Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Vesivahinko
Omakotitalossa sattui Paltamossa putkirikko – pelastuslaitos paikalle

Oma­ko­ti­ta­los­sa sattui Pal­ta­mos­sa put­ki­rik­ko – pe­las­tus­lai­tos pai­kal­le

15.03.2023 15:56 1
Pelastuslaitos sai hälytyksen vahingontorjuntaan teollisuuskiinteistössä Rovaniemellä

Pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen va­hin­gon­tor­jun­taan teol­li­suus­kiin­teis­tös­sä Ro­va­nie­mel­lä

09.11.2022 06:48
Vesivahingosta huolimatta OYSin uusi sairaala on valmistumassa aikataulussaan – ensimmäiset potilaat sisään alle vuoden päästä

Ve­si­va­hin­gos­ta huo­li­mat­ta OYSin uusi sai­raa­la on val­mis­tu­mas­sa ai­ka­tau­lus­saa­n – en­sim­mäi­set po­ti­laat sisään alle vuoden päästä

04.02.2022 11:23 19
Tilaajille
Kaakkurin terveysasemalla vesivahinko – osa tiloista poissa käytöstä

Kaak­ku­rin ter­veys­ase­mal­la ve­si­va­hin­ko – osa ti­lois­ta poissa käy­tös­tä

10.02.2021 12:37 1
Sprinklerin putkiston vuoto aiheutti tehtävän pelastuslaitokselle Oulun Limingantullissa

Sprink­le­rin put­kis­ton vuoto ai­heut­ti teh­tä­vän pe­las­tus­lai­tok­sel­le Oulun Li­min­gan­tul­lis­sa

04.02.2021 12:03
Vesijohto katkesi liikekiinteistössä Oulun Pateniemessä

Ve­si­joh­to katkesi lii­ke­kiin­teis­tös­sä Oulun Pa­te­nie­mes­sä

18.01.2021 15:57 2
Marketin rikkoutunut palosammutusjärjestelmä aiheutti vesivahingon Kaakkurissa

Mar­ke­tin rik­kou­tu­nut pa­lo­sam­mu­tus­jär­jes­tel­mä ai­heut­ti ve­si­va­hin­gon Kaak­ku­ris­sa

17.12.2020 10:07
Käyttövesiputki hajosi Kajaanin Nakertajassa, vedestä haittaa liikenteelle

Käyt­tö­ve­si­put­ki hajosi Ka­jaa­nin Na­ker­ta­jas­sa, vedestä haittaa lii­ken­teel­le

08.07.2020 07:40