Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaupat: Tans­ka­lais­ket­ju avaa uuden liik­keen Oulun kes­kus­taan

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Risteilyt
Ylelliset kulinaariset hetket ovat osa loistoristeilyä – Lemmenlaiva-sarjasta tutun varustamon kokit jakavat kolme reseptiä suomalaisille lukijoille

Ylel­li­set ku­li­naa­ri­set hetket ovat osa lois­to­ris­tei­lyä – Lem­men­lai­va-sar­jas­ta tutun va­rus­ta­mon kokit jakavat kolme re­sep­tiä suo­ma­lai­sil­le lu­ki­joil­le

24.08.2023 06:30
Tilaajille
Lisää aluksia Itämeren liikenteeseen kesäksi – varustamot toivovat, että rokotustodistuksen kanssa pääsisi laivamatkalle

Lisää aluksia Itä­me­ren lii­ken­tee­seen kesäksi – va­rus­ta­mot toi­vo­vat, että ro­ko­tus­to­dis­tuk­sen kanssa pääsisi lai­va­mat­kal­le

06.05.2021 11:38 1
Tilaajille
Suomen viennille tärkeä risteilyala osoittaa pieniä virkoamisen merkkejä – matkat käyntiin rokottamisen maailmanmestarimaassa tiukoin kriteerein

Suomen vien­nil­le tärkeä ris­tei­ly­ala osoit­taa pieniä vir­koa­mi­sen merk­ke­jä – matkat käyn­tiin ro­kot­ta­mi­sen maail­man­mes­ta­ri­maas­sa tiukoin kri­tee­rein

13.03.2021 08:00
Tilaajille
Oululaisyhtiö puuhaa risteilyhanketta, ensimmäinen laiva voi tulla jo tänä vuonna – Oulua kiinnostavat myös mahdolliset risteilyt Kemiin

Ou­lu­lais­yh­tiö puuhaa ris­tei­ly­han­ket­ta, en­sim­mäi­nen laiva voi tulla jo tänä vuonna – Oulua kiin­nos­ta­vat myös mah­dol­li­set ris­tei­lyt Kemiin

08.10.2020 16:15 14
Tilaajille
IS: Viking Line voisi aloittaa risteilyt Kemiin aikaisintaan ensi keväänä

IS: Viking Line voisi aloit­taa ris­tei­lyt Kemiin ai­kai­sin­taan ensi keväänä

07.10.2020 19:54 11
Kärnä esittää risteilyjen kohteeksi Tallinnan ja Tukholman sijaan Kemiä – "Ei mahdoton ajatus", laivayhtiöt toteavat

Kärnä esittää ris­tei­ly­jen koh­teek­si Tal­lin­nan ja Tuk­hol­man sijaan Kemiä – "Ei mah­do­ton aja­tus", lai­va­yh­tiöt to­tea­vat

04.10.2020 12:52 15
Tilaajille
Näin Viking Amorellan onnettomuustutkinta etenee – laitteissa tallessa yksityiskohtaista tietoa laivan liikkeistä

Näin Viking Amo­rel­lan on­net­to­muus­tut­kin­ta etenee – lait­teis­sa tal­les­sa yk­si­tyis­koh­tais­ta tietoa laivan liik­keis­tä

21.09.2020 16:44
Eino Leinon kanssa Oulujärven rakkailla laineilla – Kalkkisillan laiturista Kajaanissa pääsee höyrylaivalla monologimuotoiselle runoristeilylle

Eino Leinon kanssa Ou­lu­jär­ven rak­kail­la lai­neil­la – Kalk­ki­sil­lan lai­tu­ris­ta Ka­jaa­nis­sa pääsee höy­ry­lai­val­la mo­no­lo­gi­muo­toi­sel­le ru­no­ris­tei­lyl­le

17.08.2020 20:02 1
Tilaajille
Helsinki-Vantaalle saapuu tällä hetkellä joka päivä riskimaista noin tuhat matkustajaa – viime päivinä riskimaista on tullut noin 30 lentoa päivässä

Hel­sin­ki-Van­taal­le saapuu tällä het­kel­lä joka päivä ris­ki­mais­ta noin tuhat mat­kus­ta­jaa – viime päivinä ris­ki­mais­ta on tullut noin 30 lentoa päi­väs­sä

11.08.2020 16:53 3
Poliisi tutkii nyt norjalaista varustamoa, jonka laivalla yli 40 ihmistä sai koronavirustartunnan

Poliisi tutkii nyt nor­ja­lais­ta va­rus­ta­moa, jonka lai­val­la yli 40 ihmistä sai ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan

03.08.2020 23:20 1
Yle: Huippuvuorilta tulleen risteilyaluksen miehistö karanteenissa Tromssassa, ainakin 40 laivalla ollutta henkilöä saanut koronatartunnan – kahdella risteilyllä ollut lähes 400 matkustajaa

Yle: Huip­pu­vuo­ril­ta tulleen ris­tei­ly­aluk­sen mie­his­tö ka­ran­tee­nis­sa Troms­sas­sa, ainakin 40 lai­val­la ollutta hen­ki­löä saanut ko­ro­na­tar­tun­nan – kah­del­la ris­tei­lyl­lä ollut lähes 400 mat­kus­ta­jaa

03.08.2020 11:45 3
THL: Silja Europan Tallinnan risteilyllä matkustaneella lieväoireisella henkilöllä todettu koronatartunta, oleili laivan yleisissä tiloissa – laivoilla useita korona-altistumistilanteita

THL: Silja Europan Tal­lin­nan ris­tei­lyl­lä mat­kus­ta­neel­la lie­vä­oi­rei­sel­la hen­ki­löl­lä todettu ko­ro­na­tar­tun­ta, oleili laivan ylei­sis­sä ti­lois­sa – lai­voil­la useita ko­ro­na-al­tis­tu­mis­ti­lan­tei­ta

06.07.2020 17:18
Riian-risteilyllä ei murehdittu koronaviruksesta – terminaalissa turvavälit unohtuivat lähes täysin

Riian-ris­tei­lyl­lä ei mu­reh­dit­tu ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta – ter­mi­naa­lis­sa tur­va­vä­lit unoh­tui­vat lähes täysin

26.06.2020 22:03 8