Aluevaalit: Po­li­tii­kan penk­ki­ur­hei­luun hu­rah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää vaa­li­tu­lok­sen lisäksi omaa ve­don­lyön­tiään

Aluevaalit: Ehdokas vielä löy­tä­mät­tä? Katso Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Haukipudas
Kuukausi
Henkilöauto ajoi moottoritieltä ulos Haukiputaalla ja kierähti katolleen

Hen­ki­lö­au­to ajoi moot­to­ri­tiel­tä ulos Hau­ki­pu­taal­la ja kie­räh­ti ka­tol­leen

15.01.2022 14:37
Vanhan Pohjola-opiston purkutyöt seisovat edelleen Haukiputaalla – "Tavoitteena on päästä purkutöihin tänä vuonna"

Vanhan Poh­jo­la-opis­ton pur­ku­työt sei­so­vat edel­leen Hau­ki­pu­taal­la – "Ta­voit­tee­na on päästä pur­ku­töi­hin tänä vuonna"

13.01.2022 06:15 12
Automaalaamossa syttyi tulipalo Haukiputaalla

Au­to­maa­laa­mos­sa syttyi tu­li­pa­lo Hau­ki­pu­taal­la

07.01.2022 21:54
Autot kolaroivat ohitustilanteessa Nelostiellä Haukiputaalla – onnettomuudessa selvittiin ilman loukkaantumisia

Autot ko­la­roi­vat ohi­tus­ti­lan­tees­sa Ne­los­tiel­lä Hau­ki­pu­taal­la – on­net­to­muu­des­sa sel­vit­tiin ilman louk­kaan­tu­mi­sia

07.01.2022 19:37
Vanhemmat
Joulukuusien myynti käy nyt Oulun seudulla kiivaimmillaan – koronan vaikutukset näkyvät kuusien myynnissä myös tänä vuonna

Jou­lu­kuu­sien myynti käy nyt Oulun seu­dul­la kii­vaim­mil­laan – ­ko­ro­nan vai­ku­tuk­set näkyvät kuusien myyn­nis­sä myös tänä vuonna

20.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Tammikuun vauva- ja perheuintien ilmoittautumisajat lähestyvät

Tam­mi­kuun vauva- ja per­he­uin­tien il­moit­tau­tu­mis­ajat lä­hes­ty­vät

07.12.2021 13:08
Henkilöauto suistui ensin kaiteeseen ja sitten toiseen autoon Pohjantiellä Haukiputaalla

Hen­ki­lö­au­to suistui ensin kai­tee­seen ja sitten toiseen autoon Poh­jan­tiel­lä Hau­ki­pu­taal­la

23.11.2021 17:21 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oululla on paljon ke­hi­tet­tä­vää en­ti­sis­sä kun­ta­kes­kuk­sis­sa– alueil­la toi­mi­vat yh­dis­tyk­set otet­ta­va ke­hit­tä­mi­seen mukaan

14.11.2021 03:00
Tilaajille
Oulun entisiin kuntakeskuksiin halutaan kehittämisohjelmat

Oulun en­ti­siin kun­ta­kes­kuk­siin ha­lu­taan ke­hit­tä­mis­oh­jel­mat

09.11.2021 22:00 8
Tilaajille
Tummia sävyjä ja arjen luksusta Oulun Kellossa sijaitsevassa omakotitalossa: "Se oli rakkautta ensisilmäyksellä"

Tummia sävyjä ja arjen luk­sus­ta Oulun Kel­los­sa si­jait­se­vas­sa oma­ko­ti­ta­los­sa: "Se oli rak­kaut­ta en­si­sil­mäyk­sel­lä"

30.10.2021 07:00
Tilaajille
Asuntovaunuun rakennetun saunan katto syttyi tuleen perjantai-iltana Haukiputaalla

Asun­to­vau­nuun ra­ken­ne­tun saunan katto syttyi tuleen per­jan­tai-il­ta­na Hau­ki­pu­taal­la

29.10.2021 19:34 2
Kellon ja Kiviniemen nuorille järjestetään työpaja, jossa alueelle rakennetaan skeittiramppi

Kellon ja Ki­vi­nie­men nuo­ril­le jär­jes­te­tään työ­pa­ja, jossa alueel­le ra­ken­ne­taan skeit­ti­ramp­pi

20.10.2021 16:49
Rattijuoppo ajoi pyöräilijän päälle Haukiputaalla ja poistui paikalta – pyöräilijä kuoli, kuljettajalle ehdollista ja yhdyskuntapalvelua

Rat­ti­juop­po ajoi pyö­räi­li­jän päälle Hau­ki­pu­taal­la ja poistui pai­kal­ta – pyö­räi­li­jä kuoli, kul­jet­ta­jal­le eh­dol­lis­ta ja yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua

19.10.2021 11:06 13
Tilaajille
Väkivaltainen matkustaja pahoinpiteli taksinkuljettajan Oulun Martinniemessä – tarttui rattiin kesken ajomatkan

Vä­ki­val­tai­nen mat­kus­ta­ja pa­hoin­pi­te­li tak­sin­kul­jet­ta­jan Oulun Mar­tin­nie­mes­sä – tarttui rattiin kesken ajo­mat­kan

11.10.2021 15:32 4
Tilaajille
Tulipalo tuhosi täysin omakotitalon yöllä Haukiputaalla

Tu­li­pa­lo tuhosi täysin oma­ko­ti­ta­lon yöllä Hau­ki­pu­taal­la

10.10.2021 08:49
Vanhassa maalaistalossa Haukiputaan Jokikylässä aika on pysähtynyt: "Täällä ei ole mitään nykyaikaista"

Van­has­sa maa­lais­ta­los­sa Hau­ki­pu­taan Jo­ki­ky­läs­sä aika on py­säh­ty­nyt: "Täällä ei ole mitään ny­kyai­kais­ta"

02.10.2021 07:00 4
Tilaajille
Syyskuun lukijakuvassa patsastelevat Haukiputaan lumiukot – "Jotain hupaista piti keksiä, kun lumi tuli niin aikaisin"

Syys­kuun lu­ki­ja­ku­vas­sa pat­sas­te­le­vat Hau­ki­pu­taan lu­mi­ukot – "Jotain hu­pais­ta piti keksiä, kun lumi tuli niin ai­kai­sin"

01.10.2021 12:53
Tilaajille
Entä jos tuleekin kaivos? Oulun Martimossa asuvat ja liikkuvat ovat huolissaan alueelle haetusta malminetsintäluvasta

Entä jos tu­lee­kin kaivos? Oulun Mar­ti­mos­sa asuvat ja liik­ku­vat ovat huo­lis­saan alueel­le hae­tus­ta mal­min­et­sin­tä­lu­vas­ta

14.09.2021 06:00 19
Tilaajille