hätäkeskus
"Mieluummin liikaa huolta ja huolenpitoa kuin liian vähän" – Oulun hätäkeskus saa yhä kymmeniä ilmoituksia kesässä kuumassa autossa olevista eläimistä

"Mie­luum­min liikaa huolta ja huo­len­pi­toa kuin liian vähän" – Oulun hä­tä­kes­kus saa yhä kym­me­niä il­moi­tuk­sia kesässä kuu­mas­sa autossa ole­vis­ta eläi­mis­tä

29.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Hätäkeskuksessa on nyt vuoden kiireisin aika, ja samalla henkilöstön kesälomat pyörivät – hätänumerosta saatetaan kysellä ruskean kastikkeen ohjetta, jopa neljännes ilmoituksista on turhia

Hä­tä­kes­kuk­ses­sa on nyt vuoden kii­rei­sin aika, ja samalla hen­ki­lös­tön ke­sä­lo­mat pyö­ri­vät – hä­tä­nu­me­ros­ta saa­te­taan kysellä ruskean kas­tik­keen oh­jet­ta, jopa nel­jän­nes il­moi­tuk­sis­ta on turhia

30.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Hätäkeskukseen soitettiin juhannusaattona yli 11 600 kertaa, mikä on selvä piikki normaalimäärään

Hä­tä­kes­kuk­seen soi­tet­tiin ju­han­nus­aat­to­na yli 11 600 kertaa, mikä on selvä piikki nor­maa­li­mää­rään

20.06.2020 11:01 0
Yle: Ambulanssikuljettajat eivät tiedä, miten nopeaa saavat ajaa uuden tieliikennelain puitteissa – voi aiheuttaa ongelmia pitkältä matkalta palaaville pelastusajoneuvoille

Yle: Am­bu­lans­si­kul­jet­ta­jat eivät tiedä, miten nopeaa saavat ajaa uuden tie­lii­ken­ne­lain puit­teis­sa – voi ai­heut­taa on­gel­mia pit­käl­tä mat­kal­ta pa­laa­vil­le pe­las­tus­ajo­neu­voil­le

04.06.2020 16:23 1
112 Suomi -sovellus uudistui - lähin sydäniskuri löytyy paikannuspalvelun avulla

112 Suomi -so­vel­lus uu­dis­tui - lähin sy­dän­is­ku­ri löytyy pai­kan­nus­pal­ve­lun avulla

28.05.2020 14:06 0
Omakotitalo ilmiliekeissä Taivalkoskella – talossa ollut henkilö ehti pelastautua omin avuin

Oma­ko­ti­ta­lo il­mi­lie­keis­sä Tai­val­kos­kel­la – talossa ollut henkilö ehti pe­las­tau­tua omin avuin

12.05.2020 23:51 0