Yleisurheilu
Viimeisin 4 tuntia
Suomessa on nippu lahjakkaita moukarinheittäjiä, jotka ovat ottaneet tällä kaudella merkittävän kehitysaskeleen – "Urheilijoiden ei ole tarvinnut häslätä tai repeillä joka paikkaan, he ovat saaneet keskittyä olennaiseen"

Suo­mes­sa on nippu lah­jak­kai­ta mou­ka­rin­heit­tä­jiä, jotka ovat ot­ta­neet tällä kau­del­la mer­kit­tä­vän ke­hi­tys­as­ke­leen – "Ur­hei­li­joi­den ei ole tar­vin­nut häslätä tai re­peil­lä joka paik­kaan, he ovat saaneet kes­kit­tyä olen­nai­seen"

21:11 0
Tilaajille
Viikko
Pika-aituri Annimari Korte ei pelkää sanoa tavoitteitaan ääneen: "Tiedän, että olen ennätyskunnossa"

Pi­ka-ai­tu­ri An­ni­ma­ri Korte ei pelkää sanoa ta­voit­tei­taan ääneen: "Tie­dän, että olen en­nä­tys­kun­nos­sa"

13.08.2020 21:01 0
Tilaajille
Oulun Pyrinnön Elina Lampelan putkessa on kymmenen kilpailuseivästä – kaikki ovat 425 sentin mittaisia, mutta taipuisuus vaihtelee

Oulun Py­rin­nön Elina Lam­pe­lan put­kes­sa on kym­me­nen kil­pai­lu­sei­väs­tä – kaikki ovat 425 sentin mit­tai­sia, mutta tai­pui­suus vaih­te­lee

12.08.2020 20:12 0
Tilaajille
Kalevan urheilupodcastissa käsittelyssä yleisurheilun superviikko – Kuuntele jakso täältä

Kalevan ur­hei­lu­pod­cas­tis­sa kä­sit­te­lys­sä yleis­ur­hei­lun su­per­viik­ko – Kuun­te­le jakso täältä

12.08.2020 18:00 0
Analyysi: Paavo Nurmi Games oli tähän mennessä kesän merkittävin yleisurheilukilpailu koko maailmassa – suomalaisurheilijoille tapahtuma antaa mahdollisuuden kansainväliseen kisakokemukseen

Ana­lyy­si: Paavo Nurmi Games oli tähän men­nes­sä kesän mer­kit­tä­vin yleis­ur­hei­lu­kil­pai­lu koko maail­mas­sa – suo­ma­lais­ur­hei­li­joil­le ta­pah­tu­ma antaa mah­dol­li­suu­den kan­sain­vä­li­seen ki­sa­ko­ke­muk­seen

11.08.2020 21:50 1
Tilaajille
Oulun Pyrinnön Laura Loposen taistelu happoja vastaan päättyi SM-kultaan, myös Niko Kangasoja juoksi mestariksi – "300 metriä meni kevyesti, viimeinen satanen oli happoja vastaan taistelua"

Oulun Py­rin­nön Laura Loposen tais­te­lu happoja vastaan päättyi SM-kul­taan, myös Niko Kan­gas­oja juoksi mes­ta­rik­si – "300 metriä meni ke­vyes­ti, vii­mei­nen satanen oli happoja vastaan tais­te­lua"

09.08.2020 19:45 0
Tilaajille
Vanhemmat
Haukiputaalainen Henna Anunti, 43, löysi yleisurheilun uudestaan aikuisurheilijana ja teki viime viikolla 40-vuotiaiden Suomen ennätyksen korkeushypyssä – "Olisi kiva olla jo 45-vuotias"

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Henna Anunti, 43, löysi yleis­ur­hei­lun uu­des­taan ai­kuis­ur­hei­li­ja­na ja teki viime vii­kol­la 40-vuo­tiai­den Suomen en­nä­tyk­sen kor­keus­hy­pys­sä – "Olisi kiva olla jo 45-vuo­tias"

29.07.2020 20:00 0
Tilaajille
18-vuotias oululainen Sonja Stång on jo päässyt Suomen aituritähtien kanssa samoihin lähtöihin – keväällä harjoituksiin piti ottaa mukaan lumikola ja petkele

18-vuo­tias ou­lu­lai­nen Sonja Stång on jo päässyt Suomen ai­tu­ri­täh­tien kanssa sa­moi­hin läh­töi­hin – ke­vääl­lä har­joi­tuk­siin piti ottaa mukaan lu­mi­ko­la ja petkele

19.07.2020 22:00 0
Tilaajille
Palomies ei luovu moukaristaan – Oulun Pyrinnön 38-vuotias Petri Rautio haluaa vielä heittää 70 metriä: "Sitten voi kutsua itseään moukarinheittäjäksi"

Pa­lo­mies ei luovu mou­ka­ris­taan – Oulun Py­rin­nön 38-vuo­tias Petri Rautio haluaa vielä heittää 70 metriä: "Sitten voi kutsua itseään mou­ka­rin­heit­tä­jäk­si"

16.07.2020 21:03 0
Tilaajille
Analyysi: SE ei tullut, mutta on tulossa – aituri Annimari Korte on lähellä ennätystä
Kolumni Kai Nevala

Ana­lyy­si: SE ei tullut, mutta on tulossa – aituri An­ni­ma­ri Korte on lähellä en­nä­tys­tä

15.07.2020 22:09 0
Tilaajille
Noah Lyles tykitti "200 metriä" alle 19 sekunnin – väärä rata pilasi haamutuloksen

Noah Lyles tykitti "200 metriä" alle 19 se­kun­nin – väärä rata pilasi haa­mu­tu­lok­sen

09.07.2020 23:24 0
”Tästä ei puuttunut mitään muuta kuin hanki” – Kylmä tuuli hyydytti tulostasoa Valkean kaupungin kisoissa, Maria Huntington illan valopilkkuna

”Tästä ei puut­tu­nut mitään muuta kuin hanki” – Kylmä tuuli hyy­dyt­ti tu­los­ta­soa Valkean kau­pun­gin ki­sois­sa, Maria Hun­ting­ton illan va­lo­pilk­ku­na

03.07.2020 22:19 1
Tilaajille
Ilmassa oman ennätyksen ennusmerkkejä – Oulun Pyrinnön Samuel Purola aikoo säväyttää Raatin perjantai-illassa mahtijuoksulla

Ilmassa oman en­nä­tyk­sen en­nus­merk­ke­jä – Oulun Py­rin­nön Samuel Purola aikoo sä­väyt­tää Raatin per­jan­tai-il­las­sa mah­ti­juok­sul­la

03.07.2020 08:00 0
Tilaajille
Vielä viime kesänä Oulun Pyrinnön Elina Lampela itki harjoituksissa ja mietti lopettamista, nyt rakkaus hyppäämiseen roihuaa jälleen – "Olen oppinut arvostamaan nykyhetkeä, kun muistelen aikaisempia vaikeuksiani"

Vielä viime kesänä Oulun Py­rin­nön Elina Lampela itki har­joi­tuk­sis­sa ja mietti lo­pet­ta­mis­ta, nyt rakkaus hyp­pää­mi­seen roihuaa jälleen – "Olen oppinut ar­vos­ta­maan ny­ky­het­keä, kun muis­te­len ai­kai­sem­pia vai­keuk­sia­ni"

02.07.2020 20:00 0
Tilaajille
"Vitsi, kun tänä kesänä pääsisi vielä hyppäämään" – Tähystysleikkauksessa käynyt Wilma Murto kuntouttaa polveaan arviolta 3–4 viikkoa

"Vitsi, kun tänä kesänä pääsisi vielä hyp­pää­mään" – Tä­hys­tys­leik­kauk­ses­sa käynyt Wilma Murto kun­tout­taa pol­veaan ar­viol­ta 3–4 viikkoa

01.07.2020 19:44 0
Korte voitti molemmat aitastartit huippuajoin, myös Neziri ja Hurske pääsivät heti ensimmäisissä starteissaan alle 13 sekunnin

Korte voitti mo­lem­mat ai­ta­star­tit huip­pua­join, myös Neziri ja Hurske pää­si­vät heti en­sim­mäi­sis­sä star­teis­saan alle 13 se­kun­nin

27.06.2020 20:41 1
Raatissa järjestettiin 50 vuotta sitten Suomen ja Ranskan välinen maaottelu – viikonlopun tähti oli kotiyleisön edessä Suomen ennätyksen juossut Juha Väätäinen, joka " vihelteli Marseljeesia, kun sitä soitettiin ja huusi 'Heja Sverige', kun alkumenot olivat lopussa"

Raa­tis­sa jär­jes­tet­tiin 50 vuotta sitten Suomen ja Ranskan välinen maa­ot­te­lu – vii­kon­lo­pun tähti oli ko­ti­ylei­sön edessä Suomen en­nä­tyk­sen juossut Juha Vää­täi­nen, joka " vi­hel­te­li Mar­sel­jee­sia, kun sitä soi­tet­tiin ja huusi 'Heja Sve­ri­ge', kun al­ku­me­not olivat lo­pus­sa"

26.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Alkukauden komeetta Aaron Kangas saapuu Valkean kaupungin kisoihin – moukarikisassa mukana koko Suomen parhaimmisto

Al­ku­kau­den ko­meet­ta Aaron Kangas saapuu Valkean kau­pun­gin ki­soi­hin – mou­ka­ri­ki­sas­sa mukana koko Suomen par­haim­mis­to

26.06.2020 13:17 0
Suomen ennätys 827 oli vasta alkusoitto – pituushypyn uuden tähden Kristian Pullin rajat ovat vielä kauempana: ”Sehän tässä hurjaa onkin”

Suomen ennätys 827 oli vasta al­ku­soit­to – pi­tuus­hy­pyn uuden tähden Kris­tian Pullin rajat ovat vielä kauem­pa­na: ”Sehän tässä hurjaa onkin”

23.06.2020 20:00 0
Tilaajille