Käräjätuomiot
Kainuun käräjäoikeus tuomitsi edunvalvojana toimineen naisen kavalluksesta ehdolliseen vankeuteen – vei edunvalvottavalta yli 10 000 euroa

Kainuun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si edun­val­vo­ja­na toi­mi­neen naisen ka­val­luk­ses­ta eh­dol­li­seen van­keu­teen – vei edun­val­vot­ta­val­ta yli 10 000 euroa

21.09.2020 14:48
Tilaajille
Näyttelijä-muusikko Roope Salminen sai käräjäoikeudessa lähes 2 400 euron sakkotuomion seksuaalirikoksesta

Näyt­te­li­jä-muu­sik­ko Roope Sal­mi­nen sai kä­rä­jä­oi­keu­des­sa lähes 2 400 euron sak­ko­tuo­mion sek­suaa­li­ri­kok­ses­ta

18.09.2020 14:53 0
Putkapahoinpitely Lahdessa toi poliisimiehelle ehdollista vankeutta – käytti oikeuden mukaan tarpeetonta väkivaltaa raudoitettuun ihmiseen

Put­ka­pa­hoin­pi­te­ly Lah­des­sa toi po­lii­si­mie­hel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta – käytti oi­keu­den mukaan tar­pee­ton­ta vä­ki­val­taa rau­doi­tet­tuun ih­mi­seen

04.09.2020 10:57 5
Käräjäoikeus antoi vankeustuomioita valepoliisijutussa, päätekijälle kaksi vuotta vankeutta – iäkkäältä oululaisnaiselta huijattiin lähes 180 000 euroa

Kä­rä­jä­oi­keus antoi van­keus­tuo­mioi­ta va­le­po­lii­si­ju­tus­sa, pää­te­ki­jäl­le kaksi vuotta van­keut­ta – iäk­kääl­tä ou­lu­lais­nai­sel­ta hui­jat­tiin lähes 180 000 euroa

30.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Todistajaa uhkailleen naisen tuomio pysyi hovissa

To­dis­ta­jaa uh­kail­leen naisen tuomio pysyi hovissa

06.07.2020 09:49 2
Tilaajille
Miestä pahoinpiteltiin useilla välineillä, vapaus riistettiin liki kahdeksi vuorokaudeksi – Oulun käräjäoikeus langetti vankeustuomioita

Miestä pa­hoin­pi­tel­tiin useilla vä­li­neil­lä, vapaus riis­tet­tiin liki kah­dek­si vuo­ro­kau­dek­si – Oulun kä­rä­jä­oi­keus lan­get­ti van­keus­tuo­mioi­ta

03.07.2020 14:18 1
Tilaajille
Osa-aikainen työntekijä puhui liikaa työkännykällä – Pohjoissuomalaismies hävisi oikeuskiistan, joutuu maksamaan yli 8 000 euroa

Osa-ai­kai­nen työn­te­ki­jä puhui liikaa työ­kän­ny­käl­lä – Poh­jois­suo­ma­lais­mies hävisi oi­keus­kiis­tan, joutuu mak­sa­maan yli 8 000 euroa

29.06.2020 15:52 4
Tilaajille
Hälytystehtävässä ollut ambulanssi sai perässä roikkujan Revonlahdelta Ouluun

Hä­ly­tys­teh­tä­väs­sä ollut am­bu­lans­si sai perässä roik­ku­jan Re­von­lah­del­ta Ouluun

22.06.2020 12:05 0
Tilaajille
Rikosoikeuden professori Milla Arosen surman tuomiosta: "Näyttö ei riittänyt enempään"

Ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri Milla Arosen surman tuo­mios­ta: "Näyttö ei riit­tä­nyt enem­pään"

12.06.2020 13:47 1
Oulun käräjäoikeus jakoi tuomioita kymmeniin rikoksiin syyllistyneelle joukkiolle - tehtailivat varkauksia ja muita rötöksiä muun muassa Nivalassa, Sievissä ja Haapajärvellä

Oulun kä­rä­jä­oi­keus jakoi tuo­mioi­ta kym­me­niin ri­kok­siin syyl­lis­ty­neel­le jouk­kiol­le - teh­tai­li­vat var­kauk­sia ja muita rö­tök­siä muun muassa Ni­va­las­sa, Sie­vis­sä ja Haa­pa­jär­vel­lä

21.05.2020 16:16 0
Tilaajille