Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Yleisurheilu
Oulussa asuva rakennusarkkitehti Elisabet Salmela tavoittelee äitinsä ennätyksiä pikajuoksussa tämän valmentamana – Kun Marja Salmela edusti Suomea, hän sai naljailut ja onnittelut Seppo Rädyltä

Oulussa asuva ra­ken­nus­ark­ki­teh­ti Eli­sa­bet Salmela ta­voit­te­lee äitinsä en­nä­tyk­siä pi­ka­juok­sus­sa tämän val­men­ta­ma­na – Kun Marja Salmela edusti Suomea, hän sai nal­jai­lut ja on­nit­te­lut Seppo Rädyltä

29.01.2023 18:30
Tilaajille
Oulun Pyrinnön Samuel Purola tykitti hurjan tuloksen hallikautensa avauksessa – "Sen jälkeen ei meinannut enää jalka nousta"

Oulun Py­rin­nön Samuel Purola tykitti hurjan tu­lok­sen hal­li­kau­ten­sa avauk­ses­sa – "Sen jälkeen ei mei­nan­nut enää jalka nousta"

20.01.2023 21:37 5
Tilaajille
Palava halu koko kansan keihäsjermuksi – nuorten maailmanmestari Janne Läspä ei ujostele esilläoloa, kovia tavoitteitaan ja puhumista alkoholinkäytöstä tai rahasta: "Ei kai tätä hullukaan tekisi, jos..."

Palava halu koko kansan kei­häs­jer­muk­si – nuorten maail­man­mes­ta­ri Janne Läspä ei ujos­te­le esil­läo­loa, kovia ta­voit­tei­taan ja pu­hu­mis­ta al­ko­ho­lin­käy­tös­tä tai ra­has­ta: "Ei kai tätä hul­lu­kaan tekisi, jos..."

09.01.2023 18:00 4
Tilaajille
Raahelainen teräskenkä Risto Laitinen, 74, on juossut lähes 260 000 kilometriä eli yli kuusi kertaa maapallon ympäri – Aikoinaan hänet tunnettiin ultrajuoksun ihmemiehenä

Raa­he­lai­nen te­räs­ken­kä Risto Lai­ti­nen, 74, on juossut lähes 260 000 ki­lo­met­riä eli yli kuusi kertaa maa­pal­lon ympäri – Ai­koi­naan hänet tun­net­tiin ult­ra­juok­sun ih­me­mie­he­nä

01.01.2023 14:13 6
Tilaajille
Euroopan mestari Topi Raitanen ei tänä vuonna katsele Linnan juhlia kotisohvalta – urheilijalle itseensä luottamisen teema on tuttu

Eu­roo­pan mestari Topi Rai­ta­nen ei tänä vuonna katsele Linnan juhlia ko­ti­soh­val­ta – ur­hei­li­jal­le it­seen­sä luot­ta­mi­sen teema on tuttu

06.12.2022 20:56
Tilaajille
Aitoa uskoa ennätyksestä, supertähtien kukistamisesta ja Zeleznyn kehuista – vammojen murjoma Oliver Helander hivuttautuu kohti keihäänheittäjien eliittiä

Aitoa uskoa en­nä­tyk­ses­tä, su­per­täh­tien ku­kis­ta­mi­ses­ta ja Ze­lez­nyn ke­huis­ta – vam­mo­jen murjoma Oliver He­lan­der hi­vut­tau­tuu kohti kei­hään­heit­tä­jien eliit­tiä

09.11.2022 07:00 1
Tilaajille
Topi Raitasen EM-kultamitali oli lähellä jäädä saavuttamatta: "Olisi korvennut vietävästi" – Tässä haastattelussa hän vihjaa myös haaveistaan Oulun suuntaan

Topi Rai­ta­sen EM-kul­ta­mi­ta­li oli lähellä jäädä saa­vut­ta­mat­ta: "Olisi kor­ven­nut vie­tä­väs­ti" – Tässä haas­tat­te­lus­sa hän vihjaa myös haa­veis­taan Oulun suun­taan

21.10.2022 06:00
Tilaajille
Qstock on vuosittain korjauttanut Raatin lisäalueen radan vaurioituneet pinnat – Oulun kaupunki suunnittelee harjoituskentälle samanlaista Mondo-alustaa kuin stadionilla: "Toki sekin on suojattava"

Qstock on vuo­sit­tain kor­jaut­ta­nut Raatin li­sä­alueen radan vau­rioi­tu­neet pinnat – Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­lee har­joi­tus­ken­täl­le sa­man­lais­ta Mon­do-alus­taa kuin sta­dio­nil­la: "Toki sekin on suo­jat­ta­va"

19.09.2022 17:04 19
Tilaajille
Pyrinnön tytöt pronssivauhdissa – Aitaviestin ja 4x300 metrin välissä oli vain vajaa tunti aikaa

Py­rin­nön tytöt prons­si­vauh­dis­sa – Ai­ta­vies­tin ja 4x300 metrin välissä oli vain vajaa tunti aikaa

11.09.2022 20:19
Tilaajille
Kuivasjärven Auran 15-vuotiailla pojilla kultainen ja hopeinen SM-viestipäivä – "Onhan meillä ihan hyvä joukkue"

Kui­vas­jär­ven Auran 15-vuo­tiail­la pojilla kul­tai­nen ja ho­pei­nen SM-vies­ti­päi­vä – "Onhan meillä ihan hyvä jouk­kue"

10.09.2022 20:12
Tilaajille
485, 93,09 ja 74,76 eli miten suomalaiset yleisurheilijat pärjäävät kaikkien aikojen maailmanlistoilla?

485, 93,09 ja 74,76 eli miten suo­ma­lai­set yleis­ur­hei­li­jat pär­jää­vät kaik­kien aikojen maail­man­lis­toil­la?

10.09.2022 08:45 2
Tilaajille
Ruotsi ei luopunut maaotteluvaltikasta – yleisurheilukauden huipennusta oli uusitulla Olympiastadionilla seuraamassa yhteensä yli 44  000 katsojaa

Ruotsi ei luo­pu­nut maa­ot­te­lu­val­ti­kas­ta – yleis­ur­hei­lu­kau­den hui­pen­nus­ta oli uu­si­tul­la Olym­pia­sta­dio­nil­la seu­raa­mas­sa yh­teen­sä yli 44 000 kat­so­jaa

04.09.2022 18:14 2
Suomi–Ruotsi-yleisurheilumaaottelu ei ole enää kultavuosiensa veroinen, mutta tapahtuma on säilyttänyt merkityksensä – "Se on monelle uran huipentuma ja täyttymys"

Suo­mi–­Ruot­si-ylei­sur­hei­lu­maaot­te­lu ei ole enää kul­ta­vuo­sien­sa ve­roi­nen, mutta ta­pah­tu­ma on säi­lyt­tä­nyt mer­ki­tyk­sen­sä – "Se on monelle uran hui­pen­tu­ma ja täyt­ty­mys"

02.09.2022 18:04 17
Tilaajille
Innostaako Wilma Murron mestaruus kokeilijoita seiväshyppyyn, vaikka laji on teknisesti haastava? Auralla ja Pyrinnöllä on seiväskouluja: "EM-kisojen jälkeen on näkynyt uusia kasvoja"

In­nos­taa­ko Wilma Murron mes­ta­ruus ko­kei­li­joi­ta sei­väs­hyp­pyyn, vaikka laji on tek­ni­ses­ti haas­ta­va? Auralla ja Py­rin­nöl­lä on sei­väs­kou­lu­ja: "EM-ki­so­jen jälkeen on näkynyt uusia kas­vo­ja"

30.08.2022 18:30 2
Tilaajille
Raatin harjoituskentän rata on vaurioitunut – Alustan alta paistaa asvalttia: "Pinnoite on liian köykäinen"

Raatin har­joi­tus­ken­tän rata on vau­rioi­tu­nut – Alustan alta paistaa as­valt­tia: "Pin­noi­te on liian köy­käi­nen"

30.08.2022 16:20 28
Tilaajille
Kalevan urheilupodcast: Suomalaisen yleisurheilun nousun takana ei ole hokkus pokkus -temppuja – "On entistä lahjakkaampi sukupolvi, jota on osattu viedä oikein eteenpäin"

Kalevan ur­hei­lu­pod­cast: Suo­ma­lai­sen yleis­ur­hei­lun nousun takana ei ole hokkus pokkus -temp­pu­ja – "On entistä lah­jak­kaam­pi su­ku­pol­vi, jota on osattu viedä oikein eteen­päin"

24.08.2022 18:12 8
Arvokisojen onnistuja Lassi Etelätalo sai vihdoin mitalinsa ja pääsi kunniakierrokselle Suomen lipun kanssa – "Ei minua kisa hikoiluttanut, oli pitkä matka tuo 400 metriä"

Ar­vo­ki­so­jen on­nis­tu­ja Lassi Ete­lä­ta­lo sai vihdoin mi­ta­lin­sa ja pääsi kun­nia­kier­rok­sel­le Suomen lipun kanssa – "Ei minua kisa hi­koi­lut­ta­nut, oli pitkä matka tuo 400 metriä"

21.08.2022 22:53 3
Tilaajille
Lassi Etelätalo kiskaisi EM-pronssille ja pani kahdeksan vuotta vanhan ennätyksensä uusiksi: "En uskonut, että takaa tullaan enää ohi"

Lassi Ete­lä­ta­lo kis­kai­si EM-prons­sil­le ja pani kah­dek­san vuotta vanhan en­nä­tyk­sen­sä uu­sik­si: "En us­ko­nut, että takaa tullaan enää ohi"

21.08.2022 22:25 5
Aivan kuin stadionin huutomyrskyn keskeltä olisi kuulunut Ylen selostajan Kimmo Porttilan ääni: Se menee yli! Se menee yli!
Kolumni

Aivan kuin sta­dio­nin huu­to­myrs­kyn kes­kel­tä olisi kuu­lu­nut Ylen se­los­ta­jan Kimmo Port­ti­lan ääni: Se menee yli! Se menee yli!

21.08.2022 19:51 2
Tilaajille
Niko Kangasoja juoksi koulukisoissa 12,26 ja päätti aloittaa harjoittelun – Hänestä tuli alle neljässä vuodessa Suomen viestijoukkueen jäsen EM-Müncheniin: "Kyllä sitä itsekin välillä hämmästelee"

Niko Kan­gas­oja juoksi kou­lu­ki­sois­sa 12,26 ja päätti aloit­taa har­joit­te­lun – Hänestä tuli alle nel­jäs­sä vuo­des­sa Suomen vies­ti­jouk­kueen jäsen EM-Münc­he­niin: "Kyllä sitä itsekin välillä häm­mäs­te­lee"

21.08.2022 08:12 1
Tilaajille