Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Huutokaupat
Omakotitalo joen rannalla Iissä, kokonainen maatila Oulaisissa – pohjoispohjalaiset kohteet nousivat huutokauppasivun katsotuimpien joukkoon

Oma­ko­ti­ta­lo joen ran­nal­la Iissä, ko­ko­nai­nen maatila Ou­lai­sis­sa – poh­jois­poh­ja­lai­set kohteet nou­si­vat huu­to­kaup­pa­si­vun kat­so­tuim­pien jouk­koon

28.12.2023 12:12 3
Metsähallitus myy saarimökkinsä Kuusamossa ja Kalajoella millä hinnalla hyvänsä – ostajan pitää purkaa ja kuskata rakennukset pois

Met­sä­hal­li­tus myy saa­ri­mök­kin­sä Kuu­sa­mos­sa ja Ka­la­joel­la millä hin­nal­la hyvänsä – ostajan pitää purkaa ja kuskata ra­ken­nuk­set pois

16.11.2023 12:45 12
Tilaajille
Kemin asemarakennusta ja tavara-asemaa myydään huutokaupalla – korkein tarjous 55 000 euroa

Kemin ase­ma­ra­ken­nus­ta ja ta­va­ra-ase­maa myydään huu­to­kau­pal­la – korkein tarjous 55 000 euroa

12.11.2023 21:06
Tilaajille
Vanha Kaleva: Neljä jäänmurtajaa on kunnostettu ja asemapaikat määrätty

Vanha Kaleva: Neljä jään­mur­ta­jaa on kun­nos­tet­tu ja ase­ma­pai­kat mää­rät­ty

24.10.2023 10:00
Raahe huutokauppaa historiallista torppaa – Katso kuvat Pikku-Villenä tunnetusta talosta

Raahe huu­to­kaup­paa his­to­rial­lis­ta torppaa – Katso kuvat Pik­ku-Vil­le­nä tun­ne­tus­ta talosta

19.09.2023 10:00
Tilaajille
Suojelukohde Oulunsalossa siirtyi kymppitonneilla uusille omistajille – "Toimiva konsepti kunnantalon elävöittämiseksi"

Suo­je­lu­koh­de Ou­lun­sa­los­sa siirtyi kymp­pi­ton­neil­la uusille omis­ta­jil­le – "­Toi­mi­va kon­sep­ti kun­nan­ta­lon elä­vöit­tä­mi­sek­si"

29.03.2023 05:00 31
Tilaajille
Haluaisitko hirsisen autiotuvan omaksi? Kuivin vanha tupa myydään huutokaupalla, mutta se täytyy kuljettaa pois Kevon luonnonpuistosta

Ha­luai­sit­ko hir­si­sen au­tio­tu­van omaksi? Kuivin vanha tupa myydään huu­to­kau­pal­la, mutta se täytyy kul­jet­taa pois Kevon luon­non­puis­tos­ta

28.01.2023 22:10 9
Tilaajille
Rakennushistoriallisesti arvokas Oulunsalon vanha kunnantalo kiinnosti useita ostajaehdokkaita – näin korkein tarjous muodostui

Ra­ken­nus­his­to­rial­li­ses­ti arvokas Ou­lun­sa­lon vanha kun­nan­ta­lo kiin­nos­ti useita os­ta­ja­eh­dok­kai­ta – näin korkein tarjous muo­dos­tui

08.08.2022 12:57 12
Tilaajille
Sadan hehtaarin Hirvineva Limingassa ja muita pohjoisen kosteikkoja huutokaupataan  – tiettävästi suurin kosteikkokauppa kautta aikojen

Sadan heh­taa­rin Hir­vi­ne­va Li­min­gas­sa ja muita poh­joi­sen kos­teik­ko­ja huu­to­kau­pa­taan – tiet­tä­väs­ti suurin kos­teik­ko­kaup­pa kautta aikojen

06.05.2022 14:56 10
Tilaajille
Oululainen tv-julkkis Matti Laasonen on yksi vanhoihin esineisiin hurahtaneista – "Joskus alkaa keulimaan, kun näen jotain erityisen kiinnostavaa"

Ou­lu­lai­nen tv-julk­kis Matti Laa­so­nen on yksi van­hoi­hin esi­nei­siin hu­rah­ta­neis­ta – "­Jos­kus alkaa keu­li­maan, kun näen jotain eri­tyi­sen kiin­nos­ta­vaa"

24.11.2021 06:00 1
Tilaajille
Oululaiset yhdistykset vastustavat Ainolan museorakennuksen myyntiä keräämällä nimiä adressiin –  "Sopimatonta toimintaa tulevalle kulttuuripääkaupungille"

Ou­lu­lai­set yh­dis­tyk­set vas­tus­ta­vat Ainolan mu­seo­ra­ken­nuk­sen myyntiä ke­rää­mäl­lä nimiä ad­res­siin –  "So­pi­ma­ton­ta toi­min­taa tu­le­val­le kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gil­le"

31.10.2021 19:45 19
Kainuun pelastuslaitos huutokauppaa käytettyä kalustoaan Huutokaupat.com-sivustolla – myynnissä muun muassa pari paloautoa ja moottorikelkka

Kainuun pe­las­tus­lai­tos huu­to­kaup­paa käy­tet­tyä ka­lus­toaan Huu­to­kau­pat.com-si­vus­tol­la – myyn­nis­sä muun muassa pari pa­lo­au­toa ja moot­to­ri­kelk­ka

15.04.2021 14:37 1
Myynnissä oleva Varjakan kartano tiivistää sisäänsä roppakaupalla oululaista historiaa – tilaa ovat asuttaneet niin pahatapaiset pojat, Franzénin kauppiassuku kuin olympiamitalisti Ville Pörhölä

Myyn­nis­sä oleva Var­ja­kan kartano tii­vis­tää si­sään­sä rop­pa­kau­pal­la ou­lu­lais­ta his­to­riaa – tilaa ovat asut­ta­neet niin pa­ha­ta­pai­set pojat, Franzé­nin kaup­pias­su­ku kuin olym­pia­mi­ta­lis­ti Ville Pörhölä

14.03.2021 15:00 8
Tilaajille