Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

psykoosi
Huumeriippuvaisten vanhemmat kertovat lohduttomia tarinoita huonosta hoidosta Oulussa – Äiti muutti asuntovaunuun, jotta harhoista kärsivä poika ei voisi tulla saman katon alle

Huu­me­riip­pu­vais­ten van­hem­mat ker­to­vat loh­dut­to­mia ta­ri­noi­ta huo­nos­ta hoi­dos­ta Oulussa – Äiti muutti asun­to­vau­nuun, jotta har­hois­ta kärsivä poika ei voisi tulla saman katon alle

14.05.2023 06:00 29
Tilaajille
Miksi psykoosipotilaita ja itsemurhaa yrittäneitä kotiutetaan niin nopeasti OYSista? Toimialuejohtajan mukaan yleensä potilas vaatii itse päästä pois

Miksi psy­koo­si­po­ti­lai­ta ja it­se­mur­haa yrit­tä­nei­tä ko­tiu­te­taan niin no­peas­ti OY­Sis­ta? Toi­mi­alue­joh­ta­jan mukaan yleensä potilas vaatii itse päästä pois

14.05.2023 06:00 4
Tilaajille
Psykoosin ennuste on parempi niillä, jotka sairastuvat ennen 18-vuoden ikää – työllistyminen on silti mielenterveyshäiriöstä heikointa

Psy­koo­sin ennuste on parempi niillä, jotka sai­ras­tu­vat ennen 18-vuo­den ikää – työl­lis­ty­mi­nen on silti mie­len­ter­veys­häi­riös­tä hei­koin­ta

08.05.2023 10:49 1
Oulun poliisi kuljettaa vaaralliseksi epäiltyjä potilaita hoitoon joka päivä – Psykoosista kärsivälle ja apua soittaneelle läheiselle voimakeinot voivat olla traumaattisia

Oulun poliisi kul­jet­taa vaa­ral­li­sek­si epäil­ty­jä po­ti­lai­ta hoitoon joka päivä – Psy­koo­sis­ta kär­si­väl­le ja apua soit­ta­neel­le lä­hei­sel­le voi­ma­kei­not voivat olla trau­maat­ti­sia

08.05.2023 06:00 23
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus: Psykoosisairauksia sairastavat päätyvät keskimääräistä useammin epävakaille työurille, joilla työttömyys ja osa-aikatyöt ovat yleisiä

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Psy­koo­si­sai­rauk­sia sai­ras­ta­vat pää­ty­vät kes­ki­mää­räis­tä useam­min epä­va­kail­le työu­ril­le, joilla työt­tö­myys ja osa-ai­ka­työt ovat yleisiä

04.08.2022 11:25 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Skit­so­fre­nia­po­ti­laat kuo­le­vat 15 vuotta nuo­rem­pi­na kuin muut – elin­ta­pa­on­gel­miin koh­den­net­tu­ja in­ter­ven­tio­ta on li­sät­tä­vä mer­kit­tä­väs­ti

19.06.2020 07:00 3
Tilaajille