Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Haukipudas
Viikko
Rikkoutunut linja-auto sotki Nelostien aamuliikenteen Haukiputaalla

Rik­kou­tu­nut lin­ja-au­to sotki Ne­los­tien aa­mu­lii­ken­teen Hau­ki­pu­taal­la

20.02.2024 12:19 8
1 600-neliöinen päiväkoti nousi muutamassa kuukaudessa, kun lapsimäärä kasvoi Haukiputaalla

1 600-ne­liöi­nen päi­vä­ko­ti nousi muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa, kun lap­si­mää­rä kasvoi Hau­ki­pu­taal­la

17.02.2024 06:00 6
Tilaajille
Näissä huoneissa Oulun poliisi ottaa epäillystä valokuvan ja sormenjäljet – Haukiputaan putkassa osa joutuu märkäpuolelle

Näissä huo­neis­sa Oulun poliisi ottaa epäil­lys­tä va­lo­ku­van ja sor­men­jäl­jet – Hau­ki­pu­taan put­kas­sa osa joutuu mär­kä­puo­lel­le

17.02.2024 05:00 3
Tilaajille
Isovanhemmilla meni kahvit väärään kurkkuun Haukiputaalla, kun tyttärenpoika Henri Piispanen lauloi tiensä Euroviisuihin

Iso­van­hem­mil­la meni kahvit väärään kurk­kuun Hau­ki­pu­taal­la, kun tyt­tä­ren­poi­ka Henri Piis­pa­nen lauloi tiensä Eu­ro­vii­sui­hin

15.02.2024 06:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Piharakennuksen sauna tuhoutui illalla palossa Haukiputaalla

Pi­ha­ra­ken­nuk­sen sauna tu­hou­tui illalla palossa Hau­ki­pu­taal­la

10.02.2024 23:14
Martinniemessä asuva Maiju Rukkila, 33, ottaa pikkulapset mukaan leivontapuuhiin, vaikka se ei ole nopeaa eikä sotkutonta

Mar­tin­nie­mes­sä asuva Maiju Ruk­ki­la, 33, ottaa pik­ku­lap­set mukaan lei­von­ta­puu­hiin, vaikka se ei ole nopeaa eikä sot­ku­ton­ta

01.02.2024 17:00 10
Tilaajille
Haukiputaalaiset Eemeli Kurttila ja Peter Räisänen voittivat kultaa yhdistetyn joukkuekilpailussa nuorten talviolympialaisissa

Hau­ki­pu­taa­lai­set Eemeli Kurt­ti­la ja Peter Räi­sä­nen voit­ti­vat kultaa yh­dis­te­tyn jouk­kue­kil­pai­lus­sa nuorten tal­vi­olym­pia­lai­sis­sa

31.01.2024 12:00 5
Tilaajille
Talkoolaiset purkivat PK Cablesin teollisuusrakennuksen niin nopeasti, että Haukiputaan Pallon ei tarvinnut maksaa 36 000 markan summaa –  Oma harjoitushalli on palkitun seuran ylpeydenaihe

Tal­koo­lai­set pur­ki­vat PK Cab­le­sin teol­li­suus­ra­ken­nuk­sen niin no­peas­ti, että Hau­ki­pu­taan Pallon ei tar­vin­nut maksaa 36 000 markan summaa – Oma har­joi­tus­hal­li on pal­ki­tun seuran yl­pey­den­ai­he

09.01.2024 19:11 4
Tilaajille
Omakotitalon pyykkikone savutti Oulun Haukiputaalla – palokunta tarkisti tilanteen

Oma­ko­ti­ta­lon pyyk­ki­ko­ne savutti Oulun Hau­ki­pu­taal­la – pa­lo­kun­ta tar­kis­ti ti­lan­teen

31.12.2023 14:33 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta ei saisi olla tuu­ri­pe­liä

30.12.2023 05:30 7
Maakunnan Vuoden Urheiluseura -ehdokkaat löytyvät Haukiputaalta, Oulusta ja Kuusamosta – Äänestä suosikkiasi

Maa­kun­nan Vuoden Ur­hei­lu­seu­ra -eh­dok­kaat löy­ty­vät Hau­ki­pu­taal­ta, Oulusta ja Kuu­sa­mos­ta – Äänestä suo­sik­kia­si

27.12.2023 13:53 13
Haukiputaalta löytyy koko pohjoisen Suomen paras lukio – Selvitimme, mitä siellä tehdään oikein

Hau­ki­pu­taal­ta löytyy koko poh­joi­sen Suomen paras lukio – Sel­vi­tim­me, mitä siellä tehdään oikein

22.12.2023 05:00 26
Tilaajille
Martinniemen seurakuntakoti sulkee ovensa vuodenvaihteessa – Korjausvelkainen kiinteistö menee myyntiin

Mar­tin­nie­men seu­ra­kun­ta­ko­ti sulkee ovensa vuo­den­vaih­tees­sa – Kor­jaus­vel­kai­nen kiin­teis­tö menee myyn­tiin

19.12.2023 13:36 1
Muistokirjoitus: "Oulun ihmeen" isä, tietoliikennealan pioneeri Lauri Kuokkanen 1931–2023

Muis­to­kir­joi­tus: "Oulun ihmeen" isä, tie­to­lii­ken­ne­alan pio­nee­ri Lauri Kuok­ka­nen 1931–2023

18.12.2023 11:08 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreän siir­ty­män var­jos­sa – tuu­li­voi­ma vai­kut­taa aina alueen pai­kal­lis­yh­tei­sön elämään

16.12.2023 05:45 2
Jussi Tukiainen ratkoo paikallisten ongelmia radiossa – Kaikkea elämässään tehneelle miehelle psykologia on elämäntapa

Jussi Tu­kiai­nen ratkoo pai­kal­lis­ten on­gel­mia ra­dios­sa – Kaikkea elä­mäs­sään teh­neel­le mie­hel­le psy­ko­lo­gia on elä­män­ta­pa

10.12.2023 10:07 9
Tilaajille
Haukiputaan Säästökuoppa on suurharvinaisuus: Itsenäisenä säilynyt halpakauppa isojen ketjujen puristuksessa

Hau­ki­pu­taan Sääs­tö­kuop­pa on suur­har­vi­nai­suus: It­se­näi­se­nä säi­ly­nyt hal­pa­kaup­pa isojen ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa

10.12.2023 05:00 73
Tilaajille
Haukiputaalle kaavaillaan uutta tuulipuistoa – Navettakankaalle suunnitellaan enintään 14:ää tuulivoimalaa

Hau­ki­pu­taal­le kaa­vail­laan uutta tuu­li­puis­toa – Na­vet­ta­kan­kaal­le suun­ni­tel­laan enin­tään 14:ää tuu­li­voi­ma­laa

08.12.2023 06:10 26
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­tei­sil­le asu­kas­il­loil­le olisi Oulun alueel­la edel­leen tar­vet­ta – alueet ovat ole­mas­sa, ja niillä asuvat ihmiset

04.12.2023 05:30
Muistokirjoitus: Sovitteleva neuvottelija Yrjö Mosorin 1931–2023

Muis­to­kir­joi­tus: So­vit­te­le­va neu­vot­te­li­ja Yrjö Mosorin 1931–2023

17.11.2023 15:00 1