Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Työmarkkinat
Kuukausi
Suomen suurimmasta poliittisesta lakosta tuli "Kekkosen kruunajaiset"

Suomen suu­rim­mas­ta po­liit­ti­ses­ta lakosta tuli "Kek­ko­sen kruu­na­jai­set"

17.02.2024 17:58 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen on har­kit­ta­va uu­del­leen esi­tyk­siään

12.02.2024 05:30 23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuleva kasvu ei saa jäädä kiinni osaa­ja­pu­las­ta – on­gel­maa rat­kot­ta­va ak­tii­vi­ses­ti myös hei­kos­sa suh­dan­ne­ti­lan­tees­sa

11.02.2024 06:00 7
Hallituksen tiukkuus enteilee levottomia vuosia työmarkkinoilla – "Nyt murenee luottamus, jonka varassa asioista on sovittu vuosikymmenet"

Hal­li­tuk­sen tiuk­kuus en­tei­lee le­vot­to­mia vuosia työ­mark­ki­noil­la – "Nyt murenee luot­ta­mus, jonka varassa asiois­ta on sovittu vuo­si­kym­me­net"

06.02.2024 16:30 31
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kan­sa­lai­set an­sait­se­vat pa­rem­paa kuin komp­ro­mis­si­ky­vyt­tö­myy­des­tä joh­tu­via, arkea häi­rit­se­viä lak­ko­päi­viä

30.01.2024 17:00 67
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tam­mi­kuun kihlaus krii­sis­sä

29.01.2024 05:00 7
Vanhemmat
Työmarkkinasopua ei synny selkävoittoja hakemalla eikä uhokokoontumisilla – tarvittavat kompromissit on parempi tehdä ennemmin kuin myöhemmin
Pääkirjoitus

Työ­mark­ki­na­so­pua ei synny sel­kä­voit­to­ja ha­ke­mal­la eikä uho­ko­koon­tu­mi­sil­la – tar­vit­ta­vat komp­ro­mis­sit on parempi tehdä en­nem­min kuin myö­hem­min

17.01.2024 17:00 43
Suomen riitaisille työmarkkinoille puristetaan kuukausissa ratkaisua, jonka kehittäminen kesti Ruotsissa vuositolkulla – "Meille pitää antaa riittävästi aikaa"

Suomen rii­tai­sil­le työ­mark­ki­noil­le pu­ris­te­taan kuu­kau­sis­sa rat­kai­sua, jonka ke­hit­tä­mi­nen kesti Ruot­sis­sa vuo­si­tol­kul­la – "Meille pitää antaa riit­tä­väs­ti aikaa"

02.12.2023 12:00 21
Tilaajille
Hallituksen suunnitelmia vastaan on lupa lakkoilla, mutta seuraukset osuvat taas ennen kaikkea viattomiin sivullisiin
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mia vastaan on lupa lak­koil­la, mutta seu­rauk­set osuvat taas ennen kaikkea viat­to­miin si­vul­li­siin

06.11.2023 17:00 75
Toistuvat puheet siitä, miten työttömät täytyy houkutella ottamaan töitä vastaan, johtavat harhaan – Ja panevat heikossa asemassa olevat kärsimään
Essee

Tois­tu­vat puheet siitä, miten työt­tö­mät täytyy hou­ku­tel­la ot­ta­maan töitä vas­taan, joh­ta­vat harhaan – Ja panevat hei­kos­sa ase­mas­sa olevat kär­si­mään

20.10.2023 15:30 40
Tilaajille
Ammattiliitot puristelevat hallitusta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään
Pääkirjoitus

Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

26.09.2023 17:00 36
Työmarkkinalähteet: Hallitus aloittaa eläkeuudistuksen keskiviikkona ­– EK:n Jyri Häkämies: ”Siellä käydään lähtötilanne läpi”

Työ­mark­ki­na­läh­teet: Hal­li­tus aloit­taa elä­ke­uu­dis­tuk­sen kes­ki­viik­ko­na – EK:n Jyri Hä­kä­mies: ”Siellä käydään läh­tö­ti­lan­ne läpi”

25.09.2023 17:39 6
Tilaajille
Valtiovarainministeri Purra Ylen Ykkösaamussa: Hallituksen toimet eivät ole radikaaleja

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Purra Ylen Yk­kö­saa­mus­sa: Hal­li­tuk­sen toimet eivät ole ra­di­kaa­le­ja

23.09.2023 11:30 76
Kunnissa virkasuhteiset työntekijät ovat joutuneet maksamaan liikaa maksettuja palkkoja takaisin, toisin kuin OYSin lääkärit

Kun­nis­sa vir­ka­suh­tei­set työn­te­ki­jät ovat jou­tu­neet mak­sa­maan liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ta­kai­sin, toisin kuin OYSin lää­kä­rit

22.09.2023 06:00 79
Tilaajille
Politiikan toimittajan silmin hallituksen tulevaisuus ei voisi juuri synkemmältä vaikuttaa: "Tuulta oli koko elämä, eli vain keväästä syksyyn"
Essee

Po­li­tii­kan toi­mit­ta­jan silmin hal­li­tuk­sen tu­le­vai­suus ei voisi juuri syn­kem­mäl­tä vai­kut­taa: "Tuulta oli koko elämä, eli vain ke­vääs­tä syk­syyn"

22.07.2023 16:34 46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työl­lis­ty­mi­ses­sä on kaksi osa­puol­ta

13.05.2023 07:30 9
Tilaajille
Lakko kertoo aina epäonnistumisesta – onneksi ahtaajien lakossa voittivat lopulta järki ja kohtuus
Pääkirjoitus

Lakko kertoo aina epä­on­nis­tu­mi­ses­ta – onneksi ah­taa­jien lakossa voit­ti­vat lopulta järki ja kohtuus

01.03.2023 21:00 19
Tilaajille
Teollisuuden palkkasovulla on kivulias takapotku, ja lievitystä odotetaan taas valtiolta
Pääkirjoitus

Teol­li­suu­den palk­ka­so­vul­la on ki­vu­lias ta­ka­pot­ku, ja lie­vi­tys­tä odo­te­taan taas val­tiol­ta

07.02.2023 20:00 2
Tilaajille
Kova kiire oikaista reaaliansioden notkahdus lisää nyt tes-neuvottelujen tuskaa
Pääkirjoitus

Kova kiire oi­kais­ta reaa­lian­sio­den not­kah­dus lisää nyt tes-neu­vot­te­lu­jen tuskaa

30.01.2023 20:00 12
Tilaajille
Ruotsalainen akkutehdas rekrytoi osaajia Oulusta – "Uusi teknologia kiinnostaa niin paljon, että minulla on palo muuttaa Ruotsiin töihin"

Ruot­sa­lai­nen ak­ku­teh­das rek­ry­toi osaajia Oulusta – "Uusi tek­no­lo­gia kiin­nos­taa niin paljon, että minulla on palo muuttaa Ruot­siin töihin"

16.01.2023 20:35 25
Tilaajille