Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Haukipudas
Kuukausi
Vanhaa ristikkosiltaa korjataan Kiimingin keskustassa – autoliikenne on katkaistu mutta kevyt liikenne kulkee sillalla koko remontin ajan

Vanhaa ris­tik­ko­sil­taa kor­ja­taan Kii­min­gin kes­kus­tas­sa – au­to­lii­ken­ne on kat­kais­tu mutta kevyt lii­ken­ne kulkee sil­lal­la koko re­mon­tin ajan

31.05.2023 06:30
Tilaajille

Kellon Ki­vi­nie­mes­sä ka­don­nut­ta naista et­si­tään yhä – Oulun poliisi toivoo il­moi­tuk­sia pie­nis­tä­kin vih­jeis­tä

28.05.2023 13:39
Nyt on hersyvää! Haukiputaan mies Sakari Manninen joutui Leijonien harjoituksissa jekun kohteeksi ja kurvaili jäällä pahvimuki päälaellaan: ”Hyvä, että porukka saa kunnon naurut”

Nyt on her­sy­vää! Hau­ki­pu­taan mies Sakari Man­ni­nen joutui Lei­jo­nien har­joi­tuk­sis­sa jekun koh­teek­si ja kur­vai­li jäällä pah­vi­mu­ki pää­lael­laan: ”Hyvä, että porukka saa kunnon naurut”

22.05.2023 17:07 2
Tilaajille
Kivun kyllästämä kulta – Haukiputaan Heiton Petteri Kukkola paini Suomen mestariksi haastavista lähtökohdista: "Parempi syntymäpäivälahja isälleni"

Kivun kyl­läs­tä­mä kulta – Hau­ki­pu­taan Heiton Petteri Kukkola paini Suomen mes­ta­rik­si haas­ta­vis­ta läh­tö­koh­dis­ta: "Pa­rem­pi syn­ty­mä­päi­vä­lah­ja isäl­le­ni"

21.05.2023 18:15 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alueel­li­sen toi­min­ta­ra­han ih­meel­li­syy­det Oulussa

08.05.2023 06:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Ulkomaalainen varas jäi kiinni Haukiputaalla, toinen pakeni lähimetsään – miehet varastivat tuhansien eurojen arvosta lisäravinteita

Ul­ko­maa­lai­nen varas jäi kiinni Hau­ki­pu­taal­la, toinen pakeni lä­hi­met­sään – miehet va­ras­ti­vat tu­han­sien eurojen arvosta li­sä­ra­vin­tei­ta

27.04.2023 14:04 8
Tilaajille
Aikaa kirkastaa hopea kullaksi – Haukiputaan kasvatti Jarmo Härmä vie maailmanmestaruusjahtiin Suomen U19-miesten maajoukkueen, jonka ykköstähti on oululainen

Aikaa kir­kas­taa hopea kul­lak­si – Hau­ki­pu­taan kas­vat­ti Jarmo Härmä vie maail­man­mes­ta­ruus­jah­tiin Suomen U19-mies­ten maa­jouk­kueen, jonka yk­kös­täh­ti on ou­lu­lai­nen

26.04.2023 07:00
Tilaajille
Moottoriajoneuvoilla ajo katkaistaan Virpiväylällä kahden viikon ajaksi

Moot­to­ri­ajo­neu­voil­la ajo kat­kais­taan Vir­pi­väy­läl­lä kahden viikon ajaksi

25.04.2023 22:25
Oulun sivistyslautakunta käsittelee tiistaina seitsemän koulun lakkauttamista: "Lopullisen päätöksen tekee valtuusto"

Oulun si­vis­tys­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee tiis­tai­na seit­se­män koulun lak­kaut­ta­mis­ta: "Lo­pul­li­sen pää­tök­sen tekee val­tuus­to"

24.04.2023 18:00 65
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kak­si­viik­koi­nen ke­sä­siir­to­las­sa Hau­ki­pu­taan Met­sä­nie­mes­sä oli iki­muis­toi­nen kokemus

16.04.2023 05:30 2
Tilaajille
Haukiputaalle rakennetaan uusi Pikkutuulen päiväkoti kahdeksalle päiväkotiryhmälle

Hau­ki­pu­taal­le ra­ken­ne­taan uusi Pik­ku­tuu­len päi­vä­ko­ti kah­dek­sal­le päi­vä­ko­ti­ryh­mäl­le

04.04.2023 20:20
Tilaajille
Kiiminkijokisuun verkkokalastuskielto jatkuu ensi kesänäkin – Kiellolla pyritään turvaamaan lohikalojen nousua Kiiminkijokeen

Kii­min­ki­jo­ki­suun verk­ko­ka­las­tus­kiel­to jatkuu ensi ke­sä­nä­kin – Kiel­lol­la py­ri­tään tur­vaa­maan lo­hi­ka­lo­jen nousua Kii­min­ki­jo­keen

23.03.2023 12:52 2
Tilaajille
Vanha Kaleva:  Jo tänä vuonna päässee Kellon kylä eroamaan Haukiputaasta

Vanha Kaleva:  Jo tänä vuonna päässee Kellon kylä eroa­maan Hau­ki­pu­taas­ta

21.03.2023 10:00 2
Tilaajille
Nappi on enemmän kuin kokonsa väärti – "Nämä ovat minun lapsiani", tilkku­taiteesta henkireiän löytänyt haukiputaalainen arkkitehti Britta Passoja toteaa näyttelynsä töistä

Nappi on enemmän kuin kokonsa väärti – "Nämä ovat minun lap­sia­ni", tilk­ku­tai­tees­ta hen­ki­reiän löy­tä­nyt hau­ki­pu­taa­lai­nen ark­ki­teh­ti Britta Passoja toteaa näyt­te­lyn­sä töistä

15.03.2023 08:00 1
Tilaajille
Oulussa tehtiin susihavaintoja, jotka levisivät somessa – osoittautuivat pilkkijän pilanteoksi, petoyhdyshenkilö harmittelee

Oulussa tehtiin su­si­ha­vain­to­ja, jotka le­vi­si­vät somessa – osoit­tau­tui­vat pilk­ki­jän pi­lan­teok­si, pe­to­yh­dys­hen­ki­lö har­mit­te­lee

12.03.2023 14:29 19
Tilaajille
Nainen putosi Kiiminkijoen jäihin Haukiputaalla – sivullinen mies riensi apuun viime hetkillä ja pelasti veden varassa olleen

Nainen putosi Kii­min­ki­joen jäihin Hau­ki­pu­taal­la – ­si­vul­li­nen mies riensi apuun viime het­kil­lä ja pelasti veden varassa olleen

28.02.2023 17:56 5
Uusiin vauvauintiryhmiin ilmoittautuminen alkaa ensi viikolla – ryhmiä tarjolla Raksilassa ja Vesi-Jatulissa

Uusiin vau­va­uin­ti­ryh­miin il­moit­tau­tu­mi­nen alkaa ensi vii­kol­la – ryhmiä tar­jol­la Rak­si­las­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa

23.02.2023 11:15
Sosiaalinen media on kaksiteräinen miekka, näin todettiin Haukiputaan koululla: "Somea ei pitäisi demonisoida liikaa"

So­siaa­li­nen media on kak­si­te­räi­nen miekka, näin to­det­tiin Hau­ki­pu­taan kou­lul­la: "Somea ei pitäisi de­mo­ni­soi­da liikaa"

17.02.2023 05:00 3
Tilaajille
70 öljytynnyriä ja 22 ajoneuvoa – mies säilytti jätettä laittomasti, sai sakkotuomion ympäristön turmelemisesta

70 öl­jy­tyn­ny­riä ja 22 ajo­neu­voa – mies säi­lyt­ti jätettä lait­to­mas­ti, sai sak­ko­tuo­mion ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

09.02.2023 14:59 1
Tilaajille