Hallituskatu
Oulun ainoa bulevardi Hallituskatu on näyteikkuna kaupunkiin tuleville – asiakkaat ovat palanneet kauppakadulle melkeinpä entiseen tapaan

Oulun ainoa bu­le­var­di Hal­li­tus­ka­tu on näy­te­ik­ku­na kau­pun­kiin tu­le­vil­le – asiak­kaat ovat pa­lan­neet kaup­pa­ka­dul­le mel­kein­pä en­ti­seen tapaan

31.07.2020 17:00 17
Tilaajille