Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Kuvagalleria: Ve­ren­pu­nai­nen ja vio­let­ti hetki ikuis­tui lu­ki­joi­den ko­mei­siin kuviin

Luitko jo tämän: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Hä­tä­kes­kus ottanut käyt­töön kan­sain­vä­li­sen numeron – ­tar­koi­tet­tu ti­lan­tei­siin, joissa ul­ko­mail­la ole­val­la soit­ta­jal­la on tieto Suo­mes­sa ole­vas­ta hä­tä­ti­lan­tees­ta

Hätäkeskuslaitos on ottanut käyttöön kansainvälisen numeron tilanteisiin, joissa henkilöllä on ulkomailla ollessaan tieto Suomessa olevasta hätätilanteesta.

– Ajoittain ulkomailla matkustaessaan suomalaisilla syntyy tarve saada kiireellisesti yhteys kotimaan hätäkeskusjärjestelmään. Tyypillisesti kyse on esimerkiksi iäkkäältä omaiselta tulleesta epämääräisestä avunpyynnöstä, jonka ulkomailla oleskeleva suomalainen saa tietoonsa. Olemme halunneet vastata tähän tarpeeseen lanseeraamalla Hätäkeskuslaitoksen kansainvälisen numeron, toteaa Hätäkeskuslaitoksen johtokeskuksen päällikkö Lasse Matilainen tiedotteessa.

Numeroa päivystää Hätäkeskuslaitoksen johtokeskus. Johtokeskus siirtää puhelun oikeaan hätälinjaan, ja avun tarve arvioidaan muiden hätäpuheluiden tapaan hätäkeskuksen toimesta.

– Tähän asti ulkomailta tulleet yhteydenotot on hoidettu usean välikäden kautta, ja se on hankaloittanut ja viivästyttänyt avunsaantia. Uuden palvelunumeromme myötä suomalainen saa yhteyden kotimaansa hätäkeskusjärjestelmään ilman yhteydenottoa paikallisen maan hätäkeskukseen. Olemme tyytyväisiä, että voimme nyt vastata tähän palvelutarpeeseen.

Hätäkeskuksen kansainvälinen numero on +358 9 2297 0908. Numero löytyy 112 Suomi -sovelluksen päivystysnumerot -välilehdeltä. Päivitys vaatii sovelluksen uudelleen käynnistämisen.