Liikenne: Täys­säh­kö­tak­sit yleis­ty­vät Oulun tol­pil­la

Kolumni: Ei kannata sai­ras­tua, jos asut syr­jä­se­dul­la

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Lääkärit
Oulussa vieraillut Lääkäriliiton puheenjohtaja varoittaa: Jos uusi eduskunta ei satsaa terveydenhuoltoon, joudutaan tekemään vaikeaa priorisointia

Oulussa vie­rail­lut Lää­kä­ri­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja va­roit­taa: Jos uusi edus­kun­ta ei satsaa ter­vey­den­huol­toon, jou­du­taan te­ke­mään vaikeaa prio­ri­soin­tia

14.03.2023 20:42 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoidon jat­ku­vuus­mal­lis­ta rat­kai­su Oulun sote-kes­kus­ten on­gel­miin – mallia on pi­lo­toi­tu Tuiran hy­vin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa on­nis­tu­nees­ti

22.02.2023 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soteen mallia hyvistä käy­tän­nöis­tä – olisiko en­si­as­kel hy­vin­voin­ti­alueil­le pe­rus­tet­ta­vat eri­kois­tu­mis­va­kans­sit?

17.02.2023 06:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun kaupunginlääkäri Borg lähtee oppiin maailmalle

Vanha Kaleva: Oulun kau­pun­gin­lää­kä­ri Borg lähtee oppiin maail­mal­le

07.02.2023 10:00
Tilaajille
Poliisi epäilee oululaislääkäriä rikoksista – kirjoitti perusteettomia reseptejä huumaaville lääkkeille ja hyötyi itse lääkkeiden myynnistä

Poliisi epäilee ou­lu­lais­lää­kä­riä ri­kok­sis­ta – kir­joit­ti pe­rus­teet­to­mia re­sep­te­jä huu­maa­vil­le lääk­keil­le ja hyötyi itse lääk­kei­den myyn­nis­tä

13.01.2023 11:56 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri­pu­la ei ole on­gel­man ydin vaan oire

29.11.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko paljon puhuttu lää­kä­ri­pu­la to­del­li­nen? – lää­kä­rei­tä työs­ken­te­lee tällä het­kel­lä muissa kuin kou­lu­tus­taan vas­taa­vis­sa teh­tä­vis­sä

14.11.2022 06:00 6
Tilaajille
Kun oma naama säikäyttää ja moppi alkaa viuhua – kaihileikkaus poiki muutamia mielenkiintoisia sivuvaikutuksia
Kolumni

Kun oma naama säi­käyt­tää ja moppi alkaa viuhua – kai­hi­leik­kaus poiki muu­ta­mia mie­len­kiin­toi­sia si­vu­vai­ku­tuk­sia

14.11.2022 06:00
Tilaajille
Arvio: Sairaalaleikkejä, toimisto-huumoria ja venäläismafiaa Tekla Bergin tyyliin

Arvio: Sai­raa­la­leik­ke­jä, toi­mis­to-huu­mo­ria ja ve­nä­läis­ma­fiaa Tekla Bergin tyyliin

24.07.2022 16:55 1
Tilaajille
Dosentti Kari Haukipuro sai Oulun Duodecim-seuran vaikuttajapalkinnon

Do­sent­ti Kari Hau­ki­pu­ro sai Oulun Duo­de­cim-seu­ran vai­kut­ta­ja­pal­kin­non

31.05.2022 20:00 3
Lääkärilehti: Apinarokko leviää nyt oudosti eri puolilla maailmaa – kaikilla sairastuneilla ei ole yhteyttä toisiinsa tai Afrikkaan

Lää­kä­ri­leh­ti: Api­na­rok­ko leviää nyt oudosti eri puo­lil­la maail­maa – kai­kil­la sai­ras­tu­neil­la ei ole yh­teyt­tä toi­siin­sa tai Af­rik­kaan

23.05.2022 13:34 1
Tilaajille
Työaika vuorokauden ympäri, työsarka synnytyksistä vanhainkotiin – Paavo Tuomaalan lääkäriura alkoi 16 000 asukkaan Pudasjärven ainoana lääkärinä

Työaika vuo­ro­kau­den ympäri, työ­sar­ka syn­ny­tyk­sis­tä van­hain­ko­tiin – Paavo Tuo­maa­lan lää­kä­ri­ura alkoi 16 000 asuk­kaan Pu­das­jär­ven ainoana lää­kä­ri­nä

16.05.2022 09:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Am­bu­lans­sin ti­lan­nut sai pelkän tak­si­kyy­din

14.03.2022 05:00 2
Tilaajille
"Meidän täytyy vapautua lääketieteen holhouksesta ja pakkovallasta" – Sadan vuoden takainen keskustelu lääkkeistä, vaihtoehtohoidoista ja rokotuksista ei juuri eroa nykyisestä

"Meidän täytyy va­pau­tua lää­ke­tie­teen hol­houk­ses­ta ja pak­ko­val­las­ta" – ­Sa­dan vuoden ta­kai­nen kes­kus­te­lu lääk­keis­tä, vaih­to­eh­to­hoi­dois­ta ja ro­ko­tuk­sis­ta ei juuri eroa ny­kyi­ses­tä

20.02.2022 12:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten mie­len­ter­veys­pal­ve­lut hä­tä­ti­las­sa, tar­vi­taan mer­kit­tä­viä li­sä­re­surs­se­ja

17.02.2022 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ti­laan nä­kö­kul­mas­ta hoi­dos­ta puuttuu jat­ku­vuus – toivon, että alue­val­tuus­to on kiin­nos­tu­nut myös eri­kois­sai­raan­hoi­don ny­ky­ti­las­ta

05.02.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sääs­tö­jä pitäisi ter­vey­den­hoi­dos­ta jo­ten­kin saada

28.01.2022 04:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päi­vys­tys on lää­kä­rei­den vir­ka­vel­vol­li­suus

26.11.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää joustoa vir­kaeh­to­so­pi­muk­siin?

22.11.2021 04:00 3
Tilaajille
Kun lääkärit eivät usko, että olet sairas – Meri Turunen sai MS-diagnoosin vuosien vähättelyn jälkeen

Kun lää­kä­rit eivät usko, että olet sairas – Meri Turunen sai MS-diag­noo­sin vuosien vä­hät­te­lyn jälkeen

13.11.2021 11:30 6
Tilaajille