Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lääkkeet
Kuukausi
Äidin synnytyksessä saamalla antibiootilla on oululaistutkimuksen mukaan yhteys lapsen autoimmuunisairauksiin

Äidin syn­ny­tyk­ses­sä saa­mal­la an­ti­bioo­til­la on ou­lu­lais­tut­ki­muk­sen mukaan yhteys lapsen au­to­im­muu­ni­sai­rauk­siin

22.02.2024 15:53 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei riitä, että lääk­kei­tä saa ap­tee­keis­ta – lää­ke­huol­los­ta ta­lou­del­lis­ta, tur­val­lis­ta ja ta­sa-ar­vois­ta

18.02.2024 06:00 10
Oululainen Kalevi Nevala luuli löytäneensä toimivan laihdutuslääkkeen, mutta painonpudotus johtuikin syövästä

Ou­lu­lai­nen Kalevi Nevala luuli löy­tä­neen­sä toi­mi­van laih­du­tus­lääk­keen, mutta pai­non­pu­do­tus joh­tui­kin syö­väs­tä

18.02.2024 05:00 3
Tilaajille
Ouluun myönnettiin viime vuonna kolme uutta apteekkilupaa – nyt ensimmäinen niistä on avaamassa ovensa Hiukkavaaraan

Ouluun myön­net­tiin viime vuonna kolme uutta ap­teek­ki­lu­paa – nyt en­sim­mäi­nen niistä on avaa­mas­sa ovensa Hiuk­ka­vaa­raan

31.01.2024 06:03 10
Vanhemmat
Suomessa lääkkeet selvästi kalliimpia kuin Ruotsissa – Kaupan liiton selvityksen mukaan hintaeroa kymmeniä prosentteja

Suo­mes­sa lääk­keet sel­väs­ti kal­liim­pia kuin Ruot­sis­sa – Kaupan liiton sel­vi­tyk­sen mukaan hin­tae­roa kym­me­niä pro­sent­te­ja

09.01.2024 20:17 32
OYSiin hankittiin Suomen ensimmäinen lääkerobotti – Pystyy huolehtimaan 1000 potilaan lääkkeistä päivässä

OYSiin han­kit­tiin Suomen en­sim­mäi­nen lää­ke­ro­bot­ti – Pystyy huo­leh­ti­maan 1000 po­ti­laan lääk­keis­tä päi­väs­sä

18.12.2023 05:00 22
Tilaajille
Stressi nousee, kun lääkepurkin pohja alkaa häämöttää – näin lääkepula vaikuttaa adhd:sta, diabeteksesta ja eturauhasvaivoista kärsivien elämään

Stressi nousee, kun lää­ke­pur­kin pohja alkaa hää­möt­tää – näin lää­ke­pu­la vai­kut­taa adhd:s­ta, dia­be­tek­ses­ta ja etu­rau­has­vai­vois­ta kär­si­vien elämään

27.11.2023 12:00
Tilaajille
Nyt loppui eturauhasvaivojen hoidossa käytettävä lääke – myös adhd-, skitsofrenia- ja diabeteslääkkeistä on yhä pulaa

Nyt loppui etu­rau­has­vai­vo­jen hoi­dos­sa käy­tet­tä­vä lääke – myös adhd-, skit­sof­re­nia- ja dia­be­tes­lääk­keis­tä on yhä pulaa

08.10.2023 18:30 8
Tilaajille
Harrastetaanko seksiä nyt vai huomenna, se vaikuttaa lääkkeen valintaan – miehellä voi olla myös kiihottumisvaikeuksia tai lost penis -ongelma

Har­ras­te­taan­ko seksiä nyt vai huo­men­na, se vai­kut­taa lääk­keen va­lin­taan – mie­hel­lä voi olla myös kii­hot­tu­mis­vai­keuk­sia tai lost penis -on­gel­ma

14.08.2023 06:30 4
Tilaajille
Lääkelaskun nousua odotetaan pelolla – "En voi valita käytänkö lääkkeitä vai en", sanoo oululainen Ville-Veikko Kovanen, joka käyttää 200 euroa lääkkeisiin kuukausittain

Lää­ke­las­kun nousua odo­te­taan pelolla – "En voi valita käy­tän­kö lääk­kei­tä vai en", sanoo ou­lu­lai­nen Vil­le-Veik­ko Ko­va­nen, joka käyttää 200 euroa lääk­kei­siin kuu­kau­sit­tain

08.08.2023 07:00 56
Tilaajille
Lääkkeitä voi tilata nopeasti kotiin netistä, kun Oulun Yliopiston apteekki aloittaa yhteistyön Woltin kanssa

Lääk­kei­tä voi tilata no­peas­ti kotiin ne­tis­tä, kun Oulun Yli­opis­ton ap­teek­ki aloit­taa yh­teis­työn Woltin kanssa

09.06.2023 17:20 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­men­ti­kot lää­ke­fir­mo­jen ar­moil­la – matka hii­ri­ko­keis­ta sai­rai­den ih­mis­ten to­del­li­suu­teen on kuin toi­ses­ta pääs­tään pi­den­ty­vä maraton

28.04.2023 06:00 3
Tilaajille
Oululaisten lähiapteekkipalveluihin voi tulla isojakin muutoksia, apteekkarit voivat etsiä parempaa sijaintipaikkaa vaikka heti – Tutki kartalta Oulun apteekkeja

Ou­lu­lais­ten lä­hiap­teek­ki­pal­ve­lui­hin voi tulla iso­ja­kin muu­tok­sia, ap­teek­ka­rit voivat etsiä pa­rem­paa si­jain­ti­paik­kaa vaikka heti – Tutki kar­tal­ta Oulun ap­teek­ke­ja

18.04.2023 05:00 47
Tilaajille
"Joillekin kipuklinikoille ei pääse ennen kuin opioidilääkitys on ajettu alas" – kipupotilas Pia Kirvesoja tietää, että opioidit ovat kuuma aihe Suomessakin

"Joil­le­kin ki­puk­li­ni­koil­le ei pääse ennen kuin opioi­di­lää­ki­tys on ajettu alas" – ki­pu­po­ti­las Pia Kir­ve­so­ja tietää, että opioi­dit ovat kuuma aihe Suo­mes­sa­kin

03.04.2023 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­teek­kia­lan ta­voit­tee­na on uu­dis­tus

17.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­nen ap­teek­kien ko­ko­nai­suu­dis­tus on po­ti­laan etu

15.03.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­dis­te­taan, mutta ei rikota sitä mikä toimii – suo­ma­lai­sis­ta peräti 95 pro­sent­tia on kyselyn mukaan tyy­ty­väi­siä ap­teek­kien toi­min­taan

10.03.2023 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­sel­le ap­teek­kiuu­dis­tuk­sel­le on tarve – Ruot­sis­sa reformi to­teu­tet­tiin 2009, eikä vanhaan hai­kail­la

08.03.2023 05:30 8
Tilaajille
Oikeudelta ratkaisu Oulun apteekkikiistaan – Fimean päätös ei ollut lainvastainen, apteekkarin valitus hylättiin

Oi­keu­del­ta rat­kai­su Oulun ap­teek­ki­kiis­taan – Fimean päätös ei ollut lain­vas­tai­nen, ap­teek­ka­rin valitus hy­lät­tiin

06.03.2023 14:54 28
Tilaajille
Kysyimme: Miksi Oulun kolmanneksi suurimmassa kaupunginosassa Ritaharjussa ei ole vieläkään apteekkia?

Ky­syim­me: Miksi Oulun kol­man­nek­si suu­rim­mas­sa kau­pun­gi­no­sas­sa Ri­ta­har­jus­sa ei ole vie­lä­kään ap­teek­kia?

13.02.2023 06:00 46
Tilaajille