Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Pääkirjoitus: Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

tulvat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saksan tul­va­ka­tast­ro­fi – po­pu­lis­min sijaan meidän tulisi jär­jel­li­ses­ti kes­kus­tel­la maail­man on­gel­mis­ta

21.07.2021 05:30 2
Tilaajille
Länsi-Euroopan tulvissa jo ainakin 170 kuolonuhria, Saksassa pelastustöissä mukana 22 000 ihmistä

Län­si-Eu­roo­pan tul­vis­sa jo ainakin 170 kuo­lo­nuh­ria, Sak­sas­sa pe­las­tus­töis­sä mukana 22 000 ihmistä

17.07.2021 23:35 3
Euroopan tulvissa on kuollut jo yli 150 ihmistä – tältä karmeat tuhot näyttävät

Eu­roo­pan tul­vis­sa on kuollut jo yli 150 ihmistä – tältä karmeat tuhot näyt­tä­vät

17.07.2021 17:42
Ympäristömuutoksen professori: Ilmaston uusi normaali on edessä – Keski-Euroopan suurtulvien kaltaiset ilmiöt voivat yleistyä tulevaisuudessa

Ym­pä­ris­tö­muu­tok­sen pro­fes­so­ri: Il­mas­ton uusi nor­maa­li on edessä – Kes­ki-Eu­roo­pan suur­tul­vien kal­tai­set ilmiöt voivat yleis­tyä tu­le­vai­suu­des­sa

17.07.2021 17:16 29
Länsi-Euroopan tuhoisten tulvien uhriluku kasvaa, pelastustyöt jatkuvat yhä

Län­si-Eu­roo­pan tu­hois­ten tulvien uh­ri­lu­ku kasvaa, pe­las­tus­työt jat­ku­vat yhä

16.07.2021 19:47 1
Saksan tulvissa jo yli 80 uhria, 1300 ihmistä tavoittamattomissa – "Pelkään, että näemme katastrofin koko laajuuden vasta lähipäivinä"

Saksan tul­vis­sa jo yli 80 uhria, 1300 ihmistä ta­voit­ta­mat­to­mis­sa – "Pel­kään, että näemme ka­tast­ro­fin koko laa­juu­den vasta lä­hi­päi­vi­nä"

16.07.2021 12:34
Saksan tuhotulvien kuolonuhrien määrä jatkaa kasvuaan – tähän mennessä tulvat ovat vieneet jo lähes 60 ihmisen hengen

Saksan tu­ho­tul­vien kuo­lon­uh­rien määrä jatkaa kas­vuaan – tähän men­nes­sä tulvat ovat vieneet jo lähes 60 ihmisen hengen

15.07.2021 22:33 7
Tällä paikalla 13 lasta ja nuori mies vajosivat tulvivaan jokeen – Lapin synkimmästä onnettomuudesta on tänään kulunut 65 vuotta: "Kannan surua hautaan saakka"

Tällä pai­kal­la 13 lasta ja nuori mies va­jo­si­vat tul­vi­vaan jokeen – Lapin syn­kim­mäs­tä on­net­to­muu­des­ta on tänään kulunut 65 vuotta: "Kannan surua hautaan saakka"

29.05.2021 09:35
Tilaajille
Kiiminkijoella seurataan nyt tarkasti jääpatoja, jotka voivat nostaa tulvaveden nopeasti ja arvaamattomasti

Kii­min­ki­joel­la seu­ra­taan nyt tar­kas­ti jää­pa­to­ja, jotka voivat nostaa tul­va­ve­den no­peas­ti ja ar­vaa­mat­to­mas­ti

23.04.2021 13:01 3
Tilaajille
Limingan Rantakylän hiekkakenttä hautautui veden alle, frisbeegolf mahdollista pitkävartiset kumpparit jalassa – "Vesi ei ole koskaan ollut noin korkealla"

Li­min­gan Ran­ta­ky­län hiek­ka­kent­tä hau­tau­tui veden alle, fris­bee­golf mah­dol­lis­ta pit­kä­var­ti­set kump­pa­rit jalassa – "Vesi ei ole koskaan ollut noin kor­keal­la"

22.04.2021 09:14
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan tulvat huipussaan loppuviikolla, Kiiminkijoella avataan jääpatoa

Poh­jois-Poh­jan­maan tulvat hui­pus­saan lop­pu­vii­kol­la, Kii­min­ki­joel­la avataan jää­pa­toa

21.04.2021 13:16 1
Tilaajille
Tulvaturismi on jokivarressa toistuva kevätilmiö
Kolumni

Tul­va­tu­ris­mi on jo­ki­var­res­sa tois­tu­va ke­vät­il­miö

15.04.2021 18:00
Tilaajille
Ely-keskus tarkkailee Kiiminkijoen tulvatilannetta – vedet nousseet jään päälle koskipaikoilla

Ely-kes­kus tark­kai­lee Kii­min­ki­joen tul­va­ti­lan­net­ta – vedet nous­seet jään päälle kos­ki­pai­koil­la

08.04.2021 15:20 3
Tilaajille
Jääpato nosti Vääräjoen pintaa Kalajoella, vesi kävi viiden metrin päässä talon kivijalasta

Jääpato nosti Vää­rä­joen pintaa Ka­la­joel­la, vesi kävi viiden metrin päässä talon ki­vi­ja­las­ta

01.04.2021 21:15
Sään lämpeneminen lisää tulvariskiä pääsiäisviikolla – Pohjois-Pohjanmaan joissa tulvahuippua saadaan vielä odottaa

Sään läm­pe­ne­mi­nen lisää tul­va­ris­kiä pää­siäis­vii­kol­la – Poh­jois-Poh­jan­maan joissa tul­va­huip­pua saadaan vielä odottaa

25.03.2021 12:26 1
Oulujoen uhkaavia hyydetulvia yritetään torjua vähentämällä joen virtaamaa – vedenpinnat olleet kuluvana syksynä poikkeuksellisen korkealla

Ou­lu­joen uh­kaa­via hyy­de­tul­via yri­te­tään torjua vä­hen­tä­mäl­lä joen vir­taa­maa – ve­den­pin­nat olleet ku­lu­va­na syksynä poik­keuk­sel­li­sen kor­keal­la

09.12.2020 11:56 1
Vedenpinta nousussa uhkaavasti Pattijoella, rakennukset voivat kastua – vettä riittää nyt Pohjois-Pohjanmaan vesistöissä

Ve­den­pin­ta nou­sus­sa uh­kaa­vas­ti Pat­ti­joel­la, ra­ken­nuk­set voivat kastua – vettä riittää nyt Poh­jois-Poh­jan­maan ve­sis­töis­sä

19.11.2020 20:04
Tilaajille
Sateet nostavat Pohjois-Pohjanmaan jokia uusiin tulvahuippuihin tällä viikolla – on mahdollista, että teitä menee poikki

Sateet nos­ta­vat Poh­jois-Poh­jan­maan jokia uusiin tul­va­huip­pui­hin tällä vii­kol­la – on mah­dol­lis­ta, että teitä menee poikki

02.11.2020 15:20
Tilaajille
Merikosken läpi virtaa 700 kuutiota sekunnissa, kun Oulujoki tulvii – tulvahuippua odotellaan tälle viikolle

Me­ri­kos­ken läpi virtaa 700 kuu­tio­ta se­kun­nis­sa, kun Ou­lu­jo­ki tulvii – tul­va­huip­pua odo­tel­laan tälle vii­kol­le

27.10.2020 19:00 4
Tilaajille