Yleisurheilu
Viimeisin tunti
Sydämentahdistin ei hidasta Matti Tennilän menoa – 65-vuotias kestävyysjuoksija tähtää jälleen tosissaan aikuisurheilukilpailuihin

Sy­dä­men­tah­dis­tin ei hidasta Matti Ten­ni­län menoa – 65-vuo­tias kes­tä­vyys­juok­si­ja tähtää jälleen to­sis­saan ai­kuis­ur­hei­lu­kil­pai­lui­hin

11:00 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Anni Siirtola on pika-aitojen uusin kiehtova suomalaisnimi, jonka tavoitteena siintää kansainvälinen huippu – Annimari Kortteen ja kumppanien esimerkki tuo nuorelle urheilijalle myös kaivattua rauhaa: "Ei ole hirveä hätä tehdä tulosta"

Anni Siir­to­la on pi­ka-ai­to­jen uusin kieh­to­va suo­ma­lais­ni­mi, jonka ta­voit­tee­na siintää kan­sain­vä­li­nen huippu – An­ni­ma­ri Kort­teen ja kump­pa­nien esi­merk­ki tuo nuo­rel­le ur­hei­li­jal­le myös kai­vat­tua rauhaa: "Ei ole hirveä hätä tehdä tu­los­ta"

03.05.2021 19:37
Tilaajille
Vanhemmat
Liminkalainen Nelli-Lotta Karppelin, 14, on saavuttanut nuorten SM-mitaleita niin hiihdossa kuin yleisurheilussa – "Varmaan hiihto on ykköslaji"

Li­min­ka­lai­nen Nel­li-Lot­ta Karp­pe­lin, 14, on saa­vut­ta­nut nuorten SM-mi­ta­lei­ta niin hiih­dos­sa kuin yleis­ur­hei­lus­sa – "Var­maan hiihto on yk­kös­la­ji"

18.04.2021 07:30 1
Tilaajille
Onni Kukkosta ei pysäytä edes räntäsade – Oulun Pyrinnön 14-vuotias hallitsee kuulan, kiekon ja moukarin: "En ajattele, tuleeko SE vai ei"

Onni Kuk­kos­ta ei pysäytä edes rän­tä­sa­de – Oulun Py­rin­nön 14-vuo­tias hal­lit­see kuulan, kiekon ja mou­ka­rin: "En ajat­te­le, tuleeko SE vai ei"

14.04.2021 19:00 4
Tilaajille
Rankingjärjestelmä on jatkossa entistä merkittävämpi osa yleisurheilua, sillä se vaikuttaa arvokisoihin selviytymiseen – Mistä siinä on oikein kysymys?

Ran­king­jär­jes­tel­mä on jat­kos­sa entistä mer­kit­tä­väm­pi osa ylei­sur­hei­lua, sillä se vai­kut­taa ar­vo­ki­soi­hin sel­viy­ty­mi­seen – Mistä siinä on oikein ky­sy­mys?

07.04.2021 18:55
Tilaajille
Terwamaraton siirtyi taas syksyyn – "Totta kai meidän täytyy pystyä pitää talous tasapainossa"

Ter­wa­ma­ra­ton siirtyi taas syksyyn – "Totta kai meidän täytyy pystyä pitää talous ta­sa­pai­nos­sa"

29.03.2021 18:58
Tilaajille
Ella Junnilan kova kilpakumppani Jaroslava Mahutshih, 19, on yleisurheilumaailman uusin supertähti, joka uhkaa lähes 34 vuotta vanhaa maailmanennätystä – ”Kyse on äärimmäisestä lahjakkuudesta”

Ella Jun­ni­lan kova kil­pa­kump­pa­ni Ja­ros­la­va Ma­hu­tshih, 19, on yleis­ur­hei­lu­maail­man uusin su­per­täh­ti, joka uhkaa lähes 34 vuotta vanhaa maail­man­en­nä­tys­tä – ”Kyse on ää­rim­mäi­ses­tä lah­jak­kuu­des­ta”

22.03.2021 17:15
Tilaajille
Anette Haukilahti juoksi juniorina poikkeuksellisia aikoja, mutta lopetti jo 18-vuotiaana – Nyt hän väitteli lääketieteen tohtoriksi: "Urheilu on tuonut paljon oppia"

Anette Hau­ki­lah­ti juoksi ju­nio­ri­na poik­keuk­sel­li­sia aikoja, mutta lopetti jo 18-vuo­tiaa­na – Nyt hän väit­te­li lää­ke­tie­teen toh­to­rik­si: "Ur­hei­lu on tuonut paljon oppia"

12.03.2021 19:00 4
Tilaajille
Jesse Owens ja Luz Long ystävystyivät Hitlerin silmien alla
Kolumni Kai Nevala

Jesse Owens ja Luz Long ys­tä­vys­tyi­vät Hit­le­rin silmien alla

10.03.2021 08:00 2
Tilaajille
Analyysi: Hyvää naistenpäivää jo etukäteen – 22-vuotiaat Lotta Kemppinen ja Ella Junnila ovat esimerkkejä uuden sukupolven noususta kohti kansainvälistä kärkeä

Ana­lyy­si: Hyvää nais­ten­päi­vää jo etu­kä­teen – 22-vuo­tiaat Lotta Kemp­pi­nen ja Ella Junnila ovat esi­merk­ke­jä uuden su­ku­pol­ven nou­sus­ta kohti kan­sain­vä­lis­tä kärkeä

07.03.2021 21:30 3
Tilaajille
Suomella menestyspäivä EM-halleissa: Lotta Kemppinen juoksi 60 metrin hopeaa, Ella Junnila hyppäsi pronssia

Suo­mel­la me­nes­tys­päi­vä EM-hal­leis­sa: Lotta Kemp­pi­nen juoksi 60 metrin hopeaa, Ella Junnila hyppäsi prons­sia

07.03.2021 20:25 1
Kristian Pulli leiskautti EM-pronssille

Kris­tian Pulli leis­kaut­ti EM-prons­sil­le

05.03.2021 22:43 1
Pyrinnön pipopäinen pikajuoksija Samuel Purola kilpailee ulkomailla ensimmäisen kerran puoleentoista vuoteen

Py­rin­nön pi­po­päi­nen pi­ka­juok­si­ja Samuel Purola kil­pai­lee ul­ko­mail­la en­sim­mäi­sen kerran puo­leen­tois­ta vuoteen

03.03.2021 21:00 1
Tilaajille
Samuel Purola runnoi 200 metrillä neljänteen hallimestaruuteensa, ottelumestaruudesta taistellut Joni Heikkinen saalisti ensimmäisen aikuisten SM-mitalinsa – ”Mitali vähimmäistavoite”

Samuel Purola runnoi 200 met­ril­lä nel­jän­teen hal­li­mes­ta­ruu­teen­sa, ot­te­lu­mes­ta­ruu­des­ta tais­tel­lut Joni Heik­ki­nen saa­lis­ti en­sim­mäi­sen ai­kuis­ten SM-mi­ta­lin­sa – ”Mitali vä­him­mäis­ta­voi­te”

21.02.2021 19:14 2
Tilaajille
Ensimmäisen aikuisten Suomen mestaruutensa voittanut Elina Lampela selätti polvivaivat ja Wilma Murron, ennätystään sivunnut Samuel Purola lähtee EM-halleihin finaalipaikka mielessä – ”En lähde sinne nöyristelemään”

En­sim­mäi­sen ai­kuis­ten Suomen mes­ta­ruu­ten­sa voit­ta­nut Elina Lampela selätti pol­vi­vai­vat ja Wilma Murron, en­nä­tys­tään si­vun­nut Samuel Purola lähtee EM-hal­lei­hin fi­naa­li­paik­ka mie­les­sä – ”En lähde sinne nöy­ris­te­le­mään”

20.02.2021 19:24
Tilaajille
Analyysi: Ennätykset ovat tuoneet talveen valoa, mutta yleisurheilun edellisestä EM-hallimitalista on aikaa jo 21 vuotta

Ana­lyy­si: En­nä­tyk­set ovat tuoneet talveen valoa, mutta yleis­ur­hei­lun edel­li­ses­tä EM-hal­li­mi­ta­lis­ta on aikaa jo 21 vuotta

19.02.2021 08:30
Tilaajille
Oulun Pyrinnön Samuel Purola jälleen hyvässä vauhdissa – "Kun menen viivalle niin tiedän, että pystyn tekemään hyvää tulosta"

Oulun Py­rin­nön Samuel Purola jälleen hyvässä vauh­dis­sa – "Kun menen vii­val­le niin tiedän, että pystyn te­ke­mään hyvää tu­los­ta"

06.02.2021 17:13 1
Tilaajille
Yleisurheilun SM-halleihin tähtääville oululaisurheilijoille pyritään järjestämään kisoja, vaikka koronarajoitukset ovatkin sotkeneet kotimaista hallikautta – ”Olemme kehittäneet uusia tapoja järjestää kisoja”

Yleis­ur­hei­lun SM-hal­lei­hin täh­tää­vil­le ou­lu­lais­ur­hei­li­joil­le py­ri­tään jär­jes­tä­mään kisoja, vaikka ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ovatkin sot­ke­neet ko­ti­mais­ta hal­li­kaut­ta – ”Olemme ke­hit­tä­neet uusia tapoja jär­jes­tää kisoja”

02.02.2021 17:26
Tilaajille
Seiväshyppääjä Elina Lampelan ura jatkuu EM-mitalisti Rauli Pudaksen valmennuksessa

Sei­väs­hyp­pää­jä Elina Lam­pe­lan ura jatkuu EM-mi­ta­lis­ti Rauli Pu­dak­sen val­men­nuk­ses­sa

01.02.2021 18:39
Oulun Pyrinnön kovakuntoinen Samuel Purola tykitti heti EM-rajan alle: "Nopeuteni on aivan uudella tasolla"

Oulun Py­rin­nön ko­va­kun­toi­nen Samuel Purola tykitti heti EM-ra­jan alle: "No­peu­te­ni on aivan uudella ta­sol­la"

31.01.2021 17:03 1
Tilaajille