Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Haukipudas
Kuukausi
Kahden polven musisointia – Haukiputaan Länsituulen koulun 60 kolmasluokkalaista laulaa joulua yhdessä mieskuoron kanssa

Kahden polven mu­si­soin­tia – Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len koulun 60 kol­mas­luok­ka­lais­ta laulaa joulua yhdessä mies­kuo­ron kanssa

06.12.2022 07:00 1
Tilaajille
"Nyt syttyy valot tuhannet" – on joululaulujen aika!

"Nyt syttyy valot tu­han­net" – on jou­lu­lau­lu­jen aika!

06.12.2022 07:00
Tilaajille
Haukiputaan lukiolle Liikkuvat-palkinto – toiminnalliset oppitunnit ovat saaneet hyvää palautetta

Hau­ki­pu­taan lu­kiol­le Liik­ku­vat-pal­kin­to – toi­min­nal­li­set op­pi­tun­nit ovat saaneet hyvää pa­lau­tet­ta

22.11.2022 12:53
Jättiremontissa 10 000 euron budjetti venyi ja paukkui yllättävän vähän – yksi yllätys paljastui oululaisperheelle vasta parin talven asumisen jälkeen: ”Onneksi ei rempattu heti kaikkea”

Jät­ti­re­mon­tis­sa 10 000 euron bud­jet­ti venyi ja paukkui yl­lät­tä­vän vähän – yksi yllätys pal­jas­tui ou­lu­lais­per­heel­le vasta parin talven asu­mi­sen jäl­keen: ”On­nek­si ei rem­pat­tu heti kaik­kea”

12.11.2022 05:00 4
Tilaajille
Vanhemmat
Tuulipuistoa suunnitellaan Haukiputaalle

Tuu­li­puis­toa suun­ni­tel­laan Hau­ki­pu­taal­le

18.10.2022 20:47 7
Tilaajille
Tie 848 suljettu liikenteeltä, Heitontien ja Haukiputaan liittymän välillä nostetaan raskasta ajoneuvoa

Tie 848 sul­jet­tu lii­ken­teel­tä, Hei­ton­tien ja Hau­ki­pu­taan liit­ty­män välillä nos­te­taan ras­kas­ta ajo­neu­voa

30.09.2022 06:48 3
Haukiputaalla nostettiin kaatunutta raskasta ajoneuvoa, Haukiväylä oli suljettuna liikenteeltä

Hau­ki­pu­taal­la nos­tet­tiin kaa­tu­nut­ta ras­kas­ta ajo­neu­voa, Hau­ki­väy­lä oli sul­jet­tu­na lii­ken­teel­tä

29.09.2022 07:11
Kun oululainen Ilona Ruohomäki ei löytänyt sopivaa murhaa, hän teki sen itse – englantilaiseen pikkukylään sijoittuva murhamysteeri saa ensi-iltansa Teatterikuopalla

Kun ou­lu­lai­nen Ilona Ruo­ho­mä­ki ei löy­tä­nyt sopivaa murhaa, hän teki sen itse – eng­lan­ti­lai­seen pik­ku­ky­lään si­joit­tu­va mur­ha­mys­tee­ri saa en­si-il­tan­sa Teat­te­ri­kuo­pal­la

22.09.2022 15:33
Tilaajille
Haukipudasta kehitetään keskustan itäpuolelle sijoittuvilla kaavamuutosalueilla

Hau­ki­pu­das­ta ke­hi­te­tään kes­kus­tan itä­puo­lel­le si­joit­tu­vil­la kaa­va­muu­tos­alueil­la

13.09.2022 19:50
Tilaajille
Haukiputaan Ahmat järjestää joukkorahoituskampanjan, jotta jäähalli voitaisiin avata tänä kautena – myy kymmenen euron näkyvyyspaikkoja

Hau­ki­pu­taan Ahmat jär­jes­tää jouk­ko­ra­hoi­tus­kam­pan­jan, jotta jää­hal­li voi­tai­siin avata tänä kautena – myy kym­me­nen euron nä­ky­vyys­paik­ko­ja

12.09.2022 18:30 17
Haukiputaan kirkon alla olevat haudat säilyneet harvinaisen hyvin – kirkon hautamuseo avautuu yleisölle syyskuussa

Hau­ki­pu­taan kirkon alla olevat haudat säi­ly­neet har­vi­nai­sen hyvin – kirkon hau­ta­mu­seo avautuu ylei­söl­le syys­kuus­sa

08.09.2022 12:35 3
Kärppien Sisu Yliniemessä on aineksia seuraavaksi haukiputaalaislähtöiseksi huippukiekkoilijaksi: "Tiedän tarvitsevani lisää aikuismaista jämäkkyyttä"

Kärp­pien Sisu Yli­nie­mes­sä on ai­nek­sia seu­raa­vak­si hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­sek­si huip­pu­kiek­koi­li­jak­si: "Tiedän tar­vit­se­va­ni lisää ai­kuis­mais­ta jä­mäk­kyyt­tä"

30.08.2022 07:30
Tilaajille
Pilviin kivunnut sähkön hinta pani jäähallin ovet säppiin Haukiputaalla – myös Jäälihallilla "pelonsekaiset" tunteet

Pilviin ki­vun­nut sähkön hinta pani jää­hal­lin ovet säppiin Hau­ki­pu­taal­la – myös Jää­li­hal­lil­la "pe­lon­se­kai­set" tunteet

29.08.2022 17:26 36
Tilaajille
Oulun kaupunki kuulee kuntalaisia Haukiputaan ja Maikkulan suuralueiden sekä Sanginjoen koulun tulevaisuuteen liittyen

Oulun kau­pun­ki kuulee kun­ta­lai­sia Hau­ki­pu­taan ja Maik­ku­lan suur­aluei­den sekä San­gin­joen koulun tu­le­vai­suu­teen liit­tyen

25.08.2022 12:16 1
Autot kolaroivat Haukiputaalla, kaksi miestä roikkui kiinni pakenevassa autossa

Autot ko­la­roi­vat Hau­ki­pu­taal­la, kaksi miestä roikkui kiinni pa­ke­ne­vas­sa autossa

23.08.2022 17:13 13
Tilaajille
Jokikylän sillan uusiminen on käynnissä Haukiputaalla – asbestityön aikana jalankulkijoiden vältettävä tarpeetonta liikkumista sillan kohdalla

Jo­ki­ky­län sillan uu­si­mi­nen on käyn­nis­sä Hau­ki­pu­taal­la – as­bes­ti­työn aikana ja­lan­kul­ki­joi­den väl­tet­tä­vä tar­pee­ton­ta liik­ku­mis­ta sillan koh­dal­la

05.08.2022 11:38 3
"Edes roskakasoja ei ole viety pois" – Haukiputaan Pohjola-opistoa puretaan jälleen, mutta kaikki alueen asukkaat eivät luota projektin etenemiseen

"Edes ros­ka­ka­so­ja ei ole viety pois" – Hau­ki­pu­taan Poh­jo­la-opis­toa pu­re­taan jäl­leen, mutta kaikki alueen asuk­kaat eivät luota pro­jek­tin ete­ne­mi­seen

02.08.2022 18:00 18
Tilaajille
Potut eivät mahdu haukiputaalaisen Kiira Riihijärven kyytiin Amerikkaan – "Olen syönyt niin paljon uusia perunoita, että olen kohta itsekin peruna", golfammattilainen sanoo

Potut eivät mahdu hau­ki­pu­taa­lai­sen Kiira Rii­hi­jär­ven kyytiin Ame­rik­kaan – "Olen syönyt niin paljon uusia pe­ru­noi­ta, että olen kohta itsekin pe­ru­na", golf­am­mat­ti­lai­nen sanoo

25.07.2022 18:35 5
Tilaajille
Entisestä Santaholman sahan työnjohtajan talosta tuli rakas koti

En­ti­ses­tä San­ta­hol­man sahan työn­joh­ta­jan talosta tuli rakas koti

16.07.2022 09:00 1
Tilaajille