Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Pääkirjoitus: Kou­lu-uh­kauk­set eivät koskaan ole hyvää "läp­pää"

Kalevan podcastit: Raksila on isojen muu­tos­ten edessä, mutta min­kä­lais­ten?

Vesivahinko
Pelastuslaitos sai hälytyksen vahingontorjuntaan teollisuuskiinteistössä Rovaniemellä

Pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen va­hin­gon­tor­jun­taan teol­li­suus­kiin­teis­tös­sä Ro­va­nie­mel­lä

09.11.2022 06:48
Vesivahingosta huolimatta OYSin uusi sairaala on valmistumassa aikataulussaan – ensimmäiset potilaat sisään alle vuoden päästä

Ve­si­va­hin­gos­ta huo­li­mat­ta OYSin uusi sai­raa­la on val­mis­tu­mas­sa ai­ka­tau­lus­saa­n – en­sim­mäi­set po­ti­laat sisään alle vuoden päästä

04.02.2022 11:23 19
Tilaajille
Kaakkurin terveysasemalla vesivahinko – osa tiloista poissa käytöstä

Kaak­ku­rin ter­veys­ase­mal­la ve­si­va­hin­ko – osa ti­lois­ta poissa käy­tös­tä

10.02.2021 12:37 1
Sprinklerin putkiston vuoto aiheutti tehtävän pelastuslaitokselle Oulun Limingantullissa

Sprink­le­rin put­kis­ton vuoto ai­heut­ti teh­tä­vän pe­las­tus­lai­tok­sel­le Oulun Li­min­gan­tul­lis­sa

04.02.2021 12:03
Vesijohto katkesi liikekiinteistössä Oulun Pateniemessä

Ve­si­joh­to katkesi lii­ke­kiin­teis­tös­sä Oulun Pa­te­nie­mes­sä

18.01.2021 15:57 2
Marketin rikkoutunut palosammutusjärjestelmä aiheutti vesivahingon Kaakkurissa

Mar­ke­tin rik­kou­tu­nut pa­lo­sam­mu­tus­jär­jes­tel­mä ai­heut­ti ve­si­va­hin­gon Kaak­ku­ris­sa

17.12.2020 10:07
Käyttövesiputki hajosi Kajaanin Nakertajassa, vedestä haittaa liikenteelle

Käyt­tö­ve­si­put­ki hajosi Ka­jaa­nin Na­ker­ta­jas­sa, vedestä haittaa lii­ken­teel­le

08.07.2020 07:40