Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Valokuvaus
Andrij Dubchak on sotakuvaajana etulinjassa nähnyt aivan kaiken – Ainutlaatuisten kuvien taakse jäävät työn vaarat: "Toisen hotellin valitsemalla olisin kuollut"

Andrij Dubchak on so­ta­ku­vaa­ja­na etu­lin­jas­sa nähnyt aivan kaiken – Ai­nut­laa­tuis­ten kuvien taakse jäävät työn vaarat: "Toisen ho­tel­lin va­lit­se­mal­la olisin kuol­lut"

24.09.2023 12:00
Tilaajille
Tiesitkö, että hirven, metson tai neitoperhosen voi nähdä kaupungin välittömässä läheisyydessä Oulussa? Nyt kuvat niistä ilahduttavat paikallisella luontopolulla

Tie­sit­kö, että hirven, metson tai nei­to­per­ho­sen voi nähdä kau­pun­gin vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä Ou­lus­sa? Nyt kuvat niistä ilah­dut­ta­vat pai­kal­li­sel­la luon­to­po­lul­la

16.08.2023 16:52
Tilaajille
Ylivieskasta kotoisin oleva Mikko Kytökorpi haluaa näyttää kaikille, että Suomen joista ja puroista löytyy paljon elämää – hän painuu pinnan alle myös vapaa-ajallaan

Yli­vies­kas­ta ko­toi­sin oleva Mikko Ky­tö­kor­pi haluaa näyttää kai­kil­le, että Suomen joista ja pu­rois­ta löytyy paljon elämää – hän painuu pinnan alle myös va­paa-ajal­laan

06.08.2023 15:00 2
Tilaajille
Näin rakastettu luontovalokuvaaja Hannu Hautala kuvaili työtään ainutlaatuisessa bunkkerissaan – "Mua peljättää, että ennen pitkää haavoittunut tai loukkaantunut karhu käy ihmisen päälle"

Näin ra­kas­tet­tu luon­to­va­lo­ku­vaa­ja Hannu Hautala kuvaili työtään ai­nut­laa­tui­ses­sa bunk­ke­ris­saan – "Mua pel­jät­tää, että ennen pitkää haa­voit­tu­nut tai louk­kaan­tu­nut karhu käy ihmisen päälle"

20.07.2023 09:46
Tilaajille
Kuvia kaltereiden takana – Oulun Kulttuuripankin holvien kätköistä löytyvät nyt Suomen Kameraseurojen liiton vuoden parhaat valokuvat

Kuvia kal­te­rei­den takana – Oulun Kult­tuu­ri­pan­kin holvien kät­köis­tä löy­ty­vät nyt Suomen Ka­me­ra­seu­ro­jen liiton vuoden parhaat va­lo­ku­vat

05.05.2023 15:00
Tilaajille
Hyppy boudoir-valokuvaukseen kuljetti oululaisen Maija Tauriaisen Miss Hot Rod-finaaliin – "Ymmärsin, että hei, minustakin voi saada tuollaisia kuvia"

Hyppy bou­doir-va­lo­ku­vauk­seen kul­jet­ti ou­lu­lai­sen Maija Tau­riai­sen Miss Hot Rod-fi­naa­liin – "Ym­mär­sin, että hei, mi­nus­ta­kin voi saada tuol­lai­sia kuvia"

08.04.2023 18:00 3
Tilaajille
Elisabeth Ohlson Wallin kuvasi apostolit homoina ja transvestiitteina ja sai aikaan melkoisen kohun – Oulussa itsesensuuri esti näyttelyn

Eli­sa­beth Ohlson Wallin kuvasi apos­to­lit homoina ja trans­ves­tiit­tei­na ja sai aikaan mel­koi­sen kohun – Oulussa it­se­sen­suu­ri esti näyt­te­lyn

07.04.2023 10:30 29
Tilaajille
"Monen päivän revontulimyrsyn aikaan toivoo jo pilviä, että pääsisi nukkumaan" – oululainen revontulimies Jouni Jussila vaikuttuu vuosienkin jälkeen taivaan värivaloista

"Monen päivän re­von­tu­li­myr­syn aikaan toivoo jo pilviä, että pääsisi nuk­ku­maan" – ou­lu­lai­nen re­von­tu­li­mies Jouni Jussila vai­kut­tuu vuo­sien­kin jälkeen taivaan vä­ri­va­lois­ta

14.03.2023 14:00 1
Miksi somessa ihaillaan julkkiksia lähes vailla rihman kiertämää, mutta tavallisen suomalaisen luomutakaliston näkeminen on kauhistus?

Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

01.02.2023 14:00 4
Tilaajille
Vitivalkoinen orava tuli pihapiiriin Siikajoella – "Blondiksihan se vaimo sitä kutsuu"

Vi­ti­val­koi­nen orava tuli pi­ha­pii­riin Sii­ka­joel­la – "B­lon­dik­si­han se vaimo sitä kutsuu"

01.02.2023 06:00 10
Tilaajille
"Sinä riität" – Valokuvaaja Pauliina Tähkäpää, 34, haluaa auttaa naisia hyväksymään itsensä sellaisena kuin on

"Sinä riität" – Va­lo­ku­vaa­ja Pau­lii­na Täh­kä­pää, 34, haluaa auttaa naisia hy­väk­sy­mään itsensä sel­lai­se­na kuin on

28.01.2023 14:00 2
Tilaajille
Kuvanrakentaja Onni Wiljami Kinnunen ei kaihda tekniikkaa valokuvataiteen apuvälineenä - tekoäly tuo lisää työkaluja kuvaajille

Ku­van­ra­ken­ta­ja Onni Wiljami Kin­nu­nen ei kaihda tek­niik­kaa va­lo­ku­va­tai­teen apu­vä­li­nee­nä - tekoäly tuo lisää työ­ka­lu­ja ku­vaa­jil­le

17.12.2022 16:00 3
Näin saat paperiset valokuvat kestämään pitempään – digitointi onnistuu kotona helpoiten kuvaamalla puhelimen kameralla

Näin saat pa­pe­ri­set va­lo­ku­vat kes­tä­mään pi­tem­pään – di­gi­toin­ti on­nis­tuu kotona hel­poi­ten ku­vaa­mal­la pu­he­li­men ka­me­ral­la

04.12.2022 17:00 1
Tilaajille
Pikisaaren huvimaja kylpee hempeissä väreissä marraskuun lukijakuvassa

Pi­ki­saa­ren hu­vi­ma­ja kylpee hem­peis­sä vä­reis­sä mar­ras­kuun lu­ki­ja­ku­vas­sa

04.12.2022 14:51
Tilaajille
Lappilaiskuvaaja Karoliina Paatos on dokumentoinut amerikkalaista cowboy-kulttuuria 12 vuoden ajan – parhaillaan hän seuraa Nevadassa kahden karjanpaimentytön kasvua aikuisuuteen

Lap­pi­lais­ku­vaa­ja Ka­ro­lii­na Paatos on do­ku­men­toi­nut ame­rik­ka­lais­ta cow­boy-kult­tuu­ria 12 vuoden ajan – par­hail­laan hän seuraa Ne­va­das­sa kahden kar­jan­pai­men­ty­tön kasvua ai­kui­suu­teen

03.12.2022 11:00
Tilaajille
Vastajäätynyt Kilpisjärvi on sykähdyttävän upea – Seikkailimme jäisessä satumaassa juuri ennen kaamosta

Vas­ta­jää­ty­nyt Kil­pis­jär­vi on sy­käh­dyt­tä­vän upea – Seik­kai­lim­me jäi­ses­sä sa­tu­maas­sa juuri ennen kaa­mos­ta

23.11.2022 19:00
Tilaajille
Hylätty troolari Toppilansalmessa kiehtoo oululaista Veikko Sarkkista, ja se on täydellinen kohde urbaaniin löytöretkeilyyn

Hylätty troo­la­ri Top­pi­lan­sal­mes­sa kiehtoo ou­lu­lais­ta Veikko Sark­kis­ta, ja se on täy­del­li­nen kohde ur­baa­niin löy­tö­ret­kei­lyyn

20.11.2022 12:48 7
Tilaajille
Vuoden luontokirja -kilpailun finalisteissa mukana runsaasti pohjoisuutta

Vuoden luon­to­kir­ja -kil­pai­lun fi­na­lis­teis­sa mukana run­saas­ti poh­joi­suut­ta

17.11.2022 14:30
Saariselän ensimmäinen safariopas ehti rakastua ja rikastua, ennen kuin elämä päättyi traagisesti

Saa­ri­se­län en­sim­mäi­nen sa­fa­ri­opas ehti ra­kas­tua ja ri­kas­tua, ennen kuin elämä päättyi traa­gi­ses­ti

30.10.2022 13:30 4
Tilaajille
Tässä on Vuoden luontokuva 2022 – Antti Strang ikuisti kamerallaan hetken, jota tuomaristo kuvailee yllätykselliseksi

Tässä on Vuoden luon­to­ku­va 2022 – Antti Strang ikuisti ka­me­ral­laan hetken, jota tuo­ma­ris­to ku­vai­lee yl­lä­tyk­sel­li­sek­si

22.10.2022 19:09