Putkirikko

Ky­syim­me, missä kun­nos­sa Oulun ve­si­joh­dot ovat – "Vuo­to­mää­rät ovat olleet las­ke­via koko ajan"

22.03.2021 20:00 1
Tilaajille

Oulun Vesi: Kai­jon­har­jun ja Lin­nan­maan ve­den­ja­ke­lu var­mis­tet­tiin ti­la­päi­sel­lä kor­jauk­sel­la, asuk­kai­den kan­nat­taa silti varata käyt­tö­vet­tä

21.03.2021 21:57 5

Lin­nan­maal­la su­la­tet­tiin lunta ves­san­ve­to­ve­dek­si – Säi­liö­au­ton raikas vesi teki kaup­pan­sa yli­opis­to­alueen ve­si­krii­sis­sä

20.03.2021 18:49
Tilaajille

Oulun Energia purkaa pit­käs­tä pak­kas­jak­sos­ta joh­tu­vaa kau­ko­läm­pö­put­kis­ton kor­jaus­jo­noa –"Ih­mi­sil­le tulee kylmä ja suih­kus­ta loppuu lämmin vesi, jos kat­kai­sem­me veden kovalla pa­ka­sel­la"

19.03.2021 06:00 5
Tilaajille