Kannatusmittaukset: Ko­koo­mus nousi Ylen ky­se­lys­sä suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si

Opiskelu: Lukion syys­lu­ku­kau­si aloi­te­taan isojen uu­dis­tus­ten ja ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­man huolen kes­kel­lä

Yleisurheilu
Viimeisin tunti

Maria Hun­ting­to­nin ottelu kääntyi ai­ta­juok­sun jälkeen ala­vi­rei­sek­si – tek­niik­ka pii­put­ti kor­keu­des­sa, kuu­lan­työn­tö alkoi kah­del­la yli­as­tu­tul­la

18:58 1
Tilaajille
Viikko

Ruotsin Armand Dup­lan­tis odo­te­tus­ti sei­väs­hy­pyn olym­pia­voit­ta­jak­si – uusi ME-tu­los 619 oli todella lähellä

03.08.2021 16:33 1
Kolumni

Karsten Warholm on poik­keus­lah­jak­kuus, joka saa­vut­ti ju­nio­rien EM-ho­peaa kym­men­ot­te­lus­sa – Onko Tokion jär­jet­tö­män ME-ajan 45,94 selitys tram­po­lii­ni­mai­ses­sa ra­das­sa?

03.08.2021 08:01 4
Tilaajille

Kolme yri­tys­tä, kolme rastia – "Var­maan se sitten jäi päästä kiin­ni", Oulun Py­rin­nön Elina Lampela sanoi

02.08.2021 15:09 2
Tilaajille

Tam­mi­kuus­sa Kaa­po-po­jan syn­nyt­tä­nyt Kris­tii­na Mäki juoksi To­kios­sa vä­li­eriin – Ras­kaus­ai­ka­na hän jatkoi har­joit­te­lua kah­dek­san­nen kuun loppuun asti: "Painoa tuli kym­me­nen kiloa enem­män"

02.08.2021 11:41 1
Tilaajille

Tien­pät­kä Hiuk­ka­vaa­ras­sa on tullut Topi Rai­ta­sel­le tu­tuk­si, kun hän on edennyt Janne Ukon­maan­ahon val­men­nuk­ses­sa Tokion olym­pia­fi­naa­liin: "Topi on elä­män­sä par­haas­sa kun­nos­sa"

01.08.2021 20:03 3
Tilaajille

Rojas teki hurjan ME:n naisten kol­mi­loi­kas­sa – Mäkelän si­joi­tus 11:s

01.08.2021 15:55

Suomen mo­lem­mat mou­ka­ri­nai­set kar­siu­tui­vat, vaikka Silja Kosonen tem­pai­si­kin yli 70 metriä

01.08.2021 08:21

Oulun Py­rin­nön Elina Lam­pe­la, 23, on mukana Tokion olym­pia­lai­sis­sa, mutta se on kaikkea muuta kuin it­ses­tään­sel­vyys: "A­la­mä­ki jyrk­ke­ni koko ajan"

31.07.2021 19:04 1
Tilaajille

Kris­tian Pulli hyppäsi sentin erolla pi­tuu­den olym­pia­fi­naa­liin

31.07.2021 15:30

Suo­ma­lais­ai­tu­ri Viivi Le­hi­koi­sen vauhti ei riit­tä­nyt 400 metrin aitojen vä­li­eriin

31.07.2021 10:03

Suo­ma­lais­ai­tu­rit Korte ja Hurske pu­to­si­vat naisten 100 metrin aitojen jat­kos­ta – Le­hi­koi­nen kar­siu­tui aiemmin 400 metrin ai­dois­sa

31.07.2021 08:21 1
Kolumni

Topi Rai­ta­nen on kaik­kien ja­nois­ten sankari – Nyt he saavat seurata suo­ma­lais­ta kes­tä­vyys­juok­si­jaa olym­pia­fi­naa­lis­sa

30.07.2021 09:45 2
Tilaajille

Es­te­juok­si­ja Topi Rai­ta­nen juoksi 3  000 metrin es­tei­den fi­naa­liin kauden par­haal­la ajal­laan

30.07.2021 06:39 4
Kolumni

Yleis­ur­hei­lu­jouk­kueen kaava: kuusi ylittää it­sen­sä, kuusi on ta­sol­laan, kuusi jää alle tasonsa

28.07.2021 19:30
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Kol­mi­loik­kaa­ja Senni Sal­mi­nen, 25, on yht­äk­kiä kauden sen­saa­tio, joka on mukana olym­pia­lai­sis­sa – "Olen saanut hen­ki­sel­lä puo­lel­la ko­ko­nai­suu­den kun­toon"

28.07.2021 17:00 1
Tilaajille

Oulun Py­rin­nön Eeli Purola on saanut ke­hit­tyä ilman pai­nei­ta, kun Sa­muel-ve­li on vienyt isot otsikot – "Olen saanut tehdä rau­has­sa hommia"

21.07.2021 21:47
Tilaajille

Silja Kosonen mou­ka­roi yli­voi­mai­ses­ti alle 20-vuo­tiai­den Eu­roo­pan mes­ta­rik­si, myös Ilona Mo­no­sel­le EM-kul­taa – Kui­vas­jär­ven Auran Sonja Stång aitoi fi­naa­lin kuu­den­nek­si

17.07.2021 20:06 1
Tilaajille

Saga Van­ni­nen otteli hurjat pisteet ja pokkasi alle 20-vuo­tiai­den Eu­roo­pan mes­ta­ruu­den yli­voi­mai­sen esi­tyk­sen jäl­keen: "Olen pis­tei­siin tosi tyy­ty­väi­nen"

16.07.2021 20:33 2

Kui­vas­jär­ven Auran Sonja Stång por­hal­si fi­naa­liin alle 20-vuo­tiai­den EM-ki­sois­sa Tal­lin­nas­sa – "Pakko myön­tää, että jän­nit­ti aika paljon"

16.07.2021 17:54 1