Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lääkkeet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­men­ti­kot lää­ke­fir­mo­jen ar­moil­la – matka hii­ri­ko­keis­ta sai­rai­den ih­mis­ten to­del­li­suu­teen on kuin toi­ses­ta pääs­tään pi­den­ty­vä maraton

28.04.2023 06:00 3
Tilaajille
Oululaisten lähiapteekkipalveluihin voi tulla isojakin muutoksia, apteekkarit voivat etsiä parempaa sijaintipaikkaa vaikka heti – Tutki kartalta Oulun apteekkeja

Ou­lu­lais­ten lä­hi­ap­teek­ki­pal­ve­lui­hin voi tulla iso­ja­kin muu­tok­sia, ap­teek­ka­rit voivat etsiä pa­rem­paa si­jain­ti­paik­kaa vaikka heti – Tutki kar­tal­ta Oulun ap­teek­ke­ja

18.04.2023 05:00 47
Tilaajille
"Joillekin kipuklinikoille ei pääse ennen kuin opioidilääkitys on ajettu alas" – kipupotilas Pia Kirvesoja tietää, että opioidit ovat kuuma aihe Suomessakin

"Joil­le­kin ki­pu­kli­ni­koil­le ei pääse ennen kuin opioi­di­lää­ki­tys on ajettu alas" – ki­pu­po­ti­las Pia Kir­ves­oja tietää, että opioi­dit ovat kuuma aihe Suo­mes­sa­kin

03.04.2023 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­teek­ki­alan ta­voit­tee­na on uu­dis­tus

17.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­nen ap­teek­kien ko­ko­nais­uu­dis­tus on po­ti­laan etu

15.03.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­dis­te­taan, mutta ei rikota sitä mikä toimii – suo­ma­lai­sis­ta peräti 95 pro­sent­tia on kyselyn mukaan tyy­ty­väi­siä ap­teek­kien toi­min­taan

10.03.2023 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­sel­le ap­teek­ki­uu­dis­tuk­sel­le on tarve – Ruot­sis­sa reformi to­teu­tet­tiin 2009, eikä vanhaan hai­kail­la

08.03.2023 05:30 8
Tilaajille
Oikeudelta ratkaisu Oulun apteekkikiistaan – Fimean päätös ei ollut lainvastainen, apteekkarin valitus hylättiin

Oi­keu­del­ta rat­kai­su Oulun ap­teek­ki­kiis­taan – Fimean päätös ei ollut lain­vas­tai­nen, ap­teek­ka­rin valitus hy­lät­tiin

06.03.2023 14:54 28
Tilaajille
Kysyimme: Miksi Oulun kolmanneksi suurimmassa kaupunginosassa Ritaharjussa ei ole vieläkään apteekkia?

Ky­syim­me: Miksi Oulun kol­man­nek­si suu­rim­mas­sa kau­pun­gin­osas­sa Ri­ta­har­jus­sa ei ole vie­lä­kään ap­teek­kia?

13.02.2023 06:00 46
Tilaajille
Oikeudessa käsitellään sotkuista riitaa Oulun apteekeista – Fimean mielestä lääkkeiden saatavuus edellyttää uusia apteekkeja kaupunkiin, apteekkari toista mieltä

Oi­keu­des­sa kä­si­tel­lään sot­kuis­ta riitaa Oulun ap­tee­keis­ta – Fimean mie­les­tä lääk­kei­den saa­ta­vuus edel­lyt­tää uusia ap­teek­ke­ja kau­pun­kiin, ap­teek­ka­ri toista mieltä

12.02.2023 06:00 74
Tilaajille
Juuri nyt on pula syöpä- ja tulehduslääkkeistä – saatavuusongelmat saattavat pahentua lähivuosina

Juuri nyt on pula syöpä- ja tu­leh­dus­lääk­keis­tä – saa­ta­vuus­on­gel­mat saat­ta­vat pa­hen­tua lä­hi­vuo­si­na

22.12.2022 06:00 7
Tilaajille
Joditabletteja on taas apteekeista saatavana alkuviikosta – kiirettä hankkimiseen ei ole edes alle 40-vuotiailla

Jo­di­tab­let­te­ja on taas ap­tee­keis­ta saa­ta­va­na al­ku­vii­kos­ta – kii­ret­tä hank­ki­mi­seen ei ole edes alle 40-vuo­tiail­la

24.10.2022 08:01 10
Apteekkien varastot tyhjenivät myös Oulussa ihmisten rynnättyä jodiostoksille – hamstrauksen taustalla on väärin tulkittu uusi suositus, eikä ostoksille ole eritystä kiirettä

Ap­teek­kien va­ras­tot tyh­je­ni­vät myös Oulussa ih­mis­ten ryn­nät­tyä jo­di­os­tok­sil­le – hamst­rauk­sen taus­tal­la on väärin tul­kit­tu uusi suo­si­tus, eikä os­tok­sil­le ole eri­tys­tä kii­ret­tä

11.10.2022 18:11 24
Tilaajille
Uudet syöpälääkkeet luovat toivoa, mutta hinnat ovat karanneet käsistä – Syöpäjärjestöjen ylilääkäri: "Ei voi olla luonnonlaki, ettei mitään voida tehdä"

Uudet syö­pä­lääk­keet luovat toivoa, mutta hinnat ovat ka­ran­neet käsistä – Syö­pä­jär­jes­tö­jen yli­lää­kä­ri: "Ei voi olla luon­non­la­ki, ettei mitään voida tehdä"

17.09.2022 17:53
Tilaajille
Näin kannattaa toimia, kun apteekissa yhä useammin joudutaan myymään "ei oota" – Lääkkeiden saatavuusongelmista tuli uusi normaali

Näin kan­nat­taa toimia, kun ap­tee­kis­sa yhä useam­min jou­du­taan myymään "ei oota" – Lääk­kei­den saa­ta­vuus­on­gel­mis­ta tuli uusi nor­maa­li

28.08.2022 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­sa on lois­ta­va ap­teek­ki­jär­jes­tel­mä

20.08.2022 07:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­ja­mi­toi­tus voidaan ra­hoit­taa ja lää­ke­sääs­töt to­teut­taa ap­teek­ki­pal­ve­lui­ta vaa­ran­ta­mat­ta

18.08.2022 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lais­ten tulee saada tar­vit­se­man­sa lää­ke­hoi­dot jat­kos­sa­kin

17.08.2022 07:00 1
Tilaajille
Lääkesäästöistä hallituksen ja apteekkien välille kymmenien miljoonien eurojen kiista – Apteekkariliitto sälyttää vastuuta myös lääketeollisuudelle

Lää­ke­sääs­töis­tä hal­li­tuk­sen ja ap­teek­kien välille kym­me­nien mil­joo­nien eurojen kiista – Ap­teek­ka­ri­liit­to sä­lyt­tää vas­tuu­ta myös lää­ke­teol­li­suu­del­le

12.08.2022 17:12 5
Tilaajille
Yle: Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat yleistyneet – vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä tehty jo yli tuhat ilmoitusta

Yle: Lääk­kei­den saa­ta­vuus­häi­riöt ovat yleis­ty­neet – vuoden 2022 ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä tehty jo yli tuhat il­moi­tus­ta

13.07.2022 15:45 3