Jääkiekko: Uransa päät­tä­nyt kärp­pä­le­gen­da Mika Pyörälä nauttii ke­sä­lo­mas­ta ja miettii paluuta rakkaan lajin pariin

Suviseurat: "Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

Haukipudas
Viimeisin 12 tuntia
Auto syttyi tuleen moottoritiellä Haukiputaalla

Auto syttyi tuleen moot­to­ri­tiel­lä Hau­ki­pu­taal­la

11:34
Kuukausi
Taksi ryöstettiin käsiaseella uhaten Haukiputaalla – poliisi pyytää havaintoja ryöstäjästä

Taksi ryös­tet­tiin kä­si­aseel­la uhaten Hau­ki­pu­taal­la – poliisi pyytää ha­vain­to­ja ryös­tä­jäs­tä

29.06.2022 13:45
Posti avaa noutopisteen Haukiputaalle – sijaitsee HaukiKirppiksen tiloissa

Posti avaa nou­to­pis­teen Hau­ki­pu­taal­le – ­si­jait­see Hau­ki­Kirp­pik­sen ti­lois­sa

15.06.2022 12:07
Haukiputaalla uusi skeittausalue

Hau­ki­pu­taal­la uusi skeit­taus­alue

08.06.2022 15:18
Haukiputaalle perustetaan henkilökohtaista palvelua tarjoava Postin noutopiste heinäkuun alussa

Hau­ki­pu­taal­le pe­rus­te­taan hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua tar­joa­va Postin nou­to­pis­te hei­nä­kuun alussa

08.06.2022 13:36 13
Tilaajille
Vanhemmat
Kiiminkijokivarren osayleiskaavasta järjestetään keskustelutilaisuus kesäkuussa

Kii­min­ki­jo­ki­var­ren osa­yleis­kaa­vas­ta jär­jes­te­tään kes­kus­te­lu­ti­lai­suus ke­sä­kuus­sa

24.05.2022 12:17 1
Kaupunki purkaa rakennuksia aiheuttamasta turhia ylläpitokustannuksia – menokelkassa viisi rakennusta, mutta Myllyojan koulun purkamista pantataan vielä

Kau­pun­ki purkaa ra­ken­nuk­sia ai­heut­ta­mas­ta turhia yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­sia – me­no­kel­kas­sa viisi ra­ken­nus­ta, mutta Myl­ly­ojan koulun pur­ka­mis­ta pan­ta­taan vielä

16.05.2022 19:00 24
Tilaajille
Atte Suhonen on kahminut lukuisia juniorisarjojen SM-mitaleja, mutta Haukiputaan Heiton painijan matka saunamajuriksi on vasta alussa – "Täällä on paljon kovempiakin jätkiä"

Atte Suhonen on kah­mi­nut lu­kui­sia ju­nio­ri­sar­jo­jen SM-mi­ta­le­ja, mutta Hau­ki­pu­taan Heiton pai­ni­jan matka sau­na­ma­ju­rik­si on vasta alussa – "Täällä on paljon ko­vem­pia­kin jätkiä"

05.05.2022 18:13 1
Tilaajille

Hau­ki­pu­taan torin ra­ken­ta­mi­nen alkaa ensi vii­kol­la – tori saa uuden ta­pah­tu­ma­la­van

28.04.2022 13:21
Kun Länsituulen koulussa Haukiputaalla on lukupäivät, oppilaat ovat kaksi päivää nenä kiinni kirjassa – "Täällä on rennompaa, kun kaikki lukevat"

Kun Län­si­tuu­len kou­lus­sa Hau­ki­pu­taal­la on lu­ku­päi­vät, op­pi­laat ovat kaksi päivää nenä kiinni kir­jas­sa – "Täällä on ren­nom­paa, kun kaikki lu­ke­vat"

25.04.2022 18:00
Tilaajille
Vapaa-ajan asunto Haukiputaalla taipuu moneksi – mieli rauhoittuu jokivarressa, suurten honkapuiden keskellä

Va­paa-ajan asunto Hau­ki­pu­taal­la taipuu moneksi – mieli rau­hoit­tuu jo­ki­var­res­sa, suurten hon­ka­pui­den kes­kel­lä

23.04.2022 07:00 1
Tilaajille
Postin henkilökohtainen palvelu lopetetaan Haukiputaalta, lähimmät palvelupisteet Iissä ja Oulussa – Muhoksella palvelujen paikka vaihtuu

Postin hen­ki­lö­koh­tai­nen palvelu lo­pe­te­taan Hau­ki­pu­taal­ta, lä­him­mät pal­ve­lu­pis­teet Iissä ja Oulussa – Mu­hok­sel­la pal­ve­lu­jen paikka vaihtuu

25.03.2022 10:39 6
Tilaajille
Virpiniemen mäkihyppytornit uinuvat talviuntaan, mutta kokonaan laji ei ole Haukiputaalta kuollut – "Pohjakosketus on otettu ja suunta on ylöspäin"

Vir­pi­nie­men mä­ki­hyp­py­tor­nit uinuvat tal­viun­taan, mutta ko­ko­naan laji ei ole Hau­ki­pu­taal­ta kuollut – "Poh­ja­kos­ke­tus on otettu ja suunta on ylös­päin"

11.03.2022 06:20 2
Nyt voi ihan oikeasti vaikuttaa – oululaisten tahto näkyy muun muassa nuotiopaikkoina ja pelivälinevuokrauksina

Nyt voi ihan oi­keas­ti vai­kut­taa – ou­lu­lais­ten tahto näkyy muun muassa nuo­tio­paik­koi­na ja pe­li­vä­li­ne­vuok­rauk­si­na

09.03.2022 18:00 4
Tilaajille
Mäkihypyn maailmanmestari Tapio Räisänen muutti Haukiputaalle – Näin hän arvioi lajin tilaa Suomessa: "Valmentajilla ei ole selvillä, mitä pitäisi tehdä"

Mä­ki­hy­pyn maail­man­mes­ta­ri Tapio Räi­sä­nen muutti Hau­ki­pu­taal­le – Näin hän arvioi lajin tilaa Suo­mes­sa: "Val­men­ta­jil­la ei ole sel­vil­lä, mitä pitäisi tehdä"

28.02.2022 19:02
Tilaajille
Työkoneet myllertävät Haukiputaan torilla koko ensi kesän – syksyyn mennessä alue saa uuden ilmeen ja tapahtumaportaan

Työ­ko­neet myl­ler­tä­vät Hau­ki­pu­taan torilla koko ensi kesän – syksyyn men­nes­sä alue saa uuden ilmeen ja ta­pah­tu­ma­por­taan

23.02.2022 06:15 4
Yksi henkilö kuoli Jokikylän omakotitalon palossa

Yksi henkilö kuoli Jo­ki­ky­län oma­ko­ti­ta­lon palossa

18.02.2022 18:51
Puun polttaminen aiheutti palohälytyksen Haukiputaalle

Puun polt­ta­mi­nen ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Hau­ki­pu­taal­le

16.02.2022 22:39 9
Haukiputaalaisen kodin sisustuksessa näkyy talon rouvan tarkka kädenjälki leikkokukkien väriä myöten, eikä Marimekkoa voi olla koskaan liikaa

Hau­ki­pu­taa­lai­sen kodin si­sus­tuk­ses­sa näkyy talon rouvan tarkka kä­den­jäl­ki leik­ko­kuk­kien väriä myöten, eikä Ma­ri­mek­koa voi olla koskaan liikaa

05.02.2022 07:00 8
Tilaajille