tulvat
Viimeisin tunti
Limingan Rantakylän hiekkakenttä hautautui veden alle, frisbeegolf mahdollista pitkävartiset kumpparit jalassa – "Vesi ei ole koskaan ollut noin korkealla"

Li­min­gan Ran­ta­ky­län hiek­ka­kent­tä hau­tau­tui veden alle, fris­bee­golf mah­dol­lis­ta pit­kä­var­ti­set kump­pa­rit jalassa – "Vesi ei ole koskaan ollut noin kor­keal­la"

09:14
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Pohjois-Pohjanmaan tulvat huipussaan loppuviikolla, Kiiminkijoella avataan jääpatoa

Poh­jois-Poh­jan­maan tulvat hui­pus­saan lop­pu­vii­kol­la, Kii­min­ki­joel­la avataan jää­pa­toa

21.04.2021 13:16 1
Tilaajille
Kuukausi
Tulvaturismi on jokivarressa toistuva kevätilmiö
Kolumni Sirpa Kortet

Tul­va­tu­ris­mi on jo­ki­var­res­sa tois­tu­va ke­vät­il­miö

15.04.2021 18:00
Tilaajille
Ely-keskus tarkkailee Kiiminkijoen tulvatilannetta – vedet nousseet jään päälle koskipaikoilla

Ely-kes­kus tark­kai­lee Kii­min­ki­joen tul­va­ti­lan­net­ta – vedet nous­seet jään päälle kos­ki­pai­koil­la

08.04.2021 15:20 3
Tilaajille
Jääpato nosti Vääräjoen pintaa Kalajoella, vesi kävi viiden metrin päässä talon kivijalasta

Jääpato nosti Vää­rä­joen pintaa Ka­la­joel­la, vesi kävi viiden metrin päässä talon ki­vi­ja­las­ta

01.04.2021 21:15
Sään lämpeneminen lisää tulvariskiä pääsiäisviikolla – Pohjois-Pohjanmaan joissa tulvahuippua saadaan vielä odottaa

Sään läm­pe­ne­mi­nen lisää tul­va­ris­kiä pää­siäis­vii­kol­la – Poh­jois-Poh­jan­maan joissa tul­va­huip­pua saadaan vielä odottaa

25.03.2021 12:26 1
Vanhemmat
Oulujoen uhkaavia hyydetulvia yritetään torjua vähentämällä joen virtaamaa – vedenpinnat olleet kuluvana syksynä poikkeuksellisen korkealla

Ou­lu­joen uh­kaa­via hyy­de­tul­via yri­te­tään torjua vä­hen­tä­mäl­lä joen vir­taa­maa – ve­den­pin­nat olleet ku­lu­va­na syksynä poik­keuk­sel­li­sen kor­keal­la

09.12.2020 11:56 1
Vedenpinta nousussa uhkaavasti Pattijoella, rakennukset voivat kastua – vettä riittää nyt Pohjois-Pohjanmaan vesistöissä

Ve­den­pin­ta nou­sus­sa uh­kaa­vas­ti Pat­ti­joel­la, ra­ken­nuk­set voivat kastua – vettä riittää nyt Poh­jois-Poh­jan­maan ve­sis­töis­sä

19.11.2020 20:04
Tilaajille
Sateet nostavat Pohjois-Pohjanmaan jokia uusiin tulvahuippuihin tällä viikolla – on mahdollista, että teitä menee poikki

Sateet nos­ta­vat Poh­jois-Poh­jan­maan jokia uusiin tul­va­huip­pui­hin tällä vii­kol­la – on mah­dol­lis­ta, että teitä menee poikki

02.11.2020 15:20
Tilaajille
Merikosken läpi virtaa 700 kuutiota sekunnissa, kun Oulujoki tulvii – tulvahuippua odotellaan tälle viikolle

Me­ri­kos­ken läpi virtaa 700 kuu­tio­ta se­kun­nis­sa, kun Ou­lu­jo­ki tulvii – tul­va­huip­pua odo­tel­laan tälle vii­kol­le

27.10.2020 19:00 4
Tilaajille
Raahessa tarkkaillaan Pattijoen tulvimista – pelastuslaitos kehottaa kiinteistön omistajia varautumaan tulvasuojauksien tekemiseen

Raa­hes­sa tark­kail­laan Pat­ti­joen tul­vi­mis­ta – pe­las­tus­lai­tos ke­hot­taa kiin­teis­tön omis­ta­jia va­rau­tu­maan tul­va­suo­jauk­sien te­ke­mi­seen

26.10.2020 18:57 1
Pohjoisten pelastuslaitosten yhteishankkeelle yli puoli miljoonaa euroa EU-rahaa – tarkoituksena kehittää uusi erikoisyksikkö suurtehopumppaukseen

Poh­jois­ten pe­las­tus­lai­tos­ten yh­teis­hank­keel­le yli puoli mil­joo­naa euroa EU-ra­haa – tar­koi­tuk­se­na ke­hit­tää uusi eri­kois­yk­sik­kö suur­te­ho­pump­pauk­seen

29.07.2020 18:15 1

Sa­de­ve­si tulvi tielle Ka­jaa­nis­sa – Va­ris­tiel­le nouseva ramppi sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

24.07.2020 18:22

Vesi nousi tielle Raahen Ke­tun­pe­räl­lä, Ke­tun­pe­rän­tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

24.07.2020 06:38 1
Rankkasateet nostattivat Pattijoen vedenpinnan historiallisen korkealle – pelastuslaitos auttoi suojaamaan kahta jokivarressa sijaitsevaa taloa tulvatuhoilta

Rank­ka­sa­teet nos­tat­ti­vat Pat­ti­joen ve­den­pin­nan his­to­rial­li­sen kor­keal­le – pe­las­tus­lai­tos auttoi suo­jaa­maan kahta jo­ki­var­res­sa si­jait­se­vaa taloa tul­va­tu­hoil­ta

23.07.2020 21:56 4
Tulva katkaisi liikenteen Karesuvannosta Ruotsiin – tie on suljettu kaikelta liikenteeltä

Tulva kat­kai­si lii­ken­teen Ka­re­su­van­nos­ta Ruot­siin – tie on sul­jet­tu kai­kel­ta lii­ken­teel­tä

10.06.2020 10:57
Tilaajille
Lapin tulvat aiheuttavat harmia lintujen pesänrakentamiseen – "Vesistöjen lähellä olevat pesät ovat tuhoutuneet"

Lapin tulvat ai­heut­ta­vat harmia lin­tu­jen pe­sän­ra­ken­ta­mi­seen – "Ve­sis­tö­jen lähellä olevat pesät ovat tu­hou­tu­neet"

04.06.2020 11:31
Tilaajille
"Nyt saatiin tärkeää faktaa tuleviin tulviin"  – Tulvanpurkutöihin valmistaudutaan Kittilässä ja Rovaniemellä

"Nyt saatiin tärkeää faktaa tu­le­viin tul­viin" – Tul­van­pur­ku­töi­hin val­mis­tau­du­taan Kit­ti­läs­sä ja Ro­va­nie­mel­lä

02.06.2020 23:38
Tilaajille
Tulvaseuranta: Jäniskosken riippusilta vaarassa, Muoniossa voi nousta ennätyskorkeuteen, Torniossa jäädään tulvapenkereiden alle, Inarissa tulva taittui laskuun

Tul­va­seu­ran­ta: Jä­nis­kos­ken riip­pu­sil­ta vaa­ras­sa, Muo­nios­sa voi nousta en­nä­tys­kor­keu­teen, Tor­nios­sa jäädään tul­va­pen­ke­rei­den alle, Ina­ris­sa tulva taittui laskuun

04.06.2020 12:37
Tilaajille