Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Kuvagalleria: Näin vaa­li­tu­los­ta juh­lit­tiin Oulussa

Lääkärit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päi­vys­tys on lää­kä­rei­den vir­ka­vel­vol­li­suus

26.11.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää joustoa vir­kaeh­to­so­pi­muk­siin?

22.11.2021 04:00 3
Tilaajille
Kun lääkärit eivät usko, että olet sairas – Meri Turunen sai MS-diagnoosin vuosien vähättelyn jälkeen

Kun lää­kä­rit eivät usko, että olet sairas – Meri Turunen sai MS-diag­noo­sin vuosien vä­hät­te­lyn jälkeen

13.11.2021 11:30 6
Tilaajille
Hoitajia edustava ammattiliitto SuPer toivoo lääkäri-lähihoitaja-työparimallia tulevaisuuden sote-keskuksiin

Hoi­ta­jia edus­ta­va am­mat­ti­liit­to SuPer toivoo lää­kä­ri-lä­hi­hoi­ta­ja-työ­pa­ri­mal­lia tu­le­vai­suu­den so­te-kes­kuk­siin

08.11.2021 10:28 7
Tutkimus: Sairaalalääkärit painavat pitkää päivää, erityisesti päivystysvuoroilla yhteys sairauspoissaoloihin

Tut­ki­mus: Sai­raa­la­lää­kä­rit pai­na­vat pitkää päivää, eri­tyi­ses­ti päi­vys­tys­vuo­roil­la yhteys sai­raus­pois­sa­oloi­hin

05.11.2021 08:57 5
Kysyimme Kanta-tiedoista: Miten toimia, jos esimerkiksi lääkäri kirjaa virheellisiä tietoja?

Ky­syim­me Kan­ta-tie­dois­ta: Miten toimia, jos esi­mer­kik­si lääkäri kirjaa vir­heel­li­siä tie­to­ja?

17.10.2021 12:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­sa on jo toimiva po­ti­las­va­hin­ko­jär­jes­tel­mä

20.06.2021 05:30 1
Tilaajille
Vielä löytyi lukematon Kalle Päätalo

Vielä löytyi lu­ke­ma­ton Kalle Päätalo

07.05.2021 08:00 1
Tilaajille
Kuka kukin on Suomen koronataistelussa? – kokosimme tähtikentällisen, josta löytyy puurtajia, populisteja ja "porilaisia"

Kuka kukin on Suomen ko­ro­na­tais­te­lus­sa? – ko­ko­sim­me täh­ti­ken­täl­li­sen, josta löytyy puur­ta­jia, po­pu­lis­te­ja ja "po­ri­lai­sia"

07.12.2020 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­kä­rei­tä pitää kou­lut­taa niin paljon, että ter­veys­kes­kus­työ alkaa kiin­nos­taa

15.10.2020 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ti­laal­le tulee hel­pos­ti olo, että hän ei tule kuul­luk­si – mitä sinulle mer­kit­see it­se­mää­rä­mi­soi­keus?

21.09.2020 07:00 1
Tilaajille
"Työssäni parasta ovat potilaat ja opiskelijat" – Viisikymppiseksi ehtinyt oululainen lääkäri, opettaja ja tutkija Petri Lehenkari sanoo olevansa hyvin utelias ihminen

"Työs­sä­ni parasta ovat po­ti­laat ja opis­ke­li­jat" – Vii­si­kymp­pi­sek­si ehtinyt ou­lu­lai­nen lää­kä­ri, opet­ta­ja ja tutkija Petri Le­hen­ka­ri sanoo ole­van­sa hyvin utelias ihminen

24.08.2020 06:15 2
Tilaajille
Terveysalan työntekijöille iso palkankorotus Ranskassa – koronakaudella kansa osoitti suosiotaan, nyt syntyi sopimus

Ter­veys­alan työn­te­ki­jöil­le iso pal­kan­ko­ro­tus Rans­kas­sa – ko­ro­na­kau­del­la kansa osoitti suo­sio­taan, nyt syntyi sopimus

14.07.2020 10:39 15