Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun Asuntomessut 2025
Omakotitalotontti vapautuu haettavaksi Oulun asuntomessualueella – haku alkaa maanantaina

Oma­ko­ti­ta­lo­tont­ti va­pau­tuu haet­ta­vak­si Oulun asun­to­mes­su­alueel­la – haku alkaa maa­nan­tai­na

25.08.2023 13:44 12
Asuntopuntari: Tulevat asuntomessutalot Oulun Lehtokylässä ovat nykyaikaisia huviloita, joiden puistonäkymät eivät aukea ihanteelliseen ilmansuuntaan

Asun­to­pun­ta­ri: Tulevat asun­to­mes­su­ta­lot Oulun Leh­to­ky­läs­sä ovat ny­ky­ai­kai­sia hu­vi­loi­ta, joiden puis­to­nä­ky­mät eivät aukea ihan­teel­li­seen il­man­suun­taan

14.08.2023 07:00 12
Tilaajille
Asuntopuntari: Eksklusiivisesta viiden huoneen kerrostalolukaalista avautuu ainutlaatuinen suistomaisema tulevalla asuntomessualueella

Asun­to­pun­ta­ri: Eks­klu­sii­vi­ses­ta viiden huoneen ker­ros­ta­lo­lu­kaa­lis­ta avautuu ai­nut­laa­tui­nen suis­to­mai­se­ma tu­le­val­la asun­to­mes­su­alueel­la

31.07.2023 07:00 15
Tilaajille
Asuntomessut, kuninkuusravit ja Qstock haastavat Oulun majoitus- ja pysäköintikapasiteetin vuonna 2025 – "Ei haittaa, jos majoituskapasiteettia olisi vähän lisääkin"

Asun­to­mes­sut, ku­nin­kuus­ra­vit ja Qstock haas­ta­vat Oulun ma­joi­tus- ja py­sä­köin­ti­ka­pa­si­tee­tin vuonna 2025 – "Ei hait­taa, jos ma­joi­tus­ka­pa­si­teet­tia olisi vähän li­sää­kin"

24.06.2023 06:05 30
Asuntomessujen vetonaula peruttu: Kelluvat talot eivät menneet kaupaksi, tilalle pienvenepaikkoja

Asun­to­mes­su­jen ve­to­nau­la pe­rut­tu: Kel­lu­vat talot eivät menneet kau­pak­si, tilalle pien­ve­ne­paik­ko­ja

12.06.2023 08:17 66
Tilaajille
Oulun asuntomessualueen rakentaminen etenee – Vaakunarannan bulevardin rakentaminen alkaa kesällä

Oulun asun­to­mes­su­alueen ra­ken­ta­mi­nen etenee – Vaa­ku­na­ran­nan bu­le­var­din ra­ken­ta­mi­nen alkaa kesällä

08.06.2023 12:37 6
Tilaajille
Vaakunanrannan asuntomessualueen taiteeseen satsataan ainakin 430 000 euroa – Katso kartasta teosten sijoittuminen alueella

Vaa­ku­nan­ran­nan asun­to­mes­su­alueen tai­tee­seen sat­sa­taan ainakin 430 000 euroa – Katso kar­tas­ta teosten si­joit­tu­mi­nen alueel­la

23.05.2023 22:10 15
Tilaajille
Asuntomessualueella kaadetaan puita kuluvan viikon aikana – töistä aiheutuu haittaa Tuiran Tervaporvarintiellä ja Hietasaarentiellä

Asun­to­mes­su­alueel­la kaa­de­taan puita kuluvan viikon aikana – töistä ai­heu­tuu haittaa Tuiran Ter­va­por­va­rin­tiel­lä ja Hie­ta­saa­ren­tiel­lä

19.04.2023 18:39 34
Oulun asuntomessualueen pientalorakentajat valittiin – tältä näyttävät "raikkaat ja modernit tulkinnat" Hietasaaren huvilakulttuurista

Oulun asun­to­mes­su­alueen pien­ta­lo­ra­ken­ta­jat va­lit­tiin – tältä näyt­tä­vät "raik­kaat ja mo­der­nit tul­kin­nat" Hie­ta­saa­ren hu­vi­la­kult­tuu­ris­ta

19.04.2023 10:24 43
Tilaajille
Oulun asuntomessujen pientalorakentajat valitaan ensi viikolla – tulossa toistakymmentä erilaista kohdetta

Oulun asun­to­mes­su­jen pien­ta­lo­ra­ken­ta­jat va­li­taan ensi vii­kol­la – tulossa tois­ta­kym­men­tä eri­lais­ta koh­det­ta

13.04.2023 20:18 13
Oulun Vaakunarantaan tulossa monenlaista hulppeaa kerros- ja rivitalorakentamista – tonttivarauksiin hyväksyttiin tekijät tällä viikolla

Oulun Vaa­ku­na­ran­taan tulossa mo­nen­lais­ta hulp­peaa kerros- ja ri­vi­ta­lo­ra­ken­ta­mis­ta – ­tont­ti­va­rauk­siin hy­väk­syt­tiin tekijät tällä vii­kol­la

02.03.2023 15:33 27
Tilaajille
Taide valtaa Hartaanselän asuntomessualueen – Julkisia taideteoksia tulee sinne tänne parkkitalon seiniä ja roskasäiliöitä myöten

Taide valtaa Har­taan­se­län asun­to­mes­su­alueen – Jul­ki­sia tai­de­teok­sia tulee sinne tänne park­ki­ta­lon seiniä ja ros­ka­säi­liöi­tä myöten

28.02.2023 23:02 10
Tilaajille
Oulun asuntomessujen rakentaminen on alkanut katutöillä – vauhti kiihtyy kevään aikana monella eri rintamalla

Oulun asun­to­mes­su­jen ra­ken­ta­mi­nen on alkanut ka­tu­töil­lä – vauhti kiihtyy kevään aikana monella eri rin­ta­mal­la

04.02.2023 05:00 15
Tilaajille
Oulun asuntomessujen tonttihaku käynnistyy vuoden alussa – Vaakunakylän pysäköintilaitoksen rakentamisesta vastaa Oulun Pysäköinti

Oulun asun­to­mes­su­jen tont­ti­ha­ku käyn­nis­tyy vuoden alussa – ­Vaa­ku­na­ky­län py­sä­köin­ti­lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­ses­ta vastaa Oulun Py­sä­köin­ti

23.12.2022 13:20 17
Oulun Asuntomessujen taidetta koordinoivalle Moosa Myllykankaalle kelpaa vain paras – "Oulu kaipaa vau-huudahduksia ja taiteen Ferrareita"

Oulun Asun­to­mes­su­jen tai­det­ta koor­di­noi­val­le Moosa Myl­ly­kan­kaal­le kelpaa vain paras – "Oulu kaipaa vau-huu­dah­duk­sia ja taiteen Fer­ra­rei­ta"

22.12.2022 07:00 4
Tilaajille
Kutistuneet Asuntomessut rajoittuvat Oulussa Hietasaaren puolelle – Suomen korkein puukerrostalo ei ehdi valmistua

Ku­tis­tu­neet Asun­to­mes­sut ra­joit­tu­vat Oulussa Hie­ta­saa­ren puo­lel­le – Suomen korkein puu­ker­ros­ta­lo ei ehdi val­mis­tua

22.12.2022 06:00 108
Tilaajille
Oulun vuoden 2025 asuntomessut uhkaavat kutistua, aikataululle kritiikkiä rakentajilta – "Harvemmin tämän kokoisia projekteja näin lyhyellä ajalla toteutetaan"

Oulun vuoden 2025 asun­to­mes­sut uh­kaa­vat ku­tis­tua, ai­ka­tau­lul­le kri­tiik­kiä ra­ken­ta­jil­ta – "­Har­vem­min tämän ko­koi­sia pro­jek­te­ja näin ly­hyel­lä ajalla to­teu­te­taan"

20.12.2022 13:58 95
Tilaajille
Oulun asuntomessujen 2025 tontit jakoon, haku alkaa tammikuussa – Tulossa muun muassa kelluvia taloja

Oulun asun­to­mes­su­jen 2025 tontit jakoon, haku alkaa tam­mi­kuus­sa – Tulossa muun muassa kel­lu­via taloja

08.11.2022 06:00 25
Tilaajille
Hartaanselänrantaan on suunnitteilla kelluvien pientalojen kortteli – "Veden päälle rakentaminen on Suomessa nouseva trendi"

Har­taan­se­län­ran­taan on suun­nit­teil­la kel­lu­vien pien­ta­lo­jen kort­te­li – "Veden päälle ra­ken­ta­mi­nen on Suo­mes­sa nouseva trendi"

26.10.2022 06:10 42
Hartaanselkä hahmottuu selkeämmin, kun suunnitelmat etenevät –  luvassa aukioita, oleskelupaikkoja, uusi silta ja rantalaituri vesibussiliikenteelle

Har­taan­sel­kä hah­mot­tuu sel­keäm­min, kun suun­ni­tel­mat ete­ne­vät –  luvassa au­kioi­ta, oles­ke­lu­paik­ko­ja, uusi silta ja ran­ta­lai­tu­ri ve­si­bus­si­lii­ken­teel­le

25.10.2022 22:00 39
Tilaajille