­sa poh­jois­mai­nen maku

07.09.2023 10:00 2
Kuivasjärven Auran nuori Eetu Ylikunnari vaihtoi jalkapallon yleisurheiluun – Ruotsi-ottelussa hän joutuu kisaamaan tunnin sisällä pituushypyssä ja aitajuoksussa

Kui­vas­jär­ven Auran nuori Eetu Yli­kun­na­ri vaihtoi jal­ka­pal­lon yleis­ur­hei­luun – Ruot­si-ot­te­lus­sa hän joutuu ki­saa­maan tunnin sisällä pi­tuus­hy­pys­sä ja ai­ta­juok­sus­sa

31.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Oulun Pyrinnön Samuel Purola jahtaa hyvää juoksua Ruotsi-ottelusta – Tulos vaikuttaa yhdeksän kuukauden päästä järjestettäviin EM-kisoihin

Oulun Py­rin­nön Samuel Purola jahtaa hyvää juoksua Ruot­si-ot­te­lus­ta – Tulos vai­kut­taa yh­dek­sän kuu­kau­den päästä jär­jes­tet­tä­viin EM-ki­soi­hin

31.08.2023 10:36 2
Tilaajille
Huippu-urheilussa näkyvissä historiallinen uusjako, Suomi tarvitsisi suureen harppaukseen isomman väestön tai Norjan öljyrahat
Pääkirjoitus

Huip­pu-ur­hei­lus­sa nä­ky­vis­sä his­to­rial­li­nen uus­ja­ko, Suomi tar­vit­si­si suureen harp­pauk­seen isomman väestön tai Norjan öl­jy­ra­hat

28.08.2023 18:00 15
Tilaajille
Analyysi: Suomen menestys ei ole yhden tähden varassa – Wilma Murron MM-mitalista repesi riemu, mutta yhtä tärkeää uskottavuudelle on, että myös taustalta löytyy vastuunkantajia

Ana­lyy­si: Suomen me­nes­tys ei ole yhden tähden varassa – Wilma Murron MM-mi­ta­lis­ta repesi riemu, mutta yhtä tärkeää us­kot­ta­vuu­del­le on, että myös taus­tal­ta löytyy vas­tuun­kan­ta­jia

28.08.2023 07:00 8
Tilaajille
Illan lopuksi vain pettymys ja tyhjä katse – Oulun Pyrinnön Oliver Helanderin finaali kääntyi lupaavan alun jälkeen pettymykseksi

Illan lopuksi vain pet­ty­mys ja tyhjä katse – Oulun Py­rin­nön Oliver He­lan­de­rin finaali kääntyi lu­paa­van alun jälkeen pet­ty­myk­sek­si

27.08.2023 23:26 6
Tilaajille
Kuivasjärven Auran urheilijoilla kahden kultamitalin sunnuntai – Aino Vuorjoki ja Essi Niskala paketoivat SM-kisat Tampereella tyylikkäästi

Kui­vas­jär­ven Auran ur­hei­li­joil­la kahden kul­ta­mi­ta­lin sun­nun­tai – Aino Vuor­jo­ki ja Essi Niskala pa­ke­toi­vat SM-ki­sat Tam­pe­reel­la tyy­lik­kääs­ti

27.08.2023 20:34
Tilaajille
Suomen ihailijan johdolla sunnuntai-illan keihäsfinaaliin – Intiassa supersuositulla Neeraj Chopralla on Lappiin liittyvä haave

Suomen ihai­li­jan joh­dol­la sun­nun­tai-il­lan kei­häs­fi­naa­liin – In­tias­sa su­per­suo­si­tul­la Neeraj Chop­ral­la on Lappiin liit­ty­vä haave

26.08.2023 21:16 4
Tilaajille
Kommentti: Oliver Helander voi venyä sunnuntaina mitalille, mutta suomalaisen keihäänheiton tärkeä kysymys on, mitä kaukana kärjen takana tapahtuu – vai tapahtuuko mitään?

Kom­ment­ti: Oliver He­lan­der voi venyä sun­nun­tai­na mi­ta­lil­le, mutta suo­ma­lai­sen kei­hään­hei­ton tärkeä kysymys on, mitä kaukana kärjen takana ta­pah­tuu – vai ta­pah­tuu­ko mitään?

26.08.2023 21:15 3
Tilaajille