Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Fysioterapia
Kännykkää tuijottaessa pää painaa niskaa jopa viisinkertaisella painolla – Oululainen fysioterapeutti Mervi Meriläinen näyttää, miten torjut someniskan

Kän­nyk­kää tui­jot­taes­sa pää painaa niskaa jopa vii­sin­ker­tai­sel­la pai­nol­la – Ou­lu­lai­nen fy­sio­te­ra­peut­ti Mervi Me­ri­läi­nen näyt­tää, miten torjut so­me­nis­kan

09.01.2024 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fy­sio­te­ra­pia kuuluu osaksi opis­ke­lu­huol­toa – fy­sio­te­ra­peut­tien si­joit­ta­mi­ses­ta kou­lui­hin on ko­ke­mus­ta

03.12.2023 06:00 3
TOS-oireyhtymästä kärsivällä Laura Sirkkiällä kotitöistä voi seurata jopa viikkoja kestävä hermosärky – TOS-oireista kärsivän tärkeä hakeutua hoitoon ajoissa

TOS-oi­reyh­ty­mäs­tä kär­si­väl­lä Laura Sirk­kiäl­lä ko­ti­töis­tä voi seurata jopa viik­ko­ja kestävä her­mo­sär­ky – ­TOS-oi­reis­ta kär­si­vän tärkeä ha­keu­tua hoitoon ajoissa

03.07.2023 06:30 2
Tilaajille
Se näkyy jo jalkaterän asennosta – lue mikä on pielessä, jos jalat ja selkä kipeytyvät rasituksessa, ja opettele kolme helppoa harjoitusliikettä

Se näkyy jo jal­ka­te­rän asen­nos­ta – lue mikä on pie­les­sä, jos jalat ja selkä ki­pey­ty­vät ra­si­tuk­ses­sa, ja opet­te­le kolme helppoa har­joi­tus­lii­ket­tä

08.05.2023 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohde säästää vää­räs­sä pai­kas­sa – kan­nat­taa­ko lää­kin­näl­li­ses­tä kun­tou­tuk­ses­ta sääs­tää, jos se tur­me­lee kahden ihmisen elämän?

15.03.2023 06:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pel­kään, että rakas omai­se­ni joutuu lai­tos­hoi­toon – kuka saa fy­sio­te­ra­piaa?

12.03.2023 05:30 3
Tilaajille
Kärppien nuoret lupaukset kulkevat Jenny Huttulan fysioterapian ja fysiikkavalmennuksen kautta kohti unelmaa ammattilaisuudesta: "Välitän aidosti heidän hyvinvoinnistaan"

Kärp­pien nuoret lu­pauk­set kul­ke­vat Jenny Hut­tu­lan fy­sio­te­ra­pian ja fy­siik­ka­val­men­nuk­sen kautta kohti unelmaa am­mat­ti­lai­suu­des­ta: "Vä­li­tän aidosti heidän hy­vin­voin­nis­taan"

12.02.2023 07:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mieli voi kun­tou­tua myös kehon kautta

05.12.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fy­sio­te­ra­pian Ke­la-kor­vaus­ten pois­ta­mi­nen lisää kus­tan­nuk­sia

02.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Jos odottaja kärsii lantion liitoskivuista, syy voi yllättäen olla muu kuin kehon löystyminen – "Vauvan hyvinvointi lähtee kohtuajasta ja syntymästä"

Jos odot­ta­ja kärsii lantion lii­tos­ki­vuis­ta, syy voi yl­lät­täen olla muu kuin kehon löys­ty­mi­nen – "Vauvan hy­vin­voin­ti lähtee koh­tu­ajas­ta ja syn­ty­mäs­tä"

06.12.2021 06:30
Tilaajille
Polvivaivojen taustalla on usein kolme syytä – jalkapallomaajoukkue Huuhkajien fysioterapeutti näyttää polvia huoltavia harjoituksia

Pol­vi­vai­vo­jen taus­tal­la on usein kolme syytä – jal­ka­pal­lo­maa­jouk­kue Huuh­ka­jien fy­sio­te­ra­peut­ti näyttää polvia huol­ta­via har­joi­tuk­sia

01.11.2021 06:30
Tilaajille
Kipeytyykö hiiriranteesi, vihlooko olkapäätäsi? Syy voi olla muualla kuin luulet – Näillä pienillä käsiliikkeillä ehkäiset ja korjaat paljon

Ki­pey­tyy­kö hii­ri­ran­tee­si, vih­loo­ko ol­ka­pää­tä­si? Syy voi olla muualla kuin luulet – Näillä pie­nil­lä kä­si­liik­keil­lä eh­käi­set ja korjaat paljon

01.03.2021 07:00
Tilaajille
Tästä kiusallisesta vaivasta ei kehdata puhua, vaikka kuntoutus voisi auttaa – "Kyllä tässä työssä saa monta kertaa tarjota nenäliinapakettia potilaalle"

Tästä kiu­sal­li­ses­ta vai­vas­ta ei kehdata puhua, vaikka kun­tou­tus voisi auttaa – "Kyllä tässä työssä saa monta kertaa tarjota ne­nä­lii­na­pa­ket­tia po­ti­laal­le"

08.02.2021 07:00 2
Tilaajille
Sekavat ohjeistukset ja vaihtelevat tulkinnat vaikeuttavat toimintaterapeuttien työtä korona-aikana – osan kuntoutus jäänyt jopa kesken

Sekavat oh­jeis­tuk­set ja vaih­te­le­vat tul­kin­nat vai­keut­ta­vat toi­min­ta­te­ra­peut­tien työtä ko­ro­na-ai­ka­na – osan kun­tou­tus jäänyt jopa kesken

27.08.2020 06:00
Tilaajille
Monessa työssä ollaan iholla epidemia-aikanakin – "Jos vain laitetaan koronasilmälasit päähän ja ihmisen tarpeet jäävät näkemättä, sillä voi olla suuria merkityksiä potilaille"

Monessa työssä ollaan iholla epi­de­mia-ai­ka­na­kin – "Jos vain lai­te­taan ko­ro­na­sil­mä­la­sit päähän ja ihmisen tarpeet jäävät nä­ke­mät­tä, sillä voi olla suuria mer­ki­tyk­siä po­ti­lail­le"

18.05.2020 18:00
Tilaajille