Showpaini: Näin yli­opis­to­tut­ki­jas­ta kuo­riu­tuu yli­voi­mai­nen Va­lio­yk­si­lö

Kaleva Live: Voi­mis­te­lu­päi­vät jat­ku­vat Ou­lu­hal­lis­sa

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Järjestyksenvalvonta
Oulun poliisilaitos ja turvallisuusala tekevät tiivistä yhteistyötä – "Yhteisenä tahtotilana on, että ainoastaan rehelliset ja luotettavat henkilöt toimivat alalla"

Oulun po­lii­si­lai­tos ja tur­val­li­suus­ala tekevät tii­vis­tä yh­teis­työ­tä – "Yh­tei­se­nä tah­to­ti­la­na on, että ai­noas­taan re­hel­li­set ja luo­tet­ta­vat hen­ki­löt toi­mi­vat alalla"

14.01.2023 16:00 9
Tilaajille
Pelkkä lukutaito ei riitä turvallisuusalan koulutuspaikkaan – OSAOn turvallisuusalan koulutuspäällikkö: "Meillä jää joka vuosi keskimäärin kymmenen henkilöä valitsematta"

Pelkkä lu­ku­tai­to ei riitä tur­val­li­suus­alan kou­lu­tus­paik­kaan – OSAOn tur­val­li­suus­alan kou­lu­tus­pääl­lik­kö: "Meillä jää joka vuosi kes­ki­mää­rin kym­me­nen hen­ki­löä va­lit­se­mat­ta"

14.01.2023 10:00 16
Tilaajille
PAM toivoo vartijoille ja järjestyksenvalvojille työrauhaa – turvallisuusalan työntekijät saaneet tappouhkauksia

PAM toivoo var­ti­joil­le ja jär­jes­tyk­sen­val­vo­jil­le työ­rau­haa – tur­val­li­suus­alan työn­te­ki­jät saaneet tap­po­uh­kauk­sia

13.01.2023 19:08 3
Kokenut oululainen turvallisuusalan ammattilainen on nähnyt Isoon Omenaan verrattavia tilanteita aiemminkin – "Pumppu menee lopullisesti tilttiin, ja asiakas kuolee käsiin"

Kokenut ou­lu­lai­nen tur­val­li­suus­alan am­mat­ti­lai­nen on nähnyt Isoon Omenaan ver­rat­ta­via ti­lan­tei­ta aiem­min­kin – "Pumppu menee lo­pul­li­ses­ti tilt­tiin, ja asiakas kuolee käsiin"

10.01.2023 06:00 48
Tilaajille
Poliisi epäilee: Avarn Securityn vartija pahoinpiteli asiakkaan myös Oulussa – epäilty rikos tapahtui vuonna 2021 juna-asemalla

Poliisi epäi­lee: Avarn Se­cu­ri­tyn vartija pa­hoin­pi­te­li asiak­kaan myös Oulussa – epäilty rikos ta­pah­tui vuonna 2021 ju­na-ase­mal­la

03.01.2023 17:20 42
Tilaajille
Ampumavälikohtaukset on huomioitu Oulun festareita järjestäessä – suurimmat ongelmat festarialueen sijaan lähiympäristössä

Am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­set on huo­mioi­tu Oulun fes­ta­rei­ta jär­jes­täes­sä – suu­rim­mat on­gel­mat fes­ta­ri­alueen sijaan lä­hi­ym­pä­ris­tös­sä

16.07.2022 21:16 3
Tilaajille
Järjestyksenvalvojia tarvittaisiin lisää, eikä tehtävästä suoriutuakseen tule olla taisteleva ninja tai muskelimasa – liminkalainen Antti Nuutinen kertoo miksi tehtävä kiehtoo oman leipätyön ohessa

Jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia tar­vit­tai­siin lisää, eikä teh­tä­väs­tä suo­riu­tuak­seen tule olla tais­te­le­va ninja tai mus­ke­li­ma­sa – li­min­ka­lai­nen Antti Nuu­ti­nen kertoo miksi tehtävä kiehtoo oman lei­pä­työn ohessa

11.07.2022 11:14 2
Tilaajille
Oulun polkupyöräpoliisin ensimmäisestä partioinnista hyvät kokemukset: kilometrejä tuli mittariin 140 ja haaviin tarttui muun muassa metsässä pössytellyt pariskunta

Oulun pol­ku­pyö­rä­po­lii­sin en­sim­mäi­ses­tä par­tioin­nis­ta hyvät ko­ke­muk­set: ki­lo­met­re­jä tuli mit­ta­riin 140 ja haaviin tarttui muun muassa met­säs­sä pös­sy­tel­lyt pa­ris­kun­ta

11.05.2021 10:26 29
Tilaajille
Ravintolan ovella Oulussa tarvitaan paineensietokykyä ja pitkää pinnaa: "Nykyään huumausaineet ja niiden viihdekäyttö on niin yleistä, että näemme myös aivan tavallisten työssäkäyvien ihmisten niitä käyttävän"

Ra­vin­to­lan ovella Oulussa tar­vi­taan pai­neen­sie­to­ky­kyä ja pitkää pinnaa: "Ny­kyään huu­maus­ai­neet ja niiden viih­de­käyt­tö on niin yleis­tä, että näemme myös aivan ta­val­lis­ten työs­sä­käy­vien ih­mis­ten niitä käyt­tä­vän"

30.09.2020 08:30
Tilaajille
"Olin lähiöstä tullut nolla" – tv-sarja seuraa järjestyksenvalvojien työtä yökerhoissa

"Olin lä­hiös­tä tullut nolla" – tv-sar­ja seuraa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien työtä yö­ker­hois­sa

23.08.2020 07:00