Lippu-uudistus: Bus­si­li­pun hinta Oulun kes­kus­tas­sa voi jopa kak­sin­ker­tais­tua

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Turvallisuusala
Kuudelle turvallisuusalan työntekijälle syyte naisen kuolemasta Isossa Omenassa

Kuu­del­le tur­val­li­suus­alan työn­te­ki­jäl­le syyte naisen kuo­le­mas­ta Isossa Ome­nas­sa

22.09.2023 09:36 5
Turvallisuusala syynää nyt itse itseään – Vartioalan rikosepäilyjen jälkipyykki on käynnissä, mutta uusista toimista saa vastauksia nihkeästi

Tur­val­li­suus­ala syynää nyt itse itseään – Var­tio­alan ri­kos­epäi­ly­jen jäl­ki­pyyk­ki on käyn­nis­sä, mutta uusista toi­mis­ta saa vas­tauk­sia nih­keäs­ti

03.02.2023 16:40
Tilaajille
Oulun poliisilaitos ja turvallisuusala tekevät tiivistä yhteistyötä – "Yhteisenä tahtotilana on, että ainoastaan rehelliset ja luotettavat henkilöt toimivat alalla"

Oulun po­lii­si­lai­tos ja tur­val­li­suus­ala tekevät tii­vis­tä yh­teis­työ­tä – "Yh­tei­se­nä tah­to­ti­la­na on, että ai­noas­taan re­hel­li­set ja luo­tet­ta­vat hen­ki­löt toi­mi­vat alalla"

14.01.2023 16:00 9
Tilaajille
Pelkkä lukutaito ei riitä turvallisuusalan koulutuspaikkaan – OSAOn turvallisuusalan koulutuspäällikkö: "Meillä jää joka vuosi keskimäärin kymmenen henkilöä valitsematta"

Pelkkä lu­ku­tai­to ei riitä tur­val­li­suus­alan kou­lu­tus­paik­kaan – OSAOn tur­val­li­suus­alan kou­lu­tus­pääl­lik­kö: "Meillä jää joka vuosi kes­ki­mää­rin kym­me­nen hen­ki­löä va­lit­se­mat­ta"

14.01.2023 10:00 16
Tilaajille
Sisäministeriö teettää turvallisuusalasta laajan selvityksen, joka toimii mahdollisten lakimuutosten pohjana

Si­sä­mi­nis­te­riö teettää tur­val­li­suus­alas­ta laajan sel­vi­tyk­sen, joka toimii mah­dol­lis­ten la­ki­muu­tos­ten pohjana

10.01.2023 18:05 6
Poliisihallitus: Suunnitelmallinen turvallisuusalan valvonta on jäänyt joissain poliisilaitoksissa muiden työtehtävien jalkoihin – viime vuonna peruttiin 753:n alalla työskentelevän luvat

Po­lii­si­hal­li­tus: Suun­ni­tel­mal­li­nen tur­val­li­suus­alan val­von­ta on jäänyt jois­sain po­lii­si­lai­tok­sis­sa muiden työ­teh­tä­vien jal­koi­hin – viime vuonna pe­rut­tiin 753:n alalla työs­ken­te­le­vän luvat

10.01.2023 10:51 3
Turvallisuusalan pitää torjua eikä luoda turvattomuutta
Pääkirjoitus

Tur­val­li­suus­alan pitää torjua eikä luoda tur­vat­to­muut­ta

09.01.2023 20:00 18
Tilaajille
Vartiointialan koulutukset otetaan syyniin sisäministeriössä: vakavat uutiset olivat viimeinen pisara – Kansliapäällikkö väläyttää jopa rajoituksia vartijoiden toiminnalle

Var­tioin­ti­alan kou­lu­tuk­set otetaan syyniin si­sä­mi­nis­te­riös­sä: vakavat uutiset olivat vii­mei­nen pisara – Kans­lia­pääl­lik­kö vä­läyt­tää jopa ra­joi­tuk­sia var­ti­joi­den toi­min­nal­le

09.01.2023 18:28 9
Tilaajille
Iso Omena ja Avarn puhuttavat OSAOn turvallisuusalan yksikössä Limingassa – opiskelijat miettivät jo työelämää: "Ajatellaan, että teemme kaiken väärin"

Iso Omena ja Avarn pu­hut­ta­vat OSAOn tur­val­li­suus­alan yk­si­kös­sä Li­min­gas­sa – opis­ke­li­jat miet­ti­vät jo työe­lä­mää: "A­ja­tel­laan, että teemme kaiken väärin"

09.01.2023 17:54 20
Tilaajille