Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Henkilökuva
Oululainen Lauri Ahtinen nousi julkisuuteen omakohtaisilla home- ja erotarinoilla, mutta miettii nyt, että kiinnostaako hänen elämänsä ketään

Ou­lu­lai­nen Lauri Ahtinen nousi jul­ki­suu­teen oma­koh­tai­sil­la home- ja ero­ta­ri­noil­la, mutta miettii nyt, että kiin­nos­taa­ko hänen elä­män­sä ketään

27.10.2023 06:00 1
Oulun teatterin pukusuunnittelija, taiteilijaprofessori Pasi Räbinä: ”Minua kiinnostaa ihminen vaatteen sisällä”

Oulun teat­te­rin pu­ku­suun­nit­te­li­ja, tai­tei­li­ja­pro­fes­so­ri Pasi Räbinä: ”Minua kiin­nos­taa ihminen vaat­teen si­säl­lä”

13.09.2023 06:00
Martti Haapala oli lapsena luokan häirikkö – aikuisena vilkkaus auttoi luomaan uran menestyneenä yrittäjänä

Martti Haapala oli lapsena luokan häi­rik­kö – ai­kui­se­na vilk­kaus auttoi luomaan uran me­nes­ty­nee­nä yrit­tä­jä­nä

18.08.2023 12:06 2
Tilaajille
Raha ei kasva puussa, oppi Nordean Oulun toimipaikan johtaja jo nuorena – 60 vuotta täyttävä Pekka Koskela toivoisi Oululta rohkeutta kaupungin kehittämiseen

Raha ei kasva puussa, oppi Nordean Oulun toi­mi­pai­kan johtaja jo nuorena – 60 vuotta täyt­tä­vä Pekka Koskela toi­voi­si Oululta roh­keut­ta kau­pun­gin ke­hit­tä­mi­seen

01.08.2023 06:16 15
Tilaajille
Hanna Manninen vaihtoi Lontoon bisneshulinan taidegalleriaan Oulussa ja moottorisahaan Kainuussa

Hanna Man­ni­nen vaihtoi Lontoon bis­nes­hu­li­nan tai­de­gal­le­riaan Oulussa ja moot­to­ri­sa­haan Kai­nuus­sa

07.06.2023 11:27 2
Ouluun palannut kustannustoimittaja ja kirjoittamisen ohjaaja Stella Vuoma auttaa kirjailijuudesta haaveilevia eteenpäin – "On tärkeää, ettei jää tekstinsä kanssa yksin"

Ouluun pa­lan­nut kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen ohjaaja Stella Vuoma auttaa kir­jai­li­juu­des­ta haa­vei­le­via eteen­päin – "On tär­keää, ettei jää teks­tin­sä kanssa yksin"

11.03.2023 14:00
Tilaajille
Pudasjärven suositun eräliikkeen perustaja Ano Tenhunen täyttää sata vuotta – syntymäpäivälahjaksi sotaveteraani toivoo Suomen pikaista pääsyä Natoon

Pu­das­jär­ven suo­si­tun erä­liik­keen pe­rus­ta­ja Ano Ten­hu­nen täyttää sata vuotta – syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si so­ta­ve­te­raa­ni toivoo Suomen pi­kais­ta pääsyä Natoon

01.03.2023 18:12 15
Tilaajille
Oululainen Raija Perttunen mietti jo eläkepäiviä, mutta lähteekin Marokkoon rehtoriksi – "Nyt vähän jo jännittää"

Ou­lu­lai­nen Raija Pert­tu­nen mietti jo elä­ke­päi­viä, mutta läh­tee­kin Ma­rok­koon reh­to­rik­si – "Nyt vähän jo jän­nit­tää"

17.07.2022 07:00 5
Tilaajille
Oululainen Stefan Vehkaperä, 22, elää murrosikää jo toista kertaa – lapsuuden kokemus väärästä kehosta sai myöhemmin nimen, transsukupuolisuus

Ou­lu­lai­nen Stefan Veh­ka­pe­rä, 22, elää mur­ros­ikää jo toista kertaa – lap­suu­den kokemus vää­räs­tä kehosta sai myö­hem­min nimen, trans­su­ku­puo­li­suus

16.04.2022 07:00 7
Tilaajille
Jukka Keskitalo kasvoi maalaispojasta puolen Suomen piispaksi – nyt hän yrittää paimentaa eripuraista laumaansa kriisien keskellä: "Kiistely vie valtavasti energiaa"

Jukka Kes­ki­ta­lo kasvoi maa­lais­po­jas­ta puolen Suomen piis­pak­si – nyt hän yrittää pai­men­taa eri­pu­rais­ta lau­maan­sa krii­sien kes­kel­lä: "Kiis­te­ly vie val­ta­vas­ti ener­giaa"

15.04.2022 06:01 10
Tilaajille
Oululaislähtöinen Tiina Ylitalo antoi kasvonsa vankila-arjelle Ylen Linna-dokumentissa – takana värikäs rikostausta ja neljä vankilatuomiota

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Tiina Ylitalo antoi kas­von­sa van­ki­la-ar­jel­le Ylen Lin­na-do­ku­men­tis­sa – takana värikäs ri­kos­taus­ta ja neljä van­ki­la­tuo­mio­ta

04.03.2022 06:15 30
Eränkävijät oli läpimurto, jonka myötä Teemu Hostikka rakensi Oulussa perustamastaan pienyrityksestä kansainvälisen menestyksen – Nyt hän uskoo olevansa "todella ison äärellä"

Erän­kä­vi­jät oli lä­pi­mur­to, jonka myötä Teemu Hos­tik­ka rakensi Oulussa pe­rus­ta­mas­taan pien­yri­tyk­ses­tä kan­sain­vä­li­sen me­nes­tyk­sen – Nyt hän uskoo ole­van­sa "to­del­la ison ää­rel­lä"

14.02.2022 08:29 3
Tilaajille
Salaliittoteoreetikko ja huipputaitava liikemies – näin Juha Kärkkäisestä tuli äkkiväärien näkemysten äkkipikainen töräyttäjä

Sa­la­liit­to­teo­ree­tik­ko ja huip­pu­tai­ta­va lii­ke­mies – näin Juha Kärk­käi­ses­tä tuli äk­ki­vää­rien nä­ke­mys­ten äk­ki­pi­kai­nen tö­räyt­tä­jä

05.02.2022 17:54 42
Tilaajille
Syyskuussa aloittava laamanni Kari Turtiainen arvostaa arkisia hetkiä

Syys­kuus­sa aloit­ta­va laa­man­ni Kari Tur­tiai­nen ar­vos­taa arkisia hetkiä

27.07.2021 08:00
Maailman rikkaimman visiot ovat toisesta maailmasta – Elon Musk pakottaa autoteollisuuden sähköiseksi ja haluaa seuraavaksi ihmisistä avaruussivilisaation

Maail­man rik­kaim­man visiot ovat toi­ses­ta maail­mas­ta – Elon Musk pa­kot­taa au­to­teol­li­suu­den säh­köi­sek­si ja haluaa seu­raa­vak­si ih­mi­sis­tä ava­ruus­si­vi­li­saa­tion

06.02.2021 18:30 1
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Maija Rask nauttii nyt käsitöistä, lukemisesta ja mummoarjesta - ex-opetusministerin mielestä Lappiin tarvitaan tulevaisuudessakin kaksi sairaalaa

70 vuotta täyt­tä­vä Maija Rask nauttii nyt kä­si­töis­tä, lu­ke­mi­ses­ta ja mum­mo­ar­jes­ta - ex-ope­tus­mi­nis­te­rin mie­les­tä Lappiin tar­vi­taan tu­le­vai­suu­des­sa­kin kaksi sai­raa­laa

27.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Uutuusdokumentti esittelee ristiriitaisen Jere Karalahden: "Pahin peto sisällä rauhoittui" – Mutta onnistuuko päihderiippuvaiselta kohtuukäyttö?

Uu­tuus­do­ku­ment­ti esit­te­lee ris­ti­rii­tai­sen Jere Ka­ra­lah­den: "Pahin peto sisällä rau­hoit­tui" – Mutta on­nis­tuu­ko päih­de­riip­pu­vai­sel­ta koh­tuu­käyt­tö?

13.01.2021 06:00
Addiktio, josta ei pääse eroon – Tuomari Nurmio opettelee rennompaa asennetta ammattiinsa, jotta se olisi mieluummin harrastus kuin raskas duuni

Ad­dik­tio, josta ei pääse eroon – Tuomari Nurmio opet­te­lee ren­nom­paa asen­net­ta am­mat­tiin­sa, jotta se olisi mie­luum­min har­ras­tus kuin raskas duuni

22.11.2020 08:00 1
Tilaajille
Maailmalta takaisin palannut mezzosopraano Virpi Räisänen on nykyään innokas Yli-Ii-aktivisti – "Monta kertaa olen mielessäni siunannut sitä, että päätimme tulla Suomeen"

Maail­mal­ta ta­kai­sin pa­lan­nut mez­zo­sop­raa­no Virpi Räi­sä­nen on nykyään innokas Yli-Ii-ak­ti­vis­ti – "Monta kertaa olen mie­les­sä­ni siu­nan­nut sitä, että pää­tim­me tulla Suo­meen"

31.10.2020 15:00 1
Tilaajille
Runoilija varjeli salaisuutta – Tua Forsström luki valekansiin puettuja kirjoja ja keskusteli niistä verkossa koodinumeroilla

Ru­noi­li­ja varjeli sa­lai­suut­ta – Tua Fors­ström luki va­le­kan­siin puet­tu­ja kirjoja ja kes­kus­te­li niistä ver­kos­sa koo­di­nu­me­roil­la

24.10.2020 08:00
Tilaajille