Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Miksi en käytä saksan kieltä Sak­sas­sa­kaan?

Pääkirjoitus: Sekavaa joh­ta­mis­ta, mo­raa­li­ton­ta jul­muut­ta – ve­nä­läi­sen so­ta­voi­man taso yli­ar­vioi­tiin

transsukupuolisuus
Pääministeri Marin: Nykyinen translaki on yksi Suomen keskeisimmistä ihmisoikeusongelmista

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Ny­kyi­nen trans­la­ki on yksi Suomen kes­kei­sim­mis­tä ih­mis­oi­keus­on­gel­mis­ta

02.07.2022 21:48 14
Oululainen Stefan Vehkaperä, 22, elää murrosikää jo toista kertaa – lapsuuden kokemus väärästä kehosta sai myöhemmin nimen, transsukupuolisuus

Ou­lu­lai­nen Stefan Veh­ka­pe­rä, 22, elää mur­ros­ikää jo toista kertaa – lap­suu­den kokemus vää­räs­tä kehosta sai myö­hem­min nimen, trans­su­ku­puo­li­suus

16.04.2022 07:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Trans­ih­mis­ten so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja saatava Ou­luun­kin – yk­si­löi­den ta­sa­ver­tais­ta koh­te­lua edis­tä­vät toimet alkavat laista ja konk­re­ti­soi­tu­vat käy­tän­nös­sä

21.11.2021 06:00 6
Tilaajille
Translain uudistamista ajava kansalaisaloite sai eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 nimeä täyteen kahdessa päivässä – Suomi on saanut moitteita nykylainsäädännöstä

Trans­lain uu­dis­ta­mis­ta ajava kan­sa­lais­aloi­te sai edus­kun­ta­kä­sit­te­lyyn vaa­dit­ta­vat 50 000 nimeä täyteen kah­des­sa päi­väs­sä – Suomi on saanut moit­tei­ta ny­ky­lain­sää­dän­nös­tä

08.04.2021 10:57 4

Kan­sal­lis­teat­te­ri ja Trans ry jär­jes­tä­vät yhdessä verk­ko­kes­kus­te­lun trans­rep­re­sen­taa­tios­ta

29.09.2020 09:27 1