Ravintolat: Kok­ki­pu­la vaivaa Oulun ra­vin­to­loi­ta

Live: Seuraa Voi­mis­te­lu­päi­vien lä­he­tyk­siä Ou­lu­hal­lis­ta suorana tästä

Baarit: Oulussa on puo­len­tu­si­naa cock­tail­baa­ria, mutta vain yhdessä se on pääasia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Siirtolapuutarhat
Hietasaareen nousee sittenkin mökkejä – Oulun uuden siirtolapuutarhan rakentaminen alkaa, vaikka kaikki palstat eivät ole menneet kaupaksi

Hie­ta­saa­reen nousee sit­ten­kin mökkejä – Oulun uuden siir­to­la­puu­tar­han ra­ken­ta­mi­nen alkaa, vaikka kaikki palstat eivät ole menneet kau­pak­si

09.03.2023 18:30 54
Tilaajille
Siirtolapuutarhurit alkavat sadonkorjuun jälkeen valmistautua syksyyn ja talveen – Veli-Pekka Pelkonen kasvattaa Oulun Äimärautiolla ei puolilta maailmaa peräisin olevia kukkia

Siir­to­la­puu­tar­hu­rit alkavat sa­don­kor­juun jälkeen val­mis­tau­tua syksyyn ja talveen – Ve­li-Pek­ka Pel­ko­nen kas­vat­taa Oulun Äi­mä­rau­tiol­la ei puo­lil­ta maail­maa pe­räi­sin olevia kukkia

13.08.2022 14:35 1
Tilaajille
Oululaiset vierailivat 34 hyvinkin erilaisessa mökissä, kun Markkuun siirtolapuutarhassa oli avointen ovien päivät

Ou­lu­lai­set vie­rai­li­vat 34 hy­vin­kin eri­lai­ses­sa mö­kis­sä, kun Mark­kuun siir­to­la­puu­tar­has­sa oli avoin­ten ovien päivät

18.07.2022 12:24 3
Tilaajille
Huonolla elämällä häiritseminen on kielletty pykälällä numero 13 Artturilassa, joka on Oulun pormestarina toimineen Arthur Castrénin kahta puolen Plaanaojaa lahjoittamien maiden peruja

Huo­nol­la elä­mäl­lä häi­rit­se­mi­nen on kiel­let­ty py­kä­läl­lä numero 13 Art­tu­ri­las­sa, joka on Oulun por­mes­ta­ri­na toi­mi­neen Arthur Castré­nin kahta puolen Plaa­nao­jaa lah­joit­ta­mien maiden peruja

05.07.2021 06:12 5
Hietasaaren siirtolapuutarhapalstat on arvottu – omasta mökistä haaveilleista reilu puolet jäi ilman

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­ha­pals­tat on arvottu – omasta mökistä haa­veil­leis­ta reilu puolet jäi ilman

28.08.2020 14:00 1
Tilaajille
Tienarin pariskunnan 25-neliöinen siirtolapuutarhamökki Oulun Äimärautiolla on pieni, mutta toimiva: "Täältä löytyy kaikki, mitä tarvitsemme"

Tien­arin pa­ris­kun­nan 25-ne­liöi­nen siir­to­la­puu­tar­ha­mök­ki Oulun Äi­mä­rau­tiol­la on pieni, mutta toi­mi­va: "Täältä löytyy kaikki, mitä tar­vit­sem­me"

08.08.2020 07:00
Tilaajille
Hietasaaren siirtolapuutarhamökit saavat modernin ilmeen jyrkkine harjoineen - rakennukset poikkeavat selvästi huvila-alueen ilmeestä

Hie­ta­saa­ren siir­to­la­puu­tar­ha­mö­kit saavat mo­der­nin ilmeen jyrk­ki­ne har­joi­neen - ra­ken­nuk­set poik­kea­vat sel­väs­ti hu­vi­la-alueen il­mees­tä

11.06.2020 08:36 2
Tilaajille