tulvat
Kuukausi
Pohjoisten pelastuslaitosten yhteishankkeelle yli puoli miljoonaa euroa EU-rahaa – tarkoituksena kehittää uusi erikoisyksikkö suurtehopumppaukseen

Poh­jois­ten pe­las­tus­lai­tos­ten yh­teis­hank­keel­le yli puoli mil­joo­naa euroa EU-ra­haa – tar­koi­tuk­se­na ke­hit­tää uusi eri­kois­yk­sik­kö suur­te­ho­pump­pauk­seen

29.07.2020 18:15 1

Sa­de­ve­si tulvi tielle Ka­jaa­nis­sa – Va­ris­tiel­le nouseva ramppi sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

24.07.2020 18:22 0

Vesi nousi tielle Raahen Ke­tun­pe­räl­lä, Ke­tun­pe­rän­tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

24.07.2020 06:38 1
Rankkasateet nostattivat Pattijoen vedenpinnan historiallisen korkealle – pelastuslaitos auttoi suojaamaan kahta jokivarressa sijaitsevaa taloa tulvatuhoilta

Rank­ka­sa­teet nos­tat­ti­vat Pat­ti­joen ve­den­pin­nan his­to­rial­li­sen kor­keal­le – pe­las­tus­lai­tos auttoi suo­jaa­maan kahta jo­ki­var­res­sa si­jait­se­vaa taloa tul­va­tu­hoil­ta

23.07.2020 12:06 4
Vanhemmat
Tulva katkaisi liikenteen Karesuvannosta Ruotsiin – tie on suljettu kaikelta liikenteeltä

Tulva kat­kai­si lii­ken­teen Ka­re­su­van­nos­ta Ruot­siin – tie on sul­jet­tu kai­kel­ta lii­ken­teel­tä

10.06.2020 10:57 0
Tilaajille
Lapin tulvat aiheuttavat harmia lintujen pesänrakentamiseen – "Vesistöjen lähellä olevat pesät ovat tuhoutuneet"

Lapin tulvat ai­heut­ta­vat harmia lin­tu­jen pe­sän­ra­ken­ta­mi­seen – "Ve­sis­tö­jen lähellä olevat pesät ovat tu­hou­tu­neet"

04.06.2020 11:31 0
Tilaajille
"Nyt saatiin tärkeää faktaa tuleviin tulviin"  – Tulvanpurkutöihin valmistaudutaan Kittilässä ja Rovaniemellä

"Nyt saatiin tärkeää faktaa tu­le­viin tul­viin" – Tul­van­pur­ku­töi­hin val­mis­tau­du­taan Kit­ti­läs­sä ja Ro­va­nie­mel­lä

02.06.2020 23:38 0
Tilaajille
Tulvaseuranta: Jäniskosken riippusilta vaarassa, Muoniossa voi nousta ennätyskorkeuteen, Torniossa jäädään tulvapenkereiden alle, Inarissa tulva taittui laskuun

Tul­va­seu­ran­ta: Jä­nis­kos­ken riip­pu­sil­ta vaa­ras­sa, Muo­nios­sa voi nousta en­nä­tys­kor­keu­teen, Tor­nios­sa jäädään tul­va­pen­ke­rei­den alle, Ina­ris­sa tulva taittui laskuun

01.06.2020 09:49 0
Tilaajille
Tulva nousi Katajatiellä äkkiä ja saarsi talot Rovaniemellä – asukkaat epäilevät läheisen siltatyömaan padonneen vettä, nyt autot parkkeerataan vilkkaan Nelostien varteen ja osa soutaa kotiin

Tulva nousi Ka­ta­ja­tiel­lä äkkiä ja saarsi talot Ro­va­nie­mel­lä – asuk­kaat epäi­le­vät lä­hei­sen sil­ta­työ­maan pa­don­neen vettä, nyt autot park­kee­ra­taan vilk­kaan Ne­los­tien varteen ja osa soutaa kotiin

31.05.2020 20:46 0
Tilaajille
Rovaniemeläisiä pyydetään välttämään tulvaturismia – "Älkää tulko hädän keskelle"

Ro­va­nie­me­läi­siä pyy­de­tään vält­tä­mään tul­va­tu­ris­mia – "Älkää tulko hädän kes­kel­le"

31.05.2020 15:00 1
Tilaajille
Ylä-Lapissa on paikoin vielä reilusti lunta ja maasto on vetinen – ensi viikon lämpöaalto ja vesisateet saattavat antaa Lapin tulville lisävauhtia

Ylä-La­pis­sa on paikoin vielä rei­lus­ti lunta ja maasto on vetinen – ensi viikon läm­pö­aal­to ja ve­si­sa­teet saat­ta­vat antaa Lapin tul­vil­le li­sä­vauh­tia

31.05.2020 13:55 0
Tilaajille
Talon tulvasuojaus petti ohi ajaneiden vesiskoottereiden vuoksi Rovaniemellä – Pelastuslaitos kehottaa välttämään joella liikkumista

Talon tul­va­suo­jaus petti ohi aja­nei­den ve­si­skoot­te­rei­den vuoksi Ro­va­nie­mel­lä – Pe­las­tus­lai­tos ke­hot­taa vält­tä­mään joella liik­ku­mis­ta

31.05.2020 12:16 1
Tilaajille
Sallan Niemelän kylässä jäi saarroksiin kuusi rakennusta asukkaineen – Lapin pelastuslaitos varautuu suurtulviin

Sallan Nie­me­län kylässä jäi saar­rok­siin kuusi ra­ken­nus­ta asuk­kai­neen – Lapin pe­las­tus­lai­tos va­rau­tuu suur­tul­viin

30.05.2020 18:34 0
Tilaajille
Rovaniemellä veden pitäisi nousta enää 10–20 senttiä – Kemijärven säännöstelyllä varaudutaan ensi viikon sateisiin

Ro­va­nie­mel­lä veden pitäisi nousta enää 10–20 senttiä – Ke­mi­jär­ven sään­nös­te­lyl­lä va­rau­du­taan ensi viikon sa­tei­siin

30.05.2020 13:42 0
Tilaajille
Rovaniemen K-Rauta kärsii tulvavahingoista – "Takapihallamme on järvi"

Ro­va­nie­men K-Rauta kärsii tul­va­va­hin­gois­ta – "Ta­ka­pi­hal­lam­me on järvi"

30.05.2020 11:34 0
Tilaajille
Lapin tulvahuiput lähestyvät, vedennousu hidastui Rovaniemellä, mutta vahinkoraja on silti menossa rikki – ensi viikolle ennustetuilla sateilla iso vaikutus huippujen suuruuteen

Lapin tul­va­hui­put lä­hes­ty­vät, ve­den­nou­su hi­das­tui Ro­va­nie­mel­lä, mutta va­hin­ko­ra­ja on silti menossa rikki – ensi vii­kol­le en­nus­te­tuil­la sa­teil­la iso vai­ku­tus huip­pu­jen suu­ruu­teen

29.05.2020 10:57 0
Tilaajille
Tulvaseuranta: Tulva laskenut Rovaniemellä hieman, Kittilässä vedennousu pysähtynyt toistaiseksi, Tornionjoen rannoilla varauduttava poikkeuksellisen kovaan tulvaan.

Tul­va­seu­ran­ta: Tulva las­ke­nut Ro­va­nie­mel­lä hieman, Kit­ti­läs­sä ve­den­nou­su py­säh­ty­nyt tois­tai­sek­si, Tor­nion­joen ran­noil­la va­rau­dut­ta­va poik­keuk­sel­li­sen kovaan tul­vaan.

28.05.2020 13:12 2
Tilaajille
Iijoen tulvat nyt huipussaan, Kuusamossa tulvahuippu voi nousta mittaushistorian suurimmaksi

Iijoen tulvat nyt hui­pus­saan, Kuu­sa­mos­sa tul­va­huip­pu voi nousta mit­taus­his­to­rian suu­rim­mak­si

28.05.2020 10:25 0
Jongunjärvellä voi hyvin asua tulvamotissa, kunhan ruokaa riittää – "Täällä eivät vedet haittaa asumista, ovat ennen vanhaan osanneet rakentaa paikkoja"

Jon­gun­jär­vel­lä voi hyvin asua tul­va­mo­tis­sa, kunhan ruokaa riittää – "Täällä eivät vedet haittaa asu­mis­ta, ovat ennen vanhaan osan­neet ra­ken­taa paik­ko­ja"

27.05.2020 14:46 0
Tilaajille
Arktinen pelastusjoukkue lähtee torjumaan tulvaa Rovaniemelle, mukana väkeä myös Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta – kulotus ja roskien poltto kielletään Rovaniemellä ja Kittilässä

Ark­ti­nen pe­las­tus­jouk­kue lähtee tor­ju­maan tulvaa Ro­va­nie­mel­le, mukana väkeä myös Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sel­ta – kulotus ja roskien poltto kiel­le­tään Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä

26.05.2020 15:32 0
Tilaajille