Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Omaishoito
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­to tar­vit­see re­surs­se­ja ja ke­hit­tä­mis­tä – Poh­teel­la ei ole vara unohtaa omais­hoi­ta­jia ta­lous­ti­lan­teen tiu­ken­tues­sa

23.02.2024 06:00 6
Välimatka ei ole huolehtimisen este – oululainen Kaisuleena Joenväärä toimii etäomaishoitajana Nivalassa asuville vanhemmilleen

Vä­li­mat­ka ei ole huo­leh­ti­mi­sen este – ou­lu­lai­nen Kai­su­lee­na Joen­vää­rä toimii etä­omais­hoi­ta­ja­na Ni­va­las­sa asu­vil­le van­hem­mil­leen

30.11.2023 06:10 16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­ta­jan arkea – sanonta ”kotini on lin­na­ni” on enemmän kuin totta koh­dal­la­ni

18.11.2023 06:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten omais­hoi­ta­jat jak­sa­vat? – vä­häs­tä­hän se ka­me­lin­kin selkä katkesi

03.11.2023 06:00 2
Pohde on maksanut omaishoitajan sijaiselle liian pientä palkkiota – Palkkiot nostettiin Suomen korkeimmiksi, mutta kaikkia omaishoidon sopimuksia ei ole ehditty päivittää

Pohde on mak­sa­nut omais­hoi­ta­jan si­jai­sel­le liian pientä palk­kio­ta – Palk­kiot nos­tet­tiin Suomen kor­keim­mik­si, mutta kaikkia omais­hoi­don so­pi­muk­sia ei ole ehditty päi­vit­tää

03.10.2023 17:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­ta­jat tar­vit­se­vat tukea va­pai­den jär­jes­te­lyi­hin – myös kesällä

07.07.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­to osaksi hoivan ko­ko­nais­rat­kai­sua tu­le­vis­sa hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa

06.05.2023 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­to ei vaa­li­kes­kus­te­luis­sa kiin­nos­ta – nä­ke­vät­kö päät­tä­jät reaa­li­elä­män to­del­li­suu­den?

29.03.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­to kaipaa ke­hit­tä­mis­tä – ää­nes­tät­hän sinäkin omais­hoi­ta­jays­tä­väl­li­ses­ti?

25.03.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohde säästää vää­räs­sä pai­kas­sa – kan­nat­taa­ko lää­kin­näl­li­ses­tä kun­tou­tuk­ses­ta sääs­tää, jos se tur­me­lee kahden ihmisen elämän?

15.03.2023 06:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pel­kään, että rakas omai­se­ni joutuu lai­tos­hoi­toon – kuka saa fy­sio­te­ra­piaa?

12.03.2023 05:30 3
Tilaajille
Laitoshoito ei ollut vaihtoehto, kun oululainen Anu synnytti vaikeasti kehitysvammaiset kaksoset – "Vaikeinta oman lapsen omaishoitajuudessa on sen päättyminen"

Lai­tos­hoi­to ei ollut vaih­toeh­to, kun ou­lu­lai­nen Anu syn­nyt­ti vai­keas­ti ke­hi­tys­vam­mai­set kak­so­set – "Vai­kein­ta oman lapsen omais­hoi­ta­juu­des­sa on sen päät­ty­mi­nen"

26.02.2023 06:15 9
Oulun seudun omaishoitajat viettävät juhlavuottaan – toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen Radio Kalevan haastattelussa

Oulun seudun omais­hoi­ta­jat viet­tä­vät juh­la­vuot­taan – toi­min­nan­joh­ta­ja Min­na­ma­ria Sal­mi­nen Radio Kalevan haas­tat­te­lus­sa

14.02.2023 12:49 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omaiset eivät kaipaa syyl­lis­tä­jiä – jos kotona asu­mi­nen ei ole enää mah­dol­lis­ta, on pit­kä­ai­kais­hoi­toon siir­ty­mi­nen luon­te­va osa muis­ti­sai­raan hoi­to­pol­kua

23.10.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­ta­jat ovat sote-am­mat­ti­lais­ten kump­pa­nei­ta, silti he usein unoh­tu­vat hoi­va­kes­kus­te­lus­sa

05.10.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kus­tan­nus­te­ho­kas omais­hoi­to ei ole sääs­tö­koh­de

19.09.2022 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin panisin omais­hoi­det­ta­van tut­ki­muk­sie­ni ajaksi?

11.06.2022 04:30 2
Tilaajille
Omaishoitaja Jouni Kotiranta huolestui, kun Parkinsonin tautia sairastava vaimo taantui lyhyillä jaksoilla hoitokodissa – tilanne parani, kun syy selvisi

Omais­hoi­ta­ja Jouni Ko­ti­ran­ta huo­les­tui, kun Par­kin­so­nin tautia sai­ras­ta­va vaimo taantui ly­hyil­lä jak­soil­la hoi­to­ko­dis­sa – tilanne parani, kun syy selvisi

07.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ilman omais­hoi­ta­jia yh­teis­kun­ta ei selviä hoi­va­vel­voit­teis­taan

23.07.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vain ki­rur­gi­sel­la mas­kil­la ja ker­ta­käyt­tö­kä­si­neil­lä suo­jat­tu ko­ti­hoi­ta­ja on riski asiak­kaal­le – onko ro­ko­tus­jär­jes­tys Poh­jois-Poh­jan­maal­la oikea?

12.02.2021 06:00 2
Tilaajille