Vihapuhe: Lauri Nikula antoi tör­ky­pu­heen virrata vuosia, kunnes mitta tuli täyteen

Ruoka: Ou­lu­lais­ten ba­naa­nit kyp­sy­vät Van­taal­la

Harrastukset: Suo­si­tuil­le ke­ra­miik­ka­kurs­seil­le pääsee Oulussa vain tuu­ril­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Valokuvaus
Rajala Pro Shop avaa liikkeen Oulun keskustaan – Kivijalkamyymälä on tarpeen, koska ketjulla on ollut Oulun suunnalla "valtavasti" verkkoasiakkaita

Rajala Pro Shop avaa liik­keen Oulun kes­kus­taan – Ki­vi­jal­ka­myy­mä­lä on tar­peen, koska ket­jul­la on ollut Oulun suun­nal­la "val­ta­vas­ti" verk­ko­asiak­kai­ta

16.11.2023 06:00 19
Tilaajille
Toimittaja löysi jääkaapista homeisen tortillan, ja tuloksena oli tämä kuva – Oululainen Aune Pisilä tekee ihmeellisiä löytöjä kuvaamalla sieniä läheltä

Toi­mit­ta­ja löysi jää­kaa­pis­ta ho­mei­sen tor­til­lan, ja tu­lok­se­na oli tämä kuva – Ou­lu­lai­nen Aune Pisilä tekee ih­meel­li­siä löytöjä ku­vaa­mal­la sieniä läheltä

07.11.2023 06:00 2
Tilaajille
Laura Maunu valokuvaa ihmisiä, jotka ovat vähissä vaatteissa – boudoir on tämän hetken hitti

Laura Maunu va­lo­ku­vaa ih­mi­siä, jotka ovat vähissä vaat­teis­sa – boudoir on tämän hetken hitti

05.11.2023 07:00 1
Pohjoissuomalaiset menestyivät Vuoden Luontokuva -kisassa – kuusamolaisen kuvaajan tallentama oravan ravistus oli yksi voittajista

Poh­jois­suo­ma­lai­set me­nes­tyi­vät Vuoden Luon­to­ku­va -ki­sas­sa – kuu­sa­mo­lai­sen ku­vaa­jan tal­len­ta­ma oravan ra­vis­tus oli yksi voit­ta­jis­ta

30.10.2023 10:39 3
Tilaajille
Kun Jukka Heinovirta postasi Oulun keskustassa ottamansa kuvan amerikkalaissivustolle, nousi kohu – Yleensä ihmiset eivät edes huomaa päätyneensä katukuvaajan otokseen

Kun Jukka Hei­no­vir­ta postasi Oulun kes­kus­tas­sa ot­ta­man­sa kuvan ame­rik­ka­lais­si­vus­tol­le, nousi kohu – Yleensä ihmiset eivät edes huomaa pää­ty­neen­sä ka­tu­ku­vaa­jan otok­seen

25.10.2023 06:00 22
Tilaajille
Näyttelyarvio: Ex-puolisonsa surmaamalle Johanille omistettu valokuvanäyttely murtaa hiljaisuutta miesten kokeman väkivallan ympärillä

Näyt­te­lyar­vio: Ex-puo­li­son­sa sur­maa­mal­le Jo­ha­nil­le omis­tet­tu va­lo­ku­va­näyt­te­ly murtaa hil­jai­suut­ta miesten kokeman vä­ki­val­lan ym­pä­ril­lä

21.10.2023 10:00 1
Tilaajille
140 vuotta sitten Ina Liljeqvist tallensi Oulua ja kaupunkilaisia valokuviin – Arvokkaat lasinegatiivit päätyivät vihanneslavojen päällisiksi

140 vuotta sitten Ina Lil­jeq­vist tal­len­si Oulua ja kau­pun­ki­lai­sia va­lo­ku­viin – Ar­vok­kaat la­si­ne­ga­tii­vit pää­tyi­vät vi­han­nes­la­vo­jen pääl­li­sik­si

12.10.2023 06:00 9
Tilaajille
Näyttelyarvio: Oululainen Vesa Ranta kuvasi ihmisiä kuvaamassa Islantia – oivaltavat valokuvat nostavat esiin turismin perimmäisen ristiriidan

Näyt­te­lyar­vio: Ou­lu­lai­nen Vesa Ranta kuvasi ihmisiä ku­vaa­mas­sa Is­lan­tia – oi­val­ta­vat va­lo­ku­vat nos­ta­vat esiin tu­ris­min pe­rim­mäi­sen ris­ti­rii­dan

07.10.2023 12:15 1
Tilaajille
Komea jalohaikaran iltalento Vihiluodossa poiki kuukauden lukijakuvapalkinnon – korona-aika johdatti kuvaajan lintujen maailmaan

Komea ja­lo­hai­ka­ran il­ta­len­to Vi­hi­luo­dos­sa poiki kuu­kau­den lu­ki­ja­ku­va­pal­kin­non – ko­ro­na-ai­ka joh­dat­ti ku­vaa­jan lin­tu­jen maail­maan

02.10.2023 14:29 2
Tilaajille
Andrij Dubchak on sotakuvaajana etulinjassa nähnyt aivan kaiken – Ainutlaatuisten kuvien taakse jäävät työn vaarat: "Toisen hotellin valitsemalla olisin kuollut"

Andrij Dubchak on so­ta­ku­vaa­ja­na etu­lin­jas­sa nähnyt aivan kaiken – Ai­nut­laa­tuis­ten kuvien taakse jäävät työn vaarat: "Toisen ho­tel­lin va­lit­se­mal­la olisin kuol­lut"

24.09.2023 12:00
Tilaajille
Tiesitkö, että hirven, metson tai neitoperhosen voi nähdä kaupungin välittömässä läheisyydessä Oulussa? Nyt kuvat niistä ilahduttavat paikallisella luontopolulla

Tie­sit­kö, että hirven, metson tai nei­to­per­ho­sen voi nähdä kau­pun­gin vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä Ou­lus­sa? Nyt kuvat niistä ilah­dut­ta­vat pai­kal­li­sel­la luon­to­po­lul­la

16.08.2023 16:52
Tilaajille
Ylivieskasta kotoisin oleva Mikko Kytökorpi haluaa näyttää kaikille, että Suomen joista ja puroista löytyy paljon elämää – hän painuu pinnan alle myös vapaa-ajallaan

Yli­vies­kas­ta ko­toi­sin oleva Mikko Ky­tö­kor­pi haluaa näyttää kai­kil­le, että Suomen joista ja pu­rois­ta löytyy paljon elämää – hän painuu pinnan alle myös va­paa-ajal­laan

06.08.2023 15:00 2
Tilaajille
Näin rakastettu luontovalokuvaaja Hannu Hautala kuvaili työtään ainutlaatuisessa bunkkerissaan – "Mua peljättää, että ennen pitkää haavoittunut tai loukkaantunut karhu käy ihmisen päälle"

Näin ra­kas­tet­tu luon­to­va­lo­ku­vaa­ja Hannu Hautala kuvaili työtään ai­nut­laa­tui­ses­sa bunk­ke­ris­saan – "Mua pel­jät­tää, että ennen pitkää haa­voit­tu­nut tai louk­kaan­tu­nut karhu käy ihmisen päälle"

20.07.2023 09:46
Tilaajille
Kuvia kaltereiden takana – Oulun Kulttuuripankin holvien kätköistä löytyvät nyt Suomen Kameraseurojen liiton vuoden parhaat valokuvat

Kuvia kal­te­rei­den takana – Oulun Kult­tuu­ri­pan­kin holvien kät­köis­tä löy­ty­vät nyt Suomen Ka­me­ra­seu­ro­jen liiton vuoden parhaat va­lo­ku­vat

05.05.2023 15:00
Tilaajille
Hyppy boudoir-valokuvaukseen kuljetti oululaisen Maija Tauriaisen Miss Hot Rod-finaaliin – "Ymmärsin, että hei, minustakin voi saada tuollaisia kuvia"

Hyppy bou­doir-va­lo­ku­vauk­seen kul­jet­ti ou­lu­lai­sen Maija Tau­riai­sen Miss Hot Rod-fi­naa­liin – "Ym­mär­sin, että hei, mi­nus­ta­kin voi saada tuol­lai­sia kuvia"

08.04.2023 18:00 3
Tilaajille
Elisabeth Ohlson Wallin kuvasi apostolit homoina ja transvestiitteina ja sai aikaan melkoisen kohun – Oulussa itsesensuuri esti näyttelyn

Eli­sa­beth Ohlson Wallin kuvasi apos­to­lit homoina ja trans­ves­tiit­tei­na ja sai aikaan mel­koi­sen kohun – Oulussa it­se­sen­suu­ri esti näyt­te­lyn

07.04.2023 10:30 29
Tilaajille
"Monen päivän revontulimyrsyn aikaan toivoo jo pilviä, että pääsisi nukkumaan" – oululainen revontulimies Jouni Jussila vaikuttuu vuosienkin jälkeen taivaan värivaloista

"Monen päivän re­von­tu­li­myr­syn aikaan toivoo jo pilviä, että pääsisi nuk­ku­maan" – ou­lu­lai­nen re­von­tu­li­mies Jouni Jussila vai­kut­tuu vuo­sien­kin jälkeen taivaan vä­ri­va­lois­ta

14.03.2023 14:00 1
Miksi somessa ihaillaan julkkiksia lähes vailla rihman kiertämää, mutta tavallisen suomalaisen luomutakaliston näkeminen on kauhistus?

Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

01.02.2023 14:00 4
Tilaajille
Vitivalkoinen orava tuli pihapiiriin Siikajoella – "Blondiksihan se vaimo sitä kutsuu"

Vi­ti­val­koi­nen orava tuli pi­ha­pii­riin Sii­ka­joel­la – "B­lon­dik­si­han se vaimo sitä kutsuu"

01.02.2023 06:00 10
Tilaajille
"Sinä riität" – Valokuvaaja Pauliina Tähkäpää, 34, haluaa auttaa naisia hyväksymään itsensä sellaisena kuin on

"Sinä riität" – Va­lo­ku­vaa­ja Pau­lii­na Täh­kä­pää, 34, haluaa auttaa naisia hy­väk­sy­mään itsensä sel­lai­se­na kuin on

28.01.2023 14:00 2
Tilaajille