Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Oulun Asuntomessut 2025
Oulun Vaakunarantaan tulossa monenlaista hulppeaa kerros- ja rivitalorakentamista – tonttivarauksiin hyväksyttiin tekijät tällä viikolla

Oulun Vaa­ku­na­ran­taan tulossa mo­nen­lais­ta hulp­peaa kerros- ja ri­vi­ta­lo­ra­ken­ta­mis­ta – ­tont­ti­va­rauk­siin hy­väk­syt­tiin tekijät tällä vii­kol­la

02.03.2023 15:33 27
Tilaajille
Taide valtaa Hartaanselän asuntomessualueen – Julkisia taideteoksia tulee sinne tänne parkkitalon seiniä ja roskasäiliöitä myöten

Taide valtaa Har­taan­se­län asun­to­mes­su­alueen – Jul­ki­sia tai­de­teok­sia tulee sinne tänne park­ki­ta­lon seiniä ja ros­ka­säi­liöi­tä myöten

28.02.2023 23:02 10
Tilaajille
Oulun asuntomessujen rakentaminen on alkanut katutöillä – vauhti kiihtyy kevään aikana monella eri rintamalla

Oulun asun­to­mes­su­jen ra­ken­ta­mi­nen on alkanut ka­tu­töil­lä – vauhti kiihtyy kevään aikana monella eri rin­ta­mal­la

04.02.2023 05:00 15
Tilaajille
Oulun asuntomessujen tonttihaku käynnistyy vuoden alussa – Vaakunakylän pysäköintilaitoksen rakentamisesta vastaa Oulun Pysäköinti

Oulun asun­to­mes­su­jen tont­ti­ha­ku käyn­nis­tyy vuoden alussa – ­Vaa­ku­na­ky­län py­sä­köin­ti­lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­ses­ta vastaa Oulun Py­sä­köin­ti

23.12.2022 13:20 17
Oulun Asuntomessujen taidetta koordinoivalle Moosa Myllykankaalle kelpaa vain paras – "Oulu kaipaa vau-huudahduksia ja taiteen Ferrareita"

Oulun Asun­to­mes­su­jen tai­det­ta koor­di­noi­val­le Moosa Myl­ly­kan­kaal­le kelpaa vain paras – "Oulu kaipaa vau-huu­dah­duk­sia ja taiteen Fer­ra­rei­ta"

22.12.2022 07:00 4
Tilaajille
Kutistuneet Asuntomessut rajoittuvat Oulussa Hietasaaren puolelle – Suomen korkein puukerrostalo ei ehdi valmistua

Ku­tis­tu­neet Asun­to­mes­sut ra­joit­tu­vat Oulussa Hie­ta­saa­ren puo­lel­le – Suomen korkein puu­ker­ros­ta­lo ei ehdi val­mis­tua

22.12.2022 06:00 107
Tilaajille
Oulun vuoden 2025 asuntomessut uhkaavat kutistua, aikataululle kritiikkiä rakentajilta – "Harvemmin tämän kokoisia projekteja näin lyhyellä ajalla toteutetaan"

Oulun vuoden 2025 asun­to­mes­sut uh­kaa­vat ku­tis­tua, ai­ka­tau­lul­le kri­tiik­kiä ra­ken­ta­jil­ta – "­Har­vem­min tämän ko­koi­sia pro­jek­te­ja näin ly­hyel­lä ajalla to­teu­te­taan"

20.12.2022 13:58 95
Tilaajille
Oulun asuntomessujen 2025 tontit jakoon, haku alkaa tammikuussa – Tulossa muun muassa kelluvia taloja

Oulun asun­to­mes­su­jen 2025 tontit jakoon, haku alkaa tam­mi­kuus­sa – Tulossa muun muassa kel­lu­via taloja

08.11.2022 06:00 25
Tilaajille
Hartaanselänrantaan on suunnitteilla kelluvien pientalojen kortteli – "Veden päälle rakentaminen on Suomessa nouseva trendi"

Har­taan­se­län­ran­taan on suun­nit­teil­la kel­lu­vien pien­ta­lo­jen kort­te­li – "Veden päälle ra­ken­ta­mi­nen on Suo­mes­sa nouseva trendi"

26.10.2022 06:10 42
Hartaanselkä hahmottuu selkeämmin, kun suunnitelmat etenevät –  luvassa aukioita, oleskelupaikkoja, uusi silta ja rantalaituri vesibussiliikenteelle

Har­taan­sel­kä hah­mot­tuu sel­keäm­min, kun suun­ni­tel­mat ete­ne­vät –  luvassa au­kioi­ta, oles­ke­lu­paik­ko­ja, uusi silta ja ran­ta­lai­tu­ri ve­si­bus­si­lii­ken­teel­le

25.10.2022 22:00 39
Tilaajille
Oululainen Matti Virpi varttui asuinalueella, jota kaupunki piti laittomana – Vaakunakylän kaikki asunnot purettiin virkistysalueen tieltä, mutta pian paikalle nousee asuntomessutaloja

Ou­lu­lai­nen Matti Virpi varttui asui­na­lueel­la, jota kau­pun­ki piti lait­to­ma­na – Vaa­ku­na­ky­län kaikki asunnot pu­ret­tiin vir­kis­tys­alueen tieltä, mutta pian pai­kal­le nousee asun­to­mes­su­ta­lo­ja

20.09.2022 06:00 17
Tilaajille
Puukerrostalosta maamerkki Oulun asuntomessualueelle – "Varikon Torniin" tulee 16 kerrosta

Puu­ker­ros­ta­los­ta maa­merk­ki Oulun asun­to­mes­su­alueel­le – "Va­ri­kon Tor­niin" tulee 16 ker­ros­ta

27.04.2022 06:00 63
Tilaajille
Oulu piirtyy suistokaupungiksi, jossa luonnonvesi toimii kaupungin peilinä
Pääkirjoitus

Oulu piirtyy suis­to­kau­pun­gik­si, jossa luon­non­ve­si toimii kau­pun­gin peilinä

03.12.2021 22:43 5
Tilaajille