Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tulvat
Viimeisin 12 tuntia
Runsaat sateet saivat Lapin joet tulvimaan – huonosti kiinnitetyt veneet ja laiturit ovat nyt vaarassa

Runsaat sateet saivat Lapin joet tul­vi­maan – huo­nos­ti kiin­ni­te­tyt veneet ja lai­tu­rit ovat nyt vaa­ras­sa

15:02
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terwa Tower ei ole mat­kai­lun ve­to­nau­la

04.09.2023 06:00 19
Tilaajille
Voimakkaat sateet jatkuvat eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata, ELY-keskus seuraa tulvatilannetta aktiivisesti

Voi­mak­kaat sateet jat­ku­vat eri puo­lil­la Poh­jois-Poh­jan­maa­ta, ELY-kes­kus seuraa tul­va­ti­lan­net­ta ak­tii­vi­ses­ti

04.08.2023 15:40 5
Miten noitavainot liittyvät Limingantullin Prismaan ja miltä kiveltä piru hyppäsi helvettiin? Näin löydät 7 Oulun oudointa muistomerkkiä

Miten noi­ta­vai­not liit­ty­vät Li­min­gan­tul­lin Pris­maan ja miltä kiveltä piru hyppäsi hel­vet­tiin? Näin löydät 7 Oulun ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

01.06.2023 07:55 10
Tilaajille
Muistatko, kun nuoriso häiritsi arvoasuntojen asukkaita niin, että Kiikeliin järkättiin ulkonaliikkumiskieltoa? Tällainen on Oululle mainetta ja kunniaa tuoneen Meritullin tarina

Muis­tat­ko, kun nuoriso häi­rit­si ar­vo­asun­to­jen asuk­kai­ta niin, että Kii­ke­liin jär­kät­tiin ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa? Täl­lai­nen on Oululle mai­net­ta ja kunniaa tuoneen Me­ri­tul­lin tarina

28.05.2023 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tul­va­suo­jauk­set saatava ta­voi­tel­lul­le tasolle – il­mas­ton­muu­tos ää­re­vöit­tää sää­il­miöi­tä ja lisää tulvien to­den­nä­köi­syyk­siä ja va­ka­vuut­ta

27.05.2023 05:30 5
Tilaajille
Tulva esti viemäreiden käytön, kasteli kellarin sekä pihoja – luonnon näytelmä koettelee torniolaisia

Tulva esti vie­mä­rei­den käytön, kasteli kel­la­rin sekä pihoja – luonnon näy­tel­mä koet­te­lee tor­nio­lai­sia

22.05.2023 20:03 1
Tilaajille
Tornionjoen tulvaennuste meni metrillä pieleen – pitkällä joella on yleensä kaksi tulvahuippua, mutta nyt etelän ja pohjoisen lumet sulivat yhtä aikaa

Tor­nion­joen tul­va­en­nus­te meni met­ril­lä pieleen – pit­käl­lä joella on yleensä kaksi tul­va­huip­pua, mutta nyt etelän ja poh­joi­sen lumet sulivat yhtä aikaa

23.05.2023 13:23
Tilaajille
Tornionjoen vedenpinnan nousu tasaantunut, vesi pysyy kuitenkin huippulukemissa Torniossa vielä maanantain – Pellossa vesi laskenut 40 senttiä

Tor­nion­joen ve­den­pin­nan nousu ta­saan­tu­nut, vesi pysyy kui­ten­kin huip­pu­lu­ke­mis­sa Tor­nios­sa vielä maa­nan­tain – Pel­los­sa vesi las­ke­nut 40 senttiä

22.05.2023 12:17
Tilaajille
Tulva katkaisi valtatien aivan Mikko Savikujan tilan vierestä Ylitorniolla – nyt tilallinen tarjoaa hinausapua ja opastusta kiertotielle

Tulva kat­kai­si val­ta­tien aivan Mikko Sa­vi­ku­jan tilan vie­res­tä Yli­tor­niol­la – nyt ti­lal­li­nen tarjoaa hi­naus­apua ja opas­tus­ta kier­to­tiel­le

21.05.2023 17:41
Tilaajille
Tulvatilanne on pahin nyt Torniossa, vesi voi nousta vielä 10–15 senttiä – apuja saatu muilta pelastuslaitoksilta ja puolustusvoimilta

Tul­va­ti­lan­ne on pahin nyt Tor­nios­sa, vesi voi nousta vielä 10–15 senttiä – apuja saatu muilta pe­las­tus­lai­tok­sil­ta ja puo­lus­tus­voi­mil­ta

21.05.2023 17:38 5
Tilaajille
"Nyt ei pidä mennä tulvavesiin millään härvelillä" – vesiskootteri kaatui jokeen Torniossa, kaksi ihmistä  avustettiin rantaan

"Nyt ei pidä mennä tul­va­ve­siin millään här­ve­lil­lä" – ve­si­skoot­te­ri kaatui jokeen Tor­nios­sa, kaksi ihmistä avus­tet­tiin rantaan

20.05.2023 16:27
Tilaajille
Tulvavesi pakotti sulkemaan valtatie 21:n Ylitorniolla – liikenteelle on kiertotie käytössä, Ruotsin puolelta kierto ei onnistu

Tul­va­ve­si pakotti sul­ke­maan val­ta­tie 21:n Yli­tor­niol­la – lii­ken­teel­le on kier­to­tie käy­tös­sä, Ruotsin puo­lel­ta kierto ei onnistu

20.05.2023 16:25 2
Tilaajille
Kolarissa ja Pellossa tulva hätyyttelee jo ennätyskorkeuksia – talojen muovitus aloitettiin yön pikkutunneilla

Ko­la­ris­sa ja Pel­los­sa tulva hä­tyyt­te­lee jo en­nä­tys­kor­keuk­sia – talojen muo­vi­tus aloi­tet­tiin yön pik­ku­tun­neil­la

19.05.2023 22:00 5
Tilaajille
Kalevan tulvaseuranta: Kuusamon karhunkierros katkeaa tulvaveden vuoksi huomenna, Pudasjärvellä vesi katkaisee tien ensi viikolla

Kalevan tul­va­seu­ran­ta: Kuu­sa­mon kar­hun­kier­ros katkeaa tul­va­ve­den vuoksi huo­men­na, Pu­das­jär­vel­lä vesi kat­kai­see tien ensi vii­kol­la

12.05.2023 18:10 7
Tilaajille
Tulvakevät alkaa Lapissa maltillisena – Tornionjoelle ennakoidaan tavallista suurempaa tulvaa, Simojoella virtaama kasvaa viikonloppuna

Tul­va­ke­vät alkaa Lapissa mal­til­li­se­na – Tor­nion­joel­le en­na­koi­daan ta­val­lis­ta suu­rem­paa tulvaa, Si­mo­joel­la vir­taa­ma kasvaa vii­kon­lop­pu­na

27.04.2023 09:08
Tilaajille
Lämmin sää ja vesisateet ennakoivat tulvia viikonlopulle – ennusteen mukaan Temmesjoella tulvahuippu voi nousta harvinaisen korkeaksi

Lämmin sää ja ve­si­sa­teet en­na­koi­vat tulvia vii­kon­lo­pul­le – en­nus­teen mukaan Tem­mes­joel­la tul­va­huip­pu voi nousta har­vi­nai­sen kor­keak­si

26.04.2023 13:59 5
Tilaajille
Lämmin sää sai Oulun eteläpuolisten jokien pinnat nousuun –  jäiden kasautuminen padoiksi on mahdollista

Lämmin sää sai Oulun ete­lä­puo­lis­ten jokien pinnat nousuun – jäiden ka­sau­tu­mi­nen pa­doik­si on mah­dol­lis­ta

21.04.2023 15:32
Tilaajille
Tulvahuippujen ajankohta muuttuu Pohjois-Pohjanmaalla – onko Koitelinkoskella komeat pärskeet jo vappuna?

Tul­va­huip­pu­jen ajan­koh­ta muuttuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la – onko Koi­te­lin­kos­kel­la komeat pärs­keet jo vap­pu­na?

18.04.2023 15:02 3
Tilaajille