Haukipudas
Viimeisin 4 tuntia

Hau­ki­pu­taan kes­kus­ta kau­nis­tet­tiin tal­koo­voi­min – "Oli pakko ottaa oh­jak­set omiin käsiin"

16:19 16
Kuukausi

Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi -ta­pah­tu­maa vie­te­tään tänä kesänä myös vir­tuaa­li­ses­ti ja meloen tai vaikka kirk­ko­ve­neel­lä soutaen

01.06.2021 15:24

Alueen seurat ovat aloit­ta­neet yh­teis­työn tyt­tö­jen jal­ka­pal­los­sa – Oulussa on tilaus naisten lii­ga­jouk­kueel­le, mutta myös Ykkösen paikka on tärkeä

22.05.2021 21:02 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ym­pä­ris­tö­ar­vot mur­rok­ses­sa – toi­vot­ta­vas­ti ener­gia­puun käy­töl­le löytyy uu­del­leen ja­lan­si­ja

18.05.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

On­gan­ran­nan mai­se­moin­nis­ta liik­keel­lä mo­nen­lais­ta tietoa

10.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Kuka hyötyy On­gan­ran­nan hak­kuis­ta?

03.05.2021 05:30
Tilaajille

Postin pa­ket­ti­au­to­maat­ti reis­tai­li Hau­ki­pu­taal­la, lokeron avaa­mi­seen vaa­dit­tiin kolme käyntiä ja lu­kui­sia pu­he­lui­ta – "Pää­piir­teit­täin ne ovat toi­mi­neet tosi hyvin"

24.04.2021 13:57 8
Tilaajille

Lii­ken­ne rullaa kes­ki­vii­kos­ta alkaen Kii­min­ki­joen ylit­tä­väl­lä uudella sil­lal­la – ”Tämä työmaa on ollut vähän nor­maa­lia enemmän ta­pe­til­la”

06.04.2021 11:36 13
Tilaajille

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sillan lii­ken­ne oh­ja­taan uudelle sil­lal­le ensi vii­kos­ta alkaen

01.04.2021 10:32 4

"Ai­hei­den taus­tal­la on ar­ki­ha­vain­noin­tia" – hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen Matti Rei­nik­ka tut­kai­lee no­vel­leis­saan ny­ky­ajan il­miöi­tä syn­ny­tys­tren­deis­tä peu­ku­tuk­siin

30.03.2021 18:00
Tilaajille

Kii­min­ki­joen va­rasil­ta pu­re­taan lä­hi­viik­koi­na – "Sillä tavalla val­mis­tel­laan, että ennen tulvia olisi va­rasil­ta pu­ret­tu"

26.03.2021 07:00 14
Tilaajille

Lin­ja-au­to törmäsi hen­ki­lö­au­ton kylkeen Hau­ki­pu­taal­la

07.03.2021 15:56 3

Vaimon vies­ti­mi­ta­li toi tunteet pintaan myös Toni Ro­po­sel­le – "Tätä tulosta ei vält­tä­mät­tä olisi tullut, jos oli­sim­me py­sy­neet Suo­mes­sa"

04.03.2021 20:00
Tilaajille

Entäpä jos Hau­ki­pu­das palaisi it­se­näi­sek­si kun­nak­si? Uusi kunta ei kun­ta­ra­ken­ne­lain mukaan voi syntyä eroa­mal­la isom­mas­ta kun­nas­ta, sillä laki ei ota eroa­mi­seen tai ja­ka­mi­seen mitään kantaa

21.02.2021 06:00 57
Tilaajille

Oulussa kil­pail­laan lauan­tai­na jää­kii­pei­lyn Eu­roo­pan cupissa ja SM-ki­sois­sa

19.02.2021 09:28

Tytöt kur­kot­ta­vat tähtiin – Hau­ki­pu­taan Heiton B-ju­nio­rei­hin on koottu alueen parhaat pe­laa­jat

01.02.2021 07:00 1
Tilaajille

Prin­ses­sa­hah­mot an­toi­vat Milja Kor­pe­lal­le voimaa jo kou­lu­vuo­si­na Hau­ki­pu­taal­la – nyt hän on am­mat­tip­rin­ses­sa, jonka täytyy osata sadut ulkoa lapsia pa­rem­min

25.01.2021 19:09 1
Tilaajille

Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län vanha ki­vi­kou­lu on su­rul­li­nen näky ulkoa ja var­sin­kin sisältä – nyt se odottaa pur­ku­lu­pa­pää­tös­tä

24.01.2021 19:00 13
Tilaajille

Ou­lu-opis­ton Hau­ki­pu­taan toi­mis­to siirtyi Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton ti­loi­hin – tar­kis­ta au­ki­olo­ajat tästä

04.01.2021 15:29

Hau­ki­pu­taal­la asuva ym­pä­ris­tö­ak­ti­vis­ti Jalmari Suutari elää niin kuin opet­taa: ”Ih­mis­ten pitäisi palata al­ku­tuo­tan­non piiriin ja vä­hen­tää ko­neis­tus­ta”

02.01.2021 19:00 30
Tilaajille