Haukipudas
Viimeisin tunti
Pohjantien Haukiputaan liittymän rampit poissa käytöstä maanantain vastaisen yön aikana

Poh­jan­tien Hau­ki­pu­taan liit­ty­män rampit poissa käy­tös­tä maa­nan­tain vas­tai­sen yön aikana

17:14 1
Kuukausi
Vesi-Jatulin uimatilat suljettu teknisen vian vuoksi – altaat ehtivät olla auki vain pari tuntia koronavirustauon jälkeen

Ve­si-Ja­tu­lin ui­ma­ti­lat sul­jet­tu tek­ni­sen vian vuoksi – altaat ehtivät olla auki vain pari tuntia ko­ro­na­vi­rus­tauon jälkeen

03.08.2020 10:41 0

Sil­ta­työ häi­rit­see lii­ken­net­tä Hau­ki­pu­taal­la – Jo­ke­lan­tie sul­jet­tu, kier­to­tie Hau­ki­väy­län kautta

29.07.2020 21:26 0
Haukiputaalainen Henna Anunti, 43, löysi yleisurheilun uudestaan aikuisurheilijana ja teki viime viikolla 40-vuotiaiden Suomen ennätyksen korkeushypyssä – "Olisi kiva olla jo 45-vuotias"

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Henna Anunti, 43, löysi yleis­ur­hei­lun uu­des­taan ai­kuis­ur­hei­li­ja­na ja teki viime vii­kol­la 40-vuo­tiai­den Suomen en­nä­tyk­sen kor­keus­hy­pys­sä – "Olisi kiva olla jo 45-vuo­tias"

29.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Pelastuslaitos etsi rannalle vaatteet jättänyttä ihmistä Kiiminkijoella Haukiputaalla – tarina sai onnellisen lopun

Pe­las­tus­lai­tos etsi ran­nal­le vaat­teet jät­tä­nyt­tä ihmistä Kii­min­ki­joel­la Hau­ki­pu­taal­la – tarina sai on­nel­li­sen lopun

27.07.2020 15:58 0

Vuosien vään­nöl­le piste: Hau­ki­pu­taan Poh­jo­la-opis­to pu­re­taan vihdoin – tontin omis­ta­ja suun­nit­te­lee pai­kal­le asu­mis­ra­ken­ta­mis­ta

27.07.2020 12:47 4
Tilaajille
Autoilijat saavat körötellä Nelostiellä Haukiputaalla viittäkymppiä vielä pari viikkoa –  Kiiminkijoen ylittävällä varasillalla ajetaan usein ylinopeutta

Au­toi­li­jat saavat kö­rö­tel­lä Ne­los­tiel­lä Hau­ki­pu­taal­la viit­tä­kymp­piä vielä pari viikkoa – Kii­min­ki­joen ylit­tä­väl­lä va­rasil­lal­la ajetaan usein yli­no­peut­ta

22.07.2020 06:00 5
Tilaajille
Lepolan tilalla pääsee nyt rapsuttelemaan ja ruokkimaan kotieläimiä – Janne Immosen ja Taina Hulanmäen kova työ palkittiin, kun kotieläinpiha avattiin kesällä Haukiputaalla

Lepolan tilalla pääsee nyt rap­sut­te­le­maan ja ruok­ki­maan ko­ti­eläi­miä – Janne Immosen ja Taina Hu­lan­mäen kova työ pal­kit­tiin, kun ko­ti­eläin­pi­ha avat­tiin kesällä Hau­ki­pu­taal­la

21.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Kaahailijat ja tuunatut ajoneuvot pitivät Oulun poliisin viikonlopun varsin työntäytteisenä

Kaa­hai­li­jat ja tuu­na­tut ajo­neu­vot pitivät Oulun po­lii­sin vii­kon­lo­pun varsin työn­täyt­tei­se­nä

20.07.2020 07:35 11
Lukijalta Mielipide Hannu Liljamo

Mun Hau­ki­pu­das – Oulussa kaik­kien aluei­den ke­hit­tä­mi­sen on oltava ta­sa-ar­vois­ta

20.07.2020 07:00 5
Tilaajille
Pian 20 vuotta Haukiputaalla toiminut Sanminan tehdas on omanlaisensa juonne "Oulun ihmeestä" – koronapandemia vaikuttaa jonkin verran sopimusvalmistajan tämänhetkiseen toimintaan

Pian 20 vuotta Hau­ki­pu­taal­la toi­mi­nut San­mi­nan tehdas on oman­lai­sen­sa juonne "Oulun ih­mees­tä" – ko­ro­na­pan­de­mia vai­kut­taa jonkin verran so­pi­mus­val­mis­ta­jan tä­män­het­ki­seen toi­min­taan

20.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
89-vuotias yritettiin ryöstää puukolla uhaten Haukiputaalla – Lähistöllä olevat nuoret säikäyttivät tekijän karkuun

89-vuo­tias yri­tet­tiin ryöstää puu­kol­la uhaten Hau­ki­pu­taal­la – Lä­his­töl­lä olevat nuoret säi­käyt­ti­vät tekijän karkuun

02.07.2020 09:50 13
Henkilöauto tuhoutui tulipalossa Haukiputaalla

Hen­ki­lö­au­to tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Hau­ki­pu­taal­la

30.06.2020 07:13 0
Haukiputaalla lupiinista tuli valtava riesa, joka leviää Kiiminkijoen mukana alajuoksulle: "Kohta tälläkään alueella ei kasva muuta kuin lupiinia", kitkijät murehtivat

Hau­ki­pu­taal­la lu­pii­nis­ta tuli valtava riesa, joka leviää Kii­min­ki­joen mukana ala­juok­sul­le: "Kohta täl­lä­kään alueel­la ei kasva muuta kuin lu­pii­nia", kit­ki­jät mu­reh­ti­vat

29.06.2020 06:00 6
Tilaajille
Auto tuhoutui tulipalossa omakotitalon pihassa Haukiputaalla

Auto tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa oma­ko­ti­ta­lon pihassa Hau­ki­pu­taal­la

28.06.2020 17:02 0
Haukiputaan Jokikylän silta uusitaan – nykyisen sillan paikalle rakennetaan uusi

Hau­ki­pu­taan Jo­ki­ky­län silta uu­si­taan – ny­kyi­sen sillan pai­kal­le ra­ken­ne­taan uusi

25.06.2020 12:10 0
Vanha Kaleva: Yli tuhat viikatetta paloi Vihannissa

Vanha Kaleva: Yli tuhat vii­ka­tet­ta paloi Vi­han­nis­sa

15.06.2020 10:00 0
Tilaajille
Omakotitalon yläkerrassa tulipalo Haukiputaalla – huomattavat vahingot

Oma­ko­ti­ta­lon ylä­ker­ras­sa tu­li­pa­lo Hau­ki­pu­taal­la – huo­mat­ta­vat va­hin­got

09.06.2020 22:33 0
Autotallin seinärakenteissa syttyi tulipalo Haukiputaalla, palo saatiin nopeasti hallintaan

Au­to­tal­lin sei­nä­ra­ken­teis­sa syttyi tu­li­pa­lo Hau­ki­pu­taal­la, palo saatiin no­peas­ti hal­lin­taan

02.06.2020 08:27 0
Ryöstö pimeässä haukiputaalaismetsässä toi vankeustuomion – uhria uhkailtiin ja tökittiin puukolla

Ryöstö pi­meäs­sä hau­ki­pu­taa­lais­met­säs­sä toi van­keus­tuo­mion – uhria uh­kail­tiin ja tö­kit­tiin puu­kol­la

29.05.2020 12:39 3
Tilaajille