Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Myrkytykset
NRK: Yli sadan poron kuparimyrkytys ihmetyttää Norjan Herøyllä – samalla alueella laiduntaneet lampaat ja naudat eivät kuolleet

NRK: Yli sadan poron ku­pa­ri­myr­ky­tys ih­me­tyt­tää Norjan Herøyl­lä – samalla alueel­la lai­dun­ta­neet lampaat ja naudat eivät kuol­leet

08.08.2022 08:48 1
Tilaajille
Kyykäärme puraisi rovaniemeläistä Asko Toljamoa jalkaan, ja mies oli vähällä kuolla myrkytykseen – kyynpurema on aina sairaalareissun paikka

Kyy­käär­me puraisi ro­va­nie­me­läis­tä Asko Tol­ja­moa jal­kaan, ja mies oli vähällä kuolla myr­ky­tyk­seen – kyyn­pu­re­ma on aina sai­raa­la­reis­sun paikka

31.07.2022 14:25 11
Tilaajille
Syöpötteleekö koirasi ulkona maasta kaikkea mahdollista? Eläinlääkäri kertoo, mitkä maastosta löytyvät asiat ovat koirille erityisen vaarallisia

Syö­pöt­te­lee­kö koirasi ulkona maasta kaikkea mah­dol­lis­ta? Eläin­lää­kä­ri kertoo, mitkä maas­tos­ta löy­ty­vät asiat ovat koi­ril­le eri­tyi­sen vaa­ral­li­sia

12.10.2021 19:15 1
Tilaajille
Bellingcat: Navalnyin myrkyttämisestä epäilty Venäjän turvallisuuspalvelun ryhmä näyttää sekaantuneen kolmen venäläisaktivistin kuolemaan

Bel­ling­cat: Na­val­nyin myr­kyt­tä­mi­ses­tä epäilty Venäjän tur­val­li­suus­pal­ve­lun ryhmä näyttää se­kaan­tu­neen kolmen ve­nä­läis­ak­ti­vis­tin kuo­le­maan

28.01.2021 22:15
Kissojen myrkytykset lisääntyneet marraskuussa – Tukes pyytää ilmoituksia epäillyistä myrkytystapauksista

Kis­so­jen myr­ky­tyk­set li­sään­ty­neet mar­ras­kuus­sa – Tukes pyytää il­moi­tuk­sia epäil­lyis­tä myr­ky­tys­ta­pauk­sis­ta

10.12.2020 10:07 2
Tilaajille
“Tunsin kuolevani” – Aleksei Navalnyi syyttää venäläisviranomaisia myrkyttämisestään ja vertaa kokemaansa ankeuttajan suudelmaan ensimmäisessä myrkytyksen jälkeisessä videohaastattelussa

“Tunsin kuo­le­va­ni” – Aleksei Na­val­nyi syyttää ve­nä­läis­vi­ran­omai­sia myr­kyt­tä­mi­ses­tään ja vertaa ko­ke­maan­sa an­keut­ta­jan suu­del­maan en­sim­mäi­ses­sä myr­ky­tyk­sen jäl­kei­ses­sä vi­deo­haas­tat­te­lus­sa

07.10.2020 19:08
Tilaajille
Näin novitshok vaikuttaa elimistöön – Navalnyin saama myrkky aiheuttaa jatkuvia lihaskouristuksia, jotka lopulta voivat tappaa

Näin no­vi­tshok vai­kut­taa eli­mis­töön – Na­val­nyin saama myrkky ai­heut­taa jat­ku­via li­has­kou­ris­tuk­sia, jotka lopulta voivat tappaa

27.09.2020 09:22
Tilaajille
Kolumni: Venäjän myrkytysten kaava toistuu

Ko­lum­ni: Venäjän myr­ky­tys­ten kaava toistuu

24.09.2020 21:12 3
Elokuussa myrkytetty Aleksei Navalnyi pääsi pois sairaalasta – täysi toipuminen lääkäreiden mukaan mahdollista

Elo­kuus­sa myr­ky­tet­ty Aleksei Na­val­nyi pääsi pois sai­raa­las­ta – täysi toi­pu­mi­nen lää­kä­rei­den mukaan mah­dol­lis­ta

23.09.2020 10:40
Aleksei Navalnyi kommentoi ensi kertaa myrkytystään ja Venäjän salailevia reaktioita – Näin poliitikko kirjoitti Facebookissa

Aleksei Na­val­nyi kom­men­toi ensi kertaa myr­ky­tys­tään ja Venäjän sa­lai­le­via reak­tioi­ta – Näin po­lii­tik­ko kir­joit­ti Fa­ce­boo­kis­sa

21.09.2020 14:56
Trumpille myrkytetyn kirjeen lähettämisestä epäilty nainen pidätettiin – risiinillä myrkytetty paketti ei päätynyt presidentille asti

Trum­pil­le myr­ky­te­tyn kirjeen lä­het­tä­mi­ses­tä epäilty nainen pi­dä­tet­tiin – ri­sii­nil­lä myr­ky­tet­ty paketti ei pää­ty­nyt pre­si­den­til­le asti

21.09.2020 10:43
Suomi sai syyt niskoilleen näytteiden hukkaamisesta – Näin hermokaasuja tutkivan Verifinin johtaja kommentoi Bellingcatin ja venäläismedian tietoja

Suomi sai syyt nis­koil­leen näyt­tei­den huk­kaa­mi­ses­ta – Näin her­mo­kaa­su­ja tut­ki­van Ve­ri­fi­nin johtaja kom­men­toi Bel­ling­ca­tin ja ve­nä­läis­me­dian tietoja

04.09.2020 20:14 1
Aleksei Navalnyi myrkytetty venäläisellä hermomyrkyllä, useat tahot vaativat selvitystä – Näin Novitšok-myrkky vaikuttaa ihmiskehoon

Aleksei Na­val­nyi myr­ky­tet­ty ve­nä­läi­sel­lä her­mo­myr­kyl­lä, useat tahot vaa­ti­vat sel­vi­tys­tä – Näin No­vi­tšok-myrk­ky vai­kut­taa ih­mis­ke­hoon

02.09.2020 22:19 17
Suomi voisi tutkia myrkytysyrityksen uhrin Aleksei Navalnyin näytteitä – Helsingissä sijaitsee laboratorio, jonka toiminta on huippusalaista

Suomi voisi tutkia myr­ky­tys­yri­tyk­sen uhrin Aleksei Na­val­nyin näyt­tei­tä – Hel­sin­gis­sä si­jait­see la­bo­ra­to­rio, jonka toi­min­ta on huip­pu­sa­lais­ta

29.08.2020 14:49 2
Näkökulma: Venäjä kärsii vakavasta myrkkysokeudesta – Taho, joka tietää Aleksei Navalnyin jokaisen askeleen, ei löydä myrkkyä eikä suostu kunnon tutkintaan

Nä­kö­kul­ma: Venäjä kärsii va­ka­vas­ta myrk­ky­so­keu­des­ta – Taho, joka tietää Aleksei Na­val­nyin jo­kai­sen as­ke­leen, ei löydä myrkkyä eikä suostu kunnon tut­kin­taan

28.08.2020 20:16 11
Sienimyrkytyksen oireiden alku vaihtelee alle tunnista vuorokauteen –  sienestäjiä hoidossa vuosittain maksavaurion vuoksi

Sie­ni­myr­ky­tyk­sen oi­rei­den alku vaih­te­lee alle tun­nis­ta vuo­ro­kau­teen – sie­nes­tä­jiä hoi­dos­sa vuo­sit­tain mak­sa­vau­rion vuoksi

10.08.2020 10:05
Svenska Yle: Viemärinpuhdistusainetta tarjottiin mehuna lastenleirillä Vaasassa, kuusi joutui sairaalaan

Svenska Yle: Vie­mä­rin­puh­dis­tus­ai­net­ta tar­jot­tiin mehuna las­ten­lei­ril­lä Vaa­sas­sa, kuusi joutui sai­raa­laan

28.06.2020 17:49