Nokia: Oulun len­to­yh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­let­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Lund­mar­kia

Lentoyhteydet: Lygg saattaa avata yri­tyk­sil­le len­to­yh­tey­den Oulusta Hel­sin­kiin

Jalkapallostadion: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na sta­dio­nin ra­hoi­tus­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Valkea
Juho Hiltunen, 23, on Valkean uuden gallerian ensimmäinen taiteilija – nyt mukaan voivat hakea myös muut

Juho Hil­tu­nen, 23, on Valkean uuden gal­le­rian en­sim­mäi­nen tai­tei­li­ja – nyt mukaan voivat hakea myös muut

08.06.2023 16:23 1
Tilaajille
Valkean edustan penkit poistettiin häiriökäyttäytymisen ja turvattomuuden vuoksi – Aukion ilmettä piristetään vehreällä keitaalla

Valkean edustan penkit pois­tet­tiin häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen ja tur­vat­to­muu­den vuoksi – Aukion ilmettä pi­ris­te­tään veh­reäl­lä kei­taal­la

30.05.2023 17:27 109
Tilaajille
Kauppakeskus Valkean Kesäkadun valokuvanäyttelyssä hoivatyöntekijät saavat kasvot – koskettavien tarinoiden toivotaan lisäävän motivaatiota hakeutua alalle

Kaup­pa­kes­kus Valkean Ke­sä­ka­dun va­lo­ku­va­näyt­te­lys­sä hoi­va­työn­te­ki­jät saavat kasvot – kos­ket­ta­vien ta­ri­noi­den toi­vo­taan li­sää­vän mo­ti­vaa­tio­ta ha­keu­tua alalle

22.02.2023 13:37 1
Pohjoissuomalaisten pessimismi voi vaikeuttaa välipäivien alennusmyyntiä, myös Black Friday vienyt suosiota – kävimme katsomassa, miltä Valkean alessa näytti

Poh­jois­suo­ma­lais­ten pes­si­mis­mi voi vai­keut­taa vä­li­päi­vien alen­nus­myyn­tiä, myös Black Friday vienyt suo­sio­ta – kävimme kat­so­mas­sa, miltä Valkean alessa näytti

28.12.2022 18:30 9
Tilaajille
Tuntemattomaksi tuomitun Seppo Määtän tuntevat monet kaupungilla kulkevat kuvasta – "Uskon, että paremmin hän tulee pärjäämään kuin nämä aikaisemmat"

Tun­te­mat­to­mak­si tuo­mi­tun Seppo Määtän tun­te­vat monet kau­pun­gil­la kul­ke­vat kuvasta – "Uskon, että pa­rem­min hän tulee pär­jää­mään kuin nämä ai­kai­sem­mat"

13.12.2022 18:41 11
Tilaajille
15-vuotias poika raiskasi 16-vuotiaan tytön Oulussa, kohtasivat toisensa Valkeassa – tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja valvontaan

15-vuo­tias poika rais­ka­si 16-vuo­tiaan tytön Ou­lus­sa, koh­ta­si­vat toi­sen­sa Val­keas­sa – tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen ja val­von­taan

17.11.2022 16:53 7
Tilaajille
Kauppakeskusjohtaja: Valkean yläkerran lastenhoitohuoneesta ei löytynyt vikaa

Kaup­pa­kes­kus­joh­ta­ja: Valkean ylä­ker­ran las­ten­hoi­to­huo­nees­ta ei löy­ty­nyt vikaa

03.10.2022 15:19 3
Tilaajille
18-vuotias nainen sytytti Valkean vessaan kolme tulipaloa – tuomittiin neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen

18-vuo­tias nainen sytytti Valkean vessaan kolme tu­li­pa­loa – tuo­mit­tiin neljän kuu­kau­den eh­dol­li­seen van­keu­teen

20.09.2022 19:30 11
Tilaajille
Nuorten omaa kohtaamispaikkaa kokeillaan Valkeassa – helposti saavutettava, turvallinen tila

Nuorten omaa koh­taa­mis­paik­kaa ko­keil­laan Val­keas­sa – hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­va, tur­val­li­nen tila

06.09.2022 12:17 6
Oululaisnuoret pitävät Valkeaa ahdisteluista ja huumekaupasta huolimatta turvallisena hengailupaikkana – seurasimme heitä perjantai-iltana ja selvitimme miksi

Ou­lu­lais­nuo­ret pitävät Valkeaa ah­dis­te­luis­ta ja huu­me­kau­pas­ta huo­li­mat­ta tur­val­li­se­na hen­gai­lu­paik­ka­na – seu­ra­sim­me heitä per­jan­tai-il­ta­na ja sel­vi­tim­me miksi

26.05.2022 07:00
Tilaajille
Palokunta selvitteli palohälytyksen lähdettä kauppakeskus Valkeassa – syy jäi kuitenkin mysteeriksi

Pa­lo­kun­ta sel­vit­te­li pa­lo­hä­ly­tyk­sen läh­det­tä kaup­pa­kes­kus Val­keas­sa – syy jäi kui­ten­kin mys­tee­rik­si

05.05.2022 19:04
Marraskuun lukijakuvassa 10-vuotias Anna Pöyskö pitelee maapalloa hyppysissään

Mar­ras­kuun lu­ki­ja­ku­vas­sa 10-vuo­tias Anna Pöyskö pitelee maa­pal­loa hyp­py­sis­sään

05.12.2021 18:33 2
Tilaajille
Oulu otti "ydinaseet" käyttöön koronataistelussa: Kärppien kärkipelaajat jakavat keskiviikkona ilmaisia ämpäreitä rokotustapahtumassa Valkeassa

Oulu otti "y­di­na­seet" käyt­töön ko­ro­na­tais­te­lus­sa: Kärp­pien kär­ki­pe­laa­jat jakavat kes­ki­viik­ko­na il­mai­sia äm­pä­rei­tä ro­ko­tus­ta­pah­tu­mas­sa Val­keas­sa

08.10.2021 11:59 57
Kauppakeskus Valkean vessassa sytytettiin paperiteline tuleen – poliisi tutkii tapausta törkeän tuhotyön yrityksenä

Kaup­pa­kes­kus Valkean ves­sas­sa sy­ty­tet­tiin pa­pe­ri­te­li­ne tuleen – poliisi tutkii ta­paus­ta törkeän tu­ho­työn yri­tyk­se­nä

29.05.2021 10:05 1
Kivisydämen uumenissa on vielä yksi tyhjänä ammottava, käyttämätön luola – Se tehdään valmiiksi ja otetaan käyttöön, kunhan rakentaminen maan päällä lähtee kunnolla käyntiin

Ki­vi­sy­dä­men uu­me­nis­sa on vielä yksi tyhjänä am­mot­ta­va, käyt­tä­mä­tön luola – Se tehdään val­miik­si ja otetaan käyt­töön, kunhan ra­ken­ta­mi­nen maan päällä lähtee kun­nol­la käyn­tiin

21.03.2021 16:04 20
Tilaajille
Raksilan postin ruuhkien pitäisi helpottaa – Ouluun tulossa jo toinen väliaikainen noutopiste kauppakeskus Valkeaan

Rak­si­lan postin ruuh­kien pitäisi hel­pot­taa – Ouluun tulossa jo toinen vä­li­ai­kai­nen nou­to­pis­te kaup­pa­kes­kus Val­keaan

09.12.2020 19:49 21
Tilaajille